A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1975. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 99. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Nyelvművelés
Évfordulón1
Rácz Endre: Tranzitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata3
Ferenczy Géza - Péchy Blanka: Idegen nevek és szók ejtése, írása12
Hexendorf Edit: Ősbemutató19
Kontra Miklós: Javaslat orvosi nyelvünk angol szavainak fonetikai átírására37
Boros Rezső: Beszéddallamok41
Pásztor Emil: "A magyar nyelv heté"-nek helyesírása46
Íróink nyelve
Zsilka Tibor: A tematikai kontraszt és az esztétikai arány a szépprózában49
Nyelv és iskola
I. Gallasy Magdolna: "Illik ismerni anyanyelvünket"?!59
Sipka Sándor: Az olvasási készség és az anyanyelvi műveltség összefüggéseiről73
Szó- és szólásmagyarázatok
Bernáth Béla: Feljött a hava - Az ujjából szopta77
Országh László: Ventillátor - Vécé79
Szemle
Szónokok, előadók kézikönyve - Grétsy László83
Péter László: Szeged utcanevei - Kiss Lajos87
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei - Szende Tamás90
Nyelvtudománytörténeti munkák - Terts István91
Verancsics Faustus ötnyelvű szótárának új kiadása - Erdődi József94
Nyelvművelő cikkek sajtószemléje (1967-1968)95
2. szám
Nyelvművelés
Tompa József: "S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl"129
Szabó Zoltán: Stilisztika és stílus a szövegnyelvészetben135
Cs. Gyímesi Éva: A magyar mondastilisztika elvi kérdéseiről143
Éder Zoltán: Tiszti szójegyzék 1790-ből156
E. Abaffy Erzsébet: Egy mai magyar hangváltozásról170
Kiss Jenő: A "legszebb" magyar szavak és az idegen nyelvűek174
Gaál Edit: A kocsii - kocsijai típusú alakpárokról180
Tóth László: A termelőszövetkezetek nevei a nyíregyházi járásban183
Íróink nyelve
Kemény Gábor: Köznyelvi képek megújítása Tamási Áron prózájában188
Fülöp Lajos: Váci Mihály költői nyelvének mondatszerkesztési sajátosságai192
Nyelv és iskola
Farkas Ferenc: Elégséges-e a tanítói munka megalapozásához?198
A nyelvtudomány műhelyéből
Szende Tamás: Szociolingvisztika: a társadalom nyelvhasználatának tudománya205
Nyelvjárásaink
Kiss Lajos: A Magyar Nyelvjárások Atlasza IV.219
Szabó József: Tájszavak Nagykónyiból224
Szó- és szólásmagyarázatok
K. Palló Margit: Taraj226
Bernáth Béla: Vargabetűt csinál - Egy bordában szőttek - Fűnek-fának panaszkodik227
3. szám
Tompa József: "Nyelvében él a nemzet"257
A magyar nyelv hete, 1975
Kállai Gyula: A nyelv hatalma267
Grétsy László: Van-e eredménye a nyelvművelésnek?270
Balázs János: Kontrasztivitás, interferencia és nyelvművelés284
Görömbei András: Veres Péter és a magyar nyelv294
Nyelvművelés
Kovalovszky Miklós: A nyelvművelő Bárczi Géza302
Pásztor Emil: Asszonyneveink és a módosított családjogi törvény314
Íróink nyelve
Szilágyi Ferenc: "A stílus magyar gazdagsága"325
Nyelv és iskola
Réger Zita: Közös törvényszerűségek az anyanyelv-elsajátítás és a gyermekkori idegennyelv-elsajátítás folyamatában343
A nyelvtudomány műhelyéből
Papp Ferenc: Konkordancia: írói szótár előkészítése számítógépen351
Pusztay János: A determinálás kifejezése az uráli nyelvekben356
Szó- és szólásmagyarázatok
R. Hutás Magdolna: Mióta él nyelvünkben a reakciós szó?365
Takács Lajos: Gyöngyözés - fahegyvágás - Csigar370
4. szám
Nyelvművelés
Pusztai István: Szaknyelvi és műhelyzsargon395
Kemény Gábor: Köznyelvi hibák - sportnyelvi hibák405
Szepesy Gyula: Őket - azokat414
Békési Imre: Egy konstrukciótípus megjelenési formái424
Békés István: Ami a "Napjaink szállóigéi"-ből kimaradt438
Íróink nyelve
Szilágyi Ferenc: A stílus magyar gazdagsága (Második közlemény)445
Nyelv és iskola
Barla Gyula: Nyelvi elemzés a középiskolában459
Banó István: Az írás-olvasás tanításának problémái egy francia cikkgyűjtemény tükrében466
A nyelvtudomány műhelyéből
Kassai Ilona - Olaszy Gábor - Szende Tamás: A beszédhang minőségének mérése469
Szó- és szólásmagyarázatok
A. Molnár Ferenc: Fű-fa474
Reuter Camillo: Ismét a Biberés-ről480
Bernáth Béla: Telhetetlen papzsák482
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1975. január-december Magyar Nyelvőr 1975. január-december Magyar Nyelvőr 1975. január-december Magyar Nyelvőr 1975. január-december Magyar Nyelvőr 1975. január-december Magyar Nyelvőr 1975. január-december

A gerincek kissé megtörtek. Néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba