836.717

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az akarat nevelése

Szerző
Fordító

Kiadó: Franklin-Társulat Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 333 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Negyedik kiadás. A Franklin-Társulat nyomdája nyomása.

Előszó

Payot világszerte ismert és népszerű munkájának első magyar kiadása mintegy két évtizeddel ezelőtt jelent meg s azóta teljesen elfogyott. A közönség állandó érdeklődése szükségessé tette egy újabb... Tovább

Tartalom

Előszó a negyedik magyar kiadáshoz3
Bevezetés. Weszely Ödön4
Előszó az első francia kiadáshoz7
Előszó a második francia kiadáshoz12
Elméleti rész
Bevezetés
A legyőzendő baj: Az akarathiány különböző alakjai a tanuló ifjúnál és a szellemi munkásnál
Az ernyedtség, a szétforgácsolás, irtózás a személyes erőkifejtéstől, restség és tanultság, a középfokú oktatás bűnei21
A cél
Állandó és egy cél felé irányított erőkifejtések36
Az akaratra vonatkozó és elcsüggesztő elméletek megcáfolása
Elmélet a jellem megváltozhatatlanságáról41
A szabad akarat elmélete, megvizsgálása és cáfolata, a szabadság új elmélete49
Az akarat lélektana
A gondolatok jelentősége az akaratra nézve
A gondolat hatástalan az ösztönök törmegében58
Hatalmunk a gondolat fölött nagyon kiterjedt - E hatalom mechanizmusa66
A kedélyállapotok szerepe az akaratban
Az érzelmi állapotok mindenható ereje fölöttünk70
A kedélyállapotok fölötti közvetlen hatalmunk jelentéktelensége. E tehetetlenség okai80
Mindehatók vagyunk gondolatainkkal szemben, melyek hatástalanok, semmi befolyásunk érzelmeinkre, melyek mindehatók85
De az idő felszabadít bennünket86
Mit tehetünk az izgalmak anyagi okozóira nézve86
A fejezet eredménye91
Az értelem uralmának lehetősége
A követendő cél és az eszmének erős kapcsolása a cselekvéssel92
Az értelem stratégiája a kedvező érzelmi mozzanatokkal szemben95
Az értelem stratégiája az ellenséges érzelmi mozzanatokkal szemben107
Taktika, midőn a szenvedélyek vihara dühöng115
Belső eszközök
A szemlélődő elmélkedés
Célja: Élénk lelkesedést vagy ellenszenvet teremteni120
Szükséges, hogy hosszú időt engedjünk a tudat azon állapotainak kristályosodására, melyekről azt akarjuk, hogy megerősödjenek123
Általános program arra nézve, hogyan lehet sikeresen elmélkedni126
A szemlélődő elmélkedés abban áll, hogy mindent határozottan lássunk a legkisebb részletekig127
A világos elhatározások szerepe. A két nagy metafizikai elmélet. Nem választani, az is annyi, mint választani. A másodrendű elhatározások154
A cselekvés előfeltétele az elmélkedés. Az emberiség nagyrészt marionettekből áll. A nevelés, a család, a környezet, a nyelv hatásai. A nyelv becsmérli mindazt, ami magasztos. A hiúság. Az elmélkedés képessé tesz e hatások ellensúlyozására140
Az emberiség minden termékeny munkája az elmélkedés eredménye, kapkodás nem cselekvés. Az elmélkedés kizárja az előre nem látható véletlent, fokozza a tetterőt, világos élettervet nyújt151
Az elmélkedés kiválasztja az irányító elveket a magatartás számára. Ez elvek szerepe: azzal, hatnak, hogy határozottak és könnyen fölidézik azokat az izgalmakat, melyeknek jelei158
Összefoglalás162
Mi az elmélkedés és hogyan kell elmélkedni?
Elmélkedni annyit, tesz, hogy megszűnünk szavakkal gondolkozni s a jeleket tenni a jelzett dolgok helyébe163
Az elmélkedés segítői. A test és a lélek egysége167
A cselekvés szerepe az akarat nevelésében
Csupán a cselekvés hoz létre szokásokat bennünk: az apró cselekvések szerepe, ebben a munkában. A cselekvés szerepe, amennyiben a nyilvános cselekvés kötelez bennünket. A cselekvés, mint gyönyör170
Az önkéntes cselekvés ideje nagyon rövid. Ezen az apró hatások termékeny hatóerejének hosszú időn át való fölhalmozása segít; mindig tevékenynek kell lenni. A részletes időbeosztás alkalmatlan volta. Időben soha sincs hiánya annak, aki föl tudja azt használni, aki világos föladatokat tűz maga elé, aki fölhasznál minden jó gerjedelmét: aki alkalmazza ezt a szabályt: Age quod agis177
A magasabb kultúra az önző előtt halálosan gyűlöletes. A jövő arisztokráciája190
A túlterhelés általában nem a túlfeszített munkától ered, hanem rossz szokások, beteges önszeretett, szétforgácsolt munka következménye193
Összefoglalás197
A testi egészségtan a tanuló akaratának nevelése szempontjából
Az egészség lényeges föltétele az önfegyelmezésnek és a kitartó munkának. A rosszul értett szellemi munka ártalmassága, az egészségre nézve. A temperamentumot is meg tudjuk változtatni. Az ésszerű táplálkozás szükségessége. Túlságosan sokat eszünk. Az emésztő szervek túlterhelése. A lélegzés egészségtana. A mozgás jótékony hatása198
A kiszemelt testgyakorlatok, mint az akarat első iskolája211
A testgyakorlatra vonatkozó tévedések. Nem kellenek atléták! Anglia oktalan utánzása. Angol gondolkozók panasza a testgyakorlatokkal való visszaélés miatt. A hiúság és a testgyakorlatok213
A szellemi munka szabad levegőn218
A pihenés. Miben különbözik a restségtől? Az alvás. Az éjfélig való munka. A kora reggeli munka220
A pihenés. (Folytatás) A szórakozás szüksége. Azok a föltételek, melyek hasznossá teszik a szórakozást a szellemi munkásra nézve223
Összefoglalás227
Általános áttekintés229
Gyakorlati rész
Rendszeres elmélkedések
A legyőzendő ellenségek: Az érzelgősség és az érzékiség
Miről ismerhetjük meg az önfegyelmezésre nézve ellenséges állapotokat. Fölsorolásuk235
A határozatlan érzelgés. Az érettség válsága. A húsz éves képzelet regényei. A késői házasság következményei237
Az érzékiség. Következményei, okai. A társaság és irodalom szaporítja ingereit. Carlyle és Manzoni véleménye. A szerelem helye az életben. Az e tárgyra vonatkozó szofizmák. Eszközök az érzékiség leküzdésére246
A tanulók legtöbbjének középszerű erkölcsisége. Oktalan hiúság rabjai. Naív illúzióik az érzéki szerelem élvezeteinek értékelésében264
A bűnös szokások. Hatásuk, orvosságuk268
A legyőzendő ellenségek: A társak
A veszedelmes társak kategóriái. A diákegyesületek. A társadalmi összeköttetések270
A legyőzendő ellenségek: A restek álokoskodásai
Nem lehet megújulni! Nincs idő! A pálya elfoglaltsága stb.277
Csak Párisban lehet dolgozni! A vidék előnyei a szellemi munkára nézve281
Összefoglalás289
A munka örömei
A henyélők boldogtalanok. A munka mint a boldogság forrása magában véve és következményeiben290
Vissza- és előrepillantás299
A környezet nyújtotta segélyforrások
A közvélemény, a tanárok
Az elismerés utáni vágy fontos szerepe. A közvélemény a középiskolában s az egyetemen. Milyennek kellene lennie az egyetemi tanárnak? A tanulók szükségletei. Az a nemes feladat, melyet a magasabb oktatásnak maga elé kellene tűznie301
A magasabb oktatásról alkotott abszurd fölfogás. Kizárólag az emlékezet művelésére szorítkozik. Tanultság nem tudomány. A tudósnak jellemvonásai, ki méltó e névre312
Az elhunyt nagyok hatása318
Befejezés321

Payot

Payot műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Payot könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az akarat nevelése Az akarat nevelése Az akarat nevelése Az akarat nevelése Az akarat nevelése Az akarat nevelése

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba