821.248

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Demográfia 1962/4.

Népességtudományi folyóirat - V. évfolyam 4. szám

Előszó

Elnöki megnyitó
Péter György
Egy nemzetközi demográfiai symposion megrendezése nem csekély feladatot jelent. Az adminisztratív, technikai lehetőségeken túlmenően feltételezi a demográfiai... Tovább

Tartalom

A Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Elnökségi Bizottsága által
1962. november 28-30 között rendezett Demográfiai Symposionon megvitatott tanulmányok

Péter György: Elnöki megnyitó 389
I. CSALÁDNAGYSÁG ÉS TERMÉKENYSÉG
Dr. D. Breznik: Az első házasságok terméketlensége 393
Dr. K. H. Mehlan - Dr. S. Falkenthal: A születési intervallum jelentősége a nő termékenysége és egészsége szempontjából 400
Dr. L. Osadnik: A kohorsz-elemzés módszere a termékenység tényezőinek vizsgálatánál 410
R. Pressat: A gyermekek ideális és tényleges száma 415
Dr. Theiss Ede: Reprodukciómérés és családnagyság 427

II. A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE ÉS NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Dr. Acsádi György: A termékenység előrebecslése a kohorszok gyermekszáma alapján 434
Dr. H. Hansluwka: A termékenységi statisztika az 1960/61. évi népszámlálások programjában 449
Dr. M. Macura: A gazdasági tervezés és a népesség előrebecslése
Dr. habil. G. Nultsch: A korspecifikus termékenység a Német Demokratikus Köztársaságban és valószínű alakulása 1980-ig 456
Dr. E. Rosset: Új tendenciák Lengyelország népességének reprodukciójában 460

III. A TÁRSADALMI ÁTRÉTEGEZŐDÉS ÉS DEMOGRÁFIAI HATÁSAI
I. Ferenbac: A technikai fejlődés és a szocialista termelési viszonyok hatása a születésekre és a halálozásokra a Román Népköztársaságban 463
Dr. A. Kjurciev: Jugoszlávia gazdasági és társadalmi fejlődésének demográfiai hatásai 471
Dr. Klinger András: A társadalmi-foglalkozási átrétegeződés néhány jellemvonása Budapesten 477
Dr. Miltényi Károly: A heterogén házasságok hatása a születéskorlátozásra 486
Dr. Szabady Egon: A társadalmi-foglalkozási átrétegeződés és demográfiai hatásai 494

IV. A FALU ÉS A VÁROS DEMOGRÁFIAI KÜLÖNBSÉGE
Dr. Bene Lajos: Városok és vonzásterületük népességi-gazdasági kapcsolatai 501
Dr. F. Burkhardt: A falu és a város közötti demográfiai különbségek leírása differenciálegyenletek segítségével 506
Pallós Emil: Magyarország falusi és városi népességének halandósági viszonyai az 1959/1960-as években 509
Z. Pavlik: Demográfiai különbségek a cseh területek és Szlovákia népességének alakulásában 516
Dr. L. S. Rutschka: Város és vidék 523
Z. Vávra: A városi és a falusi népesség születési arányszámának változása 529
A. M. Vosztrikova: A születési mozgalom, a házasságkötések és a család vizsgálata a Szovjetunióban 537

V. A VÁNDORLÁSOK OKOZTA STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK
Dr. M. Ban: A falusi népesség városokba történő vándorlása és a mezőgazdasági népesség szerkezeti változásai 546
Dr. Danyi Dezső: A beruházások hatása a belső vándorlásra 554
N. Federici: A népesség vándorlása és ennek demográfiai hatásai egy gazdaságilag gyengén fejlett olasz régióban 559
Tekse Kálmán: A népesség koncentrációjának jellemzéséről 564

VI. A HÁZASSÁG ÉS A VÁLÁS TÁRSADALMI-FOGLALKOZÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI
Dr. H. Fuchs: A társadalom szerkezetében végbemenő változások hatása a házasságkötésekre és válásokra 577
Dr. K. Lungwitz: A válások az elváltak életkora szerint, figyelembe véve a csökkenő házasságkötési kor befolyását a válások alakulására a Német Demokratikus Köztársaságban 584
Dr. Nemeskéri János: Egy izolátum népesedési jelenségei
Dr. Tamásy József: A családok társadalmi és foglalkozási összetétele 588
Dr. Vukovich György: A házassági mobilitás néhány kérdése Budapesten 594
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Demográfia 1962/4. Demográfia 1962/4. Demográfia 1962/4. Demográfia 1962/4.

A borító enyhén kopottas, javított.

Állapot:
740 Ft
370 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba