837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pázmány Péter válogatott munkái

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 298 oldal
Sorozatcím: Remekírók Képes Könyvtára
Kötetszám: 39
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyvben fekete-fehér reprodukciók találhatók. A borító dombornyomott portréval díszítve. A címlap előtt hártyapapírral védett író képe látható. Wodianer F. és Fiai könyvnyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

Egynéhány szép és becses darabot foglal magában e kötet Pázmány műveiből.
Csak olyan részeket vettünk fel műveiből, a melyek nem sértik senkinek sem vallásos meggyőződését. És ily részek nagy... Tovább

Tartalom

Előszó
Pázmány élete s művei
"KALAUZ"-ÁBÓL
Első könyv.
Az emberi okosságnak és az keresztyén hitnek az isteni természetrűl és tiszteletrűl egyessége.
Az teremtett-állatoknak szép rendi és az emberi természetnek indulati az Istennek isméretire kézen fogva viszik az embert1
Mint kelljen az világnak szép alkotmányában az Istennek hatalmát és bölcsességét szemlélni10
Hasznai az teremtett-állatokrúl való elmélkedésnek11
Az egeknek ékességéről14
Az levegő-égnek és folyóvizeknek csudáirúl17
Az földnek és oktalan állatoknak bölcs alkotásárúl19
Az emberrűl23
Három tanúság24
Az Isten csak egy természetiben25
Az Isten véghetetlen magában28
Az Isten mindenható33
Az isteni természet elváltozhatatlan és mindenütt jelen vagyon37
Az Istennek véghetetlen bölcseségérűl40
Az Istennek szolgálattal tartozunk45
EGYHÁZI BESZÉDEIBŐL
Az én kegyelmes uramhoz, a teljes Szentháromság egy bizony Istenhez, alázatos ajánló írásom46
A keresztyén olvasókhoz50
Négy dologrúl tudósíttatnak az olvasók53
A keresztyén prédikátorokhoz intés56
A vasárnapi evageliomokrúl tanúságok63
A keresztyén olvasóhoz64
Az utolsó itéletnek rettenetességérűl65
Miért sanyargatja Isten híveit e földön, és ellenségit gyakorta kedvekre tartja?74
A lelki irgalmasságrúl, és lelkek nyerésének kívánásárúl93
Az alázatosságrúl106
Mely üdvösséges a magunk ismerése124
Krisztus urunk születésének idejérűl, módjárúl és helyérűl142
Miért lett Isten emberré?154
Krisztus urunk méltán viseli a jó pásztor nevet169
TÖREDÉKEK EGYHÁZI BESZÉDEIBŐL
Az itilet jeleirűl, és miért rendelte Isten, hogy Krisztus légyen itílő birája e világnak178
Krisztus igaz szabadító: s az ő jöveteléhez szent élettel kell készülni182
Szent János méltóságárúl185
Házasságban élő asszonyok tanusága189
A lelki jóságokban mindenkor nevekedni kell embernek195
Az Isten igéje igaz világossága az emberi tudatlanságnak197
A Krisztus szenvedésének egész rendírűl211
Az igazságrúl és bírák kötelességérűl229
A gyilkosságrúl és haragrúl237
A bűnnek rútságárúl és veszedelmérűl245
Hogy a tudós nagy emberek esetiben nem kell megbotránkoznunk249
A feslett társak és hizelkedők barátsága veszedelmes251
A háladatlanság veszedelmérűl255
A halálrúl256
Mint kell a keresztyén leányt nevelni267
A keresztyén vitézek kötelességérül276
LEVELEIBŐL
Thurzó Györgynek283
I. Rákóczi Györgynek I-VII.285
POLITIKAI IRATAIBÓL
Véleménye a magyar király választásáról, melyet az 1618-iki királyválasztó országgyűléskor írásba foglalt294
A választandó személyről295

Pázmány Péter

Pázmány Péter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pázmány Péter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái Pázmány Péter válogatott munkái

A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltos. A gerinc széle javított. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található. A könyv kötése belülről megerősített.

A lapélek színezettek.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba