Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Pedagógia

A testnevelés és sporttudomány pedagógiai alapjai/Jegyzet

Szerző

Kiadó: Fitness Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 210 oldal
Sorozatcím: Fitness Akadémia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tantárgyunk. Miért és hogyan hasznos?9
Elkezdjük pedagógiai tanulmányainkat (és egész életünkben folytatjuk...)9
Célkitűzés9
Tantárgyunk tudományos alapjai10
Testnevelés és sporttudományi pedagógia10
Az általános pedagógia "belső szerkezete"12
A testkultúrális pedagógia alapjainak kiemelt tudományos komponensei15
A "háló modell" (a legfontosabb fogalmak és viszonyaik)23
A nevelés fogalmának vázlatos története32
A nevelés kialakulása32
Az ókori Kelet birodalmai (Kína, Asszíria, Babilónia, Egyiptom)35
A spártai állam35
Athén36
A szofisták37
Szókratész (és az etikai intellektualizmus)38
Platon39
Arisztotelész (és modellje)39
Néhány pillantás a római nevelésre43
A feudalizmus kora a nevelésről44
"Klasszikus" feudalizmus44
A "felbomló" feudalizmus46
Reneszánsz elmélkedők a nevelés lényegéről46
A korai utópista szocialisták: Morus, Campanella48
A reformáció-ellenreformáció49
A polgári fejlődés kezdeti szakaszának elmélkedői a nevelés mibenlétéről49
Comenius49
Apáczai Csere János50
John Locke52
Helvetius és Diderot a nevelés és a társadalmi gyakorlat viszonyáról: a "körforgás"-elmélet53
Jean Jacques Rousseau54
Pestalozzi57
Későbbi utópista szocialisták: Owen58
Herbart59
Az orosz forradalmi demokraták tevékenységelvű nevelésfelfogása60
Usinszkij62
Tolsztoj a nevelés és a művelés viszonyáról62
Marx és Engels63
A reformpedagógia64
A funkcionális pedagógia64
Az "új nevelés"65
A munkaiskolák. Kerschensteiner66
A pragmatizmus, Dewey66
A szovjet (orosz) nevelés klasszikusa: Makarenko67
A professzionista és az amatőr nevelés69
A nevelés lényeges jegyei a nevelés fogalomtörténete alapján69
A nevelés fogalom történeti fejlődése70
Céltan I. rész: Célelméleti tanulmányaink tárgykörei, a cél szerepe a nevelésben74
Célelméleti tanulmányaink tárgykörei74
A cél szerepe a nevelésben75
A fogalmak: cél-nevelési cél-célrendszer(ek)75
A cél egységesít. A cél regulál77
A cél létrehoz, megvalósul79
Céltan II. rész: Értékelméleti alapvetés80
A téma gyakorlati jelentősége: a pedagógiai tény: értéktény80
A pedagógiai tény(ek) fogalma81
Az értékprobléma. Alapfogalmak és két lehetséges megoldás83
Céltan III. rész: Eszmény és cél. Vágyak és realitások, C1 és C2 viszonya86
A cél és az eszmény86
Mindmáig ható céleszmények88
A feudalizmus korszaka. A "szent ember", a "lovag", a "szorgalmatos polgár" és az "alázatos jobbágy"89
A felbomló feudalizmus korának céleszményei: "Uomo universale". "Mindenki mindent!"90
A polgári társadalom felívelő szakaszának gondolkodói. "Mindenkinek mindent." A boldogság. A gentleman. A szabad ember. Az emberiesség. Az erényesség. A (forradalmi) cselekvő ember91
Reformpedadógiai áramlatok a nevelés céljáról93
A nevelési cél problémája iránti fokozott érdeklődés a jelenkori pedagógiában95
C1 és C2 viszonya: a céleltérés és jelentősége97
Céltan IV. rész: A célrendszer és az eszközrendszer összefüggése98
Az összefüggés lényege98
Problématörténeti utalások100
A taxonómiai gondolkodás103
A sport általi nevelés lehetőségei, korlátai106
Alapösszefüggés: K - B - T106
A testkultúra ún. belső feltételeinek értékeléséről (B)107
A külső feltételek "megszervezése": minél nagyobb kínálatot (K)! (T)!109
Személyiség és szerep a sportolásban111
Testnevelő tanárok és edzők szerepjellegzetességei111
A sportoló, a tanuló121
Néhány történeti utalás121
A tanulói (sportolói) személyiség "elmélete"134
Az edző-pedagógus és a tanítvány viszonya136
Meghatározás, szempontok, stílusok136
A pedagógus-tanítvány viszony problématörténetéből137
A rabszolgatartó társadalmak137
Nevelő-tanítvány viszony a feudalizmus korában139
Pedagógiai alaphelyzetek a felbomló feudalizmus korszakában140
A polgári fejlődés kezdeti szakasza a nevelő-tanítvány viszonyról141
Utalás a reformpedagógiai irányzatok felfogására a nevelő-tanítvány viszonyról146
Összefoglalás. A történetből kigyűjthető viszony-helyzet- szabályozó elvek148
A sportkommunikáció alapjai150
"Puszta kézzel" eszköztelen?150
A közvetlen emberi kommunikáció jelenségvilága151
A tanár és az edző beszéde152
A sportszakember nem verbális közléslehetőségei a közvetlen kommunikációban158
A testnevelés- és sporttudományi pedagógiai technológia lényege160
Technológia a testnevelésben és a sportban160
A sport és testnevelés technológiájának legátfogóbb értelmezése160
Az oktatástechnológia értelmezése a testnevelés és sport gyakorlatában162
Módszerelvek, módszerek165
A munkáltató és a játékos stratégia165
A tudatformálás stratégiája167
Az érzelmek, attitűdök fejlesztése és a szerepformálás168
A nevelés tartalma170
A tartalom céljellege és eszközjellege170
A pedagógiai folyamat (a nevelés) tartalmának definíciója171
Néhány modern elv a nevelés és oktatás tartalmához172
A pedagógiai folyamat szervezeti keretei és színterei175
Összefüggések, problémafelvetés, meghatározások175
A nevelési színterek összefüggése a gyakorlatban177
A nevelés megszervezése179
A történeti tanulságok összefoglalása179
A szervezeti forma megválasztása értékválasztás180
Az oktatás-nevelés módszereinek és a módszer fogalmának történeti alakulásáról182
A módszerfogalom feltételei. Az őstársadalom "nevelési" módja182
"Módszerek" a rabszolgatartó társadalmak nevelésében183
Nevelési-oktatási módszerek a feudalizmus korában185
Nevelési módszerek a felbomló feudalizmus korában187
A polgári fejlődés kezdeti szakaszának gondolatai a nevelési módszerekről. A módszerfogalom kialakulása188
Rendszerező közbevetés193
Utalás a herbartiánus módszerfogalom utóéletére194
Utalás a reformpedagógia, ill. a modern polgári pedagógia módszerfogalmára195
Utalás a modern (kortárs) pedagógia módszerfogalmára198
Függelékek199
Miért van sokféle, egyszerre érvényes nevelésfelfogás (a testkultúrán "belül" is)?199
Az olimpiai eszme (részletek az Olimpiai Chartából)200
A nevelési folyamat szerkezete202
Az oktatási folyamat szerkezete203
Tézisek a testkultúrára és az egyetemes kultúra összefüggéséről205
A rekreáció fogalma207
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem