A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1962/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 96. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1-2. szám
Tanulmányok
Révész Imre: Comenius unokája1
Perjés Géza: A "metodizmus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita (II. rész)25
Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerben (II. rész)46
Kiss József: A tőkés agrárfejlődés foka és néhány vonása Szolnok megyében a millenium évtizedében (II. rész)64
Berent T. Iván: A stabilizáció megvédése és a tőkekisajátítás "száraz", államkapitalista útja Magyarországon (1946-47)98
Mérei Gyula: A "nemzetekfölötti állam" eszméje a nyugat-német és az osztrák burzsoá történetírásban (II. rész)150
Vita
Barta István: Kölcsey-problémák183
Révész Imre: A Sinai-kérdéshez199
Tömöry Márta: Még egyszer a visszaemlékezésekről204
A Történettudományi Bizottság vitája a dualizmus kora történetének egyes kérdéseiről (I. rész)206
A Szovjetunió és a népi domokráciák történészfrontja
J. M. Zsukov: Az SZKP XXII. Kongresszusa és a szovjet történészek feladatai240
Történeti irodalom
Budapest régiségei (Györffy György)248
Az Árpád-házi királyok okleveleinek jegyzéke (Fügedi Elek)255
Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története (Benczédi László)257
Sarlós Béla: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga (Both Ödön)261
Révész Imre: Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából (Lukács Lajos)364
Tokody Gyula: Az össznémet szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európai tervei (1890-1918) (Gonda Imre)267
3-4. szám
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: A "haza" fogalma az osztálytársadalmakban393
Walter Markov: Jozefinisták és jakobinusok400
Tilkovszky Lóránt: Balásházy János élete és munkássága409
Lederer Emma: Marczali Henrik helye a magyar történettudományban440
Jenei Károly: Az ellenforradalom támadása az Általános Fogyasztási Szövetkezet ellen és az első Bethlen-Peyer paktum471
Ádám Magda: Magyarország és a kisantant a második világháború előtti években (1936-1937)502
Közlemények
Hanzó János: Tessedik gazdagástudományi nézeteinek forrásaihoz553
Juhász Gyula: Adatok Magyarország külpolitikájához a második világháború kirobbanása napjaiban. 1939. augusztus-szeptember565
Vita
Markó Árpád-Tóth Gyula: Válasz Esze Tamásnak601
Sárközi Zoltán: Megjegyzések Stephan Ludwig Roth perének történetéhez603
Vita a népi demokratikus korszak története feldolgozásának helyzetéről611
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
Miroslav Hroch: Az európai újkori nemzet kialakulásának kérdéséhez627
5-6. szám
Tanulmányok
Diószegi István: Az 1870. július 18-i közös minisztertanács706
Jemnitz János: Az anarcho-szindikalizmus franciaorzsági történetéhez748
Ságvári Ágnes: Az üzemi bizottságok megalakulása (1945)795
Közlemények
Unger Mátyás: A források felhasználása a középiskolai történelemtanításban823
Vita
Trócsányi Zsolt: A "Wesselény védelme" szerzőségének kérdéséhez836
Barta István: Zárószó a vitához841
Az abszolutizmus történeti kérdései (H. Balázs Éva)842
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
A renaissance és a reformáció kérdéseiről tartott magyar-lengyel konferencia (Fügedi Erik)858
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1962/1-6. Századok 1962/1-6. Századok 1962/1-6.

Könyvtári könyv volt. Néhány lap javított.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba