798.378

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV.

Szerző
Fordító

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 735 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: A fordító saját kiadása. Nyomatott Kocsi Sándornál, Budapesten. A III-IV. kötet egy könyvbe kötve.

Előszó

A következő beszédek nem paedagogiai tartalmuk miatt birnak jelentőséggel; jelentőségük inkább abban rejlik, hogy Pestalozzi leghívebb és legmegragadóbb lelki képét állítják elénk. Ritka kedélyi... Tovább

Tartalom

III. KÖTET
Pestalozzi háza népéhez intézett beszédei:
Előszó...............................5
Újévi beszéd 1808..................16
» » 1809................25
» » 1810. ............. 40
Karácsonyi beszéd 1810............59
Újévi beszéd 1811............. . 76
» 1812........... . . 97
Beszéd, mondatott 1818. január 12-én .......112
Második rész.
Mesék:
Bevezetés.................3
1. Az emberfestő.............7
2. A hernyóhajhász.............9
3. Az esőcsöpp .................10
4. A kavics és a szikla . ..........10
5. A bérez és a rónaság..........11
6. A tó és a folyó............11
7. A tenger és a többi vizek.........12
8. A gomba és a fűszál...........13
9. A nap és a hold............13
10. Ismét nap és hold............14
11. A napsugár és a levélféreg.........14
12. A szélvész és a hópehely. .........15
13. Az ég kékje és a felhők..........15
14. A. gyúlékony föld......16
15. A vízben gazdag föld. ... ......16
16. A hid és az út............ .17
17. A kifejtett márvány.............17
18. A forrás és a hegy . .........18
19. A hegyeknek keletkezése...... . 18
20. A madár éneke...............19
21. A tüz és a vas...... .. 19
22. A czinkos becsülete...........20
23. Az ördög imádása......... . . 21
24. A Cyclop védelme............11
25. A két csikó............ . 22
26. A két medve......... .... 23
27. A láng és a gyertya I . . . . . ... 25
28. A tiszta- és hamisított bor ...... . .26
29. A fajd bölcselkedése . . . . . . ... . .27
30. A kolompos bika............27
31. A roskadt torony ............28
32. Az arany középút.....................28
33. A harangok eredete . . . .......29
34. A kakas kukorikolása..........29
35. A bolondok joga . ..........30
36. Az ivópohár és az ezüst serleg ....... . 30
37. Az üstökös csillag...... .... 31
38. A varangy vigasza . . . . . . ... 31
39. Az áldozatul esett kövek ...... . . 32
40. Figyelmesség.............33
41. Csak várjunk még..................34
42. Majomgyónás ............ 35
43. Kutyaszerénység...............35
44. A fosztogató és a zárdai jószág...... . 36
45. A tüzet kereső bolond..............37
46. Az ügyes hajós . ........ 37
47. A tűzoltó bolond ............37
48. Olyan kocsis, a minő sok van........38
49. Istók kútja......................39
50. Oroszlán és őz . . . 39
51. A légy és a lódarázs.......40
52. A kuvik és a sas........ . . 40
53. A pompabogár és a cserebüly ...... . . 41
54. Gyöngeség, szokás és ravaszság . . 41
55. A maga birája . . . . .... . . . . 42
56. A földesúr és bérlője......... . . 42
57. A szarvas bogzata......... . . 44
58. A háladatlan tyúk.......... . . 45
59. A bő forrás............ . . 46
60. A büdöske virág és az ibolya . . . 47
61. A rókával társalgó szamár . ..... . . 47
62. A hiúz......... ... . . 48
63. A ködcsináló . . . ... . . 48
64. A korhadt fal és a polgárház ..... . 49
65. Az oroszlán, a kigyó és az ördög..... 49
66. Tölgy és fű........... . 50
67. Ismét tölgy és fű. .... ... . . 50
68. A két legelő........... . . 51
69. A tyúk, a sas és az egér ...... . . 52
70. A patak és a kert.......... . . 52
71. A döczögős út......... . 53
72. A két juhász...... . ... . . 54
73. A domb belseje . ........ . . 54
74. Az ismeretlen kijárás..... ... . . 55
75. Istók és órája........... . 56
76. Nero.............. . . 56
77. A király és a hárs ........ . . 57
78. Ismét a király és a hárs..... . 58
79. Bolondnak való tapasztalás . . . 58
80. Még egy bolond tapasztalás...... . 59
81. Békavár.......... . . 59
82. A szójárások következménye...... . . 60
83. Az álmodott földrengés . ..... . 61
84. A kincstárnok és a király....... 62
85. A pogány zsarnok és keresztény tanácsosa . . . 62
86. A beteg fácska .63
87. A fázó gyermekek ... ..... . 64
88. A büszkeségének áldozatul esett fenyő . . ,65
89. A paraszt és a tölgy......... 66
90. Mi az ember ? - Levél vagy törzs ? . . .66
91. A régi jó idők...... . . ... ...67
92. A haszontalan ember szemtelenségei . . - 67
93. Az egyenlőségi érzet............68
94. A befagyott tó........68
95. A korhadt kötelek ..............69
96. A ritka fajta baraczk........ 70
97. A középszerűség mételye..................70
98. A hullám és a part ............ 71
99. A kőműves és inasa....................71
100. A szamár és az oroszlánkoponya.......72
101. Hol lesz annak vége ?........ .72
102. Még egyszer - hol lesz annak vége ? . . . . 73
103. A jég és vas........................73
104 Az érzelmek különfélesége........ . 74
105. Egy nő, két komorna és egy igazságügyi hivatalnok . 75
106. A kocsirúd és a lovak..........76
107. Közszellem és közös erő..........76
108. A kegyetlen anya és a bolond..............77
109. A nagy ló és a törpe ember........77
110. Vélemények a legjobb világról....... . 78
111. A hűtlen parasztok .........80
112. A roskadt ház és a nehéz gerenda . ... 80
113. A megszakadt sziv..............81
114. Az uraság és béresei....... ... 81
115. A jó tanács. .............82
116. A ki halálos ágyán válik erényessé .... 83
117. Az elavult becsület.............84
118. A juhász és a ménesgazda .........84
119. A polgári együgyüség és a hivatalbeli bölcseség . . 95
120. Miért tette Zeus az oroszlánt királylyá . . .96
121. A szél és a hajós............96
122. A pásztor és a juh ..........97
123. Egy vén elefánt . ,......... 98
124. A rőf, font és mérő.......... 99
125. A rablóbanda.............100
126. A mérleghivatalbeli igazságszolgáltatás.....102
127. A tyúkok evésrendje...........103
128. Az állatok bizalma...........105
129. Mit tanult a majom a kígyótól........106
130. A korhadt szikla............107
131. A magasból lehullott kő..........107
132. A vén medve a fenyű tetején........108
133. A vérszomj keletkezése...........109
134. A mérleg és a kaloda..........109
135. Oh te szent együgyűség..........111
136. Állati igazságszolgáltatás..........111
137. A kéz-ij és a kard ...........112
138. Az egyenlőség lábmértéke........113
139. A róka és a szamár..........113
140. Két falusi biró..................... 114
141. A nyelvhiba . . . ..........115
142. Emberi törekvések és üzelmek........115
143. Mentegetés.............117
144. Egy keményszívű atya......... 119
145. Az ostobák és buták ...........120
146. Az iszapos szántóföld lecsapolása ....... 120
147. A szerencsétlen félműveltség...... . 121
148. Az oroszlán és az állatok felvilágosítása. . . .124
149. A kutyától való félelem. (Egy álom.)......125
150. A bizalom..............127

IV. KÖTET
A magyarító előszava .... V
A szerző előszava . ...................I.
1. Egy jószivü férj, ki mégis nagyon szerencsétlenné teszi feleségét és gyermekeit..................5
2. Egy elszánt asszony és egy atyailag jószivű ur . . 10
3. Egy istentelen ember .......................16
4. Gazemberek társasága .................21
5. Emberére talál ............., 25
6. Igazi parasztbeszélgetések....................31
7. A birói munka kezdődik......................39
8. Jól meggondolt, gaztervek ....... . 42
9. Házi örömek......... . . . 50
10. Alávaló önérdek............................60
11. Oly ostobaság, mely egy pohár borba kerül .... 63
12. Gyermekek, vegyétek le a kalapot, halottas ágy van
előttünk ...... .65
13. A beteg asszony jól cselekszik.... 70
14. Egy szegény fiu burgonya lopásért bocsánatot kér, a
beteg asszony pedig meghal.........76
15. Jó kedv vigasztal, felvidít és segít: bú és bánat pedig
csak gyötör............. .. . 80
16. Szemfülesség és hálátlanság . . ...............83
17. A hamis eskü gyötrelmei el nem fojthatók elméskedő
mesterkéléssel ........................86
18. Egy képmutató meg egy szenvedő asszony .... 91
19. Egy tiszta vidor és háládatos sziv és hogyan beszélgetnek maguk közt a gazemberek .......95
20 Szegénységben és nyomorban a leggyalázatosabb tettekre viszi a gőg az embert . . ,............97
21. A jó szülök és a háládatlan leány.......101
22. Az ünnep előestéje egy oly biró házában ki korcsmároskodik. - Gazemberek társasága . . . . . . 105
28. Más módja a gazemberek beszélgetésének és cselekedeteinek ............ . . . , 113
24. Az ünnep előestéje egy becsületes anya házában . . 118
25. Tiszta áhitat és istenhez való felemelkedése a léleknek...120
26. A szegény embernek borsólevest visznek és megmutatják a jótékony sziv tiszta nyugodt magasztosságát ... 122
27. Bizonyítéka annak, hogy a szent beszéd megtette hatását; továbbá a tudás és tévedésről és arról, mit
tesz a szegényt elnyomni ........... 128
28. Az egyházfi garázdaságot jelent fel a lelkésznek . , . 136
29. Toldalék a reggeli szent beszédhez és a korcsmabeli
parasztok nyugtalanittatnak , . . . . . 137
30. Egy sziv története az ur vacsorája alatt . . ,. . . . 140
31. Az asszony sok igazságot mond férjének, csakhogy ezt
sokkal előbb kellett volna tennie . . . .. . . . 142
32. Egy szerencsétlen gondolkozású ember magánbeszélgetése . ... . :......... . 144
33. Vasárnapi házi örömek . . . .. . . . . . 147
34. A vétekről . . . . .... . ... . . . 150
35. Gyermeki jellem és gyermekoktatás.......151
36. Rosz és gonosz szokások megrontják az embernek azon
kellemes óráit is, a midőn jót cselekszik . . . . 156.
37. Alig képzelheti az ember, mily következményei lehetnek még a legcsekélyebb jótettnek is . . . . 159
38. Már a kora reggel is késő annak megtételére, a mit
előtte való estén kellett volna végezni ... . 160
39. Minél hibásabb az ember, annál szemtelenebbül bánik
azokkal, kik szintén hibáznak........161
40. Szegény embereknek hiába való munkája és mint barátkozik meg egy képmutató egy gazemberrel . 163
41. A biró korcsmajoga veszélyben forog. Hogyan epéskedik. Ki volt nála ............ . 167
42. A lelkifurdalás kínjai, a miken azonban nyájas és
résztvevő bánásmóddal enyhíteni lehet.....170
43. Egy lelkész, ki lelkiismeretbeli dolgot tárgyal . . . 171
44. Az alsóbb, néposztályban is van gyöngédség, még akkor is, ha kért jótéteményeket fogad el......175
45. Egy erdész, ki nem hisz kísértetekben ...... 177
46. Egy ember, kinek kedve van a határkövet helyéből elmozdítani, szeretné nem hinni a kisértetek létezését, de mégis elhiszi ....... ... 179
47. A leáldozó nap és egy szegény szánalomra méltó ember.... 180
48. Hogyan kell bánni az emberekkel, ha velők czélt akarunk érni és a gazemberben is nemeslelkűséget ébreszthetnek. Gertrúd pedig ismét bölcsen cselekszik... 181
49. Közelednek a főjelenetek. Utolsó reménye is elhagyja
a birót . ............... 185
50. Hozzá fog a határkő elmozdításához, de az éj leghatalmasabb ámitója a részegeknek és félénk gazoknak .... 188
51. A falu felzendül........... . . 190
52. A lelkész korcsmába jő. Lelkipásztori munka , , . 193
53. A lelkész levele, a tyukász jelentése és Árnyai elhatározása 200
54. Egy nemes ember munkásai között és a lelkészszel való
találkozása . . . . ... . , . . . . . . . 201
55. A földesúr és a lelkész jószívűsége a bűnös biró irányában.... 203
56. A kísértetekről...... . .....206
57. Az ítélet........, . .......208
58. Az egyházfi előadása és a földesúr válasza . . . 210
59. Ezen vígjáték a szegények javára szolgál és a földesúr
köszönetet mond a lelkésznek . . . ......218
60. A földesúr bocsánatot kér egy szegény embertől öregatyja
méltatlan eljárásaért és a szegény ember tiszta szivjóságot tanusit ellenségével szemben.......221
61. Szivreható jelenetek.............225
62. Kedvező kilátás és a tykász jutalma ... ... 228
63. A biró ismét a határkőhöz sétál.........229
64. A lelkész beleavatkozik a dologba.........230
65. Valami a lelkész prédikácziójából........231
66. Emberség és igazság .............234
67. Parasztbeszéd és parasztérzelem.........236
68. Házi rend és házi rendetlenség.........238
69. A lelkész még jobban törekszik a biró szivét megnyerni....... 247
70. A rosz lelkiismeret csudálatos hatása.......249
71. Kupaktanács . . . . . . . . . .... ... 251
72. A tyukász nem kap többé tyúkot és galambot .... 255
73. Mily módon kell az elöljárósággal elbánni, hogy oda tereljék, a hová az embernek tetszik ....... . 256
74. Nevelés és háztartás-szabályok.........259
75. Árnyai munkája és jutalma ........261
76. Öröm és bánat...............263
77. Oly beszélgetés, mely egyrészről résztvevő másrészről aggodalmas ......... 265
78. Mennyei cseppek...... . . . . . , . . 271
79. Beszélgetés egypár ember között, kik tiz nap alatt sok
olyat megtanultak, mit azelőtt nem tudtak és sokat tapasztaltak, a miről azelőtt fogalmuk sem volt . . . 272
80. Kamasz Gábor lesbe áll............280
81. Egy gazember, kinek szivére hatottak, jó oldaláról mutatkozik . . . . . . . . 282
82. Mivel mindnyájuknak atyja, azért a legöregebb fiát tartja
legjobban féken...... ........ 286
83. Az uj biró parasztjai között........, . 291
84. A biró a kisbiró leányával ............ 291
85. A biró majd Luczáékhoz, majd pedig a kisbiróhoz megy,
ki a lóháton ül.............. 293
86. Rinolti becsületessége.......... . . 295
87. Árnyai hozzáfog napi munkájához........296
88. Árnyai beteszi az ajtót .............298
89. Majd nem sokára megszűnnek tanácskozni uruk és saját
javuk ellen........ .......299
90. Az öreg Gyurkó rosz hirt hoz.........301
91. A dolog komolyodik ... .........302
92. A hatalmasak oktalansága termi a nép hamisságát; de
bőlcseségük igazakká teszi az embereket.....304
33. Egy sekrestyés és egy iskolamester, két testvér testre és
lélekre nézve . . . .. . . . . . . . ... . . 307
94. Ő jobban érti a kérdést, mint a hazudást . . . 311
95. Keményfit a boldogfalvi egyházfit nagy boszuság éri . 315
96. Árnyai itélete a bűnösök fölött .........317
97. Etele volt, hogy hallja és cselekedje mennyei atyjának
akaratát . . . , ... . . . . . . . . . , 320
98. Mennyire jut az ember szive, ha azt nem tudja féken
tartani még ájulásba is........ . . 322
99. A valódi kormánybölcseség . .............326
100. Egy vádló, kinek mosolyog a szerencse ......327
101. Egy parókás doktor a Szent-Mihálylován és az ágyban...329
102. Egy megfejtett talány és Árnyai ítélete egy kiváltságos
gyilkos fölött . .... .... . . . . . , 032
103 Árnyai ismét élvezi munkájának bérét......333
104. A biróné haldoklik ..............333
105. A szerelem mindent legyőz...............335
106. Az emberek szeretnek jók lenni és szívesen javulnak is........ 338
107. Egy haldokló szavai ........... . 339
108. Hogy ha a ti igazságtok feljebb nem bővölködendik az
írástudók és Farizeusok igazságoknál: semmiképen nem
mehettek bé a menyeknek országába ..... 342
109. A lelkész keményfinél ............345
110. Bizonysága, hogy az embert mindenre lehet képezni....347
111. A biró élettörténete..... ....... 348

Pestalozzi

Pestalozzi műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pestalozzi könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV.

A kötés egy helyen megtört.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
32 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV. Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái III-IV.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
7.980 ,-Ft
64 pont kapható
Kosárba