A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kereskedők Könyvtára III.

1-10. füzet: Magyarország földleírása I./A devizaügyletek/Gazdasági válságok/A magyar magánjog ismertetése/Magyarország földleírása II./A nemzetközi gabonakereskedés/A csődeljárás/A biztosítás a kereskedelem szolgálatában

Szerző

Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 879 oldal
Sorozatcím: Magyar Kereskedők Könyvtára
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyolc mű egy könyvbe kötve. Nyomatta Márkus Samu, Budapest.

Előszó

A földrajzi ismeretek szükségéről felesleges szólanom. Manapság, mikor az európai és amerikai hatalmasok keze a szárazföldek és világtengerek legrejtettebb vidékeit is eléri, még csak egy hírlapot... Tovább

Tartalom

I. Magyarország földleírása (kereskedők számára) I. 1-96
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 1. füzete
Bevezető 3
I. Budapestről Marcheggig 5
1. A Morva völgyében 10
2. A Vág völgyében 11
3. A Nyitra völgyében 15
4. A Zsitva völgyében 16
5. A Garam völgyében 17
5. Az Ipoly völgyében 18
II. Budapestről Ruttkáig 20
III. Budapestről Kassára 26
IV. Budapestről Lavocsnyera 34
V. Budapestről Kőrösmezőre 38
VI. Budapestről Predeálig 47
A Felső Maros völgye 52
A Kis-Küküllő völgyében 54
Az Olt völgyében 55
A Felső Olt völgyében 60
A Feketeügy völgyében 63
VII. Budapestről Aradon át Tövisig 64
1. A Tisza mentén 64
A Sztrigy és Zsil völgyében 68
Az Ompoly völgyében 71
VIII. Budapestről Orsovára 71
A Tisza balpartján 74
IX. Budapestről Zimonyba 84
X. Nagyváradról Zágrábba 88

II. A devizaügyletek 1-175
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 2-3. füzete
A váltóról általában 5
A külföldi váltóról 8
A pári-értékről 14
Az aranypontról 16
Az aranybehozatal 21
A Banque de France prémiumpolitikája 43
A Bak of England heti kimutatása 46
A svájci jegybankok 51
A kamatláb és a külföldiek váltó árfolyama 60
Az ultimópénz kamatlábának hatása 76
A penzió 77
A devizaüzletben az egyes piacokon követett eljárás 80
A devíza határodőüzlet 149
Az árfolyam-arbritrázs 162

III. Gazdasági válságok 1-94
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 4. füzete
Bevezető 3
A válságokról általában 7
Válságok 25
A lübecki kereskedelmi válság 25
A hollandi tulipán-szédelgetés 27
Az angol pénzválság 1696-ban 28
Law rendszere 1715-20. 29
A Déli Tenger Társulat válsága 1720-ban 33
A hamburgi keresk. válságok 1763, és 1799. 37
A francia asszignata válság 1789-96-ban 43
A szárazföldi zárlat 1806-ban 45
A devalváció 1811- és 1817-ben 47
Angol válságok 54
A fekete péntek 1869. szept. 23. 62
Az 1869-i válság 1873-ban 67
Francia válság 1882-ben 72
A Panama-csatorna válság 76
Áttekintés 80

IV. A magyar magánjog ismertetése (Kereskedők számára) 1-91
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 5. füzete
Bevezetés
A magánjog fogalma és felosztása 5
A személyekről 7
Természeti személyek 8
Jogi személyek 15
Kereskedők és keresk. társaságok 16
A dolgok 22
Vagyonjog
A vagyonjog felosztása 26
Tulajdonjog 26
Birtok 27
Tulajdonjog 29
A tulajdonjog korlátozásai a magánérdek szempontjából 33
Tulajdonszerzésingókra 34
Tulajdonszerzésingatlanokra és a telekkönyv 36
Az eszmei javakon való tulajdonjog 40
Idegen dolgokban való jogok
Zálogjog 46
Kézizálog 47
Jelzálog 50
Szorgalmi jog 51
Kötelmi jog
A kötelmekről általában 55
A kötelmek keletkezése 59
Jogügylet 59
Szerződés 64
A kötelmek átruházása 66
A kötelmek megszűnése 68
Tiltott cselekményekből származó kötelmek 71
Egyes szerződések 72
Ajándékozási szerződés 72
Letéti szerződés 72
Adásvevés 73
Kölcsönszerződés 75
Bérleti és haszonbérleti szerződés 76
Munkabér- vagy szolgálati szerződés 76
Vállalkozói szerződés 77
Biztosítási szerződés 77
Meghatalmazási szerződés 77
Szerencseszerződések 77
Családjog
A házasság és a házastársak jogviszonya 80
Házasság 80
A házastársak közötti jogviszony 81
A szülők és gyermekek közötti jogviszony
Atyai hatalom 83
Gyámság és gondnokság 84
)r9klési jog
Hagyaték, hagyomány, örökösödés 87
Törvényes örökösödés 89
Végrendeleti örökösödés 89
Szerződéses örökösödés 91

V. Magyarország földleírása (Kereskedők számára) II. 1-96
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 6. füzete
XI. Budapestről Pécsre és Eszékre 3
XII. Budapestről Fiuméba 11
XIII. Budapestről Fehringen át Grác felé 21
XIV. Budapestről Lajtabruckon át Bécsbe 31
XV. Győrből Zágrábba 34
Budapestről Esztergomba 38
XVI. Budapestről Nagykanizsán és Csáktornyán át Pragerhofba 39
XVII. Nagykanizsáról Bécs felé 45
XVIII. Győrből Sopronon át Ebenfurtba 48
A Fertőmellék vasútja 48
XIX. Kassáról Oderborg felé 50
A Gölnic-völgy vasútja 54
A Poprádvölgy vasútja 57
Az Árva-völgy vasútja 60
XX. Szegedről Aradon át Brádba 62
XXI. A szamosvölgyi vasút 65
XXII. Magyar termelés és magyar kereskedelem 69

VI. A nemzetközi gabonakereskedés 1-180
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam7-8. füzete
Előszó 1
Termésbecslés és aratási eredmény 4
A minőség meghatározása 8
GAbonabevitelre utalt államok
Nagybritannia 16
Franciaország 30
Németország 34
Ausztria 53
Olaszország 62
Hollandia 66
Svájc 72
Belgium 76
Dánia 83
Skandináv félsziget 87
Spanyolország 90
Portugália 93
Görögország 96
Egyiptom 95
Gabonát exportáló államok
Oroszország 100
Magyarország 103
Rumánia 106
Bulgária és Keleti Rumélia 110
Szerbia 112
Törökország 115
Keleti India 120
Amerikai Egyesült Államok 122
Kanada 137
Argentína és Uruguay 139
Chile 142
Ausztrália 143
Algir 144
Tripolisz és Túnisz 147
Függelék
Fuvardíjak
vasúti szállítás 150
kombinált szállítás 152
hajón való szállítás 155
tengeri hajón való szállítás 156
Vámok 159
Terület- és gabona-mértékek 160
Táblázatok
Mértékek összehasonlítása
bushel ls hl 161
csetvert és hl 162
imp. quarter és hl 163
cwt és q 164
Próbák összehasonlítása
A00 szerinti jegyzés átszámjtása 168
Amerikai tőzsdeárfolyamok átszámítása 170
A német tőzsdék jegyzésének 171
Az anol normál fuvardíj-táblázat 174
Kötőlevelek
Brémai kötőlevél 175
A Rotterdamban szokásos kötőlevél mintája 175
Belga, határidős üzletre vonatkozó kötőlevél 177

VII. A csődeljárás 1-72
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 9. füzete

VIII. A biztosítás (A kereskedelem szolgálatában) 1-75
Magyar Kereskedők Könyvtára III. évfolyam 10. füzete
A biztosítás nemzetgazdasági és társadalmi jelentősége 1
A biztosítás céljának megvalósítása 5
A biztosítás fajai 8
A biztosító vállalatok általános természetű kötelességei 10
A kárbiztosítás fogalma 13
A kárbiztosítás tárgya 14
A biztosítási szerződés megkötésének módja és létrejöttének időpontja 15
A kárviselési kötelezettség kezdetének időpontja 18
A kötvény tartalma 18
Az ügynök jogköre a biztosítási szerződése körül 19
Az biztosítási ügylet érvénytelensége 22
A közlési kötelesség 23
Túlbiztosítás 28
A biztosítási feltételek joghatálya 30
Biztosítási díj 31
Mentési kötelezettség 33
A káreset közlése a biztosítóval 34
A kár megtérítése 35
A kártérítés terjedelme 39
A kötvény visszaadása teljes kár esetén és a biztosító vállalat jogutódlása a kár okozója ellen 42
A biztosított tárgy tulajdonának átruházása a biztosítási idő tartalma alatt 43
A kárbiztosítási szerződés hatályvesztése 45
A biztosítási díj visszatérítése 48
Elévülés 49
A tűzkárbiztosítás különös szabályai 52
Fuvarozási biztosítás 54
Mintabőröndök és vándorraktárak biztosítása 57
Hitelbiztosítás 58
Értéktárgyak biztosítása 58
Kisorsolás és árfolyamveszteség ellen való biztosítás 60
Szavatosi kötelezettségek biztosítása 63
Betöréses lopás ellen való biztosítás 63
Üvegbiztosítás 64
Egyéb kárbiztosítási ágak 65
Az életbiztosításról általában 66
Az életbiztosítási szerződés megkötése 68
Az életbiztosításból eredő jogok és kötelezettségek 69
Az életbiztosítási szerződés hatályvesztése 71
Viszontbiztosítás 72
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III. Magyar Kereskedők Könyvtára III.

A könyv kötése belülről megerősített. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba