A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A növények életfolyamatai

Szerző

Kiadó: Dacia Könyvkiadó
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 331 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Bevezetés9
A növénytan tárgya és jelentősége9
A növényi életfolyamatok megismerésének rövid története10
A növényi testet felépítő elemek és molekulák (vegyületek) jelentősége13
A növényi test legfontosabb kémiai elemei13
A növényi test legfontosabb vegyületei14
A víz szerepe15
A fehérjék és élettani szerepük16
A nukleinsavak és élettani szerepük21
A nukleoproteidek27
Zsírnemű anyagok (lipidek és lipoidok) és élettani szerepük27
A szénhidrátok és élettani szerepük30
Az enzinem és szerepük a test energiagazdálkodásában36
A növényi sejt részei (organellumai) és élettani szerepük46
A sejtszervek46
Az alapcitoplazma47
Molekuláris hártyák a citoplazmában49
Riboszómák52
Golgi-féle készülék53
Mitokondriumok53
Mikroszómák54
Csillók és ostorok56
Sejtmag56
A plasztisok, színtestek (chromatophora)58
A vakuolum64
A növények vízgazdálkodása65
A növények víztartalma66
A növények vízfelvétele, az adszorpció66
A vízfelvétel fizikai alapjelenségei66
A vízfelvétel élettani alapjelenségei69
A sejt vízfelvétele72
A növény vízfelvevő szervei72
A gyökér vízfelvételét befolyásoló külső tényezők74
A víz felvételének mechanizmusa77
A párologtatás vagy transzpiráció77
A párologtatás kimutatása és meghatározása77
A párologtatás szervei, a sztómák működése79
A párologtatás értékelési módjai81
A párolgás és párologtatás törvényei82
A transzpirációt befolyásoló tényezők83
A guttáció vagy csepegés85
A víz áramlása a növényben, a cirkuláció85
A faedények vízszállító szerepének kimutatása86
A víz szállításának sebessége és iránya86
A víz szállítási pályái és mozgató erői87
A növények vízmérlege és szárazságtűrése91
A növénytermesztés és a szántóföldek vízgazdálkodása92
A növények ásványi táplálkozása94
A növények tápanyagszükségletének megállapítása94
Analitikai módszer94
Szintetikus módszer97
A hiánybetegségek módszere100
Mezőgazdasági módszer101
A radioaktív izotópok módszere101
Az elemek szerepe a növények életében102
Szerkezeti elemek102
Ionhatású elemek105
Mikroelemek106
Kevéssé ismert élettani jelentőségű elemek108
Az elemek osztályozása különböző szempontokból109
Az ásványi sók felvételének mechanizmusa111
A sófelvételre vonatkozó felfogások111
A passzív ionfelvétel mechanizmusa112
Az aktív ionfelvétel mechanizmusa115
A sók szállítása sejtről sejtre120
A sók szállítása a növényben121
Sófelvétel a levélen keresztül (Extraradikuláris táplálkozás)122
Szerves anyagok felvétele a gyökéren keresztül122
Az ásványi sók kiválasztása123
Az ásványi sók előfordulási formái a talajban123
Talajoldat123
Kicserélhető ionok123
Nem cserélhető ionok124
Ionabszorpció a talajból124
Anionok felvétele124
Kationok felvétele125
A talaj termőerejének megőrzése és a trágyázás élettani problémái126
Vetésforgók126
Trágyázás127
Az ásványi sók abszorpcióját befolyásoló tényezők128
Az asszimiláció129
A fotoszintézis129
A fotoszintézis általános jellemzése129
A fotoszintézis kimutatása és mérése130
A fotoszintézis megvalósulásának feltételei133
A fotoszintézis menete139
A fotoszintézis mechanizmusa140
Az elsődleges asszimiláták képződési sorrendje148
A gyökér szerepe CO2 asszimilálásában149
A növények fotoszintézise és terméshozama közötti összefüggés150
A kemoszintézis150
A nitrifikáló baktériumok150
A vasbaktériumok151
A kénbaktériumok151
A metánbaktériumok152
A hidrogénbaktériumok152
A szén-monoxid-baktériumok152
A CO2-asszimiláció eredete és kialakulása152
A nitrogénasszimiláció153
A légköri szabad nitrogént megkötő talajbaktériumok (nem-szimbiontikus N-fixálás)154
A légköri szabad nitrogént megkötő gyökérbaktériumok (szimbiontikus N-fixálás)155
A nitrogénmegkötés kemizmusa157
A nitrogén körforgása161
A gyökérben lefolyó másodlagos proteoszintézis161
A heterotróf táplálkozás163
A heterotróf növények felosztása163
A szaprofita növények164
A parazita növények164
A húsevő vagy rovarevő növények166
Szimbiózis vagy együttélés168
A szerves anyagok szállítása172
Nedváramlási rendszerek172
Az asszimiláták szállítási pályái172
A háncs anatómiai és élettani jellegzetességei174
A szállított anyagok kémiai természete175
Az asszimiláták szállítási sebessége176
A szállítás mechanizmusa176
Az asszimiláták további átalakítása180
Intermedier anyagcsere180
A tápanyagok raktározása180
A raktározás helye181
A raktáranyagok fizikai és kémiai természete181
A kiválasztás182
Szekréció183
Exkréció183
Rekréció183
A növények egymásra gyakorolt hatása184
A fitoncidok184
Az antibiotikumok184
A marazminok184
Kolinok185
A parazita és a gazdanövény kölcsönhatása186
A légzés, disszimiláció vagy reszpiráció187
A légzés jelentősége és típusai187
Aerob légzés187
Anaerob légzés188
A légzés kimutatása és intenzitásának mérése188
A kilélegzett CO2 kimutatása188
A légzéshez elhasznált O2 kimutatása189
A légézés intenzitásának meghatározása189
A légzés intenzitása és a légzési hányados189
A légzés intenzitásának változásai189
A légzési hányados értékei190
A légzést befolyásoló tényezők191
Külső tényezők191
Belső tényezők192
A biológiai oxidáció lefolyása193
A citromsav-ciklus (Embden-Meyerhof-Parnas-út)194
A pentóz-foszfát-ciklus vagy -sönt197
A légzési lánc és végoxidáció (Terminális légzési rendszerek)198
Erjedések vagy fermentációk202
Az erjedés és légzés közti kapcsolat204
Energiaátalakulások a növényekben (energiaforgalom)205
A növények hőtermelése vagy a fitotermogenezis205
A növények fénytermelése, biolumineszencia205
Elektromosság képződése a növényekben, fitoelektrogenézis206
Az energiacserét befolyásoló tényezők206
A növekedés élettana207
A növekedés fogalma207
A növekedés lefolyása és szakaszai207
Az embrionális növekedés208
A megnyúlásos növekedés208
A differenciálódás szakasza209
A növekedés mérése209
Az embrionális növekedés mérése209
A megnyúlásos növekedés mérése210
A növekedés menete, övezetei és sebessége211
A növekedés nagyperiódusa211
Növekedési övezetek212
A növekedés sebessége213
A növekedés külső feltételei213
A hőmérséklet hatása213
A fény hatása214
A víz hatása a növekedésre218
Az ásványi anyagok hatása218
A talaj kémhatása, pH-ja219
A nehézségi erő219
A növekedés belső tényezői219
Növekedési anyagok, fitohormonok219
A visszaszerző képesség vagy restítúció242
A sarkosság, polaritás243
A kölcsönös összefüggés, vagy korreláció jelentősége245
A növekedés időszakossága, periodicitása. (Az endogen vagy circadien ritmus).246
A növények fejlődése248
A növények fejlődési ciklusa248
A növények életkora és életciklusa248
A fejlődés szakaszossága249
A vernalizáció250
A fotoperiodizmus252
A termésképzés élettana259
A termésképzés folyamatai259
A termések kialakulásának szakaszai261
Utóérés vagy posztmaturáció262
A növények nyugalmi állapota263
A nyugalmi állapot jellemzése és típusai263
A kényszernyugalom263
Az igazi vagy mélynyugalom263
Relatív nyugalom264
Másodlagos vagy indukált nyugalom264
Periodikus nyugalom264
A rügyek nyugalmi állapota265
A nyugalmat kiváltó külső tényezők265
A nyugalmat kiváltó belső tényezők266
A lombhullás267
A nyugalom időtartamának mesterséges megváltoztatása267
A magvak és termések nyugalmi állapota268
A maghéj okozta mélynyugalom268
Az inhibitorok által előidézett mélynyugalom270
Az embrió fejletlensége által előidézett mélynyugalom271
A csírázás élettana272
A csírázás fő típusai272
Egyszikűek csírázása272
Kétszikűek csírázása273
A tartalék tápanyagok raktározása273
A raktározás helye273
A raktáranyagok formái273
A csírázás metabolizmusa274
A szervetlen anyagok felhasználása274
A szerves vegyületek mobilizálása274
A magvak csírázóképessége275
Csírázási energia vagy csírázási erély275
Csírázási százalék275
A csírázóképesség időtartama275
A csírázás feltételei276
A csírázás belső feltételei276
A csírázás külső feltételei279
A növények mozgásjelenségei282
Inger és reakció, alapfogalmak282
A mozgások osztályozása283
Passzív mozgások283
Aktív mozgások284
Intracelluláris mozgások285
A protoplazma mozgásai285
A sejtszervek mogzásai286
Szabad sejtek és sejtcsoportok mozgásai288
Mozgásmechanizmusaik288
Taxisok290
Élő szervek mozgásai292
Tropizmusok293
Nasztiák302
Endogén vagy autonóm mozgások306
Mechanikai vagy fizikai mozgások309
Inhibiciós-higroszkópos mozgások309
Kohéziós mozgások311
Parittyázó vagy explóziós-szóró mozgások311
Ajánlott irodalom313
A könyvben gyakrabban előforduló rövidítések315
Tárgymutató317
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv