863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Együtt működik

Partnerprogram az európai magyar vállalkozásokért

Tartalom

Bemutatkozás 9
Üzleti szféra 17
Munkavállalás az EU-ban
Szabad munkavállalás az Európai Unióban: jogok és lehetőségek 19
A szabad munkavállalás alapelve • Munkavállalás az Unión belül - a gyakorlatban •
Az EU munkaerőpiaca • Az uniós polgárok munkavállalási kedve • h bővítés után
várható tendenciák • Lehetőségek az egyes országokban • Egyéni vállalkozások
az Unióban
Magyar munkavállalók lehetőségei a csatlakozás után 28
„2+3+2 elv" • Munkaerőpiaci korlátozások • A tíz új tagállam •
Nők a munkaerőpiacon • A fiatal munkavállalók helyzete
Álláskeresés az Unióban 35
Munkaügyi adatbázisok, tanácsadó szolgálatok • Jelentkezés az állásra •
Az „EU-kompatibilis" önéletrajz • Az uniós intézmények mintaönéletrajza •
A külföldi munkába álláshoz szükséges dokumentumok • Intézményes munkavállalás •
Nyelvi akadályok • A nyelvvizsgák elismertetése • Esettanulmány elhelyezkedés
Hollandiában
Külföldön munkában 45
A munkavállalók juttatásai • A külföldi munkavállalók és családtagjai jogállása •
Fizetések az Unióban • Kiküldetésben lévő munkavállaló bérei • Munkaerőköltségek
Magyarországon és az Unióban • Munkaidő és szabadság • Gyermekvállalási
kedvezmények • Nyugdíj • Társadalombiztosítás • Adófizetés • A munkáltató
jogosultságai és kötelezettségei az EU-ban • A külföldi munkavállalót megillető
szociális jogok
A foglalkoztatási helyzet javítása az unióban 57
Az Európai Foglalkoztatási Stratégia • Az Európai Szociális Alap
Új csatlakozások tanulságai
Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása 61
A bővítésekről általánosságban • Magyarország eddigi lépései az Európai Uniós
tagság felé
Jelenlegi helyzetünk 67
A bővítésekről általánosságban • Magyarország eddigi lépései az Európai Uniós
tagság felé
Az eddig bővítések története és tapasztalatai 70
A brit, ír és dán csatlakozás • Ellenpélda: Norvégia • Görögország, Portugália és
Spanyolország felvétele • Spanyolország
Akik egyelőre kimaradtak... 94
Ausztria, Svédország és Finnország felvétele
Az EU keleti bővítése
Előzmények - Nemzetközi tényezők hatása a bővítésre 109
A keleti bővítés menete, főbb sarkpontjai
A közép- és kelet-európai országok csatlakozásának feltételrendszere 117
A csatlakozás feltételei • Az új tagállamok felvételének általános eljárási menete
A keleti bővítés kihívásai 121
Bővítés vagy mélyítés? • A közösségi politikák és az unió finanszírozhatósága
fenntartásának kihívása • Az intézményrendszer működőképessége megőrzésének
problémája
EU, mi is ez valójában?
Európai Unió 131
Az egységesülő Európa koncepciója 148
Az egységesülő Európa koncepciója a középkortól máig • „Nemzetek feletti
összefogás'7 • Mi az integráció? • Integrációs formák
Az Európai Unió legfőbb célkitűzései és alapító eszméi - közös célok, elképzelések 152
Az Európai Unió külpolitikája • Az Európai Unió jelképei
Változások a határainkon és az adózásban
a csatlakozás után
A Schengeni egyezmény 157
Változik-e a határellenőrzés a csatlakozás után? • Hogyan fogja érinteni
a csatlakozás a határon túli magyarokat? • Vámunió • Lesznek-e vámok •
A nem EU-országokkal folytatott kereskedelem • A jövedéki termékek • Az uniós
vámkódex • Áruk vámjogi helyzete • Áruk vámjogi rendeltetése • Az Európai
Közösség Vámtarifája
Változások az adózásban a csatlakozás után 166
Fognak-e változni az adóterhek a csatlakozás után? • Regisztrációs díj • Általános forgalmi adó • Jövedéki adó • Lehet-e továbbra is pálinkát főzni? • Személyi jövedelemadó • Lesznek-e változások a TB-vel?
Pályázatok
Bevezetés 179
Az Európai Unió pénzügyi támogatási alapjai 179
Előcsatlakozási alapok • ISPA • SAPARD • Megnyíló pályázati alapok • Strukturális
Alapok • Egyéb programok és pénzügyi támogatási alapok • Strukturális alapok fő
támogatási területei
Az Európai Unió támogatási alapelvei, az uniós pályázatok alapkövetelményei 189
Általános tudnivalók a pályázati rendszerről - 190
Területi Statisztikai Egységek Nomenklatúrája - NUTS - Nomenclature
des Unités Territoriales 190
Pályázatírás 193
Pályázatírás alapszabályai • Közbeszerzés az Európai Unió gyakorlatában
Projekttervezés 197
Mi a projekt? • A logikai keretmátrix • Hogyan készítsük el az üzleti tervet? •
Mi tartalmazzon az üzleti terv? • Konzisztencia, ellenőrzés • Határidők •
Közbeszerzés • A közbeszerzési pályázatok tipizálása • Az EU-s pályázatok felépítése
Útmutató a közbeszerzési tenderhez 217
Fontosabb bírálati szempontok közbeszerzési tendernél • A pályázat tartalmi részei •
A pályázó céljainak bemutatása • A pályázat céljainak bemutatása •
Környezetelemzés • A projekt megvalósításának főbb fázisai • Az egyes fázisok
részműveletekké való lebontása • A marketingterv bemutatása • A marketingterv
felépítése, részei • A projekt pénzügyi terve • A projekt pénzügyi megvalósíthatóságának bemutatása • A projekt megvalósítási ráfordításainak becslése •
A projekt forrásainak tervezete • A projekt működési ráfordításai • A projekt
működési bevételei • A befektetés megtérülésének elemzése
Glosszárium 235
Európai állampolgár
Nők az EU-ban
A nők helyzete az Európai Unióba 243
Diszkrimináció előfordulásakor a következő intézményekhez fordulhatunk •
Közösségi esélyegyenlőségi akcióprogram
Az irányelvek 248
Egyenlő munkáért egyenlő bért • Egyenlő bánásmód • Az egyenlő előmenetelhez,
képzéshez és munkafeltételekhez való jog • Eljárási problémák - a bizonyítási teher
A nők közéleti szerepe
Intézmények az esélyegyenlőség biztosításáért 252
Mit kell tenni diszkrimináció esetén? • Az esélyegyenlőség biztosítása
a gyakorlatban • Fontosabb linkek • Néhány Hasznos cím Magyarországon •
Hasznos címek az Európai Unióban
Egészségügy, egészségesebb élet
Egészségügyet érintő kérdések közösségi szinten 257
Szociális juttatások • Betegségi eljárások • Gyógyellátás • Speciális esetek •
Az ideiglenesen külföldön tartózkodók egészségügyi ellátásai • Pénzbeni ellátások •
Táppénz • Betegszabadság • Jogosultság • Társadalombiztosítás • Drogtörvény •
Egészségfejlesztés, a civil szervezetek EU-forrása • Gyógyszerárak • Egészségügyre
vonatkozó közösségi szabályozás
Európai Unió egészségpolitikája 264
Dohányzás elleni jogszabályok • EU-tagállamok munkavállalói Magyarországon •
EU-tagállamok turistái Magyarországon
Fogyatékkal élők
Bevezetés 267
Diszkrimináció • Madridi Nyilatkozat • Képviselet az Európai Parlamentben
Fogyatékosügyi politika az unión belül 273
Európai Uniós Foglalkoztatási stratégiák • Rehabilitáció • Védett műhelyek
Országstratégiák 277
Magyarországi érdekképviseleti szervek 283
MEOSZ • Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége • Motiváció
Mozgássérülteket Segítő Alapítvány • DeJure Alapítvány • Értelmi Fogyatékosok
és Segítőik Országos Szövetsége • Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa •
Munkaerő-piaci integrációt elősegítő európai uniós hálózatok, programok •
CEDEFOP • EFF • HOPI 2 • GLADNET • Hátrányos helyzetű fiatalokat érintő
képzési támogatások
Jogi háttér 289
Munkavédelem 293
A magyar munkavállalók lehetőségei
Nyugdíjasok
Nyugdíjasok - Nyugdíjához az EU országain belül bárki hozzáférhet 297
Nyugdíjak • Nyugdíj összegének megállapítása • Unió nyugdíjrendszere •
Diákok és nyugdíjasok • Nyugdíjak „színvonala"
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Együtt működik Együtt működik

A borító egyik sarka megtört.

Állapot:
2.240 Ft
1.120 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba