A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1995/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - XCIX. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 684 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. A 3-4. és az 5-6. szám összevont.

Tartalom

1. szám
Bodnár György: Németh G, Béla hetven éve (23+47) 1
Fenyő István: Madách és a centralisták 9
Kappanyos András: A gyermeki olvasat, avagy a félrehallás
poétikai jelentősége 23
Kisebb közlemények
Horváth Edit: A klasszikus novellaforma módosulása
Ambrus Zoltánnál: Tárca, reflexív hang, keretes és
én-elbeszélések 53
Martin, Marc: József Attila, Francois Villon: találkozás 64
Textológia
Péter László: írók, költők textológiai nézetei (Móricz
Zsigmond, Sík Sándor, Weöres Sándor) 73
Műhely
Mózes Huba - Vargha Jenő László: Szilágyi Domokos színpreferenciái (Újabb kísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására) 88
Adattár
Hubert Ildikó: Dugonics András levele Gruber Antalhoz
a Pannóniai énekről 95
Demeter Júlia: Magyar diákok Skóciában (1843-1899) 103
Szemle
Klaniczay-emlékkönyv (Bartók István) 114
Bori Imre: Prózatörténeti tanulmányok (Lőrinczy Huba) 117
Gergye László: Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka
(Mezei Márta) 122
Nemeskürty István: Tüzes józanság. Berzsenyi Dániel új
megvilágításban (Wéber Antal) 124
Csűrös Miklós: „Lesz idő, hogy visszatérhet." Jegyzetek
Arany János és a századforduló korszerűségéről (Imre
László) 125
Feltáratlan értékek a magyar irodalomban (Kulcsár-Szabó
Zoltán) 128
Nagy Atilla Kristóf: Szellemi bonctan (Komjáthy Jenő
költészetének hatástörténeti elemzése) (Eisemann
György) 133
Jókai-szótár 1-2. kötet (Nagy Miklós) 135
Mózes Huba: A fejedelemasszony portréjához (Kozma
Dezső) 138
Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés (Illés László) 139
Krónika
Vezér Erzsébet nyolcvanéves (Veres András) 142
Acclimater l'autre. Tudományos konferencia. Budapest,
1994. november 8-10. (Tverdota György) 143
Kollokvium Mészöly Miklós életművéről. Újvidék, 1994.
december 16-17. (Tverdota György) 144
2. szám
Gergye László: Kazinczy költészetesztétikája
(A Tövisek és virágokról) 145
Lengyel András: József Attila első analitikusa
(A pszichoanalitikus Rapaport Samuról) 163
Kisebb közlemények
Gömöri György: Magyarok a régi Oxfordban
a kollégiumi számadáskönyvek és könyvtári
vendégkönyvek alapján 190
Új Imre Attila: Salamon Ferenc hírlapírói pályakezdése
és a mérleg jel 199
Textológia
Szelestei N. László: Faludi Ferenc versei egy 1800 körüli
énekeskönyvben 204
Vita
Fónod Zoltán: Egy kritika színe és visszája
(Megjegyzések Berkes Tamás elmélkedéseihez) 214
Műhely
Varga Imre; Az iskoladráma egyik műfajáról,
a Gergely-napi játékokról 235
Máthé József: Áprily és a nyugatosok
Szemle
Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek)
(Bitskey István) 252
Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi (Hopp Lajos) 256
Tóth Sándor: Petőfi és szülei Szabadszálláson
(Kerényi Ferenc) 261
Fried István: Márai Sándor titkai nyomában
(Bodri Ferenc) 263
Wernitzer Julianna: Idézetvilág avagy Esterházy Péter,
a Don Quijote szerzője (Jastrzebska, Jolanta) 264
Krónika
Intézeti hírek (1994. január 1-december 31.) 270
3-4. szám
Lukácsy Sándor: „Trombita, kürt, tanító vagyok" (Prédikátorok - hivatásukról, műfajukról) 271
Korompay H. János: Az Életképek irodalomkritikája 293
Imre László: Műfaji differenciálódás és nemzeti identifikáció (A magyar regény a múlt század derekán) 321
Kisebb közlemények
Bubryák Orsolya: Weber János Wappen der königlichen
freyen Stadt Epperies című művéről 335
Botka Ferenc: Déry Tibor és Nagy László 344
Vita
Fried István: Jegyzetek Bíró Ferenc A felvilágosodás korának magyar irodalma című korszakmonográfiájához 355
Kecskés András: Szerdahelyi István: Verstan mindenkinek 367
Műhely
Wéber Antal: Gaal József elbeszélő prózája (Életkép,
adoma, rajz) 377
Sánta Gábor: Mozgai Pali, a gyermekhős (Cholnoky-könyv. De melyiké?) 392
Adattár
Praznovszky Mihály: Egy választási csíny Mikszáth
ismeretlen levelében 404
Illés Sándor: Zilahy Lajos 1956-os „perújításának" néhány
levéldokumentuma Buday Tibor hagyatékában 407
Szemle
Emlékezések Ady Endréről (Schweitzer Pál) 419
Jan Slaski: Wokóí literatury wloskiej, wegierskiej i
polskiej w epoce renesansu (Hopp Lajos) 424
Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország) (Monok István) 427
„lm küttem én orvosságot". Lobkowitz Poppel Éva
levelezése 1622-1644 (Németh S. Katalin) 430
Baróti Szabó Dávid: Jer, magyar lantom (Szilágyi Márton) 431
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban
(Szabó Zoltán) 436
Krónika
Horváth Károly (1909-1995) (Németh G. Béla) 439
5-6. szám
Hargittay Emil: A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi Magyarországon és Erdélyben 441
Borbély Szilárd: A Vanitatum vanitas és A boldog szerelem 485
Lakner Lajos: Egy vidéki művész a XX. század első felében. (Oláh Gábor naplója) 504
Kisebb közlemények
Pócsi Katalin: Hermányi Dienes József kiadatlan Talmud-kompendiumáról 524
Dörgő Tibor: Karinthy Frigyes Kötéltánca és Az ember tragédiája 533
Textológia
Monostory Klára: Szabó Lőrinc Ficseri-füsti című versének keletkezése nyomában 542
Műhely
Kecskeméti Gábor: A történeti kommunikációelmélet lehetőségei 561
Bartók István: Valami a metaplasmusról 577
Latzkovits Miklós: Argumentum és prológus a régi magyar drámában 586
Knapp Éva: A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai 595
Havasréti József: Ady profetikus költészetének megítéléséről 612
Adattár
Nyárády Gábor: Bölöni Farkas Sándor végrendeletei 631
Szemle
Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe (Bitskey István) 641
Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon I-III. (Bartók István) 644
Hadrovics László: A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága (Madas Edit) 648
Takács Gyula: Az igazi poézis keresése (Gerold László) 652
Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye (Korompay H. János) 654
István Fried: Ostmitteleuropäische Studien (Wéber Antal) 657
Gerold László: Meglelt örökség (Kerényi Ferenc) 659
S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig. A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében (Gángó Gábor) 662
Jókai Mór összes művei. Levelezés III. (1876-1885) (Kádár Judit) 666
Beke Albert: Hatalom és szerep. Gyulai Pál, az ember (Nagy Miklós) 671
Péter I. Zoltán: "Látva lássanak..." Ady Endre Nagyváradon (Kovalovszky Miklós) 674
Bodnár György: Juhász Ferenc (Angyalosi Gergely) 676
Krónika
Korompay Bertalan (1908-1995) (T. Erdélyi Ilona) 680
Retorikák, poétikák, drámaelméletek (Kecskeméti Gábor) 681
Beszámoló az MTA Textológia Munkabizottságának üléséről (Kelevéz Ágnes) 682
Antal Árpád hetvenéves (Nagy Miklós) 683
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1995/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1995/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1995/1-6.

Könyvtári könyvek voltak. Néhány lapél kissé elszíneződött.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
1.030 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba