A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1967. (nem teljes évfolyam)

A Belügyminisztérium központi folyóirata - V. évfolyam 1. 3-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.402 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Hiányzik a 2. szám. Fekete-fehér fotókat tartalmaz. Összesített tartalommutatóval.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Politikai és általános szakelméleti cikkek
Dr. Lantos József: A belügyi állomány pénzügyi, anyagi és szociális ellátottságáról45
Kecskés József: A belügyi személyi állomány ruházati ellátásának kérdéseiről31
Sándor Gyula: A belügyi tanintézetek lehetőségei a hivatásos állomány önállóságára nevelésében56
Winkler János - Tassy Sándor: A BM rendőri állományának lőkiképzéséről27
Dr. Mados Imre: A bíróság elé állítás budapesti tapasztalatai7
Dr. Szilágyi József: A bűnözés értékelése3
R. I.: A CIA totális kémtevékenységéről40
Csibra József: A CSEKA megalakulása és harca a fiatal szovjetállam védelméért 1917-191838
Csibra József: A CSEKA tevékenysége a külföldi katonai intervenció és a polgárháború idjeén44
Vértes János: A fegyveres testületek és a termelő vállalatok közös érdekeltsége az új gazdasági mechanizmusban10
Csibra József: A Forradalmi Katonai Bizottság harca az ellenforradalom ellen a szovjethatalom első napjaiban39
Dr. Farkas Sándor: A gazdaságirányítás reformja és a népgazdaság elleni bűntettek3
Dr. Szilágyi József: A gazdaságirányítás rendszerének reformja és a bűnüldözés3
Dr. Kónya József: A költségtényezők figyelembevételének szükségessége a szolgálati feladatok eldöntésénél3
Ladvánszky Károly: A közlekedés néhány aktuális kérdéséről40
Dr. Makovecz István: A közlekedéspolitika változásából adódó néhány közlekedésrendészeti feladat30
Gonda Attila: A közösségi nevelés néhány problémája a fegyveres erőknél85
Mándi Sándor: A közösségi nevelés kérdései a fegyveres erőknél3
Dr. Kádár János: A kriminálstatisztika felhasználásáról a rendőri vezetésben55
Dr. Szilbereky Jenő: A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa és jogrendszerünk fejlesztése3
Klenczner András: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenysége az új gazdasági mechanizmusban9
I. J. Koval: A moszkvai bűnügyi szolgálat megalakulása66
Dr. Déri Pál: A IV. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumról32
Dr. Rudas György: A "nyomozási utasítás"-ról27
Mészáros István: A szabályzatok mindennapi életünk törvényei3
Révész Imre: A szovjet állambiztonsági szervek harca a II. világháború után13
Fodor István: A szovjet állambiztonsági szervek harca a II. világháborút megelőző években49
Fodor István: A szovjet állambiztonsági szervek harca a második világháború alatt27
R. Sz. Belkin - I. M. Luzgin: A szovjet kriminalisztikai intézmények kialakulása és fejlődése47
Kendi Ferenc: A szovjet határőrség kialakulása és fejlődése40
B. T. Sumilin: A szovjet milícia munkájáról, tapasztalatairól11
Dr. Hoffmann Lajos: A Szovjetunió Közbiztonsági Minisztériumának Jogi Főiskoláján folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai85
Dr. Soós Gábor: A társadalmi tulajdon védelmének néhány kérdéséről a mezőgazdaságban46
A történelem Új Korszaka3
Dr. Micsó Rudolf: A tűzrendészet néhány kérdéséről45
Bajkán Mihály: A vezetés hatékonyabbá tételének elméleti és gyakorlati megalapozása67
Sarlós Ferenc: A vezetői irányítói munka Fejér megyében58
F. L.: Az Amerikai Egyesült Államok hírszerző és elhárító szervei28
K. J.: Az ellenséges hírszerzőszervek személyes felderítőtevékenysége19
R. I.: Az imperialista hírszerző szervek módszereinek alakulása a Magyar Népköztársaság ellen folytatott kémtevékenység során18
Az 1967-es "Nemzetközi Idegenforgalmi Év" feladatairól48
Pilisi István: Az ideológiai és pszichológiai nevelés egységéről23
F. K.: Az idegenforgalom (be- és átutazók) ellenséges célokra történő felhasználása12
Dr. Kovacsics József: Az igazgatási munkafolyamatok tanulmányozásának eszközei: a gráfok35
Hajas Zoltán: Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőri szerveinek munkájáról40
Dr. Pál László: Fellazítás - fegyelemlazulás - fegyelemre nevelés (Hozzászólás)68
Dr. Biró László: Hozzászólás: "A fellazítás - fegyelemlazulás - fegyelemre nevelés" című cikkhez65
Kaszab Géza: Hozzászólás a "Fellazítás - fegyelemlazulás - fegyelemre nevelés" című cikkhez60
Lénárt Ferenc: Hozzászólás a "Rendőri munka szervezésének néhány tapasztalata Csongrád megyében" című tanulmányához47
Kincses Zoltán: Hozzászólás: "A fegyveres testületek és a termelő vállalatok közös érdekeltsége az új gazdasági mechanizmusban" című cikkhez58
Gáti Imréné: Hozzászólás a világnézeti nevelés kérdéséhez60
Horváth Ferenc: Hozzászólás a katonai fegyelemre nevelés kérdéséhez58
Vincze Zoltán: Hozzászólás a "Fellazítás - fegyelemlazulás - fegyelemre nevelés" című cikkhez60
Gádor Lajos: Hozzászólás a "Fellazítás - fegyelemlazulás - fegyelemre nevelés" című cikkhez73
Szigeti Béla - Kassai József: Javaslatok a gazdaságirányítás reformjának megvalósítására a Belügyminisztérium gazdálkodásában59
A. Velidov: Lenin a Csekáról21
Dr. Prohászka József: Néhány gondolat az új gazdasági mechanizmus és a rendőrség társadalmi tulajdonvédelmi munkájának összefüggéseiről3
Dr. Kelemen Ágnes: Néhány gondolat a tárgyi bizonyítékok szerepérpől a korrupciós bűncselekmények bizonyítása során93
Dr. Markója Imre: Néhány aktuális jogi kérdésről31
Fekszi László: Néhány gondolat és javaslat a belügyi tudományos kutatómunka és tudományos káderképzés megszervezésére68
Szabó Ferenc: Néhány észrevétel és javaslat a belügyi gazdálkodás mechanizmusának reformjával kapcsolatban60
Rácz Sándor: Fél évszázados küzdelem a proletárhatalom védelmében3
R. Sz. Belkin - I. M. Luzgin: 50 éves a szovjet kriminalisztika50
Detrői Ernő - Dr. Déri Pál: Portré-teleidentifikáció - arcképnyilvántartás - arcképprioritás15
Dr. Horváth István: További gondolatok a vezetésről50
Bajkán Mihály: Újítások szerepe a belügyi munkában62
Kendi Ferenc: Vezetéselméleti tételek gyakorlati alkalmazásának néhány problémája12
Jogi tanulmányok
Dr. Szilágyi József: A bűnözés értékelése3
Dr. Szabó Lászlóné: A büntetőeljárás egyszerűsítése a csekélyebb jelentőségű bűntettek miatt23
Dr. Farkas Sándor: A gazdaságirányítás reformja és a népgazdaság elleni bűntettek3
Dr. Szilágyi József: A gazdaságirányítás rendszerének reformja és a bűnüldözés3
Dr. Szilbereky Jenő: A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa és jogrendszerünk fejlesztése3
R. Sz. Belkin: A marxi-lenini filozófia alaptételeinek alkalmazása a jogtudományok módszertanában34
Dr. Rudas György: A "nyomozási utasítás"-ról27
Dr. Kratochwill Ferenc - Dr. Rajacic György: A nyomozóhatóság tagjainak kizárása az eljárásból35
Dr. Magyar Béla - Kovács István: A vasúti balesetek büntetőjogi minősítésének néhány kérdése (Vitacikk)14
Dr. Szabó Antal: Az anyagi védelem biztosításának néhány kiemelten jelentős kriminalisztikai kérdése a nyomozás során27
Dr. Tárnok Béla: Az egyes termelőszövetkezetekben előforduló visszaélések problémái57
Dr. Koltai Sándor: Jogászaktíva az új gazdasági irányításról és a jogalkotásról53
447. számú állásfoglalás127
Dr. Prohászka József: Néhány gondolat az új gazdasági mechanizmus és a rendőrség társadalmi tulajdonvédelmi munkájának összefüggéseiről3
Dr. Markója Imre: Néhány aktuális jogi kérdésről31
Tudományos élet
Dr. Tóth Tihamér: A katonák büntetőjogi felelőssége. Tájékoztatás Dr. Szalma László r. alezredes kandidátusi értekezéséről47
Dr. Déri Pál: A IV. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumról32
Dr. Erdei Árpád: Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája52
Dr. Koltai Sándor: Jogászaktíva az új gazdasági irányításról és a jogalkotásról53
Dr. Rudas György: Kriminológiai munkaközösség megalakulása54
A titkos háborúk történetéből
A Kuba ellen tervezett amerikai invázió és annak kudarca77
Angliába telepített náci ügynök által végrehajtott akció72
Az Abwehr beszervezési kísérletének kudarca73
Az angol és a német hírszerző szervek "versenyfutása" a gyarmatokon70
Az Egyesült Államok és a CIA Kuba elleni titkos akciójának előkészítése63
Beépülés a német hírszerző szervek rejtjelközpontjába65
Bélyegcsempészés a hírszerzés szolgálatában75
Harc a Gestapo ellen73
Harc a német elhárító szervek ellen60
Meghiúsult a beszervezési akció64
Támadásban a szovjet hírszerzők76
A VCSK harca az imperialista hírszerző szervek ellen77
Kriminalisztika
Dr. Vass Kálmán - Kriston László: A bélyegző lenyomása előtt vagy után írták a kérdéses szöveget108
A bűncselekmények megelőzésének lehetősége technikai eszközök segítségével (Lapszemle)116
A gépkocsiról lepattogott festékdarabok vizsgálata (Lapszemle)123
A gyűrűs villanófényt a kriminalisztikai fényképezés során is alkalmazni kell (Lapszemle)121
A hajszálvékony nyomok jobb biztosítása a görbe felületű nyomhordozóknál (Lapszemle)119
A kibernetika segítségével (Lapszemle)115
A kibernetika felhasználása a vizsgálati és a bírói gyakorlat hibáinak elemzésében (Lapszemle)118
Dr. Vass Kálmán: A nyelvi statisztikai adatok kézírásszakértői hasznosításáról102
Dr. Szende Andor: A nyomozás kísérlet és a helyszínelés35
Smidu Sándor - Péter László: A szakértővel való együttműködés jelentősége vasúti baleset vizsgálatánál107
Dr. Kertész Imre: A szovjet milícia bűnügyi technikai szerveinek 50 éve50
Kohut Ferenc: A vegyi tolvajcsapdák101
Pozsonyi Klára: Az elektrográfiai módszer felhasználása lövési nyomok kimutatására115
Kollok Alajos: Bűnjeltárgy azonosítása106
Bűnözők elektronikus üldözése (Lapszemle)121
Dinamometrikus (erőmérő) készülék a lőfegyverek kioldója merevségének mérésére (Lapszemle)125
Elektronoptikai berendezések alkalmazásáról a kriminalisztikában (Lapszemle)119
Elektronikus ujjnyomatvétel (Lapszemle)114
Elektrosugár-mikroszonda a lakkforgácsok azonosításánál (Lapszemle)118
Dr. Nagy László - Dr. Szabó Miklós - Dr. Horváth Benedek - Dr. Kelemen János: Eszközazonosítás röntgen-rétegvizsgálat alapján111
Hang-spektrográfia (Lapszemle)125
Írógép- és paszta-írásjelek sorrendjének megállapítása (Lapszemle)121
Kontrasztszűrők alkalmazása a nyomfényképezésben (Lapszemle)119
Dr. Lázár Bertalan: Mikrofilm a rendőrségi ügyvitelben (Lapszemle)20
Hámori Vilmosné - Leisztner László: Mikrokeménység mérése a szakértői gyakorlatban111
Optikai kép egymásra helyezési berendezés (Lapszemle)116
Polimerek a kriminalisztikai gyakorlatban (Lapszemle)122
Detrői Ernő - Dr. Déri Pál: Portré-teleidentifikáció - arcképnyilvántartás - arcképpriorálás15
Enyedi Márton - Honti Pál: Technikai jelzőberendezések felhasználásának gyakorlati tapasztalatai Pest megyében73
Dr. Bárkányi Pál: Tinták vivő- és segédanyagainak vizsgálata23
Detrői Ernő: Vetített mozaikportré bűnelkövetők felismertetéséhez17
Vízből előkerült holttestekről ujjnyomatvétel szilikongumipasztával (Lapszemle)119
Kocsis Ferenc: Zselatinos bélyegzőlenyomat-hamisítás107
Seres Antal: Zsíros ujjnyomok rögzítése "mágnesecsettel"108
Dr. Szumega József: A bizonyítékok helyes feltárása sorozatos csalás elkövetőjének kihallgatása során99
Dr. Horváth István - Dr. Seres András: A felderítő beismerő vallomások értékelése64
Dr. Hoffmann Lajos - Lassó Károly: A gyermekkorúak életkori sajátosságainak figyelembevétele a kihallgatás taktikájában39
Dr. Katona Géza - Dr. Dobos János: A helyszíni szemlék gyakorlati tapasztalatai14
Dr. Mérges István: A helyszíni munka tapasztalatai a BRFK VIII. kerületi Rendőrfőkapitányságán81
Baranya István - Balázs Gábor: A jogtalan használat helyzete és egyes problémái a fővárosban50
Dr. Szabó József - Dr. Biró Lukács: A korrupciós jellegű cselekmények nyomozásának néhány elvi és gyakorlati tapasztalata71
Répási János - Pesti István: AKÖV-kirendeltségnél elkövetett csalások felderítése86
Vasas János - Dr. Hernádi János: A leltárhiány oka a sikkasztás92
V. J. Koldin: A moszkvai milícia eredményes harca a betörőtolvajok ellen101
Dr. Dávid Gábor: A mozgóbűnözők és az ellenük folytatott harc taktikája34
Dr. Fiedler József: A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopások kriminalisztikai vizsgálatának néhány statisztikai mutatójáról37
Dr. Tárnok Béla: A vásárlók megkárosítása bűntettének egyes problémái61
Dr. Szabó Antal: Az anyagi védelem biztosításának néhány kiemelten jelentős kriminalisztikai kérdése a nyomozás során27
Az "idénybűnözés" felszámolásának tapasztalataiból (Lapszemle)117
Az idő- és helytényezők jelentősége a bűnügyi nyomozásokban (Lapszemle)125
Aranyossy Zoltán: Az önkiszolgáló bolti lopások elemzésének módszereiről74
Gyulai László - Dr. Hechtl Gábor: Bányagyutacsgyárban történt robbanások107
Kohut Ferenc: Betöréses lopások megelőzésének problémájáról61
Vilics Antal - Kovács Jenő: Bérszámfejtő által elkövetett sikkasztás felderítése101
Dr. Nyerges Lajos - Szabó János: Bűncselekmény hiányának megállapítása, időtartam bizonyításával97
Érchegyi Ferenc - Susán Károly: Egy csehszlovák bűnöző körözésének tapasztalatai95
Szentes László: Egy eltűnési ügy pszichológiai, kriminalisztikai és jogi problémái97
Novák József: Emberölési kísérlet koholtságának bizonyítása91
Balázs Gábor - Dr. Bunde Ákos: Gépkocsilopás-sorozat felderítésének tapasztalatai89
Benedek Endre: Háborús bűntett vizsgálata 22 év után83
Dr. Öffenberger József: Műkincslopás-sorozat nyomozása102
Varga Sándor - Dr. Pánczél Géza: Nagyarányú terményfelvásárlási visszaélések felderítése91
Dr. Bócz Endre - Dr. Gaug Károly: Néhány tapasztalat a terheltek kihallgatási sorrendjének meghatározásához87
Dús József: Önbetöréssel leplezett sikkasztás96
Kovács István: Öngyilkosságok a vasút területén!70
Rendőrségi televíziós szolgálat (Lapszemle)121
Személyiségkutatás a gyanúsított kihallgatása során (Lapszemle)126
Zala Dezső - Szabó György: Tagadó terhelt kihallgatási taktikája99
"Taxi"-gyilkosságok (Lapszemle)114
Benedek József - Kacsák János: Társadalmi tulajdonban különösen nagy kárt okozó sikkasztás93
Dr. Mester György - Széles István: Természetes halálnak beállított emberölés felderítése87
Papp Sándor - Gyulai László: Tűzvizsgálat robbanás okának megállapítására107
Újra a vallomásról (Lapszemle)124
Molnár Gyula: Vasúti kereskedelmi szolgálat körében elkövetett visszaélések103
Kovács István: Vasúti üzemrendészeti szervek feladatai a társadalmi tulajdonvédelmi munkában86
V. A. Prituzova: Vásárlók megkárosítása bűntettének felderítése és bizonyítása93
Pataki László: Vagonfosztogatók felderítése a záhonyi fővonalon87
Visszaélések a mezőgazdasági építkezések területén (Lapszemle)116
Visszaélések az "Orbis" Utazási Irodában a külföldi turistautak megszervezése során (Lapszemle)117
A bizonyítékok helyes feltárása, mint visszaesést gátló eszköz (Lapszemle)117
A bűncselekményeket elősegítő körülmények tanulmányozásának jelentősége (Lapszemle)116
Dr. Szabó Zoltán - Vágó Ervin: A Szolnok megyei Tanács építési osztályvezető és társainak bűncselekménysorozata106
Milló Sándor: A tiszalöki postahivatal sérelmére elkövetett pénzlopás nyomozása95
Dr. Varga József: Autócsempész bűnszövetkezet felderítésének tapasztalatai97
Németh István: Árdrágítás és vásárlók megkárosítása nyomozásának tapasztalatai102
Major József: Betöréses lopások nyomozása88
Várkonyi László: Bűncselekménysorozat felderítése házkutatás során lefoglalt levelezés alapján98
Molnár László - Bakos Sándor: Bűnszövetségben tsz működésével leplezetten elkövetett üzérkedés nyomozásának tanulságai92
Dr. Láposi Lőrinc: Emberölési ügy tettesének kihallgatása103
B. I. Sevcsenko: Emberölés tetteseinek leleplezése helyszíni szemle adatai alapján97
Farkas András: Emberölés felderítése helyszíni szemle adatai alapján90
Dr. Lehel Ferenc: Földművesszövetkezeti könyvterjesztés területén elkövetett sorozatos visszaélések nyomozása103
Gépkocsik és motorkerékpárok lopása (Lapszemle)115
Szentes László: Gyilkosság megállapítása eltűnési ügyben, vallomások részletes ellenőrzése alapján90
Dr. Szente Géza: Háziipari szövetkezet kárára elkövetett sikkasztás könyvszakértői vizsgálatának módszere107
Benedek József - Kacsák János: Hivatali vesztegetéssel párosult társadalmi tulajdont károsító sikkasztás nyomozása98
Dr. Duschek Lajos: Korrupciós tevékenység leleplezése tettenéréssel95
Ávár István - Kaliba Dániel: Leltárhamisításokkal elkövetett bűncselekmény-sorozat felderítése83
Bóna József - Balya Pál: "Postabetörő" elfogása Nógrád megyében95
Kanyó Andrásné: Sorozatos bélyegcsempészés tettesének felderítése83
Csiszler Elek - Miczki József: Sorozatos betöréses lopás tettesének felderítése99
Koppány József: Szökésben levő veszélyes bűnöző felkutatása71
Dr. Hofszang József - Dr. Kárpáti Zoltán: Társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények - tettesek nélkül?84
Dr. Láposi Lőrinc - Dr. Petró Mihály: Tettes leleplezése a többszöri kihallgatás ellentmondásainak tisztázásával107
Dr. Kárpáti Zoltán: Újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések bizonyításának egyes tapasztalatai77
Horváth Ferenc - Tóth István: Üzemi pénztári betörés nyomozása91
Dr. Brand Vilmos - Szentgyörgyi Kálmán: Veszedelmes betörőbanda gyors kézrekerítése és bíróság elé állítása100
Fekete István - Dr. Szécsényi László: Veszélyes bűnszövetség felderítése betöréses lopási kísérlet nyomozása alapján103
Dr. Tóth Imre - Magyar Miklós: Volt szerzetes által elkövetett izgatás nyomozásának tanulságai78
A holttestdatiloszkópia technikájáról (Lapszemle)118
Frank György: A kilélegzett levegő alkoholtartalmának kimutatása elektromos úton112
Dr. Dallos György: A lősérülésekkel kapcsolatos problémákról103
Azonosítás a fogak révén (Lapszemle)126
Dr. Nagy László - Dr. Szabó Miklós: Az ondófoltok vizsgálati módszerének problémájáról36
Dr. Dallos György: Az önkezűség és idegenkezűség kérdése orvosszakértői szempontból49
Az üvegszilánkkal okozott sérülések orvosszakértői vizsgálatának néhány módszere (Lapszemle)118
Dr. Potondi András: Eszközazonosítás régi külsérelmi nyom alapján113
Életkor megállapítása a fog lerágása alapján (Lapszemle)118
Gyógyszerhatás és a közúti forgalom (Lapszemle)121
Horváth Dezső - Farkas Gyula: Gyógyszermaradékok felismerése a toxikológiai gyorsanalitika módszereivel109
Bahurek György: Hozzászólás az "Önkezűség és idegenkezűség" vitához63
Dr. Vincze Elek: "Jegyzőkönyv-űrlap" felhasználásának tapasztalatai rendkívüli halálesetek szemléinél83
Benedek József - Novák Gyula: Lőfegyverrel elkövetett emberölés kísérletének bizonyítása94
Dr. Gáspár Lajos - Dr. Gáspár Attila: Öncsonkítás vagy baleset?105
Dr. Mados Imre: A bíróság elé állítás budapesti tapasztalatai7
Dr. Szilágyi József: A bűnözés értékelése3
Dr. Fekete Károly: A bűnözés alakulásának megítéléséről3
Dr. Szűcs János: A fiatalkorúak részvétele a főváros területén elkövetett betöréses lopásokban30
Dr. Katona Géza - Dr. Dobos János: A helyszíni szemlék gyakorlati tapasztalatai14
Dr. Dávid Gábor: A mozgóbűnözők és az ellenük folytatott harc taktikája34
Dr. Fiedler József: A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopások kriminalisztikai vizsgálatának néhány statisztikai mutatójáról37
Dr. Tárnok Béla: Az egyes termelőszövetkezetekben előforduló visszaélések problémái57
Aranyossy Zoltán: Az önkiszolgáló bolti lopások elemzésének módszereiről74
Dr. Szalóki László: Bács-Kiskun megye bűnügyi problémáiról43
Máté Géza: Egy újszülött sérelmére elkövetett emberölés tanulságai109
Dr. Dávid Gábor: Hozzászólás: "A bűnözés értékelése" c. cikkhez65
Csajka Gyula: Vasúti szállítás során jelentkező elemzésből adódó rendőri feladatok85
Dr. Brand Vilmos: Bűnügyek egyszerűsítésének lehetőségei60
Dr. Vincze Zoltán: Elmélet és gyakorlat70
Kriminológia
A burzsoá kriminológia a gazdasági fejlődés fiatalkori bűnözésekre gyakorolt hatásáról (Lapszemle)118
Kotvász István: A bűnüldözési munka tapasztalatai a váci járásban10
Dr. Fekete Károly: A bűnözés alakulásának megítéléséről3
A bűnözés emelkedése az USA-ban (Lapszemle)126
A feltételesen felfüggesztéssel sújtottak nevelésének formái és módszerei (Lapszemle)120
Dr. Lukács Tibor: A fiatalkorúak bűnözéséről cikkgyűjtemény (Bírálat)109
M. Lipka - Dr. R. Zelwianski: A fiatalkorúak bűnözésének kriminalisztikai vonatkozásai26
Kovács Lajos: A fiatalok csoportos bűnözése elleni harc tapasztalatai Szegeden77
A fiatalkorúak bandái (Lapszemle)117
Dr. Smetana József: A "galeri"-bűnözés helyzete és az ellene való harc néhány kérdése15
A huligánsággal le kell számolni (Lapszemle)119
A huligánok ellen a Szovjetunióban (Lapszemle)115
A kiskorúakat elhanyagoló szülők megbüntetéséről (Lapszemle)119
A különösen veszélyes visszaesőket jellemző néhány adat (Lapszemle)125
A kriminológia oktatása a francia nemzetközi rendőrfőiskolán (Lapszemle)116
A Kriminológiai Társaság 13. ülése (Lapszemle)125
Dr. Déri Pál: A IV. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumról32
A prostitúció problémái (Lapszemle)124
Sz. V. Borodin: A szovjet kriminológia a fiatalkorúak bűnözésének okairól és megszüntetésük útjáról58
Dr. Györök Ferenc: A szovjet kriminológia gondolkodás 50 éve17
Sárközi Géza - Dr. Pál László: A tanulóifjúság jogi felvilágosítása és a bűnözés megelőzésének időszerű kérdései8
Nagy László: A tömegszenvedélyek, tömegindulatok megfékezése és a közrendvédelem néhány kérdése41
A városi rendőrségek és a fiatalkorúak (Lapszemle)123
Jindrich Augusztin: A visszaeső fiatalkorúak bűnözésének elemzése kriminalisztikai szempontból17
Dr. Tavassy Tibor: A visszaeső bűnözés néhány kriminológiai és kriminalisztikai krédése22
A visszaesés megelőzésének új formája (Lapszemle)114
Az uralkodó monopolkapitalista körök bűnözéséről (Lapszemle)122
Dr. Szalóki László: Bács-Kiskun megye bűnügyi problémái43
Dr. Rudas György: Kriminológiai munkaközösség megalakulása54
Kriminológiai konferencia (Lapszemle)119
Dr. Kertész Imre: Napjaink burzsoá kriminológiája a fiatalkorúak bűnözésének okairól3
Nemzetközi bűnözés (Lapszemle)118
Statisztikai módszerek a kriminológiában (Lapszemle)120
"Svájc 1964. évi bűnügyi statisztikája" (Lapszemle)125
Közrendvédelem
A gazdaság problémái (Lapszemle)120
Baranya István - Balázs Gábor: A jogtalan használat helyzete és egyes problémái a fővárosban50
L. Kuznyecov: A korszerűen szervezett közlekedés néhány problémájáról48
A "kölni diáktüntetések" (Lapszemle)122
A közrendvédelmi rendőrök és a körzeti megbízottak szervezett együttműködése fokozza a rendőri munka eredményességét (Lapszemle)121
Sárosi Ernő: A közrendvédelem tömegkapcsolatai ellenőrzésének tapasztalatai79
Solymosi József: A közrendvédelmi szolgálat időszerű kérdéseiről38
Mucsi György - Tráknyák Gyula: A pápai városi és járási rendőrkapitányság és a munkásőrzászlóalj együttműködésének értékelése75
Király József: A peremlyukasztású kártya felhasználásának lehetősége a közrendvédelmi szolgálat adatnyilvántartásához81
A polgári milícia (MO) beosztottai mint közvádlók a lodzi vajdaságban (Lapszemle)117
B. T. Sumilin: A szovjet milícia munkájáról, tapasztalatairól11
Nagy László: A tömegszenvedélyek, tömegindulatok megfékezése és a közrendvédelem néhány kérdése41
Stefanek Ernő: Az épületek védelmének általános elvei és a védelem biztonságát szolgáló intézkedések78
Dr. Tóth Tihamér: Beat-zenekar budapesti hangversenyének rendőri biztosítása és tanulságai84
Hajas Zoltán: Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőri szerveinek munkájáról40
Szilágyi Sándor: Helyzetelemzés a közrendvédelmi szolgálatban70
Sándor Andor - Bálint László: Időszakos alparancsnoki értekezlet, eligazítás a közrendvédelmi állomány vezetésének fontos módszere53
Kombinált járőr rendfenntartás Lancashire-ben (Lapszemle)125
Lopás parkírozó gépjárművekből (Lapszemle)125
Rendfenntartás a warwicki Mezőgazdasági Kiállításon (Lapszemle)126
Rendőrkutya a közrendvédelmi szolgálatban (Lapszemle)122
Glemba István: Sportrendezvények rendőri biztosításáról80
Szolgálati kutyatelepek (Lapszemle)117
Cseszár Vilmos: Társadalmi őrök bevonása a rendőri munkába Miskolcon és a miskolci járásban76
Kovács István: Vasúti üzemrendészeti szervek feladatai a társadalmi tulajdonvédelmi munkában86
Közlekedésrendészet
A forgalom megszervezése a lipcsei városközpontban (Lapszemle)12
A gépkocsivezetők pszichikai állapota, mint a baleset oka (Lapszemle)119
Simon László: A gyorshajtás ellenőrzésének néhány problémája55
A gyorshajtással szembeni aktívabb harc érdekében (Lapszemle)119
A 9. Közlekedési Forum (Lapszemle)123
A komplex nyomértékelés lehetővé tette a pontos bizonyítást egy gépjármű bűncselekményénél (Lapszemle)118
Ladvánszky Károly: A közlekedés néhány aktuális kérdéséről40
Mező Béla - Tódor János: A közlekedési önkéntes rendőrök oktatásával, nevelésével kapcsolatos tapasztalatok Fejér megyében80
Dr. Makovecz István: A közlekedéspolitika változásából adódó néhány közlekedésrendészeti feladat30
A közlekedési forgalomtól függő fényjelzésszabályozás München közúti hálózatában (Lapszemle)119
A közlekedési rendőrség feladatai távlati megvilágításban (Lapszemle)119
Vályi Iván: A közúti jelzőtáblák szerepe a forgalombiztonság növelésében57
Alkohol a közúti közlekedésben (Lapszemle)124
A 8. Nemzetközi tanulmányi hét a közúti forgalom technikájáról. Nemzetközi kongresszus a közúti forgalom biztonságáról 1966. (Lapszemle)122
Z. G. Szamosina: Autóbaleset körülményeinek tisztázása89
A városi szállítással kapcsolatos kutatás nemzetközi alkalmazása (Lapszemle)125
L. Kuznyecov: A korszerűen szervezett közlekedés néhány problémája48
Az autósztrádák felügyeleti szolgálata (Lapszemle)121
Elsőbbséget nem biztosító gyalogos átjárók - igen, vagy nem (Lapszemle)125
Fluoreszkáló járőrgépkocsikat a közlekedés ellenőrzésére (Lapszemle)120
Fóliák vagy színes üvegek a hátsó ablakon és a szélvédőn (Lapszemle)126
Gépjárművezető-jelöltek gépi vizsgáztatása115
Kísérleti kocsi a gépjárművezetők anyagcsere-, vérkeringés- és légzési reakciójának mérésére (Lapszemle)126
Központosított vagy decentralizált irányítás a közlekedési jelzőberendezéseknél? (Lapszemle)118
Látás akadályoztatása gépjárművekben (Lapszemle)117
Dr. Beregszászi Gábor: Levegő szénmonoxid-szennyezettség vizsgálatok a forgalomirányító közlekedési rendőrök őrhelyein111
Megjegyzések a baleseti statisztika gépi adatfeldolgozó rendszeréhez (Lapszemle)122
Miről lehet felismerni a kezdő gépjárművezetőt? (Lapszemle)121
Motorkerékpáros járőrök (Lapszemle)115
Nemzetközi egyezmény a közúti közlekedésről (Lapszemle)116
Nemzetközi gépjárművilágítási hét (Lapszemle)126
Nemzetközi együttműködés a közutakkal kapcsolatos kutatás terén (Lapszemle)125
Parkírozási időt ellenőrző tárcsa (Lapszemle)121
Szükségtelen "Véradó" a fákkal kapcsolatos közlekedési balesetek során123
Tartós útjelzések előállítása (Lapszemle)123
Úgy vezetnek-e gépkocsit az bemrek, ahogy élnek? (Lapszemle)121
Új közlekedési figyelmeztető rádiórendszer (Lapszemle)121
Újoncok a közúti forgalomban (Lapszemle)123
Zajok leküzdése Ausztriában és más országokban (Lapszemle)115
Zárt helységeken kívüli sebességkorlátozásokra vonatkozó intézkedések Európában (Lapszemle)123
Igazgatásrendészet
Dr. Hornok Bálint - Dr. Pádár László: A szabálysértési ügyekben kiszabott pénzbírság és eljárási költség elévüléséről29
Dr. Félix László: A tűzrendészeti szabálysértési eljárások 1966. évi főbb tapasztalatai15
Az 1967-es "Nemzetközi Idegenforgalmi Év" feladatairól48
Rendőrség kerületi osztályának az igazgatás rendészeti felügyelete (Lapszemle)113
Határőrizet
Sándor Gyula: A belügyi tanintézetek lehetőségei a hivatásos állomány önállóságra nevelésében56
Kaszab Géza: A határőrizet érzékeléslélektani problémái21
Dr. Kókai János: A határőr újonckiképzőközpontok tevékenységének megszervezése és vezetése69
Andrásfi Dezső: A határőrség sorállománya utánpótlásának néhány problémája65
A határőrizet traszológiai problmái (Lapszemle)123
Gonda Attila: A hivatásszeretetre, hivatástudatra nevelés néhány kérdése66
Mészáros István: A hivatásos állomány önállóságra nevelésének lehetőségei72
Gonda Attila: A közösségi nevelés néhány problémája a fegyveres erőknél85
Mészáros István: A szabályzatok mindennapi életünk törvényei3
Gonda Attila - Varga László: A szexualitás problémái a sorállomány nevelésében67
Kendi Ferenc: A szovjet határőrség kialakulása és fejlődése40
Szőcs Ferenc: A tisztesek feladatai a határőrök nevelésében83
Guba Lajos: A tiszti hivatásszeretet elmélyítésének formái és módszerei a határőrségnél53
Az 1967-es "Nemzetközi Idegenforgalmi Év" feladatairól48
Az 1967-es tavaszi-nyári államhatárőrizet problémái (Lapszemle)118
Pilisi István: Az ideológia és a pszichológiai nevelés egységéről23
F. K.: Az idegenforgalom (be- és átutazók) ellenséges célokra történő felhasználása12
Urbán Lajos: Egységünk honvédelmi nevelőmunkájáról és tömegkapcsolatáról80
Gépjármű balesetek megelőzése a hadseregnél (Lapszemle)126
Kaszab Géza: Hozzászólás a "Fellazítás, fegyelemlazulás, fegyelemre nevelés" című cikkhez60
Vincze Zoltán: Hozzászólás a "Fellazítás, fegyelemlazulás, fegyelemre nevelés" című cikkhez60
Külföldiek és a határátkelő forgalom (Lapszemle)121
Nyíri Lajos: A közúti gépjárművekben elrejtett személyek felkutatásának tapasztalatai89
Fekszi László: Néhány gondolat és javaslat a belügyi tudományos kutatómunka és tudományos káderképzés megszervezésére68
Odorológia a gyakorlatban (Lapszemle)114
Törzskari tevékenység (Lapszemle)114
Kendi Ferenc: Vezetéselméleti tételek gyakorlati alkalmazásának néhány problémája12
Karhatalom
Mándi Sándor: A közösségi nevelés kérdései a fegyveres erőknél3
Stefanek Ernő: Az épületek védelmének általános elvei és a védelem biztonságát szolgáló intézkedések78
Dr. Tóth Tihamér: Beat-zenekar budapesti hangversenyének rendőri biztosítása és tanulságai84
Gépjármű balesetek megelőzése a hadseregnél (Lapszemle)126
Gádor Lajos: Hozzászólás: "A fellazítás, fegyelemlazulás, fegyelemre nevelés" című cikkhez73
Glemba István: Sportrendezvények rendőri biztosításáról80
Tűzrendészet
J. Rjabov: A műanyagok tűzveszélyessége107
A nürnberbi áruház leégése (Lapszemle)114
A tűzfészket nehéz felismerni (Lapszemle)116
A tűzoltóágyú vizsgája (Lapszemle)121
Dr. Micsó Rudolf: A tűzrendészet néhány kérdéséről45
Dr. Félix László: A tűzrendészeti szabálysértési eljárások 1966. évi főbb tapasztalatai15
A tűzvédelmi kutatás Nagy-Britanniában (Lapszemle)123
Gyulai László - Dr. Hechtl Gábor: Bányagyutacsgyárban történt robbanások107
Biztonságosak-e a nyomással működő permetező dobozok? (Lapszemle)122
Ruppert Ferenc: Élet vagy vagyonbiztonság és a műszaki tervek tűzrendészeti szakvéleményezésének kérdései9
Különleges tűzökok (Lapszemle)123
Szalontai Imre: Lángmentesített faanyagok vizsgálata a gyújtási energia mérésére111
Mi a napalm? (Lapszemle)116
MP-1400-55 kismotoros fecskendő (Lapszemle)121
Sikeres kísérletek habbal (Lapszemle)122
Térelemek tűzállósága (Lapszemle)122
Forgách Géza: Tüzek hagyományos és korszerű oltóanyagai28
Tűz egy számítóközpontban (Lapszemle)118
Tűzkárok Ausztriában 1965. évben (Lapszemle)119
Tűzoltási kísérletek égő fűtőolajtartályon (Lapszemle)112
Nazarov: Tűzvédelem a Szovjetunióban55
Új URH rádióberendezés az NDK tűzrendészeti szervei részére115
Villanykályha által okozott tűz (Lapszemle)118
Könyvszemle
Szilák Jolán: A csekistákról112
Dr. Lukács Tibor: A fiatalkorúak bűnözéséről cikkgyűjtemény (Bírálat)109
Dr. Lukács Tibor: Kriminalisztikai tanulmányok V. kötet (Bírálat)111
Lapszemle
Archiv für Kriminologie
A holttestdaktiloszkópia technikájáról118
Bélyeghamisítás felderítése a papír életkorának meghatározásával120
Elektronsugár-mikroszonda a lakkforgácsok azonosításával118
Tűzkárok Ausztriában 1965. évben119
Villanykályha által okozott tűz118
Brandschutz
Három - légzőkészüléket viselő - személy halálos szerencsétlensége Svájcban117
Der Spiegel
A nürnbergi áruház leégése114
"Taxi" gyilkosságok114
Deutsche Polizei
A bírálatnak most nyoma sincsen124
A jövőbeni megintések csak árjegyzék szerint122
Keménynek maradni. - Maradunk amellett, hogy a rendőrség a jövőben is bírságoljon. - A jogszolgáltató hatáskör a bírákra van bízva125
A "kölni diáktüntetések"122
Lopás parkírozó gépjárművekből124
A szemérem elleni bűntettek üldözéséről123
A szervezés mint állandó feladat123
A túlságosan tökéletes törvények túl kevés helyet hagynak a jóindulatú emberek egyéni kezdeményezései számára125
Az elektromos agy és a német sajtó124
Fóliák vagy színes üvegek a hátsó ablakon és a szélvédőn126
Szakszervezeti állásfoglalás a szabálysértési törvényjavaslattal kapcsolatban125
Újoncok a közúti forgalomban123
Vitatott kérdések az alkoholpróba körül124
Die Österreiche Feuerwehr
Biztonságosak-e a nyomással működő permetező dobozok?122
A tűzfészket nehéz felismerni116
Die Volkspolizei
A forgalom megszervezése a lipcsei városközpontban121
A közlekedési rendőrség feladatai távlati megvilágításban119
A közrendvédelmi rendőrök és a körzeti megbízottak szervezett együttműködése fokozza a rendőri munka eredményességét121
Ami a pártkongresszus határozataiból a népi rendőrség szolgálati ágai számára következik121
A szovjet milicista hivatás etikája124
A tervszerű káderképzésről111
Az újítómozgalom helyes vezetése tervszerűséget igényel120
Megjegyzések a baleseti statisztika gépi adatfeldolgozású rendszeréhez122
Méltó felkészülés a Nagy Október 50. évfordulójára111
Rendőrkutya a közrendvédelmi szolgálatban122
Szovjet jogászküldöttség két hétig Angliában111
"Titkos háború 1966"122
Forum der Kriminalistik
A gyűrűs villanófényt a kriminalisztikai fényképezés során is alkalmazni kell121
A hajszálvékony nyomok jobb biztosítása a görbe felületű nyomhordozóknál119
A komplex nyomértékelés lehetővé tette a pontos bizonyítás egy gépjármű bűncselekményénél118
A népgazdaság és a szocialista tulajdon védelmével kapcsolatos intézkedések néhány problémája116
Áruházi lopások és az ellenük folytatott harc115
Az "idénybűnözés" felszámolásának tapasztalataiból117
Az uralkodó monopolkapitalista körök bűnözéséről122
Elektronoptikai berendezések alkalmazásáról a kriminalisztikában119
Eredményes rendszabályok megakadályozzák a további téves irányú kibontakozást118
Életkor megállapítása a fog lerágása alapján118
Kontrasztszűrők alkalmazása a nyomfényképezésben119
Szexuális bűncselekmények bizonyításáról118
Talajpróbák vizsgálata büntetendő cselekményeknél122
Társadalmi propaganda a bűnügyi rendőri munka fontos alkotóeleme118
Új módszerekkel az eredményesebb bűnügyi munkáért119
Üvegszilánkok azonosításának új módszere118
Vízből előkerült holttestekről ujjnyomatvétel szilikongumipasztával119
International Road Safety and Traffic Review
A városi szállítással kapcsolatos kutatás nemzetközi alkalmazása125
Nemzetközi együttműködés a közutakkal kapcsolatos kutatás terén125
Kriminalistik
A gazdasági bűnözés elleni harc117
A prostitúció problémái124
A zárókihallgatás124
Az USA-beli rendőrség kihallgatási módszerei és bírói megítélésük126
Bűnügyi szakemberek tanácskozása124
Bűnüldözés az USA-ban123
Csalás és a gazdasági bűnözés124
1964. évi svájci bűnügyi statisztika125
Hang-spektrográfia125
Írógép- és paszta-írásjelek készítési sorrendjének megállapítása121
Kriminalisztikai kiképzés ügyészek számára124
Különleges tűzokok123
Merénylet Hitler ellen a polgári söröző pincéjében125
"Svájc 1964. évi bűnügyi statisztikája"125
Személyiségkutatás a gyanúsított kihallgatása során126
Színfedési eljárás, mint az alakösszehasonlítás egyik segédeszköze123
"Zetfax-író"124
Kriminalisticky Sbornik
A gazdasági bűncselekmények okai116
A kriminológia oktatása a francia nemzetközi rendőrfőiskolán116
A huligánok ellen a Szovjetunióban115
Az eset világos124
Harc a bűncselekmények elkövetői ellen Amerikában120
Néhány gondolat a visszaeső bűnözőkkel végzett munkával kapcsolatban115
Visszaélések a mezőgazdasági építkezések területén116
Visszaélések a vámszabályokkal123
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform
A bűnözés emelkedése az USA-ban126
A fiatalkorúak bandái117
A Kriminológiai Társaság 13. ülése125
Mladost
A kiskorúakat elhanyagoló szülők megbüntetéséről119
Narogyen strazs
Lopások a várnai vámhivatalban122
Novinki Techniki
Gépjárművezető-jelöltek gépi vizsgáztatása115
Motorkerékpáros járőrök115
Optikai kép egymásra helyezési berendezés116
Szovjet jogászok Franciaországban116
Öffentliche Sicherheit
A csendőrség feladatai és tevékenysége Alsó-Ausztria szövetségi tartományában120
A 9. Közlekedési Fórum123
Az osztrák rendőrség 1966. évi statisztikai adatai118
Az utazó bűnözők nyomában123
Bűnözés Amerikában120
Bűnözők elektornikus üldözése121
Elektronikus ujjnyomatvétel114
Felhőkarcoló a Scotland Yard számára126
Kriminalisták üléseztek Wiesbadenban120
Miről lehet felismerni a kezdő gépjárművezetőt?121
Rejtélyes dallasi kettős lövés115
Új közlekedési figyelmeztető rádiórendszer116
Zajok leküzdése Ausztriában és más országokban115
Pogranicsnik
A határőrizet traszológiai problémái123
Odorológia a gyakorlatban114
Pohranicnik
Az 1967-es tavaszi-nyári államhatárőrizet problémái118
Polizia Moderna
Az autósztrádák felügyeleti szolgálata121
Polizei Technik Verkehr
Alkohol a közúti közlekedésben124
Az intézkedés a rendőri közeg szemszögéből124
Fluoreszkáló járőrgépkocsikat a közlekedés ellenőrzésére120
Látás akadályoztatása gépjárművekben117
Nemzetközi gépjárművilágítási hét126
Parkírozási időt ellenőrző tárcsa121
Személyzet megítélése mint a vezetés eszköze125
Szükségtelen "véradó" a fákkal kapcsolatos közlekedési balesetek során123
Zárt helyiségeken kívüli sebességkorlátozásokra vonatkozó intézkedések Európában123
Pozsarnoe Gyelo
A tűzoltóágyú vizsgálata121
Mi a napalm?116
MP-1400-55 kismotoros fecskendő121
Térelemek tűzállósága122
Problemy Kriminalistyki
A gépkocsivezetők pszichikai állapota, mint a baleset oka119
A visszaélések az "Orbis" Utazási Irodában a külföldi turistautak megszervezése során117
Revue de la Sureté Nationale
A városi rendőrségek és a fiatalkorúak123
Az állam biztonsága117
Külföldiek és a határátkelő forgalom121
Revue Internationale de Police Criminelle
A gépkocsiról lepattogzott festékdarabok vizsgálata123
Az idő- és helytényezők jelentősége a bűnügyi nyomozásokban125
Az indonéz női rendőrség119
Dinamometrikus (erőmérő) készülék a lőfegyverek kioldója merevségének mérésére125
Kiadatás és a jogi védelem szabályai a skandináv országokban119
Sluzba MO
A bűncselekmények megelőzésének lehetősége technikai eszközök segítségével116
A gyorshajtással szembeni aktívabb harc érdekében119
A krimináltaktika egyes problémáinak gyakorlati oktatása121
A polgári milícia (MO) beosztottai mint közvádlók a lodzi vajdaságban117
Gépkocsik és motorkerékpárok lopása115
A Sluzba MO szerkesztőségéről119
Strassen Verkehrs Technik
A közlekedési forgalomtól függő fényjelzés-szabályozás München közúti hálózatában119
A "8. Nemzetközi tanulmányi hét a közúti forgalom technikájáról. Nemzetközi kongresszus a közúti forgalom biztonságáról 1966.122
Elsőbbséget nem biztosító gyalogosátjárók - igen, vagy nem125
Kísérleti kocsi a gépjárművezetők anyagcsere-, vérkeringés- és légzési reakciójának mérésére126
Központosított vagy decentralizált irányítás a közlekedési jelzőberendezéseknél?118
Tartós úttestjelzések előállítása123
Szocializsticseszkaja Zakonnoszty
A garázdaság problémái120
A visszaesés megelőzésének új formája114
Polimerek a kriminalisztikai gyakorlatban122
Technika a nyomozás szolgálatában117
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo
A burzsoá kriminológia a gazdasági fejlődés fiatalkori bűnözésekre gyakorolt hatásáról118
A bűncselekményeket elősegítő körülmények tanulmányozásának jelentősége116
A kibernetika felhasználása a vizsgálati és a bírói gyakorlat hibáinak elemzésében118
Kriminológiai konferencia118
Statisztikai módszerek a kriminológiában120
Szovjetszkaja Juszticija
A feltételesen felfüggesztéssel sújtottak nevelésének formái és módszerei120
A proletár nemzetköziség, mint a szocialista államok büntetőjogának egyik alapelve120
Szovjetszkaja Milicija
A börtönből szabadulók munkáltatása, mint visszaesést gátló eszköz117
A huligánsággal le kell számolni119
A kibernetika segítségével115
A rendőrségi sajtó nagyban elősegítette a bűnügyi felderítőmunka és a személyi állomány nevelésének fejlődését113
A "traszológus"113
Az operatív járőrbrigádokról, a brigádok munkájáról115
25 éves az OFSZSZK Belügyi Főiskolája115
Minden bűncselekményt felderíteni115
Nem látható nyomok alapján116
Nemzetközi egyezmény a közúti közlekedésről116
Rendőrség kerületi osztályának az igazgatásrendészeti felügyelete113
Rendőrújság - új feltételek között115
Szakértői mintakészítés hatékony módszere115
Számító-irányító berendezés116
Szolgálati kutyatelepek117
Szubebnopebncinszkaja Ekszpertiza
Az üvegszilánkkal okozott sérülések orvosszakértői vizsgálatának néhány módszere118
The British Journal of Criminology
Az ítéletek meghozatalával összefüggő kutatások126
The Criminal Law Review
A programozott kiképzés bevezetése124
Újra a vallomásról 124
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem