A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1977. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 101. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Achs Károlyné: Egy ormánsági népi elbeszélés szerepe Móricz Rózsa Sándorában 457
Andor József: Mondattani elemzés szemantikai szemszögből nézve 489
Antal László: Többféle elemzés, többféle nyelvtan 206
Bakos Ferenc: Országh László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben (ism.) 371
Bakos József: Egri szólások és közmondások 217
Balogh Lajos: Három erdélyi nyelvjárási kiadvány 242
Bán Ervin: Nyelvhelyességi megjegyzések a középiskolai tankönyvek fordítási és tolmácsolási gyakorlatairól 355
Banó István: Latin (görög) eredetű szavaink viselkedési törvényszerűségei 19
Barla Gyula: A stílustan és a stíluselemzés a középiskolában 64
Batki Jenőné : Urbán Ernő mondatszerkesztésének néhány jellemző vonása 189
Benkő László: A magyar írói szótárak tanulságai 85
Kommunikáció vagy stilisztika? 501
Benkö Loránd - Lőrincze Lajos: Az idegen szavakról 129
Buttler, Danuta: A lengyel nyelvművelés időszerű kérdései 175
Íri Mária: Hejesírás 437
Büky László: A fekete szó Füst Milán lírájában 56
Deme László: A nemzetiségi magyar nyelvművelő munka új feladatai 171
P. Dombi Erzsébet: A költői tranzitiválás grammatikája 182
Erdődi József: A ház szeme 368
Fábián Pál: Helyesírásunk s és gy betűjéről 418
Farkas László: Juhász Ferenc „kivesszőzött" magánhangzói 48
Fiers Mátra: Szabó T. Attila-Péntek János: Ezerjófű (ism.) 240
Fülöp Lajos: A születés, házasság és a halál szókincse Gyöngyöspatán 95
Grétsy László: A magyar nyelv hete Budapesten 381
Hangay Zoltán: Szakmunkástanulók országos anyanyelvi versenye Egerben 384
Heltainé Nagy Erzsébet: Gím - szarvasgím - gímszarvas 233
Hopp Lajos-Kelemen József: Az új Mikes-kiadás helyesírási problémái 338
Jakab István: Az értelmező és az értelmezett szószerkezeti viszonya 9
A. Jászó Anna: Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért 76
Mosattat 124
Kálmán Béla: Sauvageot a fölösleges idegen szavakról a magyarban 142
Észt nyelvtudomány és nyelvművelés 245
Karcsay Sándor: Szaknyelveinkről és több jelentésű szavainkról 158
Károly Sándor: Ady prózája és lírája 269
Kelemen József-Hopp Lajos: Az új Mikes-kiadás helyesírási problémái 338
Kemény Gábor: Az eltévedt lovas 324
A szív álmaitól a gyomor álmaiig (Erotika és gasztronómia Krúdy képeiben) 439
K. G.: Sarkkő - Kmety vagy Kmetty ? 254. - Cucc - Féleség - Computer, musical
255. - íródik, folytatódik 377. -andó, -endő végű szavak - Esőnap 378. -
Bevizsgál - Janus - Sodrott ló 379
Király István: Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból
Kiss Lajos: Naszály és Nagy-szál
Cseribarát
E. Kiss Sándor: Csigapergető
Kontra Miklós: Néhány angol eredetű neoklasszikus szavunkról - Egy új kölcsön
homonimánkról
Korenchy Éva: Fokos-Fuchs Dávid
Kovalovszky Miklós: Ady és a nevek
Kemény Gábor: Krúdy képalkotásai (ism.) 113
Kőháti Zsolt: Az Alföld Stúdió újabb antológiája
László Zsigmond: Az Ady-vers
Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv kutatásának oka, technikája és módszere 198
L. J.: Katymár 127. - Anicét 128
T. Lovas Rózsa: Ady alliterációi 313
Lőrincze Lajos-Benkő Loránd: Az idegen szavakról 129
D. Mátai Mária: Egy reformkori nyelvművelőről 40
Mizser Lajos: Menyhért - Bálint 110
T. Molnár István - Székely Gábor: A. P. Zsuravljov: Fonetikai jelentés (ism.) 114
Orosz Béla: A hivatalos családnév-változtatásokat megalapozó tényezők a XIX.
század második felében 31
K. Palló Margit: Bús 104
Pásztor Emil: Kossuth Lajos levele Szemere Miklóshoz 1840 nyarán 330
Egy kis közvélemény-kutatás az ly betű megtartásáról 423
Péter László: Az 1974. évi szegedi utcanévrendezés 164
Rácz Endre: Az állítmány egyeztetése a gyűjtőnévi alannyal 385
R. L. G. Őgyít - Életesség 125. - Vadak - Hiábavaló 126.-Vallat 127. - Aláírás
helyett betűjelek 248. - Kötőjel a sor elején 249. - Csurommerö - Permafrost
- fagyföld 253.
Sallai János: Szende Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői (ism.) 118
Szabó József: Madách Tragédiájának „helyreállított" szövegű kiadásáról 345
Szabó Zoltán: A szövegszemantika stilisztikai jelentősége 468
Szálkai Pál: Lónevek 248
Székely Gábor - T. Molnár István: A. P. Zsuravljov: Fonetikai jelentés (ism.) 114
Szende Aladár: Jakab István szerk.: Hogy is mondjuk? (ism.) 507
Szende Tamás: Kapcsolatzavarok mindennapi nyelvhasználatunkban 481
Szepesy Gyula: A jön ige szituációs jelentésváltozásai 1
(Szerkesztőség:) Szabó T. Attila a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjai 384
Takács Lajos: Hasáb föld 231
„Egy bécs pénzel leteszi, két bécs pénzel felveszi" 361
Terts István: A beszéd tudományáról 236
Tompa József: Hol tart ma köznyelvünk fejlődése? 144
Mellérendelő összetétel formájú alkalmi „lexémáinkról" 403
Várkonyi Imre: A magyar nyelv hete Somogyban 380
Zelliger Erzsébet: Mihály-Kázmér Miklós: Magyar nyelvjárási olvasókönyv
(ism.) 120
Zongor Ferenc: A zárt e és az olvasástanítás 74
Nyelvművelés 1-47, 129-81, 257-329, 385-438
íróink nyelve 48-63, 182-97, 330-54, 439 - 67
Nyelv és iskola 64-84, 198-205, 355-60
A nyelvtudomány műhelyéből 85-94, 206 - 16, 468-500
Nyelvjárásaink 95-101, 217-27
Szó- és szólásmagyarázatok 102-12, 228-35, 361 - 70
Szemle 113-22, 236-47, 371 - 6, 501 - 9
A Nyelvőr postája 123-4, 248, 377-9
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából 125-8, 248-66
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem