A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Lant és kard 1. (dedikált példány)

Ősköltészetünktől az államalapításig

Fülszöveg

Lant és kard című sorozatunk szándéka: nyomon követni, miként tükrözi szépirodalmunk - ezen belül is költészetünk - a magyarság történetének egyes korszakait Köteteinkben történelmünk legrégibb időszakától a 20. század derekáig kísérhetjük végig, a magyar nép múltját költőink alkotásai segítségével. Ismert s a feledés homályába merült alkotok vallanak nemzetünk 1100 éves múltjáról, a sorsfordító pillanatokról, kiemelkedő nagyjainkról, őseink kudarcairól, győzelmeiről.
Sorozatunk első darabját - mely a kezdetektől Szent István koráig mutatja be nemzeti történelmünket - államalapításunk 1000. évfordulója alkalmából nyújtjuk át az Olvasónak, remélve, hogy a benne foglalt versek történelmi múltunkban s egyben irodalmunk kincsestárában is elmélyülést, a felfedezés vagy újrafelfedezés örömét biztosítják.

Tartalom

Vajda János: Régi dicsőségünk (részlet) 5
Verses magyar történelem 7
Garay János: Vezérhang 11
Vörösmarty Mihály: Látomás (részlet a Zalán futásából) 13
A SZTYEPPÉK NÉPE
A VÁNDORLÁSOK KORA 15
Őstörténetünk foszlányai 17
Kosztolányi Dezső: Álmodtam én is 20
Juhász Gyula: Ősöm 21
Babits Mihály: Turáni induló 22
Zempléni Árpád: A táltos 24
Regösének (magyar népköltés) 25
Juhász Gyula: Túrán után 26
Zempléni Árpád: Halál a jégmezőn (részlet) 27
Zempléni Árpád: Nimród (vogul rege) 28
Vargha Gyula: Végzet 31
Szentimrei Jenő: Hunor és Magyar 33
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet a Buda halálából) 34
Zempléni Árpád: Leányrablás 37
Ady Endre: A Dál-kisasszonyok násza 38
Juhász Gyula: A szent szarvas 39
József Attila: A csodaszarvas 40
Dutka Ákos: Meotis leánya 41
Vörösmarty Mihály: A szittya gyermekek 42
Kerecseny János: Honkeresők az Ural mentén (részlet az Árpád fejedelemből) 43
Szász Károly: Emese álma 48
Juhász Gyula: Emese álma 49
Garay János: Álmos 51
Kerecseny János: Az eteli pusztán 54
Aranyosrákosi Székely Sándor: Hadúr-imádók (részletek A székelyek Erdélyben-ből) 59
Garay János: Seregszemle 60
Petőfi Sándor: Honkeresés (részlet a Lehel vezérből) 63
Garay János: A fogadalom 66
Vargha Gyula: Vérszerződés 69
Garay János: Álmos (A magyarok Mózese) 70
NÉP NÉP UTÁN
A kárpát-medence a honfoglalás előtt 75
A Kárpát-medence a honfoglalás előtt 77
Áprily Lajos: Szentendrei vízió 79
Juhász Gyula: A pannóniai légió dala 79
Áprily Lajos: Az őrszem 82
Zrínyi Miklós: Attila 82
Arany János: Isten kardja (részlet a Buda halálából) 83
Tompa Mihály: Etele hun királyról 86
Arany János: Átila terítőn (részletek a Csaba-trilógiából) 89
Ady Endre: Csaba új népe (részlet) 92
Juhász Gyula: Juhásznóta 94
Ady Endre: Az Avar-domb kincse 95
Tóth Árpád: Aquincumi korcsmában (részlet) 96
Illyés Gyula: Ének Pannóniáról (részlet) 97
Honszerzés
A honfoglalás verses története 99
Magyarok a Kárpát-medencében 101
Csokonai Vitéz Mihály: Árpád vagy a magyarok megtelepedése (részlet) 103
Petőfi Sándor: Árpád (részlet a Lehel vezérből) 104
Garay János: Az új haza felé 105
Debreczeni Márton: A kióvi csata (részlet) 107
Leövy Sándor: Álmos (részlet a Zabolch váránál-ból) 109
Kosztolányi Dezső: Honfoglalás előtt 112
Vörösmarty Mihály: Árpád emeltetése 112
Petőfi Sándor: Fejedelemválasztás (részlet a Lehel vezérből) 113
Szentimrei Jenő: Árpádot vezérré választják 113
Illyés Gyula: Árpád 114
Gyöngyössy János: Az ifjú Árpád (részletek Az ifjú Árpád a mazarnai barlangban-ból) 118
Décsy István: Árpád és Mazarna (részletek) 123
Juhász Gyula: Verecke táján 134
Csáti Demeter: Ének Pannónia megvételéről 135
Garay János: Az ország megvétele 141
Szentimrei Jenő: A fehér ló mondája 144
Vörösmarty Mihály: Számvetés (részlet a Zalán futásából) 145
Vörösmarty Mihály: Árpád Zalán ellen 145
Arany János: A tetétleni halmon 146
Leövy Sándor: Győzelemünnep (részlet a Zabolch váránál-ból) 149
Garay János: Árpád, a honalapító 151
Juhász Gyula: Pusztaszer felé 156
Vörösmarty Mihály: Pusztaszer 157
Nagy Imre: Árpád 157
Juhász Gyula: A szeri pusztán 161
Vértessy Jenő: Árpád 162
Ráday Gedeon: Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete (részlet) 165
Kerecseny János: Árpád asszonya (részlet az Árpád fejedelemből) 166
Palágyi Lajos: A honszerzés (részletek) 169
Vikár Béla: Himnusz (Árpád és Habsburg, vagy a király kegyelete - részlet) 170
Petőfi Sándor: Vallomás (részlet a Lehel vezérből) 171
Zempléni Árpád: Árpád sírja 172
Gyöngyössy János: Árpád temetése
(részletek Az ifjú Árpád a mazarnai barlangban-ból) 172
Vörösmarty Mihály: A puszta sír 173
Tóth Kálmán: Árpád sírja 174
Kerecseny János: Az Ősapám 175
Zempléni Árpád: Millennium 176
Szalay Károly: Árpád ezer éve (részletek) 177
MAGYAR HADAK EURÓPA-SZERTE
A kalandozások kora 181
A kalandozások kora 183
Petőfi Sándor: Árpád után (részlet a Lehel vezérből) 185
Szentimrei Jenő: A magyarok portyázni járnak 186
Garay János: Zoltán, a gyermek 186
Nagy Zoltán: „Zoltán vezér népe villámot rázkódtat"
(részlet Az Árpád-ház két fejedelméből) 189
Nagy Zoltán: Zoltán fogságba esik
(részlet Az Árpád-ház két fejedelméből) 191
Ady Endre: Ond vezér unokája 193
Garay János: Zoltán, a bíró 194
Juhász Gyula: Ének a víg barátról 196
Zempléni Árpád: A Szent-Galleni kaland (részletek) 199
BODOR ALADÁR: Magyar dalos Szent-Gallenben 205
PAP ENDRE: Botond bárdjáról (részlet) 208
SZENTIMREI JENŐ: Botond vitéz históriája 214
Garay János: Botond és bárdja 215
Juhász Gyula: Botond apánk Bizancban 217
Ady Endre: Gyáva Barla diák 219
Zúg dörögve Rémítőn a kürt
A lehel-kultusz az irodalomban 221
Lehel 223
Vörösmarty Mihály: A gyermek Lehel (részlet a Zalán futásából) 224
Petőfi Sándor: Taksony kora (részletek a Lehel vezérből) 225
Garay János: Lehel kürtje 233
Petőfi Sándor: „Zúg dörögve rémítőn a kürt" Lehel) 237
Garay János: Az augsburgi ütközet 240
Petőfi Sándor: „Országokat reszkettető Lehel..." (részlet a Lehelből) 244
Nagy Zoltán: Az árulás (részlet Az Árpád-ház két fejedelméből) 245
Petőfi Sándor: Lehel 249
Jékely Zoltán: Harangszó és útikalauz 252
Balkányi Szabó Lajos: Lehel halála (részlet a Lehel kürtjéből) 253
Juhász Gyula: Gyászinduló 256
Balkányi Szabó Lajos: Lázár szegénye (részlet a Lehel kürtjéből) 257
Juhász Gyula: A gyászmagyarok 260
Nagy Zoltán: Megbékülés (részlet Az Árpád-ház két fejedelméből) 261
EGY EURÓPAI NEMZET SZÜLETÉSE
A keresztény királyság felé 263
A keresztény királyság felé 265
Garay János: Géjza násza 267
Arany János: A német papság (részlet a János pap országából) 271
Juhász Gyula: Gellért püspök 272
Kozma Andor: A magyarok symphoniája 273
Vargha Gyula: Az első harangszó 277
Berzsenyi Dániel: Kupa támadása (részlet) 280
Juhász Gyula: Az örök ballada 281
Juhász Gyula: Ének Kupa vezérről 283
Garay János: A szent korona 284
Szentimrei Jenő: Szent István koronája 287
Arany János: Csanád (töredék) 288
Garay János: Szent István, az apostol 289
Ahol keletkezik 291
Szent István szolgái 292
István király, téged kíván 295
Vajda János: Székesfehérvárott 298
Illyés Gyula: Vár a vízen (részlet) 301
Kislexikon (A kötet költőiről - dióhéjban) 303
Ajánlott és felhasznált irodalom 319
A versek jegyzéke a költők neve szerinti betűrendben 323
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Lant és kard 1. (dedikált példány) Lant és kard 1. (dedikált példány) Lant és kard 1. (dedikált példány) Lant és kard 1. (dedikált példány) Lant és kard 1. (dedikált példány)

A lapélek enyhén foltosak.

A címlapon az egyik szerkesztő, Pénzes István névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.840 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba