860.101

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pázmány Péter I. (töredék)

Válogatás műveiből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 401 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-360-272-6
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

ELŐSZÓ (Őry Miklós)9
PÁZMÁNY PÉTER (1570-1637) (Őry Miklós-Szabó Ferenc)11
Váradtól Grazig: a "gyökerek" és a tanulmányi évek (1570-1597)11
Várad11
Kolozsvár12
Krakkó és Jaroslav13
Bécs15
Róma17
Pázmány nyilvános működése21
Grazi évei és az első magyarországi misszió (1597-1607)21
Pázmány grazi működése21
A felső-magyarországi zsidó misszió24
Irodalmi tevékenységének kezdete27
A jezsuita író és apostol (1607-1616)30
Magyarország helyzete a XVII. század elején30
Pázmány politikai pályakezdése33
"Hitviták tüzében"37
Pázmány kilépése a jezsuita rendből és érseki kinevezése40
Az esztergomi érsek (1616-1637)45
Pázmány térítései45
Egyházszervezés és kormányzás48
A nemzetnevelő és a politikus52
Pázmány utolsó írásai és halála57
Pázmány Péter életműve (Összefoglaló jellemzés)59
Pázmány egyénisége és lelke59
A szó és a toll apostola63
A hitviták és a Kalauz64
Hitviták és ökumenizmus64
A Kalauz szerkezete, ihletői és teológiája67
Az Ige szolgálatában: a Prédikációk75
Az Ige hirdetője: a szónok76
A prédikációk tematikája és forrásai78
A nyelvművész80
JEGYZETEK85
FÜGGELÉK87
Pázmány latin és magyar művei88
A Pázmányról szóló irodalomból90
Őry Miklós Pázmány-tanulmányai91
Pázmány-antológiák92
Pázmány grazi előadásai93
A Tíz Bizonyság, Pázmány elsőnek kidolgozott magyar munkája?94
A Kalauz keletkezése és három első kiadása95
Pázmány összegyűjtött munkáinak kiadási terve a szerző életében97
Időrendi táblázat98
VÁLOGATÁS PÁZMÁNY PÉTER MŰVEIBŐL109
Bevezető111
Az mostan támatt új tudományok hamisságának tiz nyilván-való bizonysága113
Rövid tanuság mint ismerhesse meg akármely együgyü ember is az igaz hitet123
Imádságos könyv (részletek)159
Az Istennek felségérül159
A megváltásért, hála-adás161
A szeretetért163
A tévelygések kigyomlálásáért, I., IV.164
Az Anyaszentegyházért165
Lelki pásztorainkért165
Szüleinkért166
Jámbor házasok egymásért167
Szülék magzattyokért168
Özvegyek és árvák könyörgése168
Nehézkesek könyörgése169
Az Ur vétele után. I. imádság169
Szent Dávid penitentia-tartó sóltára170
Keresztényi felelet (részlet)175
Öt szép levél179
Első levél. A pápisták bálványozásárúl179
Az Alvinczi Péter feleletiről rövid intés197
Isteni igazságra vezérlő Kalauz (részletek)199
Elől-járó levél. A kegyes olvasónak Istenül üdvösség, tőllem tisztesség199
Első könyv. Az emberi okosságnak és a keresztyén hitnek az isteni természetrül és tiszteletrül eggyessége207
Második könyv. Első része. Első bizonyság a Christus személyének méltóságra250
Harmadik könyv. Közönséges jelenségek, melyekből kitetczik, hogy a római hittül szakadott vallások igazak nem lehetnek255
Elől-járó irás. Melyben az igazság isméretinek három akadállya kigyomláltatik255
Első része. A keresztyénségben csak egy igaz és üdvösséges vallás vagyon258
Második része. Első bizonysága az új vallások hamisságának: mert kétségbeejtő bizonytalanságra viszik az embert266
Hatodik könyv. Első része. Miben vagyon gyökere és fondamentoma a keresztyénségben támadott egyenetlenségeknek270
Tizenkettődik könyv. Az ember igazulásárúl273
Első része. Az igazuláshoz-való készűletrűl273
Második része. Az igazúlás mi-voltárúl296
Negyedik része. A jó cselekedetek érdemérül302
A Kempis-fordítás (részletek)311
Az Sz. Irásrul és az Anyaszentegyházrul két rövid könyvecskék319
Az böcsülletes Bihar vár-megyének319
Második könyv. Az Anyaszentegyházrúl323
Első része. Az igaz Anyaszentegyházat megismérni325
Második része. Az Anyaszentegyház el nem fogyhat; nem tévelyeghet329
Harmadik része. Minémü jelekből ismérhetni az Ecclesiát334
Negyedik része. Az Újitók gyölekezete nem igaz Ecclesia341
Ötödik része. A római gyölekezet igaz Ecclesia356
Hatodik része. Mit tanitott az Ecclesia Sz. Ágoston idejében a mostani vissza-vonyásokrúl368
A nagyszombati egyetem alapítólevele (1635)371
Pázmány leveleiből375
C. Acquaviva jezsuita generálishoz375
Thurzó György nádorhoz (1616)376
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1622)378
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1623)379
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1626)380
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1629)382
M. Vitelleschi jezsuita generálishoz383
Cam. Cataneo castiliglionei apáthoz384
I. Rákóczi György fejedelemhez (1630)386
Esterházy Miklós nádorhoz388
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez (1635. máj.)390
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez (1635. okt.)391
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez (1636. dec.)392
Két beszéd395
Pázmány beszéde II. Ferdinánd megválasztása érdekében a pozsonyi megyegyűlésen (1617. nov.)395
Pázmány beszéde az 1629-i egyházmegyei zsinaton399

Pázmány Péter

Pázmány Péter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pázmány Péter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pázmány Péter I. (töredék) Pázmány Péter I. (töredék)
Állapot:
1.400 Ft
700 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pázmány Péter I. (töredék) Pázmány Péter I. (töredék)

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.400 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba