A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 2001. szeptember

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata/XCVII. évfolyam 3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Banczerowski Janusz: A nyelvi kommunikáció modelljének nyelvi képéről257
Szili Katalin: A perfektivitás mibenlétéről a magyar nyelvben a meg igekötő funkciói kapcsán262
Gécseg Zsuzsanna: A kontrasztív topik szintaxisáról és szemantikájáról283
Kiss Lajos: Helynévfejtések és etimológiai felülvizsgálatok294
Horváth László: Diakrón összevetésel a volna: lenne kettősségről303
Balázsi József Attila: A cigány szó és származékai pejoratív kifejezésekben313
Kisebb közlemények
Vekerdi József: A magyar gyermekmondókák versritmusa324
Szó- és szólásmagyarázatok
Bóna István: Az "Északi"-Donyechez
Mizser Lajos: Ujszász329
Péter László: Metrompás329
Nyelvművelés
Szathmári István: Két kifogásolható szóhasználatról332
Élő nyelv
Szépe Judit: Hangtévesztések szabályosságai afáziában333
Szemle
Ladányi Mária: Kiefer Ferenc, Jelentéselmélet
Varga László: Péter Siptár and Miklós Törkenczy, The Phonology of Hungarian
Fábián Pál: Király Péter, Az országgyűlési nyelv 1790-1827
Bodó Csanád: III. Dialektológiai Szimpozion
Posgay Ildikó: T. Somogyi Magda, Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései338
Különfélék
Fábián Pál: Pais Dezsőre emlékezve
Kiss Jenő: A Finnisch-Ugrische Forschungen centenáriumára
Futaky István: Melich János és az erdélyi szász nyelvtudomány
Udvari István: Sztripszky Hiador az erdélyi ruszinokról
Juhász Dezső: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
A. Molnár Ferenc: Egy nyelvi és művelődéstörténeti adattár tervéről335
Társasági ügyek
Kiefer Ferenc: Búcsú Papp Ferenctől
A. Jászó Anna: Szepesy Gyula (1913-2001)
Wacha Imre: Bőzsöny Ferenc hetvenéves
S. Hámori Antónia: Vermes Stefánia köszöntése
Szathmári István: Éder Zoltán hetvenéves
Péter Mihály: Szépe György hetvenéves368
Levélszekrény
Balogh Lajos írja
Huszár Ágnes írja380
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem