863.810

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Milyen volt

In memoriam Juhász Gyula

Tartalom

Grezsa Ferenc:A „vidéki" költő 5
Ilia Mihály: Juhász Gyula gazdagsága 13
AZ IRODALMI MEGÚJULÁS ÁRAMÁBAN
Péter László: Szerkesztői üzenetek J. Gy.-nek 21
Juhász Gyula: [Egyetemi társak], csak az első rész. (In: Juhász Gyula
Összes Művei, 1-9. kötet, kritikai kiadás, 1963-tól. Sorozatszerk.
Péter László. 8:350-352. A továbbiakban: JGYÖM) 24
Juhász Gyula: Riedl Frigyes (JGYÖM 7:62-64.) 26
Lengyel András: Juhász Gyula, Zalai Béla és „a Válasz metafizikája" 29
Ady Endre: Eltűnt fiatal poéta 52
Juhász Gyula: Nefelejcsek IV. Utazás egy sírdomb körül
(In: JGYÖM 7:71-74.) 54
Babits Mihály: Juhász Gyula versei 57
Kosztolányi Dezső: Juhász Gyula versei 59
Péter László: Turris eburnea. Juhász Gyula első verse a Nyugatban 62
Grezsa Ferenc: Juhász Gyula és a Nyugat 69
Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. A címzettről és a levelekről.
Közzéteszi Ilia Mihály 76
F. Diósszilágyi Ibolya: Juhász Gyula - egykori tanítványai szemével 88
Juhász Gyula levele Babits Mihályhoz. (In: Babits-Juhász-Kosztolányi
levelezése. Szerk.: Tóth Dezső és Vargha Kálmán.
Bp., Akadémiai, 1959) 91
Ilia Mihály: A Holnap születése (In: Acta Hist. Litt. 1959. 82-102.) 92
Juhász Gyula: Maillard kisasszony (In: JGYÖM 4:180-181.) 109
Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének 1908-1911 közötti motívumairól (In: Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum.
Tom 2. Szeged, 1962.) 111
Kosztolányi Dezső: Juhász Gyula
Juhász Gyula: A szépség betege 131
Juhász Gyula: Találkozások Tömörkénnyel 136
Kosztolányi Dezső: Juhász Gyula 140
Somlyó Zoltán: A Kék Macska (In: Somlyó Zoltán: Nyitott könyv - Új magyar irodalom. Jajgató Felicián. Bp., Szépirodalmi, 1982.) 143
Juhász Gyula: Vidék (In: JGYÖM 2:151.) 146
Csaplár Ferenc: Juhász Gyula és Kassák 149
Apró Ferenc: Juhász Gyula és Gergely Sándor 165
Lengyel András: Moholy-Nagy Juhász Gyula-portréja 168
Juhász Gyula: A munkásotthon homlokára 171
Juhász Gyula: Költők, barátim... (In: JGYÖM) 172
Lengyel András: „íme a költő, aki indul magasba és mélybe" 174
Tóth Árpád: Juhász Gyula jubileumára 209
Vér György: Juhász Gyula a redakcióban 210
Ilia Mihály: Jegyzetek Juhász Gyula publicisztikájáról. Részlet
(In: JGYÖM 7:333-337.) 214
Juhász Gyula: Szabó Dezsőnek 219
Juhász Gyula: Perelj uram, perlőimmel 221
VÁLTOZATOK A KÖLTŐI ÉLETMŰ ÉRTELMEZÉSÉRE
Rába György: A Nyugat nagy nemzedéke költészettanának metamorfózisai 225
Grezsa Ferenc: A „Milyen volt..." és költője 235
Tandori Dezső: Az örök út képzete. Juhász Gyula Anna-verseiről 239
Baróti Dezső: A Tisza költője (In: Acta Hist. Litt. Tom 28.
Szeged, 1992. 73-81.) 254
Bori Imre: Versek nyomában. Juhász Gyula: Tápai lagzi 263
Rónay György: Juhász Gyula: Remeteség (In: Miért szép? Bp., Gondolat, 1966. 127-134.) 272
Vargha Kálmán: Egy Juhász Gyula-vers margójára 279
Gergely Ágnes: Juhász Gyula: Magány 284
Szigeti Lajos Sándor: „Nakonxipán vár már, Nakonxipán" 288
Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben (In: Acta Hist. Litt. Tom 28. Szeged, 1992. 63-71.) 304
Scheiber Sándor: Bibliai képek Juhász Gyula verseiben (In: Folklór és tárgytörténet 2. köt. Bp., 1974. 400-407.) 316
Hárs György Péter: Halál és föltámadás Juhász Gyula költészetében 320
A „ NÉMA" KÖLTŐ
Péter László: Juhász Gyula betegségtudata 331
Vér György: Juhász Gyulánál, a budai szanatórium szobájában 339
Karinthy Frigyes: Néhány okos szó egy bolonddal (Miután a józanokkal nem lehet okosan beszélni) 343
Magyar László: Csöndes beszélgetés Juhász Gyulával 348
[Magyar László] m. l.: Juhász Gyula ismét dolgozik. Rövidítve 352
Juhász Gyula: Önarckép (In: JGYÖM 3:100.) 353
Juhász Gyula: Egy hangszer voltam (In: JGYÖM 3:105.) 355
Juhász Gyula: Zene (In: JGYÖM 3:118.) 355
József Attila: Meghalt Juhász Gyula (In: JAÖV, 2005. III:) 356
Karinthy Frigyes: Szegény Juhász Gyula 356
Szabó Lőrinc: Találkozások Juhász Gyulával 358
Radnóti Miklós: Elégia Juhász Gyula halálára (In: Juhász Gyula /1883-1937/. Emlékkönyv. Szerk.: Paku Imre. Bp., Magvető, 1962. 537.) 368
Babits Mihály: Szegény Juhász Gyula 369
Hogyan tovább?
Vörös László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? (In: Acta Hist. Litt. Tom. 28. Szeged, 1992 55-62.) 375
Juhász Gyula: Ének Bukosza Tanács Ignácról (In: JGYÖM 3:120.) 384
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Milyen volt Milyen volt

A borító enyhén sérült, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba