780.359

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.457 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-vállalata
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Írta Pauler Gyula M. T. Akadémiai r. tag. Nyomatta Hornyánszky V., Budapest.

Előszó

A magyar nemzet történetét akarom elmondani a XI-XIII. században, abban a korban, a melyben az Árpádházi királyok uralkodtak. Tiz vagy tizenegy nemzedék magyar természetét, állapotát, változásait,... Tovább

Tartalom

I. kötet

Előszó IX
I. Fejezet. - A magyar nemzet. A mai Magyarország a IX. század végén. A honfoglalás. Külső kalandok.
Belső átalakulás a XI. század folyamán. Vallásos viszonyok
II. Fejezet. - Géza vajda. A kereszténység. István vajda
Tervei. Ellenzék. III. Ottó és II. Szilveszter. A magyar királyság. Első törvényhozás 21
ill. Fejezet. - Egyházi szervezet. Erdély és Gyula. Kalocsa és Aschrich. Csanád és Ajtony. Kolostorok Gellért püspök. Vármegyék. Királyi biróság 49
IV. Fejezet. - István és a külföld. Horvátország és Velencze. II. Konrád német császár. Magyar-német háború. István győzelme 77
V. Fejezet. - István végnapjai. Péter király. Aba Sámuel III. Henrik német király. Magyar-német háború Ménfői csata. Aba bukása. Péter ismét király lesz . 94
VI. Fejezet. - Magyarország német hűbér. Nemzeti ellen hatás. Pogány lázadás. Péter bukása. I. Endre király Béla berezeg. Magyar-német háború, Magyarország kivívja függetlenségét 115
VII. Fejezet. - I. Endre és Béla. I. Béla király. Pogány lázadás. Német beavatkozás. I. Béla halála. Salamon király. Géza herczeg. Kibékülésük 135
VIII. Fejezet. - Idegen befolyás. László herczeg. Bessenyő betörés. Görög háború. Belvillongás. A mogyoródi csata. I. Géza király. IV. Henrik segíti Salamont.
VII. Gergely pápa. Az új korona. I. Géza halála. Utódjává I. Lászlót választják 148
IX. Fejezet. - A magyar urak. László törvényhozása. Salamon. István király szentté avatása. Salamon bukása. László és a szomszéd szlávság. Horvát hadjárat. Kún háború 1091 175
X. Fejezet. - Orosz hadjárat. Kibékülés IV. Henrikkel. Szabolcsi zsinat. Izmaeliták. Zsidók. László egyházi alapítványai. Lengyel és cseh bonyodalmak, Kálmán és Álmos. László király halála 207
XI. Fejezet. - Kálmán király törvényhozása. Kálmán és az egyház 230
XII. Fejezet. - I. keresztes hadjárat. Horvátország elfoglalása. Viszálkodás Álmossal. Orosz hadjárat. A dalmát városok elfoglalása. Német-cseh háború. A Hartvic-legenda. Belső szervezés 247
XIII. Fejezet. - Álmos katasztrófája. Kálmán halála. II. István. Velenczei, osztrák, orosz háború. II. István és a magyar urak. Görög háború. Álmos fia trónutód. II. István halála. II. vagy vak Béla. Borisz. Vak Béla győzelme. Bosznia, Ráma megszerzése 288
XIV. Fejezet. - II. Béla végső évei. II. Géza. Belos bán. Új vármegyék. Hadi viszonyok. Vendégek. 11. Géza testvére, Zsófia. Borisz mozgalmai. A lajtamenti csata. A II. keresztes hadjárat 319
XV. Fejezet. - Orosz viszonyok. II. Géza és halicsi Vladimirko. Manuel. Görög háborúk. II. Géza testvérei. Rőtszakállú Frigyes. Egyházi schisma. II. Géza halála 347
XVI. Fejezet. - III. István. II. László. IV. István. Manuel és Béla berezeg. Magyar-görög háborúk. Egyházi viszonyok. III. István halála. IK. Béla és ellenfelei. Dalmáczia visszafoglalása. Görög háború. Halics elfoglalása
XVII. Fejezet. - Belső viszonyok a XII-XIII. század fordulópontján. A királyság. Törvénykezés. Nemesség. Királyi jövedelmek. Vármegyék. Vendégek. Királyi
szolgáló népek 427
XVIII. Fejezet. - Magán szolgáló népek. Rabszolgák. Egyházi viszonyok. Irodalom, magyar nyelv. A névtelen jegyző. Kolostorok. Cisterciták. Premontreiek. Lovagrendek 449
Rövidítések magyarázata 479
Jegyzetek 480

II. kötet

XIX. Fejezet. III. Keresztes hadjárat. Halics elvész. Dalmácziát megtartja Magyarország. Imre és Endre. III. Béla meghal. Imre király. Testvérháború. III. Incze
pápa. A bogomilok. Szerb és bolgár ügyek. IV. Keresztes hadjárat. Külföldi viszonyok. Imre Endrét elfogja. Imre király halála III. László király Endre herczeg elől menekül. Meghal 1
XX. Fejezet. II. Endre prédálása. Gertrúd királyné és testvérei. Idegenek pártolása. Külső viszonyok. Halicsi dolog. Gertrúd megöletése. II. Endre második fia, Kálmán, Halics királya lesz. Keresztes hadjárat. . 51
XXI. Fejezet. Zavar II. Endre távollétében. Hazajő Palesztinából. II. Endre és a pápa. Kálmánt elűzik Halicsból. A királyi birtok fogy. Izmaeliták és zsidók.
Béla trónörökös. II. Endre és a papság. Az aranybulla 89
XXII. Fejezet. Viszály II. Endre és Béla fia közt. Béla Drávántúl. Délszláv dolgok. Erdély. Endre herczeg. Domokosiak és Ferencziek. Kún térítés. Szörény. Gertrúd
gyilkosainak megbüntetése. Dénes nádor. Az «örökségeké visszavétele 111
XXIII. Fejezet. Szerencsétlen halicsi hadjárat (1229.). Az 1231-iki törvény. Hahcs elfoglalása (1231.). Róbert érsek interdictuma. Jakab praenestei bíboros. A
bereghi egyezmény. Halicsi és osztrák dolgok. Uj interdictuin. II. Endre végnapjai. IV. Béla. Bosszúja. «Örökségek» visszakövetelése 135
XXIV. Fejezet. Külső viszonyok. Julián utazása Nagymagyarországba. A tatárok. Kötöny kunjai bevándorolnak. A tatárok támadása. A sajómezei csata 1241. ápril 11-én 174
XXV. Fejezet. Az ország pusztulása 1241. nyarán. IV. Béla
sorsa. A külföld. A tatárok átkelnek a Dunán. IV. Bélát Dalmácziába üldözik. Az országot önként elhagyják 212:
XXVI. Fejezet. Magyarország nyomorúsága IV. Béla nem csügged. A zsidók. Védő intézkedések. Az ispotályosok. Városok. Zágráb. Buda. Bevándorlás. IV. Béla és a nemesség. A kúnok 240
XXVII. Fejezet. Külföldi viszonyok. Délszláv zavarok. István bán. Osztrák háború. Halicsi vereség. Harcz a Babenbergek hagyatékáért. Przemysl Otakár. A pozsonyi béke 1254. Királyi birtokok visszakövetelése. Autonom vármegyék alakulása. Rasztiszláv. Cseh
háború. A morvamezei csata 1260-ban. Kibékülés II. Otakárral 265
XXVIII. Fejezet. Föléledő vallásos érzés. István ifj. király és IV. Béla. Mária királyné és Béla herczeg. Viszály, háború István és IV. Béla közt. István győz. Béke. István bolgár háborúja 1266 313.
XXIX. Fejezet. IV". Béla és István híveiket jutalmazzák. Az 1267-iki törvény. Szerb háború. István szövetsége Anjou Károlyival. IV. Béla II. Otakárhoz közeledik.
Ifjabb Béla herczeg. Halála. IV. Béla fájdalma. Halála. Hivei menekülnek. V. István király. Fegyverszünet, majd háború II. Otakárral. A mosonyi csata 1271. A pozsonyi béke 342
XXX. fejezet. A magyar főurak. A korona fogalma. Megyék és külön kerületek alakulása. Joakhim bán elrabolja László trónörököst. V. István halála. Udvari villongások. Háború 11. Otakárral. Polgár-háború. Habsburg Rudolf. Ingadozás 11, Otakár és Rudolf közt. Új polgárháború. Joakhim győzelme 1276
XXXI. Fejezet. «Szent» Margit. II. Otakár megtörése. Belső zavarok Erdélyben és a Dráván túl. Joakhim halála Szövetség Habsburg Rudolffal. IV. László jelleme Belvillongások. Háború II. Otakárral. Dürnkruti csata. 1278
XXXII. Fejezet. Országos zavar. Fermoi Fülöp pápai követ
A kún törvény. A budai zsinat. IV. László ellenkezése a legatussal; fogsága. Enged. Kún lázadás
A hódmezei csata. IV. László kibékül az egyházzal Fülöp legátus távozása
XXXIII. Fejezet. IV. László és Finta nádor. IV. Márton pápa
Kézai Simon. Ladomér érsek. A Henrikfiak. A tatárok betörése. Henrikfia Iván és a németek. IV. László kicsapongásai. Polgárháború. Kibékülés. Osztrák becsapás. Új polgárháború. IV. László halála
XXXIV. Fejezet. Velenczei Endre király lesz. Az ó-buda országgyűlés. III. Endre intézkedései. Külföldi praetendensek. Háború Ausztriával 1291 Polgárháború III. Endre fogsága. Morosini Thomasina. Országos zavarok. Ladomér halála. VIII. Bonifácz pápa. A göllheimi csata 1298
XXXV. Fejezet. A pesti országgyűlés 1298. Ligák. VIII. Bonifácz és Gergely érsek. Az Anjouk támadása. III.
Endre halála. Leányának sorsa. A magyar nemzet fejlődése a XI-Xlll. században. A magyar nemzet jelleme 583
Jegyzetek 583
Függelék I. 788
Függelék II. 800

Pauler Gyula

Pauler Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pauler Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem