A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orpheus panasza

Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig

Fülszöveg

A görög mitológia legendás költője és dalnoka évezeredek során a költészet, a költői beavatás szimbóluma lett. A megismerés, az "alászállás" hőse ugyanakkor azt is jelképezi, hogy az alkotónak művészete harmóniájának megteremtéséért kínokkal kell fizetnie. Ezt az ősi jelképet használta föl Kormos István "Orpheus panasza" c. versében, amikor személyes és személyen túli kifosztottságát kívánta érzékeltetni. A "szétrúgott muzsika" visszaperlésében líránk - és az európai költészet - egyik alapgondolatát láttatta.
Kötetünkben - Balassitól Nagy Lászlóig - huszonkét híres magyar költő portréja olvasható. A tanulmányok eredetileg a szegeden szerkesztett "Tiszatáj" folyóirat diákmelléklete számára készültek 1992 és 1996 között.

Tartalom

Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig (Olasz Sándor)5
Vadai István: "Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre, sok új vers..." (Balassi Bálint sajátkezű versfüzéréről)7
Vadai István: "Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..." (Megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához)18
Debreczeni Attila: A mulandóság "megszelídítése" (Csokonai, Háfíz és a sírhalom-motívum)25
Tandori Dezső: Az elégikus Berzsenyi(?) (Mint végül kiderül lassan, műfaja: "biztatás"!)39
Lukácsy Sándor: A csekei költő (Kölcsey Ferenc)47
Szajbély Mihály: Vörösmarty Mihály elhamvadt versei62
Lukácsy Sándor: Petőfi-mozaik77
Imre László: Az ismeretlen Arany (Gondolatok Zách Klára ürügyén)87
Görömbei András: "Mégis győztes, mégis új és magyar" (Vázlat Ady Endre költészetéről)97
N. Horváth Béla: A lírikus Babits114
Levendel Júlia: Tükör által (A lírikus Kosztolányi)124
Borbély Sándor: Lélektől lélekig (Vázlat Tóth Árpád portréjához) 135
Péter László: Juhász Gyula hálójából (Versmagyarázatok)151
Aczél Géza: Termő avantgárd (Kassák Lajos: A ló meghal a madarak repülnek)172
Levendel Júlia: Szeressetek szilajon! (József Attiláról)181
Csűrös Miklós: Harc az ünnepért (Kísérlet Szabó Lőrincről)196
Horgas Béla: Tűnő istenkedés (Radnóti Miklósról)209
Alföldy Jenő: Doktor Senky, a világteremtő (Weöres Sándorról)221
Tüskés Tibor: Költészet és metafizika (Pilinszky Jánosról)233
Alföldy Jenő: A létezés ihlete (Nemes Nagy Ágnes költészete)246
Vasy Géza: Orpheus és Yorick (Kormos István költészetéről)256
Görömbei András: "...de a vers Pelikán" (Vázlat Nagy László költészetéről)269
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Orpheus panasza Orpheus panasza

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Orpheus panasza Orpheus panasza Orpheus panasza

A gerinc és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Orpheus panasza Orpheus panasza

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba