Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Párttörténeti Közlemények 1976/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XXII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Szenes Iván: A párt újjászervezésének főbb eredményei a Központi Bizottság 1957. februári ülése után3
Pintér István: Szélsőjobboldali nacionalista csoport az MSZDP-ben 1938-1939 fordulóján31
Közlemények
Mucsi Ferenc: Egy évtized a Népszava történetéből (1905-1914)71
V. J. Kiszeljov: Adalékok egy ukrajnai nemzetközi mezőgazdasági kommuna történetéhez102
Konzultáció
Sz. I. Moksin: Az ideológiai harc aktuális kérdései117
Életrajzok
Petrák Katalin: Hevesi Ákos (1884-1937)148
Hírek
Deme Péter: Tudományos emlékülés Landler Jenő szüeltésének 100. évfordulóján170
Erényi Tibor: A XIV. nemzetközi történészkongresszusról175
A magyar társadalom történetének kutatását ösztönző pályázat értékelése182
Rövid hírek186
Szemle
Esti Béla: A szocialista forradalomért. A magyar forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosai189
Magyar György: Csonka Rózsa: Agrárproblémák, parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpolitikája (1919-1929)191
Szokolay Katalin: Mongráfia a 30 éves Lengyel Népköztársaságról194
Jemnitz János: A német szociáldemokrácia az első világháborúban197
Blaskovits János: Hollós Ervin - Lajtai Vera: Köztársaság tér, 1956200
Strassenreiter Erzsébet: Felszabadulás a Viharsarokban202
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1975. július-augusztus-szeptember207
A könyvtár 1975. évi külföldi szerzeményeiből211
Rezümék214
2. szám
Tanulmányok
Nemes Dezső: Az első világháború és az ellenforradalom gazdasági következményei3
D. Szirkov - N. Gornenszki: A Bolgár Munkáspárt politikai irányvonala a második világháború alatt54
Harsányi Iván: A spanyol népfront 1936. februári választási győzelmétől a júliusi lázadásig85
Tokody Gyula: A versailles-i szerződés közzététele és a német politikai közvélemény (1919. május-június)119
Közlemények
Standeisky Éva: Adalékok a Magyar Kommunista Párt falusi politikájához (A Szabad Föld Téli Esték mozgalom)144
Életrajzok
Hegedűs Sándor: Golub Rudolf (1901-1944)168
Hírek
D. P.: Tudományo emlékülés Madzsar József születésének századik évfordulóján184
Rövid hírek188
Szemle
Kálmán Endre: A teljes Marx-Engels-kiadás első kötetei190
Németh József: Tanúságtevők196
Gazsi József: Forradalomban, háborúban199
Kende János: M. Pásztor József: József Attila műhelyei201
Deme Péter: Amikor Marx Károly meghalt203
Vályi-Nagy József: A Lengyel Szocialista Párt az 1944-1948-as években205
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1975. október-november-december207
A könyvtár 1975. évi külföldi szerzeményeiről210
Rezümék213
3. szám
Tanulmányok
Vass Henrik: A Párttörténeti Intézet tudományos munkájáról3
Habuda Miklós - Rákosi Sándor: A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt munkásösszetételének alakulása 1945-1948-ban36
Serfőző Lajos: A titkos társaságok és a róluk folytatott parlamenti viták 1922-1924-ben69
Jemnitz János: A II. Internacionálé londoni kongresszusa, 1896114
Közlemények
Arató Endre: A nemzetiségi kutatások fő irányai és eredményei Csehszlovákiában az utóbbi öt esztendőben144
Szerényi Imre - Urbán Károly: A párt levéltári anyagáról és összetételéről165
Dokumentumok
Strassenreiter Erzsébet: Az MSZDP budapesti XI. kerületi pártszervezetének tagnyilvántartója 1930-1934-ből182
Életrajzok
Ács Andrásné: Helfgott Ármin (1878-1942)196
Hírek
Nagy L. - Szmirnov Sz.: A Magyar-Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési Bizottság ülése Moszkvában212
Pályázati felhívás a magyar sajtótörténet feldolgozására216
Rövid hírek216
Szemle
Harsányi Iván: Ormos Mária - Incze Miklós: Európai fasizmusok219
Németh István: Az emigráns német kommunisták harcáról, 1933-1945222
Gazsi József: A német antifasiszta ellenállási mozgalom226
Sipos Levente: A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-1946228
Glatz Ferenc: Történeti kronológia és történelemszemlélet230
Sipos Péter: Végh Oszkár: A magyarországi szakszervezeti sajtó osztályharcos küzdelmei, 1868-1918233
S. É.: A művészeti szakszervezetek történetéből235
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1976. január-február-március237
A könyvtár 1976. évi külföldi szerzeményeiből239
Rezümék242
4. szám
Tanulmányok
Pintér István: A KMP és a Márciusi Front3
K. Nagy Magda: Viták, vélemények az irodalom és politika kapcsolatáról, a A szocialista irodalom elvi követelményeiről (1929-1933)44
Közlemények
S. Vincze Edit: Frankel Leó mint Ausztria-Magyarország levelező titkára. Bécsi tartózkodása és elfogatása (1871-1876)90
Halasi László: "A tőke" első magyar nyelvű kiadásairól125
Kövics Emma: Páneurópa-koncepció az 1920-as években138
Konzultáció
Ságvári Ágnes: Az NSZK-beli Kelet-kutatás és Magyarország171
Életrajzok
Bárdy Zoltán - Sárközy Gyula: Erdős József (1906-1944)193
Hírek
Milei György: Szibériai vándorgyűlés a magyar internacionalisták történetéről201
Zs. A.: A párttörténeti és marxizmus-leninizmus intézetek vezetőinek nemzetközi tanácskozása Berlinben211
Rövid hírek212
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem