A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomkutatás 1987/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata/1-4. szám

Tartalom

I. szám
Tanulmányok
Kulcsár Kálmán: A politikai kultúra - A fogalom és a jelenség5
Sárközy Tamás: Hasonlóságok és különbségek a kínai és a magyar gazdasági reform jogában30
Gáthy Vera: A kasztrendszer az indiai polgári demokratikus politikai struktúra keretei között45
Műhely
Pokol Béla: Ideológiai és politika mint társadalmi alrendszer58
Zoltán Zoltán: Bér vagy jövedelem? - Meditáció a bérről és környékéről68
Nagy Katalin - Simonyi Ágnes: Munkafeltételek a munkásvélemények tükrében74
Vita
Csepeli György: A reform akarata és az akarat reformja83
Kongresszus
Bőhm Antal: XI. Szociológiai Világkongresszus89
Könyvszemle
Andorka Rudolf: A. O. Hirschman: Shifting involvements. Private interest and public action92
Ruszoly József: Reinhard Schiffers: Grundlegung der Verfassungsgerichtsbarkeit94
Tráser László: Társadalomrajz az újabb szovjet irodalomban96
Rév István: Závada Pál: Kulákprés100
Kovács Ervin: Varga Károly: Ördögi kör - A hiány szociálpszichológiája104
II. szám
Tanulmányok
Angelusz Róbert: A közgazdászok és a reform5
Gubán Pál - Cservék Emil: Egy hatékonyság-centrikus nemzetgazdasági struktúra körvonalai28
Michael Burawoy - Lukács János: Mítoszok a munkáról: gyárak összehasonlítása egy szocialista és egy fejlett tőkés országban43
Műhely
Halmai Gábor: A Hazafias Népfront gazdasági érdekképviseleti funkciói63
Makó Csaba: Az összehasonlító kutatások néhány módszertani problémája72
Konferencia
Lengyel Imre: 2. Alföldi Ankét78
Táll Éva: Fiatal szociológusok első konferenciája80
Könyvszemle
Ágh Attila: Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom83
Varga Károly: Bródy András: Lassuló idő. A gazdasági bajok magyarázatához85
Orosz Éva: Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei89
Gáthy Vera: Alain Lamballe: Le probleme tamoul a Sri Lanka91
Kiss J. László: Szabó Máté: Zöldek, alternatívok, környezetvédők. Az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája95
III. szám
Tanulmányok
Barta Imre: Közgazdasági gondolkodásunk fejlődéséről
Pataki Judit - S. Molnár Edit: A női egyenjogúság értelmezése a közgondolkodásban az 1980-as években
Vágvölgyi András: A településpolitika tükröződése a dél-alföldi megyék napilapjaiban
Műhely
Bihari Mihály: Paradigmaváltozás a hazai politikatudományban
Paczolay Péter: A politikaelmélet történeti dilemmái
Szabó Máté: A politikaelmélet történetének funkciói a politikatudomány számára
Szabó Miklós: Politikatudomány - politikai elmélet - elmélettörténet
Dobsi Attila: Modernizációs kísérlet az oktatáspolitikában és az oktatásirányításban?
Vita
Varga Károly: Rejtély, hogy miért nem vagyunk innovatívabbak
Zoltán Zoltán: reformok népe? Reformok nemzedéke?
Konferencia
Némethi Gábor: A jövő tanulmányozásának újraértékelése
Galló Béla: Zbigniew Brzezinski előadása a Magyar Tudományos Akadémián
Könyvszemle
Adamik Mária: Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből
Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-korszakban. Magyar könyvészet 1921-1944
IV. szám
Tanulmányok
Csanádi Mária: A döntési mechanizmus szerkezetéről
Csepeli György - Tóth Pál Péter: Nemzeti tudat, magyarság
Antal Z. László: Egészség és életmód?
Denis Szabó: A bűnözés szociológiája
Egedy Gergely: A bürokratikus hatalom a fejlődő országokban
Műhely
Varga Károly: Akciókutatás az innovációról
Jávor István: Az "innováció" motorja: az ellenérdekeltség
Répássy Helga: Társadalmi-gazdasági változások hatása a női munkavállalásra a mezőgazdaságban
Pokol Béla: A komplex társadalmak alrendszereinek koordinációs problémái
Vita
Szalai Erzsébet: Válság és alternatívák
Konferencia
Szent-Iványi István: Előadások a polgárosodásról és az új osztályelméletekről az MTA Szociológiai Kutató Intézetében
Könyvszemle
Pilisi Pál: Szerzői kollektíva: Authority and Reward in Organizations. An International Research
Bíró Dávid: Szerzői kollektíva: Nők és férfiak (Hiedelmek és tények)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem