865.692

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány)

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Grafikus
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 375 oldal
Sorozatcím: Elmélet-módszer-gyakorlat
Kötetszám: 54
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-6470-X
Megjegyzés: Pécsi Márton szerző által dedikált példány. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva, melyből egy kihajtható. Kihajtható és kivehető mellékletekkel. Néhány angol nyelvű fejezettel.

Fülszöveg

A 10 fejezetre tagolódó könyv részletes bevezető (1.) fejezete a jégkorszak kialakulásának okait, körülményeit, jelentőségét és a kutatásmódszereket mutatja be a löszképződés szempontjából.
Három fejezet (2-4.) összehasonlító módon elemzi és értékeli a löszök elterjedését, fizikai, kémiai és ásványos összetételét, litológiai tulajdonságait, a löszrétegek közé eltemetett őstalajok, homokrétegek és a szerves életmaradványok szerepét a löszös rétegsorok kronológiai tagolása szempontjából.
Az 5. fejezet a löszök és löszszerű képződmények osztályozásával és a lösz- ill. kvarcszemcsék keletkezését magyarázó főbb elméletekkel és azok kritikájával foglalkozik.
A lösz és a benne eltemetett őstalajok egymással való ciklikus váltakozása kétségtelenül a jégkorszaki klímaváltozásokat tükrözi vissza. A ciklusok számáról, időtartamáról, a paleoökológiai körülményekről különböző magyarázatok, eltérő elméletek születtek. Ezek kritikája és felhasználási lehetőségük elemzése, értékelése a könyv... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS 9
1. A KUTATÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE 11
1.1. Monoglacialista és poliglacialista felfogások 13
1.2. Negyedkori eljegesedések, a ciklikus klímaváltozások főbb magyarázatai 14
1.2.1. Extraterresztrikus elméletek 14
1.2.2. Terresztrikus elméletek 14
1.2.3. Asztronómiai elméletek 15
1.2.3.1. Adhémar J.F. és Croll J. eljegesedési elméletei 18
1.2.3.2. Milankovic M. és Bacsák Gy. jégkorszaki kalendáriuma 19
1.3. Ciklusos klímaváltozások vizsgálati módszerei 24
1.3.1. Paleontológiái vizsgálatok mélytengeri üledékekben 25
1.3.2. Emiliani-féle oxigénizotóp sztratigráfia 27
1.3.3. A paleomágneses módszer elterjedése 29
1.4. Kísérletek a mélytengeri és a szárazföldi üledékek (löszök) párhuzamosítására 34
1.5. Meddig tart még a jelenkori (holocén) interglaciális? 39
1.5.1. Rövidtávú éghajlatingadozás és előrejelzése 44
2. A LÖSZ ÉS ELTERJEDÉSE 47
2.1. A löszfogalom és kritériumai 47
2.2. A lösz elterjedése 48
3. A LÖSZ ÖSSZETÉTELE 53
3.1. A lösz szemcsemérete és szemcseeloszlása 53
3.1.1. A szemcsenagyság és a szemcsealak jellemzése 57
3.1.2. Eljárások a löszök szemcseeloszlás szerinti osztályozására 61
3.1.2.1. Hahn Gy.-féle szemcsenagyság összetételi ábrázolás 62
3.1.2.2. Szilárd J.-féle löszlitológiai osztályozás és nevezéktan 62
3.1.2.3. A löszváltozatok osztályozása Ziangirov R.SZ. és Bükova V.SZ. szerint 64
3.2. A löszök ásványos összetétele 65
3.2.1. Nehéz- és könnyűásványok 65
3.3. A löszök kémiai összetétele 69
3.3.1. Nyomelemek a löszben 73
3.3.2. Ritkaföldfém-oxidok a löszben 74
3.4. Mésztartalom 76
3.5. Agyagásványtartalom a löszben 85
3.5.1. Néhány vitás kérdés 95
3.6. Szerves zárványok és életnyomok a löszben 99
4. A LÖSZ LITOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI 113
4.1. A lösz színe 113
4.2. A lösz szövete, a szemcsék egymáshoz illeszkedése 114
4.3. Porozitás 118
4.4. A löszök aggregátumtartalma 119
4.5. Homok- és talajrétegek a löszben 123
4.5.1. A homokrétegek a löszben eolikus vagy fluviális eredetűek-e? 123
4.5.2. Lösz, homok és eltemetett talajok ciklikus váltakozása 127
4.5.3. Vitás kérdések 129
4.6. Egyidejű és utólagos elváltozások a löszben 129
4.7. Gyakoribb eltemetett talajok 133
4.7.1. Az eltemetett talajok rétegtani értékelésének vitás kérdései 139
5. A LÖSZÖK EREDETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA 143
5.1. Általánosabb löszkeletkezési elméletek 145
5.2. Richthofeni löszkeletkezési modell 148
5.3. A "hideg lösz" és "meleg lösz" 155
5.4. Kísérletek a lösz kvarcszemcséi eredetének és lerakódásának magyarázatára 157
5.4.1. Harmadidőszaki molasz, mint a medencebeli löszök ásványi anyagának egyik forrása 161
5.5. Löszök és löszszerű képződmények osztályozása Európa lösztérképén 161
6. LÖSZKRONOLÓGIA 169
6.1. A lösz és a mélytengeri üledékek korrelációja 172
6.2. Az izotópsztratigráfia és a löszsztratigráfia összehasonlításának néhány problémája 178
6.3. Egyéb löszkronológiai problémák 180
7. JELENTŐSEBB LÖSZ TÍPUSFELTÁRÁSOK KRONOLÓGIAI TAGOLÁSA 187
7.1. A kremsi löszfeltárás (Ausztria) 187
7.2. Cerveny Kopec (Csehszlovákia, Brno közelében) 188
7.3. A Kärlich profil (Németország, Közép-Rajna-vidék) 189
7.4. Bad Soden (Németország, Alsó-Majna-vidék) 193
7.5. Achenheim (Franciaország, Elzász) 193
7.6. A normandiai lösz 195
7.7. Lublini-löszfennsík (Lengyelország) 197
7.8. Paks, Közép-Duna-medence (Magyarország) 202
7.9. Középső- és Alsó-Dnyeper menti löszfeltárások (Ukrajna) 205
7.10. Ob menti löszfennsík, Elulino profil (Szibéria) 207
7.11. Csasmanigari löszszelvény (Közép-Ázsia, Tádzsikisztán) 208
8. FIATAL LÖSZÖK ÉS A PALEOGEOGRÁFIAI VISZONYOK VÁLTOZÁSAI 213
8.1. A löszszelvények jelentősége az utolsó eljegesedés tagolásában 213
8.2. Az utolsó eljegesedés ősföldrajzi változásainak rekonstruálási lehetősége a löszszelvények alapján 214
8.3. Az utolsó glaciális kori löszök tagolási lehetősége az oxigénizotóp sztratigráfia figyelembevételével 216
8.4. Milankovic-féle besugárzási görbe és Bacsák-féle klímatípus kalendárium 218
8.5. Az utolsó glaciális kori időskálák és a főbb löszfeltárások korrelálási kísérlete 221
8.6. Következtetések 235
9. A KÍNAI-LÖSZFENNSÍK 239
9.1. Jellegzetes felszínformák 240
9.2. A kínai lösz szemcseméretei 244
9.3. A lösz rétegtani tagolása 250
9.3.1. A kínai löszsorozat kronológiai értékeléseinek néhány problémája 254
10. MAGYARORSZÁG LÖSZEI 259
10.1. A főbb löszváltozatok regionális eloszlása 259
10.1.1. Löszszerű képződmények az alföldi folyók alacsony hordalékkúpján 259
10.1.2. Dombságok és hegylábfelszínek löszei 263
10.1.3. Hordalékkúpok és folyóvízi teraszok jellegzetes löszei 265
10.2. A magyarországi löszök rétegtani tagolódása 275
10.2.1. A fiatal lösz és eltemetett talajai 275
10.2.1.1. A Dunaújváros-tápiósülyi löszösszlet 278
10.2.1.2. Tentatív kronológiák a fiatal lösz alsó részére (Mende-basaharci löszösszlet) 278
10.2.2. Az öreg löszök és fosszilis talajaik 283
10.2.2.1. A paksi összlet felső része 284
10.2.2.2. A paksi összlet alsóbb része és a Brunhes-Matuyama határ (0,7 millió év) 285
10.3. Lösz alatti szubaerikus formáció 287
10.4. Következtetések 290
QUATERNARY AND LOESS RESEARCH (Summary) 293
Irodalomjegyzék 335
Tárgymutató 364
Táblázatok jegyzéke 369
Ábrák jegyzéke 371

Pécsi Márton

Pécsi Márton műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pécsi Márton könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány) Negyedkor és löszkutatás (dedikált példány)

A borító kopottas.

Az előlapon a szerző, Pécsi Márton névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba