864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1991. július-december (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata, XXXVIII. évfolyam 7-12. szám

Tartalom

7-8. szám
Erich W. Streissler: Árfolyamrendszerek, valutaunió és konvertibilitás - Magyarország lehetőségei665
Bródy András: A pénzforgalomról681
Ábel István:
John P. Bonin: A közvetlen külföldi beruházás és az adósságszolgálat692
Szamuely László: A taylori elvek, a strukturális alkalmazkodás és a japán példa706
Papanek Gábor: Átalakítjuk vagy konzerváljuk iparunk szerkezetét?721
Erkölcs és gazdaság
Kenneth E. Boulding: A közgazdaságtudomány mint erkölcstan729
Scitovsky Tibor: Erkölcs és gazdasági jólét742
Vita
Simonovits András: Az 1991. lakáshitel-törlesztés matematikája755
Tóth József: Szerkezetváltás, foglalkoztatás és a munkaerő hatékonysága764
Műhely
Papp József:
Tóth József: Ipari válságövezetek Magyarországon778
Szemle
Csáki Csaba: A kelet-európai és a szovjet agrárátalakulás hatása a hús-világkereskedelemre798
Könyvismertetés
Marburgi receptek (Tóth G. László)812
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata818
9. szám
Évforduló
Mátyás Antal: Széchenyi fejtegetései Magyarország gazdasági felemelkedésének feltételeiről és akadályairól825
Tanulmányok
David Stark: Privatizáció Magyarországon. A tervtől a piachoz vagy a tervtől a klánhoz?838
Voszka Éva: Tulajdonosi szerkezet - tulajdonosi érdek860
Karsai Judit: "Hiteles" vezetők. MBO-ügyletek külföldi és hazai tapasztalatai872
Esszé
Peter Koslovski: Etika a piacgazdaságban, avagy magánbűnökből nem lesz közjó888
Vita
Vági Ferenc: Támogatott vagy saját lábon álló a mezőgazdaság?898
Gaál Gyula: Az érzelmek ijskolája - Vági Ferenc cikkéhez913
Műhely
Bagó Eszter: A nagy- és kisvállalatok kapcsolatai az iparban. Nemzetközi és hazai tendenciák917
A cikkek orosz és angol neylvű rövid tartalmi kivonata927
10. szám
Petschnig Mária Zita:
Voszka Éva: Lefékezi-e a tulajdonosi szerkezetváltás az inflációt?933
Lányi Kamilla: Optimista gondolatmenet az inflációról950
Semjén András: Bérek, alku és hatékonyság a tanárok munkaerőpiacán960
Akadémiai székfoglaló
Hoch Róbert: A reform kudarca997
Vita
Mellár Tamás: Van másik út - A kínálatösztönzés lehetőségei993
Riecke Werner: Kínálatösztönzés és/vagy keresletkorlátozás - a modellező felelőssége1009
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1016
11. szám
Kornai János: A privatizáció elvei Kelet-Európában1021
Gábor R. István: Második gazdaság - modernitás - dualitás. Tegnapi jövőképeink mai szemmel1041
Ábel István: A csőd árnyalatai1058
Akadémiai székfoglaló
Mátyás Antal: A makroökonómia fejlődése a monetarista és neokeynesiánus közgazdák közötti vitában1072
Esszé
Petőcz György: A törvényhozó tudománya1086
Műhely
Horváth D. Tamás: A felsőoktatás és a diplomások munkaerőpiaca az Egyesült Államokban1098
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1117
12. szám
David Stark: Privatizációs stratégiák Közép-Európában1121
Réti Tamás: A gazdasági rendszerváltás és a korlátozott szuverenitás Kelet-Európában 1943-1948 között1143
Vita
Szabó Sándorné: A nyugdíjrendszer elvi és gyakorlati kérdései1159
Szemle
Papp Albert: Adóreform előtt1173
Gudrun Krünger: A keletnémet átalakulás szimulációs modellje1183
Tudományos tájékoztató
Harmonikus fejlődés és nemzetközi együttműködés a mezőgazdaságban (A XXI. Agrárközgazdasági világkongresszusról) (Csáki Csaba)1192
Folyóiratszemle1201
Agarwall, J. P.: Közvetlen külföldi befektetések Kelet-Európában
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1208
A Közgazdasági Szemle 1991. évi számaiban megjelent írások jegyzéke1211
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1991. július-december (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1991. július-december (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1991. július-december (fél évfolyam)

Az előzéklap enyhén foltos.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba