A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2005 I-II.

Társadalom- és Humántudományok/Természettudományok

Előszó

Kiadványunk első, 2004-es megjelenése után örömmel nyújtjuk át a Csíki Székely Múzeum Évkönyve második kiadásának két kötetét. Amit a kezdetekkor reméltünk, most már megvalósulni látszik: sikerül... Tovább

Tartalom

I.kötet:
Előszó 11
Foreword 12
Prefatá 13
RÉGÉSZET - TÖRTÉNELEM
Bárth János: A csíkszetmiklósi havashasználat és a Tatros-völgy korai népessége 17
Botár István: A csíkszenttamási Csonkatorony 2003. évi régészeti kutatása 37
Ferenczi István : Száz éve született Vasile Párvan (1982) 55
Gidó Csaba: Vasútvonaltervek és -építkezések Csík vármegyében a dualizmus korában 59
Nagy Márta: Egy főúri rangra emelkedett nemes élete: Hidvégi Mikó Derenc (1585-1635) 83
Németh György: " A hadi készületek iránt sietőleg rendelkzek." Gál sándor ezredes székelyföldi tevékenysége 1849 januárja és májusa között 121
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
Czagány Zsuzsa - Muckenhaupt Erzsébet - Papp Ágnes: liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában 149
Egyed Ákos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának előzményei 233
Medgyesy-Schmikli Norbert: " Hány csepp vért hullatott edes Jesusotok, /Én mindjárt megmondom, ide hallgassatok!"- A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma 243
Richter Pál : Napja isten haragjának- egy teremetési ének írásos emlékei és néphagyományban élő változata 259
Rozsondi Béla: Erdélyiek feljegyzései ifj. Pápai Ferenc emlékkönyvében 277
Szőcs János: A csíksomlyói gimnázium kisiskolája, elemi tagozata 305
MŰTÁRGYVÉDELEM
Benedek Éva: A Mikházi Ferences Templomban megtalált könyvek konzerválása 333
Mara Zsuzsanna: Egy 18. századi fülkés barokk szobor restaurálása. - Szent Anna tanítja a gyermek Máriát 355
SZEMLE
Ferenczy István: Vallomás a magyar nyelv tudományos írásokban való használatáról. Részlet Ferenczi István doktori értekezése előszavából (1947) 373
Szőcs János - Gyarmati Zsolt: A csíki Székely Múzeum két esztendeje: 2004-2005 Kiállítások - rendezvények - kiadványok 391
A kötet szerzői 395

II. kötet:
Előszó 409
Foreword 410
Prefatá 411
ALKALMAZOTT KÉMIA
Albert Csilla - Salamon Rozália - Csapó János: Fosszilis
anyagok korának meghatározása az aminosavak átalakulása és racemizációja alapján 415
ÁLLATTAN
Demeter László - Mara Gyöngyvér: A mocsári béka
(Rana arvalis) elterjedése és populációmérete
a Csíki-medencében 439
Máthé István - Balázs Enikő - Tóthmérész Béla - Urák István:
A Mohos és a Lucs tőzeglápok futóbogár-faunájának összehasonlító vizsgálata 451
NÖVÉNYTAN
Bálint Laura - Orbán Sándor: A Hargita-hegység, a Csíki-havasok és a Nagyhagymás bryoflorisztikai kutatásának áttekintése 465
György Éva : A fény és a nedvesség hatására kialakult
anatómiai sajátosságok tanulmányozása néhány zárvatermő növény levelében és szárában 477
Pálfalvi Pál : A fiókás tyúktaréj - Gagea spathacea (Hayne)
Salisb. Erdélyben 485
Russu Tibor : Északi és déli kitettségű területek
erdei növényzetének összehasonlító vizsgálata
a Csíki-medencében 495
Székely Gabriella: Az édeskömény
(Foeniculum vulgare Mill.) termesztésének lehetőségei
a Csíki-medencében 535
FÖLDTAN - ÁSVÁNYTAN - HIDROLÓGIA
Deé Nagy Anikó : Ásványok a könyvek között - Teleki Domokos
és Teleki Sámuel ásványgyűjteménye a Marosvásárhelyi Teleki Tékában 565
Jánosi Csaba - Péter Éva - Jánosi Kincső: Székelyföldi fürdők 583
Jánosi Kincső: A székelyföldi ásványvízkutatás irodalma 597
Wanek Ferenc: A Baróti - Brassói - Háromszéki-medencesor
széntartalmú pliocén üledékeinek kutatástörténete.
I. rész: a kezdetektől a XIX. század végéig 633
A kötet szerzői 649
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2005 I-II. A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2005 I-II. A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2005 I-II. A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2005 I-II.
Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba