A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1974/2-3.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - LXXXV. évfolyam, 2-3. szám

Tartalom

Bálint Sándor köszöntése (1 képpel) 211
Tanulmányok
Bálint Sándor: Szent György kultuszának maradványai a hazai néphagyományban 212 - 230
Katona Imre: Az ellentét a magyar népdalokban (Előmunkálatok a magyar
népköltészet stilisztikájához) 231 - 261
Ferenczi Imre: A táltos és a garabonciás képzete a jugoszláviai magyaroknál 262 - 275
Juhász Antal: Telekelrendezés a szegedi tanyákon (36 képpel) 276 - 314
Szendrei Janka: „Szent István szolgái." Egy regösmotívum német párhuzama 315 - 320
Kisebb tanulmányok, közlemények
Tálasi István: Az aratási eszközváltás egy kísérleti szakasza (1817-1868) 330 - 333
Szabó Ferenc: A Dói-Alföld pusztai csárdái (3 képpel) 333 - 344
Heltai Bálint: A magyar népdal önrímei 345 - 352
Béres András: Tekerőlant ábrázolása XVII. századi címerben (1 képpel) 352 - 354
Örsi Julianna: A műrokonság egyik formája Karcag társadalmában 354 - 360
Bárth János: A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról (1 kottával) 366 - 373
Schram Ferenc: A népének egy csoportjának kialakulása Magyarországon
(8 kottával) 373 - 383
Domokos Pál Péter: Dies concussionis ovorum 384-389
Takács Lajos: Húsvéti határjárás 1761-es leírása 389 - 396
Molnár Balázs: Húsvéti asztal (16 képpel) 396 - 411
Für József: A bocskorkészítés munkamenete (16 képpel) 411 - 421
Tóth Ferenc: A makói városi parasztház telke (25 képpel) 421 - 445
Sergő Erzsébet: Siklósi offerminták (16 képpel) 445 - 454
Varga Zsuzsa: Népi funkciójú képek és szobrok kutatásáról (5 képpel) 454-4G5
Forrai Ibolya: Betlehemezés a bukovinai székelyeknél Tolnában 465-468
Felföldi László: A Békés és Csongrád megyei disznótori szokások dramatikus
mozzanatairól (3 képpel) 469 - 478
Börcsök Vince: Szőlőőrzés, szüretelés és szüreti bál Szeged környékén
(12 képpel) 479-493
Tárkány Szűcs Ernő: Makói parasztok végrendeletei (2 fakszimilével) 493 - 512
Zöldy Pál: A kisgyermek nevelése a szegény családokban Topolyán 1900 körül 513 - 519
Nagy Dezső: A Szántó Kovács-féle agrárszocialista mozgalom költészete 519 - 523
Péter László: Meglépött mint Dugonics. Egy szegedi szóláshasonlat keletkezéstörténete 523 - 526
Kutatók, életművek
Péter László: Bálint Sándor munkássága. Válogatott bibliográfia (2 képpel) 527 - 534
Ismertetések
(Jegyzéküket lásd a borító 3. oldalán) 539-573
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem