A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mondd és írd!

Válogatott nyelvművelő cikkek

Tartalom

Ajánlás (Grétsy László)5
Mondjuk és írjuk9
Hogyan köszönjünk? - Mizser Lajos11
Terjedőben a tegeződés - Huszár Ágnes13
Nemcsak beszédtöltelék! - Huszár Ágnes14
Hangzósság és érthetőség - Benkő László15
Egyszerejtés és hasonlók - Benkő László17
Majd - Benkő László18
Pörben a sok e-vel - Ladó János20
Tudathasadásos szavak - Szántó Jenő22
A "jueszé"-től az "usá"-ig - Ladó János23
Rövidítések és rokonaik - Ladó János25
KÖSZI, MIKI! - Mizser Lajos26
Értelmes mozaikszavak - Ladó János27
Így írunk mi31
Ki van előbb a névsorban? - Pásztor Emil33
Vigyázat: nem összetétel! - Tompa József34
Hogyan válasszuk el? - Fábián Pál36
Hogyan ne válasszuk el? - Pásztor Emil37
Az elválasztás esztétikája - Mizser Lajos39
Aki csevelyt ír, írjon kacalyt is! - B. Lőrinczi Éva40
Mennyegző a menyországban? - Grétsy László42
Dízelesítünk és pasztőrözünk - Pető Gábor Pál43
Csak a kezdőbetű nagy! - Hajzer Lajos45
Mikor kell a nagy kezdőbetű? - Egedy Mária46
Amikor kell a nagy kezdőbetű - Pető Gábor Pál48
Divat a kisbetű - Erdei Iván50
Száműzhetők-e a római számok? - Seregy Lajos51
Tegnap 1-je volt, ma 2-a van - Pásztor Emil52
Lehet egy á-val kevesebb? - Tompa József54
Kapcsolni tudni kell! - Grétsy László55
Eddzük magunkat helyesírásban - Pásztor Emil57
Kötődés a "kötődé"-vel - Balogh Judit58
Ésszerűség a helyesírásban - Pásztor Emil60
Vigyázat, mást jelent! - T. Urbán Emil61
Helyesírási babonák - Pásztor Emil63
Különírjam? Egybeírjam? - Pásztor Emil64
Különírjam? Egybeírjam? II. - Pásztor Emil66
Ne mindent egybe! - Kemény Gábor67
Sétálhat-e egy utca? - Szántó Jenő69
Orrok és fülek az utcán - Szántó Jenő71
Kibúvó-kötőjelek - Felde Györgyi73
Kinek a Mann, kinek a Mann-né - Kemény Gábor74
Kötőjel, nagykötőjel - Ladó János76
A (nyitó-) zárójel - Molnár Zoltán Miklós77
Divatos írásjelek - Kemény Gábor81
Fölösleges idézőjelek - Kemény Gábor83
Nem csupán helyesírás - T. Urbán Ilona85
Szó, ami szó89
Gyarapodó szókincstárunk - Heltainél Nagy Erzsébet91
Mindent bele?! - Seregy Lajos93
Régi szó, új jelentés - Ladó János95
Ural - uraz - Hernádi sándor96
Szavak új szerepben - Kemény Gábor97
Ki főnök nálunk? - Seregy Lajos99
Feltöltődve - Molnár Zoltán Miklós101
Egy szódivat forgatókönyve - Seregy Lajos102
Mi fán terem a bőrész? - Heltainé Nagy Erzsébet103
Lerokkant - B. Lőrinczy Éva105
Dolgozhatunk-e a dolgozóban? - B. Lőrinczy Éva106
Tudakozvány - Benkő László109
Pontosítsuk a felvetést! - Kemény Gábor110
Megsüthetik az igényünket? - Bíró Ágnes112
Mit nyerhetünk velük? Seregy Lajos113
Fogalmazzunk másképp! - Huszár Ágnes115
Vállal, elvállal, felvállal - Kemény Gábor116
Felvállaljuk? - Kemény Gábor118
Rákérdezhetek? - Kemény Gábor120
Ön-mérsékletet kérünk - Felde Györgyi121
Munkavédelem és nyelvvédelem - Szántó Jenő122
Mire nevel az egészségnevelés? - Grétsy László124
Amire érzékenyek vagyunk - Molnár Zoltán Miklós126
"Elszálltak a lovastusázók" - Kemény Gábor128
Miért szálltak el? - Grétsy László129
Mikor repül, mikor száll? - Ruzsiczky Éva131
Alkalmasint tévedés - Szántó Jenő132
Csak - Koltói Ádám134
"Magas" idegenszerűségek - Tompa József136
Sajnos - Koltói Ádám137
"Cink lehet, ha tök mák" - Molnár Pál139
Rajtunk is múlik! - Grétsy László141
Idegenkedés nélkül143
Melyiket a kettő közül? - Mizser Lajos145
Valóban "idegenek"-e idegen szavaink? - Ladó János146
Egy holt nyelv élő szavai - Rozslay György148
Van benne ráció(?) - Szilágyi Ferenc149
Az alternatíva dilemmája - Szántó Jenő151
Speciális különlegességek - Szántó Jenő153
Komplex zűrzavar - Seregy Lajos154
Parlament és hi-fi torony - Molnár Pál156
Kemping - Mizser Lajos157
Hobbi a diszkó - Kemény Gábor159
B(r)ojler és egyebek - Simon Zoárd160
Szexvizsgálat a szavak világában - Grétsy László162
Idegenből (ál)magyar - Seregy Lajos163
Nem ettük meg a viflit - Molnár Pál165
Egy kis terefere a tóksóról - Tolcsvay Nagy Gábor166
A fordító hamis barátai - Simon Zoárd168
Amikor ferdítés a fordítás - Kemény Gábor170
"Minek nevezzelek?"173
Népek, nemzetek, nevek - Szántó Jenő175
Antik nevek - mai hibák - Simon Zoárd176
Kambüszésztől Khomeiniig - Mizser Lajos178
A Behrámtól a Zserbóig - Ladó János180
Utcaneveink helyessége - Ladó János181
Barangolás Turintól Torinóig - Mizser Lajos183
Lefordítsuk-e a nevekeket? - Mizser Lajos185
Önön vagy Jenő - Ladó János186
Oliver!(?) - Rozslay György187
Utónévkincsünk magyarsága - Ladó János189
Hogyan ejtsem ki a nevemet? - Ladó János191
Kétes a két "s" - Mizser Lajos192
A rossz kiejtés meg a túl jó - Kemény Gábor194
Merjük-e jól mondani? - Kemény Gábor196
Mire képes a képes beszéd?199
Szóképből ért az ember - Kemény Gábor201
Nem azt jalanti, amit jelent? - Szántó Jenő202
Légből kapott kilowattok - Kemény Gábor204
Szóképek, klisék - Benkő László206
Mit bír kis egy jelző? - Felde Györgyi207
Csak úgy átabotában? - T. Urbán Ilona209
Szólásokkal fölfegyverkezve - Molnár Pál211
Ne űzzünk sportot belőlük! - Molnár Pál213
"Átértékelt" szólások - Grétsy László214
Eszik-e vagy isszák a mannát? - Grétsy László216
Hamis vágányon - Grétsy László217
Engedjünk-e egy tapodtat? - Felde Györgyi219
"A serpenyő másik oldala" - Felde Györgyi220
Képtelen képek - Szántó Jenő222
Nem nézzük jó szemmel - Simon Zoárd223
Szemüveget az írónak! - Simon Zoárd225
Képes képtelenségek - Mizser Lajos226
A vak király szeme fénye - Felde Györgyi228
Canossa megér egy misét - Simon Zoárd230
Azt sem tudja, fiú-e vagy lány - Simon Zoárd231
Mélyütés a stílusnak - Simon Zoárd234
Nyelvtanóra helyett 237
Mi lenne, ha volna?... Kovalovszky Miklós239
Személycserék a ragozásban - Molnár Zoltán Miklós241
Jó tudni(uk) - Felde Györgyi242
Tanyai vagy tanyasi? - Balogh Judit244
Másak-e a mások? - Felde Györgyi 247
Csak férfiasan! - Tompa József248
Farmerban vagy farmerben? - Szántó Jenő250
Útban van-e az útban? - Szántó Jenő251
Mindent a maga helyén! - Felde Györgyi253
Eme(z) esetben kell a z! - Tompa József254
Ez is egy névelő - Bíró Ágnes256
Félreértések elkerülése végett - Tompa József257
Felszólamlás a hivatalok felé - Kemény Gábor259
Ne menjünk el mellette! - Seregy Lajos260
Kötőszavak kötöttsége - Koltői Ádám261
Hogy, hogy nem - Benkő László263
Így kell mondjuk? - Bíró Ágnes265
Csak annyiban, amennyiben - Molnár Pál266
Mit számít az igekötő? - Seregy Lajos268
Kevesebb több lett volna! - Huszár Ágnes269
Homályos-modoros jelzők - Balogh Judit271
Cím, a divatos - Koltói Ádám272
Előttem szólott képviselőtársam? - Rácz Endre274
Olvassák-e az olvasott embert? - Rácz Endre276
Egyeztessünk, de hogyan? - Huszár Ágnes278
Tárgyas helyett alanyit! - Kemény Gábor279
Alanyi helyett tárgyasat! - Kemény Gábor281
Tárgyasat vagy alanyit? - Kemény Gábor282
A tagadás logikája - Felde Györgyi284
Mi tagadás? - Felde Györgyi285
Bizonytalanság nélkül - Felde Györgyi287
Andó-endő figyelendő - Kemény Gábor288
A -va, -ve is ki van tiltva? - Bíró Ágnes290
A megértés nem biztosított - Balogh Judit291
A sorrend nem megfordítható? - Kemény Gábor293
"Aki szelet vet..." - Felde Györgyi295
Lehet másképpen is! - Felde Györgyi294
Akinek nem inge... - Koltói Ádám298
Csak egy kis félreértés - Felde Györgyi300
"Mint fölösleges ismétlésként" - Koltói Ádám302
Nyilván, hogy keveredés - Bíró Ágnes305
Itt az alany, hol az alany? - Felde Györgyi306
Eltévedt jelzők - Grétsy László308
Jelzők helycseréje - Felde Györgyi309
Bújócskázó mondatrészek - Kemény Gábor310
Stíluskoccanások313
Szóhangulat és változása - Benkő László315
Divatszavainkról - Kemény Gábor316
Tulajdonképpen nem véletlen - Szántó Jenő318
Megidézzük az idézeteket - Molnár pál320
Rossz társaságba keveredett szavak - Grétsy László321
Tudni illik, hová illek - Simon Zoárd322
Nem vagyunk erénycsőszök - Simon Zoárd324
Stíluskoccanás - Koltói Ádám326
Farmerszavak - Koltói Ádám327
Ne kufárkodjukn a szavakkal! - Huszár Ágnes329
Munkálatok a végzéssel - Szántó Jenő331
Túlbiztosítás - Grétsy László332
Mindent kétszer? - Felde Györgyi334
Kétszer mond, kétszer mond? - Felde Györgyi335
Veszélyes szűkszavúság - Grétsy László337
Amikor a több a jobb - Felde Györgyi338
Nyelvi kontraszok - Molnár Zoltán Miklós340
Éppen ellenkezőleg! - Rácz Endre341
Hogy mi is értsük! - Seregy Lajos343
Hogy mi is értsük! II. - Seregy Lajos344
A jobb megértés eszköze - Huszár Ágnes346
Mutató349
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mondd és írd!
Állapot:
1.240 Ft
620 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Mondd és írd! Mondd és írd!

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
1.240 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba