A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom 12. I.

A késő modernség világirodalmából/Pillantás a posztmodern világirodalomra/A holokauszttéma az irodalomban/A diktatúrák világa a modernségben

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 208 oldal
Sorozatcím: Nemzedékek tudása
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 978-963-19-7637-3
Megjegyzés: 1. kiadás. Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Az évfolyamonként két kötetből álló, a műveltségközvetítést és képességfejlesztést egyaránt előtérbe helyező korszerű tankönyvcsalád felépítése maximálisan támogatja mind a tanórai ismeretszerzést, mind pedig az otthoni tanulást. A színes kivitelezésű kötetek tartalmazzák — eltérő tipográfiai megoldásokkal jelezve — az ismeretközlő szövegeket, a szemel- vényanyagot, a kérdéseket és feladatokat, valamint a kiegészítő jellegű, elsősorban a témában elmélyedni szándékozó diákoknak szánt ismeretközlő szövegeket, műrészleteket és az ezek feldolgozását segítő feladatokat.

Tartalom

BEVEZETÉS 6
A KÉSŐ MODERNSÉG VILÁGIRODALMÁBÓL 8
A MODERNSÉG KÉSŐI SZAKASZÁNAK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÖRNYEZETE 8
Multipoláris világ 8 / Népirtások 9 / Szuperhatalmak és hidegháború 9 / A gyarmati rendszer
felbomlása 9 / Világ- és emberkép 10 / Nyelvkérdés és hagyomány 10
SZELLEMI KÖRNYEZET 11
A lényeg kimondhatatlansága 11 / Nyelvjáték 11/ Hanyatló civilizáció 12 / Összefogó tudat 12 /
Történetiség, végesség, önértés 12 / Kollektív tudattalan 13 / Relativizmustapasztalat 13
LÍRAVÁLTOZATOK 17
Igény a megkülönböztetésre 17 / A késő modern költészet néhány jellemzője 18
Tárgyiasság és újklasszicizmus - Thomas Stearns Eliot 18
A háromkirályok utazása 19 / Újraírás 20 / Szereplíra, drámai monológ 20 / Utazástoposz 21 /Jézus-jelképek 21 / Újjászületés 21 / Tárgyias költészet, újklasszicizmus 21 / Négy kvartett - részletek 22 / Vásottkarom és Enyvestalp - részlet a Macskák könyvéből 23
A hagyomány mint világ- és önértelmezés - Ezra Pound 24
Ajócimbora balladája 24 / Ina Station ofthe Metró 27 / Egy metróállomáson 27 / A metró egyik állomásán 27 Egy metróállomáson 27
Zárt szövegvilág - Gottfried Benn 28
Kék óra 28 / Klasszikus forma 29 / Motivikus kapcsolatok 29 / Elégikus és törmelékes lírai történés 29 / Párbeszédhelyzet 30
Félperiféria és újnépiesség - Federico García Lorca 31
Alvajáró románc 31
A beatirodalom - Allén Ginsberg 34
A leples bitang 35
PRÓZAFORMÁK 36
A késő modern széppróza néhány jellemzője 37
Világok határán - Franz Kafka 37
Az átváltozás - részlet 38 / Átváltozástörténet és példázat 40 / Fantasztikum és valóság realitás- jellegének felcserélődése 41 / Nézőpontok 41 / Folyamatszerű változás 42 / Kirekesztődés 42 /
Konvencionalitás és mélyebb igazságok 42 / Értelmezési lehetőségek 43 / Vörös István: A magázás művészete - részletek 44
Egy létparabola és egy filozófiai esszé 45
Franz Kafka: A törvény kapujában 45 / Albert Camus: Sziszüphosz mítosza - részletek 47
Összeérő történetek - Mihail Bulgakov 50
A Mester és Margarita jelentősége 50 / A Mester és Margarita. Első könyv, 1. fejezet - részlet 51 / A Mester és Margarita. Első könyv, 12. fejezet - részlet 54 / A Mester és Margarita. Második könyv, 32. fejezet - részlet 55 / Valószerűség és fantasztikum 58 / Woland 58 / Apokrif evangélium 58 / Regény a regényben: párhuzamosságok 59 / Az írás és a beszéd 60 / Tér és idő 60 / Kettős zárlat 61
DRÁMA ÉS SZÍNHÁZMŰVÉSZET 62
A drámapoétika változásai 62 / A késő modern dráma néhány jellemzője 63
A színházművészet főbb törekvései 63
Nagykorúvá váló színházművészet 64
Az elidegenítés brechti színháza 65
„Tudományos színház" 65 / Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei, 1. jelenet - részlet 67
Távolságtartás és leleplezés - Bertolt Brecht 68
Hit egy emberibb világban 68 / Kurázsi marna és gyermekei, 3. jelenet / Részlet 69 / Alaphelyzet 71/ A háború mint drámai középpont 71 / Időviszonyok és jelenetezés 72 / létviszonyok 72 / Epikusság és tézisdráma 73 / Kurázsi mama 73 - Stüsszi, Eilif, Kattrin 73 - Az elvarashonzont változása 74
A várakozás mint létállapot - Sámuel Beckett 74
Hagyományfolytonosság 74 / Godot-ra várva / részletek 75 / Metaforikus tér 79 / Idő 80 / Bizonytalan emlékezet, örök várakozás 80 / Képmások 81 / Estragon és Vladimír 81 / Pozzo és Lucky 81 / Godot 82 / Modern világ- és személyiségkép 83 / Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely - részletek 83
Paraboladráma krimivel fűszerezve - Friedrich Dürrenmatt 85
A fizikusok - részletek 86
Jelenetekké formált múlt - Arthur Miller 91
Az ügynök halála, 1. felvonás - részletek 91
PILLANTÁS A POSZTMODERN VILÁGIRODALOMRA 98
A POSZTMODERN 98
A posztmodern társadalmi, szellemi háttere 99 / A gondolkodásmód jellemzői 100 / Nyelvi fordulat 100 / Szövegköztiség 101 / A posztmodern látás- és értékelésmód 101 / A posztmodern irodalom néhány fontosabb jellemzője 102/ A banalitás végtelen szóáradata - Bohumil Hrabal 104
Táncórák idősebbeknek és haladóknak - részletek 104 / Esterházy Péter: Hrabal könyve - részletek
A hűtlenség fejezetéből 107
Mágikus realizmus - Gábriel García Márquez 109
A latin-amerikai irodalom 109 / Száz év magány - részlet 110 / A mítosz mint kifejezésforma 113 / Változatlan emberi lényeg 114 / Időszerkezet 114
Könyvtárlabirintus és világtitok 116
Umberto Eco: A rózsa neve - részlet 116 /Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár - részletek 120
„Egy lezajlott história" - Tom Stoppard 117
A posztmodern dráma „klasszikusa" 122 / William Shakespeare: Hamlet, második felvonás, 2. szín- részlet 123 /Rosencrantz és Guildenstern halott, első felvonás- részletek 123 / Újraírt Hamlet: antidráma és ellenhősök 128 / Filozófiai kérdésfeltevés, körkörös szerkezet 128
A HOLOKAUSZTTEMA AZ IRODALOMBAN 130
FEKETE GYÁSZÜNNEP 130
Elnevezések, megnevezhetőség 131
Egyediség és/vagy összehasonlíthatóság 132 / Ábrázolhatóság 133
Élmény és költészet - Radnóti Miklós 134
Életrajz és megalkotottság 134 / Hetedik ecloga 135 / Szerkezet és forma 136 / Az egységesítő ekloga 136 / Razglednicák 137 / Forma 139 / Expresszionisztikus képiség, ellenpontozás 139 /
Gyökér 141 / Cigány lágerének - részlet 142
Emlékirat-önéletrajz jellegű szövegek 143
Hitelesség és megformáltság 143 / Szép Ernő: Emberszag - részlet 143 / Elie Wiesel: Az éjszaka -részlet 144/Jorge Semprun: A nagy utazás - részletek 144
A személytelenítés és eltávolítás formái 146
A költészet hatalma 146 / Paul Celan: Halálfúga 147 / Zenei szerkezet 148 / Zárt nyelvhasználat 149 / Pilinszky János: Harmadnapon 150 / Lágertéma és megváltástörténet 151 / Billegő jelentés-tartalmak, tárgyiasság és archaizálás 152 / Pilinszky János: Harbacb 1944 153
Minimálpoétika és groteszk - Örkény István 155
Sajátos látásmód 155 / In memóriám dr. K. H. G. 155 / Szellem és hatalom 156 /
Dr. K. H. G. felelőssége 156 / Minimalizálásra való törekvés 157 / Az otthon 157
Esztétikai tapasztalat és erkölcsi döntéskényszer - Kertész Imre 158
Gyökeresen új poétika 158 / Sorstalanság, 1. fejezet - részlet 159 / Sorstalanság, 1. és 2. fejezet -részletek 160 / Sorstalanság, 4., 5. és 7. fejezet - részletek 161 / Sorstalanság, 9. fejezet - részletek 164 / Az utánzás elvének felfüggesztése 167 / Felkínált sorstalanság és megtalált sors 168 / Semleges beszédmód 169
A DIKTATÚRÁK VILÁGA A MODERNSÉGBEN 172
TOTÁLIS RENDSZEREK 172
A parancsolás és engedelmesség társasjátéka - Thomas Mann 175
Mario és a varázsló - részletek 176 / Élmény és fikció, parabola 180 / Szerkezeti felépítés 180 /
Művészetfelfogás 181 "József Attila: Thomas Mann üdvözlése 181
Egy felhőtlen, majdnem boldog nap - Alekszandr Szolzsenyicin 182
Ivan Gyenyiszovics egy napja - részletek 182
Egy nemzedék lelkiismerete - George Orwell 186
1984- részletek 186
Porod is neki szolgál - Illyés Gyula 188
Egy mondat a zsarnokságról 189 / Éluard-hatás 191 / Mondatszerkezet, felépítés 191 / A zsarnokság
meghatározásai 192 / Kommunikációs tartalmak 193
A valószerű képtelensége - Örkény István 193
Tóték, 2. rész 1. kép - részlet 194 / Drámai alaphelyzet 197 / Lélektani hadviselés 197 / Kritikus gondolkodás és befolyásolhatóság 198 / A postás és Cipriani 198 / A drámai viszonyváltás sajátosságai 199 / Új színpadi nyelv felé 200
Egy egyén, egy író, aki figyel - Bodor Ádám 200
A krétaszag eredete 200 / Prózapoétikai sajátosságok 203 / Szagok és jelentések 204 /
Példázatszerűség 205
NÉV- ÉS KIEJTÉSMUTATÓ 207

Pethőné Nagy Csilla

Pethőné Nagy Csilla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pethőné Nagy Csilla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem