A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Ladányi József: Szabadfalvi József 60 éves9
Ikvai Nándor: A megyei múzeumok negyedszázada (1962-1987)11
Kövér Árpád: Közművelődés Borsod-Abaúj -Zemplén megyében, a hetvenes-nyolcavan években39
Labancz István: Múzeumi kapcsolatok Rozsnyó és Miskolc között49
Régészeti tanulmányok
Simán Katalin: Települési formák Bosod-Abaúj-Zemplén megye területén a paleolitikum idején55
S. Koós Judit: Bronzkori csüngő Nagyrozvágyról69
Nováki Gyula: Késő bronzkori földvár Dédestapolcsány-Verebcebércen81
Kemenczei Tibor: Kora vaskori leletek Dél-Borsodban91
B. Hellebrandt Magdolna: Szkíta kori temető Kesznyéten-Szérűskerten (1984-85. évi ásatás eredménye)107
Lovász Emese: Gepida ház Egerlövőn127
Révész László: Gömbsorcsüngős fülbevalók a Kárpát-medencében141
Kovács László: A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező értékéről161
Selmeczi László: A kunok nomadizmusának kérdéséhez177
Wolf Mária: Elpusztult középkori település Sajólád határában189
Gedai István: Adatok a magyarországi garasverés kezdetéhez203
Czeglédy Ilona: A kurityáni pálos kolostor211
Détshy Mihály: Rákóczi Zsigmond szerencsi vár- és templomépítkezésének dokumentumai229
Joó Tibor: A sajókazai vörösmárvány tabernakulum243
Olajos Csaba: A műemlékvédelem egy évtizede Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1977-1987)259
B. Hellbrandt Magdolna - Lovász Emese: A Herman Ottó Múzeum ásatásai és leletmentései 1985-1986267
Történeti tanulmányok
Sándorfi György: A történei Borsod vármegye középkori helyneveinek vizsgálata283
Németh Gábor: Sárospataki céhszervezetek és céhfiliációk a Hegyalja kézműiparában a XVI-XVII. században293
Rémiás Tibor: A szádvári uradalom (Torna vm.) adózó népességének társadalmi differenciálódása a XVIII. század második felében307
Udvari István: Adalékok a XVIII. századi hajdúdorogi cirill betűs iratokhoz325
Dobrossy István: Görög kereskedelmi tőkefelhalmozódás és társadalmi közérzet Miskolcon a 19. század elején341
Németh Györgyi: Kossuth Lajos és kora kiemelkedő történelmi személyiségei az angolszász történetírás legújabb munkáiban353
Péter László: Herman Ottó és Szeged365
Gyulai Éva: Borsod Vármegye Rákóczi hamvainak hazahozatalánál. Adalékok az ünnepek viselettörténetéhez385
Falussy József: Adalékok Szerencs és környéke gazdasági, társadalmi, kulturális életéhez 1914-ben403
Hőgye István: A Zemplén megyei szlovákok 1918-1919-ben415
Fehér József: Múzeumalapítái törekvések Sátoraljaújhelyen 1876-1987 között431
Zádor Tibor: A testnevelés és a sport térhódítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a XIX. század végéig449
Hajdu-Ráfis János: Mezőgazdasági és technikatörténeti gyűjtemények Borsod-megyében461
Néprajzi tanulmányok
Gunda Béla: Kulturális ökölógia megfigyelések a növénytermesztés kezdeteiről467
Balassa M. Iván: Nép és nemzetiség a népi építeszetben (A Kárpát-medence északkeleti részének példája)483
Bakó Ferenc: A Palócföld centrumának településformái501
Cseri Miklós: Eredmények és feladatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye nép építkezésének kutatásában515
Páll István: Méhesek Szabolcs megyében a XIX. század derekán537
Janó Ákos: Kísérlet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szabadtéri néprajzi múzeum létesítésére545
Viga Gyula: Néhány szempont a táji munkamegosztás néprajzi vizsgálatához (Észak-magyarországi példák alapján)559
Paládi-Kovács Attila: Favágók és más erdőjárók Dél-Gömörben573
Bodó Sándor: Pásztorok a Bodrogközben595
Bencsik János: A pásztorház (Az állattartó közösség "cseléd"-je Északkelet-Magyarországon)603
Ujváry Zoltán: Kultusz- és rítuselemek a dramatikus játékokban621
Veres László: Magyar népi boros- és pálinkásüvegek629
Pap Miklós: Tulajdonjegyes üvegek a Hegyalján647
Fügedi Márta: Figurális díszítmények Északkelet-Magyarország pásztorművészetében655
Petercsák Tivadar: A sátoraljaújhelyi festett bútor667
Makoldi Sándor - M. Pap Gizella: A népművészet alkotás-pszichológiájáról (Három fafaragás elemzése a tartalom és forma egységében)683
Hankóczi Gyula: Aerofon népi hangszereek Borsod megyében697
Mizser Lajos: Cserépfalu idegen eredetű családnevei 1550-1974713
Vida Gabriella: A munkára nevelés hagyományaihoz723
Bodnár Mónika: Adatok Tornaújfalu népi táplálkozásához735
Művészettörténeti tanulmányok
Végvári Lajos: A típustól a maszkig747
Bodnár Éva: Id. Markó Károly és Mészöly Géza festményei a Herman Ottó Múzeum Képtárában753
Goda Gertrúd: Holló László képei megyénk közgyűjteményeiben767
Kárpáti László: "Tammata" A miskolci ortodox templom ezüst votivjai785
Pálos Judit - Moldován Angéla: Munkácsy Mihály "Colpachi iskola" című festményének története és restaurálása803
Losonci Miklós: Urbán György interkontinentális forrásai813
Kishonthy Zsolt: Huszka József, a "magyar stílus" élőharcosa829
Fotó- és vizuális kultúra
Tarcai Béla: A miskolci fotográfia története841
Kunt Ernő: Vizualitás és patológia. Két paraszti származású elmebeteg rajzának vizuális antropológiai vizsgálata855
Természettudományok
Gyulai Iván: A gazdasági és társdalalmi fejlődés ökológiai összefüggései867
Szakáll Sándor: A rudabányai evangélikus templom oltára875
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI.

A borító enyhén töredezett, kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba