850.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Literatura 1981/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata

Tartalom

1-2. SZÁM
Szabolcsi Miklóst köszöntjük hatvanadik születésnapján3
Elmélet és művészet
Dragan Nedeljkovic: Az irodalom hatalma és tehetetlensége korunkban5
Németh Lajos: Az antiművészetről10
Körner Éva: Hogyan művészetellenes az ellen-művészet?15
Aleksander Flaker: Az avantgarde hatalma és tehetetlensége21
Zoran Konstantinovic: A kísérletezés végéről25
Béládi Miklós: Kérdőjelek a vizuális költészet körül30
Fónagy Iván: A "beszédaktus" fejlődéstani szemszögből tekintve37
Bókay Antal: Szövegstruktúra, szövegvilág és az irodalmi interpretáció44
Mérei Ferenc: Deviancia és reménység. Irodalom-szociálpszichológiai elemzés59
A magyar irodalom múltja és jelene
Bíró Ferenc: Irányzat vagy mentalitás? Az érzelmesség megjelenése a felvilágosodáskori irodalomban69
Kókay György: Sajtótörténet - irodalomtörténet. Egy sajtótörténeti kézikönyv tanulságaihoz73
Köpeczi Béla: Hunyadi János származása a XVIII. század végének - XIX. század elejének magyar és román történeti és szépirodalmában78
Bata Imre: Világkép a századelőn. Cholnoky Viktor publicisztikája90
Kulcsár Szabó Ernő: Az "eltűnt" állam és a regény. A Monarchia-motívum néhány epikai kérdése a két világháború között101
Fülöp László: Lélektan, erkölcsrajz, sorsábrázolás. (Kosztolányi Dezső: Pacsirta)113
Veres András: A fiatal Lukács tragikumelmélete és a magyar irodalom127
József Farkas: Etika és forradalom kérdései az újabb magyar irodalomban136
Illés László: A nemzetközi proletár irodalom keletkezése és felbomlása - a kulturális átstrukturálódás modellje140
Agárdi Péter: Fejtő Ferenc világirodalom-képe a harmincas években144
Bodnár György: A szocialista irodalompolitikai fordulat ellentmondásai: Révai József pályája a felszabadulás után164
Rónay László: A harmadik nemzedék irodalomszemlélete184
Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor: A teljesség felé198
Pomogáts Béla: A történelmi reflexiótól a létköltészetig (Nemes Nagy Ágnes lírájáról)203
Jurij Guszev: A népi Magyarország irodalmának harmincöt éve212
József Attila és kora
Tverdota György: A fiatal József Attila történelemszemlélete217
Szigeti Lajos: Hiánytudat és teljességigény József Attila költészetében228
Ujfalussy József: Ismét "Medvetánc": József Attila "scherzói"235
Péter László: József Attila és Németh László238
Kántor Lajos: József Attila a Brassói Lapokban (Találkozása Tamási Áronnal)244
Vujicsics D. Sztoján: József Attila és a belgrádi "Srpski Knizevni Glasnik"254
László Zsigmond: József Attila rímvilága258
Szerdahelyi István: Kell-e nagymonográfiát írni? (Gondolatok Szabolcsi Miklós: Érik a fény című nagymonográfiája kapcsán)270
Szabolcsi Miklós irodalmi munkássága (Válogatott bibliográfia)275
3-4. SZÁM
Az irodalomtörténet elmélete
Tanácskozás az MTA Irodalomtudományi Intézetben 1980 októberében
Sőtér István: Az irodalomtudomány és a "másik természet"291
Szili József: A történetiség problémája a marxista irodalomkutatásban296
Ludmilla Sargina: Az irodalomtörténeti elméletek az orosz és a szovjet irodalomtudományban309
Kulcsár Szabó Ernő: A pluralizmus elve az irodalomtörténetben317
Bodnár György: Az irodalomtörténet történetisége324
Béládi Miklós: Irodalomtörténet és történet329
Tverdota György: Hagyomány és történetiség333
Kis Pintér Imre: A kritika szerepe a kultúrában337
Rónay László: Irodalomtörténet és kritika határterületei345
Kenyeres Zoltán: A kibővített alapviszony349
Ónodi László: A történetfilozófiai módszer történeti meghaladásának egyik kísérlete: a recepcióesztétika361
Illés László: Ideológia és irodalomtörténet365
József Farkas: Az irodalomtörténész személyiségének szerepe a művek közvetítésében370
Kibédi Varga Áron (Hollandia): Az irodalomtörténet elméleti problémái374
Bányai János (Jugoszlávia): A botrányos irodalomtörténet381
Erdődy Edit: Az irodalom mint az irodalomtörténet tárgya386
Pomogáts Béla: Az irodalomtörténetírás tárgya és módszere. Rendszerezési problémák393
Műhely
Lukácsy Sándor: A Hymnus és a Szózat397
Bodri Ferenc: Louise de Vilmorin (Nyomkövetés a "Sirályok Királynőjének" dunatáji tartózkodásairól)405
F. Komáromi Gabriella: Tiszták (Gondolatok egy Illyés-drámáról)413
Bojtár Endre: Az irodalom gépezete (Puskin és Esterházy)419
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Literatura 1981/1-4. Literatura 1981/1-4. Literatura 1981/1-4. Literatura 1981/1-4. Literatura 1981/1-4.

A kötetek borítói és lapélei kissé elszíneződtek. A gerinceken bejegyzés található. A kötések megtörtek.

Állapot:
1.500 Ft
750 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba