1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Pénzügyi Szemle 1986. január-december

XXX. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

I. szám
Popper László: Keresetszabályozás, változatlan konstrukcióval3
Dr. Rupp András: Az oktatás pénzügyei a 80-es évtizedben9
Fórum
Rónaszéki Bella: Az 1986. évi vállalati jövedelemszabályozás19
Balla Mihály: Egyes különféle vállalati ráfordítások adóztatásáról25
Kárász István: Az általános jövedelemadó 1986. évi módosítása29
Dr. Keller Judit: A lakossági megtakarítások és a hitelek összefüggéseiről35
Tájékozódás
Dr. Szentiványi Iván: A lakossági tőkemozgás - pénzügyi tevékenység46
Dr. Király György: Gondolatok a gazdálkodók közötti szerződések bírói úton történő megvalósításáról56
V. Vincze Péter: A kisüzemek belső ellenőrzéséről61
Nemzetközi pénzügyek
Dr. Ligeti Sándor: Pénzügyi témájú előadások az olasz - magyar közgazdász-találkozón 67
Szakirodalmi figyelő
Foltyn Ferenc: Inflációelméletek és az amerikai monetáris politika (Akadémiai Kiadó, Budapest 1985.) dr. Mátrai Miklós77
II. szám
A VII. ötéves terv és a Magyar Népköztársaság 1986. évi költségvetéséről, valamint a tanácsok 1986-1990. évi középtávú pénzügyi tervéről szóló törvényjavaslat az Országgyűlés téli ülésszakán83
Dr. Faluvégi Lajos: Expozé a népgazdaság VII. ötéves tervéről84
Dr. Bognár József: A törvényjavaslat bizottsági előadójának beszédéből93
Havasi Ferenc: Az MSZMP Pol. Biz. tagjának a K. B. titkárának hozzászólás, és ajánlása94
Dr. Tétényi Pál: Hozzászólásából99
Zárszó103
Dr. Hetényi István: pénzügyminiszter expozéja a Magyar Népköztársaság 1986. évi költségvetéséről és a tanácsok 1986-1990. évi középtávú pénzügyi tervéről105
Puskás Sándor: A törvényjavaslat előadójának beszédéből109
Határozat109
Dr. Kádár József: Az építőipar fejlődése, feladatai a VII. ötéves tervidőszakban110
Tájékozódás
Kismarthy Lórándné: Az állami alapjuttatásról119
Kamarás Klára: A hozzáadottérték-adózás és a külkereskedelem125
Dr. Bíró Gerd: A tőkeimport és a vegyes vállalatok növekvő jelentősége a magyar gazdasági életben134
Dr. Gyöngyössy István: EMS és ECU. Lehet-e az ECU-ból közös "európai" valuta?142
Szakirodalmi figyelő
Az Állami pénzügyek Magyarországon (Public Finance in Hungary) című sorozat újabb kötetei153
Közlemények
A nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról szóló törvényerejű rendeletekről156
A költségvetési szervek gazdálkodásáról157
A költségvetési rend szerint működő kutatóhelyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint állami megbízásainak rendjére vonatkozó 109/1981. (PK 15.) PM. számú utasítás módosításáról158
III. szám
Goldperger István: A gazdasági szabályozás hatása a műszaki fejlesztésre163
Fórum
Bajnógel József Attila: Gazdasági kalkuláció és fogyasztói árkialakítás170
Dr. Nagy Imre Zoltán: Pénzügyi tervezés és hitelképességi számítások a tőkés vállalatok gyakorlatában181
Tájékozódás
Kunits Péter: Az élelmiszertermelés szabályozása és az élelmiszerexport összefüggései a TERIMPEX Állat- és Külkereskedelmi Vállalat gyakorlatában189
Dr. Barta Imre: A tőkeallokációs mechanizmusról200
Dr. Morzsa Szilárd: A jegybank, az üzleti bankok, valamint a bankrendszer konszolidált mérlege a monetarizált gazdaságokban212
Dr. Ébli Györgyné: A kármegelőzés és biztosítás főbb összefüggései a kockázatkezelés folyamán221
Nemzetközi pénzügyek
Gyergyóiné dr. Rudnai Vera: Rövid áttekintés az osztrák adórendszerről227
Szakirodalmi figyelő
Dr. Szentiványi Iván: Lakossági pénzügyek - Pénzintézeti tevékenység. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - 1985 - (Dr. Kovács Kálmán)234
Oberhauser, A.: Az adósparadox - A közadósság paradox hatásai (dr. Szőke Gyula)236
IV. szám
Dr. Pénzes János: Budapest fejlődésének céljai és feladatai a VII. ötéves tervidőszakban243
Dr. Sütő Dezső: A vállalati pénzügyi-gazdasági ellenőrzés két évtizede252
Fórum
Dr. Mészáros Gyula: Az agrárszabályozás változásai az önállóság, a felelősség növekedésének tükrében265
Érsek Tibor: Fogyasztói forgalmiadó-rendszerünk és a lakossági áruvásárlási struktúra271
Tájékozódás
Dr. Marinovics Endre: A külkereskedelem szerepe a népgazdaság egyensúlyi helyzetének alakulásában276
Rohrböck Iván - Pacsai Józsefné: Gondolatok a külföldi és a hazai biztosításokról287
Nemzetközi pénzügyek
Gáti Tamás: A "kollektív takarékosság" elve és gyakorlata Svédország és Finnország gazdasági életében302
Dr. Pulai Miklós: Összeállítás a legfejlettebb tőkés országok képviselőinek az IMF és a Világbank 1985. évi közgyűlésén elhangzott beszédeiből310
Eredményhirdetés
Értékelemzési pályázat eredményhirdetése (-kágyé-)316
V. szám
Törvény az illetékről. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakán. Dr. Hetényi István expozéja324
Vita
Határozathozatal
Fórum
Dr. Mosóczy Róbert: A szocialista országokkal folytatott külkereskedelmünk néhány új vonása331
Dr. Petschnig Mária: Változó szerepű lakossági megtakarítás341
Tájékozódás
Hitelpolitikánk időszerű kérdéseiről (Tudósítás)356
Dr. Reke Barnabás: Az állami gazdaságok készletnövekedésének megítélése362
Nemzetközi pénzügyek
Ivan Kocarnik: Az újratermelési folyamat hatékonysága és a pénzügyi helyzettel való kapcsolat Csehszlovákiában368
Dr. Losoncz Miklós: Gazdasági helyzetértékelés, gazdaságpolitikai célok és eszközök az NSZK-ban a hetvenes és a nyolcvanas években378
Közlemények
Az év elején életbelépett, az épületekre vonatkozó energiatakarékossági előírások bevezetése389
Lengyel Gyula emlékérem átadása393
VI. szám
Dr. Csúcs László: Az illeték reformról403
Fórum
Kamarás Jenő: A tulajdonosi ellenőrzésről418
Dr. Kosaras Ferenc - Dr. Polgár Ferenc: A külkereskedelmi vállalatok gazdálkodása, alkalmazkodásuk a változó külpiaci és hazai feltételekhez428
Dr. Bíró Gerd: Az ellenüzletek előretörése442
Dr. Bárd Károly: A biztosítás új korszaka elé449
Tájékozódás
Dr. Földi Józsefné: A Pénzügyminisztérium Könyvtárának történetéből455
Öt év alatt másfél milliárd totó és közel 3 milliárd lottó458
Nemzetközi pénzügyek
Dr. Asztalos László György: Amerikai gondolatok a betétbiztosítás továbbfejlesztéséről462
Tardos Károly: A csehszlovákai külgazdasági mechanizmus jellege, tendenciái475
VII. szám
Dr. Bácskai Tamás: 40 éves a Forint
A Biztosítási Jogászok Nemzetközi Szervezetének VII. Világkongresszusáról
Faluvégi Lajos: Megnyitó beszédéből
Simon Fredericq: Köszöntő
Németh Zoltán: A tanácsok gazdálkodása a VII. ötéves tervidőszakában
Dr. Rózsa József: A fegyelemről mindenkinek
Dr. Szendi István: Az Országos Takarékpénztár tevékenysége, feladatai a VI. és VII. ötéves tervben
Dr. Szabó Lajos: A vezérigazgatóságtól az anyavállalati irányítási rendszerig
A termelés növelése, a minőségi eredmények fokozása, hozzájárulás az eredményes gazdálkodáshoz
Mikes György: A BUDAPRINT Pamutnyomóipari Vállalat kereskedelmi igazgatója válaszolt dr. Szamek Tamásnak a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztőjének kérdéseire
Dr. Gedai István: Nemesfémpénz-verés történetéből
Szakirodalmi figyelő
VIII-IX. szám
A pénzügyi szemle három évtizede565
Dr. Antos István: A gazdaságpolitika időszerű kérdései568
Dr. Gadó Ottó: Fokozzuk a vállalatok önállóságát576
Dr. Kiss István - Dr. Schmidt Ádám: A gazdasági irányítás fontos eszköze a népgazdaság teljes pénzügyi áttekintése579
Dr. Neményi István: A beruházások gazdaságossága583
Dr. Ács Lajos: A kamat kategória fejlődése585
Dr. Erős Gyula: A gazdaságossági számítások eredményei és problémái külkereskedelmünkben588
Nyers Rezső: Kongresszusi irányelvek - gazdasági, pénzügyi feladatok590
Dr. Csikós-Nagy Béla: Vita a többcsatornás ipari árrendszerről593
Filipszky Zoltán: A hitel- és pénzforgalmi rendszer főbb vonásai az új gazdasági mechanizmusban596
Fekete János: A devizagazdálkodás szerepe az új gazdaságirányítási rendszerben598
A reform bevezetésekor (szerkesztőségi írás)604
Tovább a reform útján (szerkesztőségi írás)606
Sulyok Béla: A szabályozás főbb pénzügyi eszközei az új gazdaságirányítási rendszerben608
Dr. Hagelmayer István: A bankrendszer és feladatai611
Vályi Péter: Az 1969. év eredményei és a jövő feladatai616
Dr. Sütő Dezső: Feladataink az MSZMP X. kongresszusa határozatainak végrehajtásában619
Dr. Békési László: Önkormányzat és önfinanszírozás621
Bokor János: Napirenden: a gazdaságosabb termelés630
Dr. Vincze Imre: Gondolatok a KGST-országok valutaárfolyamainak hatékony alkalmazásáról és pontosításáról632
Dr. Dobrovits Iván: A költségvetési rendszer néhány elméleti kérdése638
Dr. Riesz Miklós: A gazdasági növekedés és a tőkepiac640
Dr. Farkas István: A családi jövedelmek kiegyenlítésére alkalmas eszközök felmérése - az egy főre jutó személyi jövedelem adóztatása643
Dr. Csikós-Nagy Béla: Adalék az ármechanizmus elméletéhez. Gazdaság és technika646
Dr. Faluvégi Lajos: A gazdasági fejlődés új vonalán648
Dr. Békési László: A területi gazdaságtan, területfejlesztés, politika és a közigazgatás kapcsolata651
Dr. Timár Mátyás: Árfolyamrendszerünk a megváltozott világgazdasági helyzetben654
Dr. Medgyessy Péter: A pénzügyi szabályozsá kiszámíthatóságáról661
Lázár György: A népgazdasági tervezés elmúlt 35 évi tapasztalatairól és további feladatairól664
Világgazdasági kutatások, prognosztizálások hazai hasznosítással
Dr. Bognár József akadémikussal, a Világgazdasági Kutató Intézet igazgatójával beszélgetett dr. Szamek Tamás, a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztője667
Dr. Hetényi István: A Magyar Népköztársaság 1983. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitája674
Madarasi Attila: A vállalati jövedelemszabályozásról677
Dr. Faluvégi Lajos: Javuló egyensúly, szociális biztonság682
Dr. Antal László: A vagyonérdekeltségről690
Dr. Hetényi István: Megújuló pénzügyek695
Havasi Ferenc: Hozzászólás az Országgyűlés 1985. téli ülésszakán: a népgazdaság VII. ötéves tervéről és az 1986. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájáról704
Törvény az 1985. évi zárszámadásról
Hetényi István expozéja712
Marjai József beszéde719
A törvényjavaslat vitája726
Dr. Békesi László: A lakossági adórendszer és az adóigazgatás korszerűsítése730
Dr. Kostyál Rezső: A finanszírozás és a jövedelemtermelés összefüggései és feltételei az élelmiszergazdaságban739
X. szám
Ribling Ferenc - Mercz Mihály: A Tolna megyei tsz-ek 1985. évi gazdálkodásának pénzügyi tapasztalatai755
Fórum
Dr. Gátay Ferenc: Sikeres vállalati stratégia egy megújulásra kényszerülő ágazatban763
Dudás Béláné: A vállalati felhalmozási feladat és szabályozásának időszerű kérdései779
Hirschler Róbertné dr.: A beruházások finanszírozási rendszerének ellentmondásai788
Dr. Ébli Györgyné: A biztosító kockázata, üzletpolitikája és eredménye közötti néhány összefüggésről795
Tájékozódás
Dr. Fogaras István - dr. Kalocsay Tamás: Az Országos Takarékpénztár új lakossági szolgáltatása: a nyugdíj-előtakarékossági betét802
Lhéner Józsefné: Megemlékezés Fáy Andrásról811
Pénzintézeti kérdésekről (Kutas Józsefné)814
Szakirodalmi figyelő
Gábor István: Az iparvállalatok könyvvitele, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986815
XI. szám
Lőrinczné dr. Istvánffy Hajna: A kiigazítási politika alternatívái819
Fórum
Dr. Reke Barnabás: Gazdasági eredmények és az egyéni keresetek alakulása 1984-en és 1985-ben829
Kolossváry György: Gondolatok a költségvetési ellenőrzésről834
Dr. Morzsa Szilárd: A monetáris jelzőszámok, célkitűzések rendszere a monetarizált gazdaságokban841
Tájékozódás
Gyárfás Istvánné: Gépexport és hitelek850
Creditanstalt Ausztria elsőszámú bankja. Dr. Guidó Schmidt-Chiari az osztrák Creditanstalt Bank vezérigazgató-helyettese válaszolt dr. Szamek Tamás a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztőjének kérdéseire853
Az incosai XII. Kongressusáról (Dr. Sütő Dezső)857
Szocialista országokból érkezett
Artyomov, ju. M.: Gondolatok a Szovjetunió pénzügyeiről és termelésfejlesztési elképzeléseiről860
D. Molomzsamc: A pénzügyi- és hitelmechanizmus korszerűsítése a mongol gazdaságirányításban864
Chu Tam Thu'c': A Vietnami Szocialista Köztársaság pénzügyi és hitelrendszere868
Szakirodalmi figyelő874
Tervgazdasági fórum
XII. szám
Dr. Csúcs László: Az új házadóról - a vagyonadóztatás tükrében879
Fórum
Dr. Barta Imre: A vállalati beruházások döntéselőkészítésének tapasztalatai888
Dr. Nagy László: Fegyelem és ellenőrzés902
Kerényi Gyula: Az egyesületek pénzügyi-gazdasági szabályozásának problémái905
Tájékozódás
A Nemzetközi Állampénzügyi Társaság kongresszusa Tudosítást fordította: Dr. Gabó Ottó911
Dr. Aradi Zsolt: A tudományos kutatás pénzügyi feltételei a VII. ötéves tervidőszakban922
Nemzetközi pénzügyek
Dr. Ligeti Sándor: Változóban az angol építési társaságok933
Szakirodalmi figyelő
Faluvégi Lajos: "Tervezés: Egyensúly és megújulás 1986-90" - Kossuth Könyvkiadó - 1986946
A Pénzügyi Szemle 1986. évi tartalomjegyzéke949
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem