863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6.

XLII. kötet/A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottsága és a Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata

Tartalom

1985/1. szám
Perczel Tamás: A pszichológia és a munkatudományok kapcsolatai 3
Csapó Benő: A struktúra és a tartalom szerepének vizsgálata izomorf kombinatorikai feladatokban 19
Georg Eckardt: Preyer útja a gyermekpszichológiához 35
ESETTANULMÁNY
Marcsekné Klaniczay Sára: Gyógyult dadogók katamnesztikus vizsgálata 45
VITA
Az iskolapszichológusi hálózat kialakításáról 56
SZEMLE
Lányi Gusztáv: Élettörténet és történelmi szociálpszichológia. A történelmi szociálpszichológia néhány metodológiai kérdése 60
KÖNYV
"Paradigmatikus" és kritikai szemlélet: két könyv a kognitív pszichológiáról 71
FOLYÓIRAT
Archives of Sexual Behavior. An Interdisciplinary Research Journal, 1982 83

1985/2. szám
Kapronczay Károly - Kiss György: Adatok Ferenczi Sándor egyetemi tanári működésével kapcsolatban 111
Bakó Tihamér: Terhes állapotban elkövetett öngyilkossági kísérletek személyiségháttere és pszichodinamikája II. 119
Pressing Lajos - Grymaeusz Eszter: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata II. Frusztrációs jellemzők 129
VITA
Parainézis nevelőknek 142
SZEMLE
Rudas János: Struktúrált gyakorlatok az önismereti csoportokban 145
FÓRUM
Beszélgetés Charles Devonshire-ral 158
Tájékoztató a Munkalélektani Koordináló Tanács megalakulásáról és eddig végzett tevékenységéről 168
Kásahegy 173
KÖNYV
Szkizofrénia. Orvosi kórisme vagy morális megítélés? 182
Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia 182
Barátság és társas kapcsolatok gyermekeknél 184
Szociális ösztönzők az életúton 187
Az álom helye a klinikai gyakorlatban 189
A családterápia kézikönyve 191

1985/3. szám
Kulcsár Zsuzsanna - Nábrády Mária - Kutor László: Szenzoros élménykeresés és a vesztibulo-okuláris funkciók összefüggései prepubertás korú gyermekeknél 199
Ash Mitchell G.: Diszciplínafejlődés és tudománytranszferálás - német pszichológusok az emigrációban 216
Grynaeusz Eszter - Pressing Lajos: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata, III. Asszociációs jellemzők és a pszichológiai mutatók faktoranalízise 229
VITA
A véleménynyilvánítók felelősségéről 245
SZEMLE
Séra László - Kovács Ilona: A tudat módosuló koncepciója? 248
FÓRUM
Jegyzőkönyv a szocialista országok pszichológiai intézményvezetőinek negyedik tanácskozásáról 268
A személy-központú megközelítés második nemzetközi fóruma Norwichban, 1984. július 14-21. 272
HÉTKÖZNAPOK
A számlát a gyerekek fizetik, ugye? 276
KÖNYV
Piaget emlékkötet 282
Kelemen László: Pedagógiai pszichológia 285

1985/4. szám
Psychiatria Hungarica 289
Virág Teréz: Bartók: Cantata profana című művének pszichoanalitikus megközelítése 291
Péter Ágnes - Bekény György - Barkóczi Ilona -Kónya Anikó: Alexia agráfia nélkül I. Esetismertetés. A tiszta alexia szemléleti problémái 311
Császár Gyula - Pressing Lajos: PFT vizsgálatok esszenciális hipertóniában 324
VITA
Kinek az érdeke? 335
FÓRUM
A pszichológus felelőssége 338
Korczak emlékülés 351
KÖNYV
Kürti Istvánné: Tervek, hipotézisek, stratégiák a 9-14 éves gyermekek gondolkodásában 352
A szovjet munkapszichológia története. Válogatás 355
A nő pszichoszomatikája. - Az identitás fejlődésének állomásai egészséges és beteg nőknél 358
Fritz Erik Hoevels: Marxizmus, pszichoanalízis, politika 362

1985/5. szám
Grünberger Béla: A nárcizmus elmélete 367
Hidas György: Megjegyzések Grünberger Béla: "A nárcizmus elmélete" című tanulmányához 379
Barkóczi Ilona - Kónya Anikó - Péter Ágnes - Bekény György: Alexia agráfia nélkül II. A szóolvasás kérdései egy szerzett dyslexiás "betűzve olvasó" eset kapcsán 384
Dobay Dezső: Óvodskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedése az óvónői értékelés tükrében 405
VITA
A pszichológia társadalmi hasznosításának lehetőségei és korlátai 415
FÓRUM
Kiss Tihamér 80 éves 427
A krízis transzformációja 428
Családterápia a Tavistock Klinikán 432
KÖNYV
A nők és a lelki egészség 437
Mihály Szentmártoni: Morális ítélkezés és depresszió 440
N. J. Entwistle: Tanulási és tanítási stílusok 442

1985/6. szám
Ajkay Klára - Bagdy Emőke - Pál Mária: Sajátosságok a Pszichoterápiás Hétvég pszichodráma csoportjaiban 449
Kozéki Béla - Noel Entwistle - Alistair Politt: Motivációs és orientációs típusok vizsgálata magyar és brit iskolákban 460
Riskó Ágnes: Az összetett Pszichiátriai Mozgásterápia ismertetése 476
ESETTANULMÁNY
Vikár György: Serdülőkori válságok az analitikus fejlődéslélektan tükrében 498
FÓRUM
Érintkezések és változások a humanisztikus pszichológiában 509
HÉTKÖZNAPOK
"A lélek bölcs mosolya" 516
KÖNYV
Carl Rogers: A tanulás szabadsága a 80-as években 518
T. O. Blank: A fejlődő felnőtt szociálpszichológiája 520
Paradox pszichoterápia egyénekkel, párokkal és családokkal. Elmélet és gyakorlat 522
Georg Dietrich: A tanácsadás pszichológiája 526
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1-6.

A borítók kissé kopottak, foltosak, tulajdonosi bejegyzések találhatók rajtuk. A kötések megtörtek.

Állapot:
6.980 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba