1.027.644

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Petőfi koszorúi

Versek, vélekedések, vallomások Petőfiről

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 598 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Életében
Bajza József: Pénzt ezen szegény fiúnak...7
Bajza József: A Regélőben megjelent egyik versről7
Erdélyi János: Valamennyi felett8
Pákh Alkbert: Csont8
Kerényi Frigyes: Eperjesi válasz Petőfi Sándornak11
Vahot Imre: Hollandi tájkép12
Tompa Mihály: Bártfai levél Petőfi Sándorhoz12
Losonczy László: Sándor pajtás!13
Petrovics István: Sándor bátyámhoz14
Sujánszky Antal: Isten, király, szabad hon15
Sárossy Gyula: A Petőfi-féle versgyártók nekem nem tetszenek16
Poór Jenő: Zalán futása helyett A helység kalapácsa?17
Pompéry János: Káromlás költeményekben, és a kritika hallgat18
Kerényi Frigyes: Szüret után20
Nádaskay Lajos: Lealjasul a pórhoz21
Pajer Antal: Petőfyhez23
Vahot Imre: Miért adám ki a János vitézt?24
Toldy (Schedel) Ferenc: Petőfi, Kerényi stb.25
Szeberényi Lajos: A csavargó Petőfi a legjózanabb kritikát sem tűrheti el27
Lisznyay Kálmán: Lelkemadta-teremtette kunfia!28
Toldy Ferenc: A János vitéz nem való a hosszúképű, komoly bölcseknek32
Tompa Mihály: Az első (furcsa) találkozás33
Petrovics István: Sokan kérdezték33
Névtelen: Elnézi az egyetemes journalistica?34
Garay János: Hallatlan elbízott, durva hangú fiatal óriás35
Petrichevich Horváth Lázár: Egy Petőfi netű kis borzas legényke36
Császár Ferenc: Boldog Isten, mire jutánk!36
Szemere Miklós: A régi jó Gadványi, Petőfihez 44
Szemere Miklós: Az aggteleki barlangban46
Szeverin (Dobrosy István) Petőfi és ellenségei48
Kerényi Frigyes: Triolett51
Nagy Ignác: Tigris-költészet51
Szeverin (Dobrosy István): Nagy Ignác paszkvillusa ellen54
Greguss Ágost: A magyar Bérangerhoz55
Szemere Pál: Erdei lak és Petőfi57
Erdélyi János: Miért volna aljas Petőfi?58
Sedlnitzky belügyminiszter: Tartsák szemmel Petőfit60
Kemény Zsigmond: Naplórészlet61
Szekrényesy András főkapitány: Geniális, de a politikában tudatlan költő62
Szemere Pál: Én hasonlót egyet sem tudok63
Szendrey Júlia: Az első találkozás után64
Zerffi Gusztáv: Vadság, durvaság, aljasság, póriasság64
Szendrey Júlia: Meggondolta-e ön?67
Medgyes Lajos: Nyílt levél a nép költőjéhez68
Zerffi Gusztáv: A János vitézben nincs semmi különös70
Szentimrey: Nem kell nekünk kozmopolita költő71
Szendrey Júlia: Szerelem lángtengere és egy jéghideg tekintet72
Pákh Albert: Látszólag dícsérték, midőn legjobban ócsárolák72
Gróf Mailáth János: Csalogányok és pacsirták és a Honderű73
Petrichevich Horváth Lázár: Európai műveltségű Hiador, divatos Petőfi74
Arany János: Válasz Petőfinek74
Arany János: Viszont üdvezlésemet Önnek!76
Lauka Gusztáv: A nép apostolához77
Arany János: Fölkeresed rejtekében az egyszerű verselőt78
Szelestey László: Légy tűzoszlop az éj vándorának79
Szemere Miklós: Még nagyobb szarvakat ne adjon e dölyfös kölyöknek80
Szendrey Júlia: Ön és te 81
Pulszky Ferenc: Egy dícséret, - de nincs köszönet benne83
B. Eötvös József: Népszerű a közönségnél, nem népszerű kritikusaink nagyobb része előtt89
Névtelen: A szolga ne tolakodjék az úr elé, a csárdák fia a salonokba91
Zerffi: Sármányka-Petőfi és Ökörszem-Arany 93
Arany János: Hírlapi packázások: macska a ház h'ján; dedikálási szándék97
Szendrey Júlia: Petőfi jegyese!99
Pap Endre: P--hez (Jegyváltás után)100
Arany János: Petőfi rajzára101
Greguss Ágost: Petőfi pediglen poéta nem vala101
Szendrey Júlia: Egy különös álom109
Arany János: Verses válasz Petőfi hexameterjeire110
Arany János: Barátomhoz113
Szendrey Júlia: "Már hó takará el a bérci tetőt"114
Severus (Zerffi): Határtalan elbízottság115
Mentovich Ferenc: Erdélyi hangok Petőfihez117
Szendrey Júlia: Vasúton, Vácra; Petőfi szüleinél118
Arany János: Bámulva tekintettünk egymásra121
Arany János: Episztola Petőfihez122
Garay János: Petőfi Sándor emlékkönyvébe124
Kuthy Lajos: Most nyugtató lantot kell húrozni125
Tompa Mihály: Petőfi - el van rémítőn kapatva126
Kovács Lajos: Petőfi - bálványa most a népnek126
Báró Wesselényi Miklós: Mit tanuland a faluk népessége a Nemzeti Dalból?127
Arany János: Vedd szíves kézszorításomat127
Vasvári Pál: Petőfi köszöntése128
Egressy Gábor: A nyughatatlan Petőfi131
Samarjai Károly: Egy táblabíró keserve az ősi szabadság sírján132
Tompa Mihály: E hazamentő óriásokkal lehetetlen okos szót váltani133
Mező Dániel: Honfiszózat134
Rosenthal Mór: Felelet Mező Dániel honfiszózatára135
Nagy József: Átkozott mohón kapták Debrecenben azt a Sándort gyalázó verset136
"Egy barrikádpárti polgártárs": A templomban Petőfit gyalázó jezsuita136
Névtelen: Verset ne írj a királyokhoz137
N. jegyű levelező: A Debreczeni Értesítő szerkesztőjének138
Névtelen: Követválasztási botrány138
Névtelenek: P. úr magánvédelme nem Magyarország dolga139
Táncsics Mihály: A kedves népembert megbuktatták140
Nagy Károly: Ollyan ön, mint a fertőbe hevert disznó141
Egressy Gábor: Nem látják a harcosok első sorában143
Tompa Mihály: Keresztfára feszítenék143
Jókai Mór. Nyilatkozat a Vörösmartyhoz írott vers közlése ellen144
Vörösmarty Mihály: A magyar hadseregről, Petőfihez145
Vahot Imre: Roppant kardod... hüvelyében rozsdásodik149
Jókai Mór: Még egy nyilatkozat150
Szendrey Júlia: El kellett tűrnöd miattam a gyávaság gyanúját151
Szendrey Júlia: Nehogy csak egy lépésnyit is távozz a legszigorúbb hűség útjáról152
Egressy Gábor: Az emberek jogosítva voltak, a márciusi napok után, téged a harcosok élén látni155
Tóth Kálmán: Beteljesült156
Arany János: Igen szeretnélek még egyszer... Szalontán látni157
Lévay József: Olvasom Petőfit158
Tatár Béla: Kossuth, Petőfi és több efféle herostratusi hősök159
Lévay József: az ő lelke159
Vida Károly?: Az izgatók - Zerffi, Petőfi - hurokra kerülnek169
Bem József: Bátor voltam őt őrnagynak kinevezni161
Klapka György: Petőfi népköltőnek aljas vádjai, stb.161
Ludvigh János: Görgey Klapkának megírta, hogy eressze el164
Arany János: Az atyai szeretet fog veled eszközt és módot találtatni164
Egressy Gábor: Mező-Berénytől Segesvárig166
Századában
Árokalji: Koszorús népköltőnk, hír szerint, elveszett173
Heinrich Heine: Petőfihez csak Burns és Béranger hasonlítható174
Arany János: A lantos174
Szendrey Júlia: El kell hagynom élő gyermekemet, hogy holt férjem poraihoz vándoroljak176
Szendrey Júlia: Elragadtatom ez őrjöngő, bachanalis orgia által177
Petőfi István: Deres a fű...179
Arany János: Névnapi gondolatok180
Arany János: Emléklapra180
Arany János: Letészem a lantot183
Lauka Gusztáv: Petőfi sírján183
Arany János: A honvéd özvegye185
Zalár József: "Feleségek felesége"190
Arany János: Egressy Gábornak192
Szemere Miklós: Az 1850-iki szüret193
Arany János: Emlékhalom a harc fián193
Széchenyi István: Petőfi - az én fiam... rólam rajzolt portrét a Felhőkben194
Bozsai Pál: Petőfihez195
Szemere Miklós: Mint egy kölyök a megszelídített oroszlánt196
Arany János: Emlények197
Victor Hugo: Batthyíani, Sandor, Poerio, vietime... (Gáspár Endre ford.)199
Tompa Mihály: Barátim emlékezete200
Tóth Kálmán: Egy költő mellett202
Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk202
Arany János: A dalnok elhullt208
Madách Imre: Petőfi sírján208
Erdélyi János: Petőfi209
Tompa Mihály: A költő fiához220
Arany János: Az "új iskola" és Petőfi221
Zalár József: A szép vidéknek szépséges leányához222
Arany János: Emlények223
Borúth Elemér: Délután225
Tompa Mihály: Petőfi226
Szemere Pál: Ének és dal226
Balogh Zoltán: Te költőkl költője!227
Sárosi Gyula: A "csárda romján"228
Zalár József: Béranger és Petőfi229
Szendrey Júlia: Zoltán fiamhoz230
Arany János: Jegyzetek Petőfi leveleire231
Vajda János: Petőfi olvasásakor234
Losonczy László: Visszaemlékezés Petőfire235
Balogh Zoltán: Verses diák236
Eötvös Károly: A feltámadott költő238
Zilahy Károly: A külföld megelőzött bennünket240
Jókai Mór: A Petőfi-keresők242
Aleardo, Aleardi: Petőfi Sándor halála243
Lévay József: Ismerős árnyak245
Jókai Mór: Oh, Petőfi, ha most élnél!247
Tompa Mihály: Arcképemet árnyékszékében lábbal akasztotta fel248
Jókai Mór: Március 15-dikén249
Vajda János: Egy honvéd naplójából251
Dóczi Lajos: A kalmárrá lett század254
Dömötör János: A legifjabb irodalmi világ nem utánozza, de nem is méltányolja257
Arany László: Az egyetlen forradalmár és egyetlen európai demokrata Bacsányi óta258
Jókai Mór: Holt költő szerelme261
Dalmady Győző: A Petőfi-ház267
Bartók Lajos: Oh, Petőfi268
Jókai Mór: Petőfi-ébresztó269
Jókai Mór: Az utolsó eszménykép271
Ábrányi Emil: Távozz, szegény kísértet!272
Bartók Lajos: Ha Petőfi hazajönne274
Reviczky Gyula: Petőfi él!275
Bartók Lajos: Jókai Mórhoz276
Bartók Lajos: A hold fehér...279
Jókai Mór: Fantazmagória281
Arany János: Kit vágyunk holtan is keres!295
Bartók Lajos: Március296
Bartók Lajos: Petőfi halála napján297
Arany János: Harmsinc év mulva298
Kolmár József: Petőfi Pápán299
Szász Károly: Bem hősei299
Mikszáth Kálmán: Budapesti szobrának fölállítása alkalmából301
Endrődi Sándor: Szobrának leleplezése alkalmából304
Kozma Andor: Petőfi szobra304
Kossuth Lajos: Bámulatos költő, kiállhatatlanul gyarló ember306
Reviczky Gyula: Arany János halálára306
Gyulai Pál: Arany és Petőfi307
Lévay József: A Hámori-tónál310
Vajda János: Petőfiről311
Francois Coppée: Petőfi szobránál319
Dalmady Győző: Külföldiek a szobornál320
Palágyi Lajos: Petőfi szobra előtt322
Reviczky Gyula: Petőfi szobra előtt323
Vajda János: Szobrok325
Klapka György: Sajnálom ezt az esetet326
Kiss József: Petőfi-rózsa327
Reviczky Gyula: Ágyban, párnák közt halni meg327
Tolnai Lajos: Petőfi életrajza328
Zalár József: Petőfi330
Szabolcska Mihály: Minek siratnálak?331
Mikszáth Kálmán: Ha Petőfi élne331
Ábrányi Emil: A segesvári csatatéren332
Ponori Thewrewk Emil: Halála ötvenedik évfordulóján333
Inczédi László: Petőfi visszatér333
Jókai Mór: Apotheozis335
Csizmadia Sándor: Most - ünnepelnek340
Ady Endre: A "kortársak"341
Századunkban
Beke Ödön: Petőfi csontja347
Kacziány Géza: A kiskőrösi ház349
Kiss József: Petőfi a tölgyek alatt349
Lehoczky Béla: A régi Pest350
Kosztolányi Dezső: Az Egyetemi Körben351
Zalár József: az egri kispapoknál, 1844352
Kosztolányi Dezső: Petőfi, a szocialista353
Ady Endre: Délibáb-ősöm Köd-városban356
Kosztolányi Dezső: Kiskőrösön357
Endrődi Sándor: Petőfiről358
Juhász Gyula: Petőfi-kép360
Zalár József: Szobránál minden nép fia361
hatvany Lajos: A mondaképző álkegyelet ellen362
Juhász Gyula: Petőfi365
Vargha Gyula: Petőfi365
Szabolcska Mihály: Advent367
Ady Endre: Piros és fekete368
Ady Endre: Petőfi szavánál van szükség jobb szóra371
Ady Enmdre: Petőfi nem alkuszik372
Kiss József: A Petőfi-ház387
Babits Mihály: Petőfi és Arany388
Szabolcska Mihály: engesztelés394
Lévay József: Ők hárman394
Karinthy Frigyes: Talpramagyar Sándor396
Szász Zoltán: Petőfi revíziója399
Schöpflin Aladár: Petőfi revíziója403
Kosztolányi Dezső: Óda405
Juhász Gyula: Petőfi Zoltán408
Harsányi Lajos: Prológus az új élet felé!409
Gyóni Géza: Petőfi lelke409
Krúdy Gyula: Március411
Krúdy Gyula: Petőfi regénye414
Juhász Gyula: Fotografiák416
Kiss József: Hazátlan Petőfi417
Reményik Sándor: Petőfihez418
Juhász Gyula: Petőfi szellemének420
Bányai Kornél: A fáklyás ember422
Móra Ferenc: Pásztorköszöntő a kiskőrösi jászolnál424
Juhász Gyula: Petőfi-centenárium426
Babits Mihály: Petőfi koszorúi426
Gellért oszkár: A Petőfi-centenáriumra428
József Attila: Petőfi tüze429
Móra Ferenc: A koltói cigánylány 429
Juhász Gyula: Július 31.431
Juhász Gyula: Petőfi egy volt432
Vikár Béla: Petőfi - Ady433
Juhász Gyula: 1926 július 31.433
Kozma Andor: Újra Pápán437
Kozma Andor: 48 nyarán439
Tóth Árpád: Március443
Gulyás Pál: Petőfi udvarában443
Hollós Korvin Lajos: Turulisták márciusi ünnepére444
Oláh Gábor: Petőfi színe445
Móricz Zsigmond: Ha Petőfi élne446
Forgács Antal: A Tiszánál448
Sinka István: Volt nekem egy kicsi bárányom449
Kosztolányi Dezső: Szeptember végén451
Forgács Antal: Petőfi456
Kosztolányi Dezső: A kedves lángész457
Győry Dezső: Új márciust460
Reményik Sándor: Petrovics ítél461
Kassák Lajos: Petőfi463
Kun Béla: Petőfi ma is folytatja az izgatást469
Illyés Gyula: Ne áltassuk magunkat: szelleme nem diadalmaskodott471
Illyés Gyula: Két március472
Szemlér Ferenc: Szabadság474
Illyés Gyula: A betiltott Petőfi477
Forbáth Imre: Petőfihez478
Illyés Gyula: Egy sor Petőfit479
Móricz Zsigmond: Petőfi kilencven éve halt meg480
Mécs László: sötét március485
Csanádi Imre: Félegyházán487
Móricz Zsigmond: Petőfi - őserő488
Győry Dezső: Petőfi Gömörben495
Illyés Gyula: Petőfi százhuszadik születése napján497
Fodor József: Kossuth és Petőfi499
Gábor Andor: Emlékezés Petőfi szavára501
Illyés Gyula: Ez az a kocsma502
Csanádi Imre: Fehéregyháza503
Leonyid Pervomajszkij: Petőfi Sándorhoz 593
Gábor Andor: Új március új éneke505
Bronyiszláv Kezsun: Petőfi szobra Budapesten506
Illyés Gyula: Segesváron508
Révai József: A forradalom költője510
hegedűs Géza: Március idézése515
Zelk Zoltán: Márciusra516
Gábor Andor: Petőfi szobránál517
Hatvany Lajos: Így élt Petőfi519
Jékely Zoltán: Petőfi utolsó dala527
Révai József: Valóra váltottuk Petőfi Sándor álmát528
Kiss Jenő: Riportom Petőfi élő emléke körül529
Képes Géza: Némely Petőfi-rajongóra532
Devecseri Gábor: Petőfi otthona532
Kónya Lajos: Az a szerb?534
Paul Éluard: Emlékbeszéd Petőfi Sándor halálának századik évfordulójára535
Pablo Neruda: Budapest, 1949 július 31536
Kuczka Péter: Petőfi539
Illyés Gyula: Október 6540
Simon István: Petőfi Aranyéknál540
Devecseri Gábor: Petőfi márciusa543
Benjámin László: Petőfi Grúziában544
Cs. Nagy István: Petőfi Salgón545
Devecseri Gábor: Koszorúzás Kiskőrösön545
Bóka László: Debrecenben, 1849.547
Berda József: Költészetünk kegyhelye: Kiskőrös548
Csorba Győző: Gyerekkor, Petőfi-versek548
Rónay György: Kornélia Debrecenben550
Szécsi Margit: Petőfi551
Rónay György: A Kiskunságon járok552
Rónay György: A szalkszentmártoni akácok553
Rónay György: Dunavecsén555
Somnlyó György: Ferenczi Béni Petőfi-szobrára556
Szemlér Ferenc: Alkony Segesvár alatt557
Dan Desliu: Petőfi csárdájában558
Cs. Nagy István: Kiskőrös559
Uno Laht: Petőfi Sándor, a Pesti Divatlap segédszerkesztője559
Utassy József: Zúg március561
Jánosy István: A költő még élt562
Eugen Jebeleanu: Petőfi Sándor vagy az Öntudat563
Ladányi Mihály: Parlando564
Benjámin Lász ló: A halhatatlanok565
Veres Péter: Óriás volt a törpék között568
Veronica Porumbacu: Elégia a fehéregyházi emlékmű mellett569
Illyés Gyula: Az apostol570
Németh László: Mit vesztettünk benne?572
Bodor Pál: Hallgatsz már végre?574
Kányádi Sándor: Tisztelgés575
Feleki László: Szeptember végén576
Mihai Beniuc: Ahpogy megálmodta577
Cs. Nagy István: Bozót579
Juhász Ferenc: Reményem csillaga580
Hidas Antal: Azon a délután582
Weöres Sándor: "Te zuhatagos vad bérci patak"583
Képes Géza: Óda nélkül584
Spiró György: Petőfi útján585
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi koszorúi Petőfi koszorúi

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
2.480 Ft
1.730 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Petőfi koszorúi Petőfi koszorúi

A védőborító elszíneződött, széle szakadt.

Állapot:
2.480 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv