850.311

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Anyanyelv és iskola az ezredfordulón

XII. Anyanyelv-Oktatási napok - Eger, 1996. július 8-11.

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 446 oldal
Sorozatcím: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai
Kötetszám: 207
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7530-24-X
Megjegyzés: Készült 500 példányban.

Előszó

A magyartanárok és a magyar nyelvészek anyanyelv-oktatási napok néven ismertté vált konferenciájukat tizenkettedik alkalommal tartották 1996-ban, a honfoglalás millecentenáriumának és a magyar... Tovább

Tartalom

ANYANYELV ÉS ISKOLA AZ EZREDFORDULÓN
Benkő Loránd: Anyanyelvünk és a honfoglalás 7
Honti Mária: Anyanyelv és kultúra 14
Deme László: Anyanyelvi kultúránk jelene és jövője 23
Péntek János: Az oktatás hagyományai, lehetőségei és esélyei a határokon túl 31
Mészáros István: Az ezeréves iskola szerepe a magyar nyelvi művelődésben 41
Bánffy György: Az anyanyelv ápolásának megújuló gondjai 57
II. NYELVÜNK TÖRTÉNETÉRŐL ÉS A NYELVI RÉTEGEKRŐL
D. Mátai Mária: A régi és az új harca a nyelv életében 63
Nyirkok István: Rokon népeink és nyelveink eredetének útvesztőiben 67
B. Szalai Edit: Nyelvrokonságunk és nyelvrokonunk a nyelvtankönyvekben 72
Éder Zoltán: Sajnovics és Demonstratiója új megvilágításban 77
R. Molnár Emma: Pázmány Péter iránymutató nyelvhasználata 83
Kiss Jenő: A magyar nyelv változatainak kialakulása és mai állapota 88
Tolcsvai Nagy Gábor: Történeti szociolingvisztika az iskolában 93
Szűts László: A diáknyelv új fejleményei 98
Bachát László: Szaknyelvek és csoportnyelvek a századfordulón 103
Guttmann Miklós: A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás 108
Hoffmann István: Nőtörténet - nyelvtörténet - társadalomtörténet 113
B. Gergely Piroska: Névkultúra és névízlésünk 124
Bíró Ferenc: Egri szakmunkástanulók megszólításformái 133
III. NYELVÜNK RENDSZERE ÉS ÁLLOMÁNYA
Keszler Borbála: Babonák és buktatók a mondatelemzésben 143
B. Fejes Katalin: A szószerkezetbokor elemzése 143
É. Kiss Katalin: Új eredmények és módszerek a magyar nyelv leírásában 147
Tuba Márta - Uzonyi Kiss Judit: Régi-új utak a mondatelemzésben 159
Szikszainé Nagy Irma: Az ikerítés a nyelvgazdagítás folyamatában 163
T. Somogyi Magda: A toldalékok rendszere és tanítása 173
D. Berencsi Margit: Morfológia és anyanyelvoktatás 178
Bolla Kálmán: A magyar hangtan az ezredfordulón 183
V. Raisz Rózsa: Állandóság és változás szólásainkban, közmondásainkban 188
P. Csige Katalin: Személyneves szólások és közmondások a magyar nyelvben 192
IV. SZÉPIRODALMI SZÖVEGEK FELDOLGOZÁSA
I. SZÖVEGMEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK
Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János - Vass László: Mondatgrammatika, szövegnyelvészet,
szövegtan 197
Bencze Lóránt: Makay Ida „Mit jelent nekem ez a nyelv" című írásának retorikaiszöveg stilisztikai elemzése 227
Wacha Imre: A szöveg "megszólalásáról" 234
Békési Imre: Az irodalmi szöveg egész voltáról 242
2. SZÉPIRODALMI SZÖVEGEK ELEMZÉSE
Gáspári László: A szövegtelítettség mibenléte Pilinszky nyelvében „Egy arckép alá" című
versének alapján 247
Fehér Erzsébet: Hasonlat és versszerkezet a 30-as évek lilájában 250
Heitainé Nagy Erzsébet: Egy Sinka István-vers világa 257
B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás,
napszeme reggel! c. versében 260
Szikszainé Nagy Irma: Néhány érdekesség a szóképzés világából 267
Bácsi János: A szószemantika tanításának néhány lehetősége a Toldi kapcsán 277
Szikoráné Kovács Eszter: A kohói szöveg interpretációjának elméleti kérdéseiről 281
Cs. Jónás Erzsébet: Spiró György drámai stílusa 285
N. Lőrincz Julianna: Példa egy vers képi szintjeinek nyelvi szerkesztettségére 291
Nagy L János: Egyféle vagy többféle az értelmezés? 296
V. A NYELVHASZNÁLAT KÉRDÉSEI
1. A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS NYELVHASZNÁLAT
Fábián Pál: A magyar helyesírás sorsfordulói 301
Bozsik Gabriella: Szófaji határkérdések helyesírási vetülete 310
Pásztor Emil: Helyesírásunk negyedik "alapelve": az egyszerűsítés 316
Zimányi Árpád: A nyelvhelyesség tanításáról-egy felmérés tükrében 321
2. MAGATARTÁS- ÉS TUDATFORMÁLÓ ANYANYELVI NEVELÉS
Szende Aladár: Nyelvtanórák az „érzelmek iskolájában" 326
Graf Rezső: A XIX. század első fele magyarságtudatának nyelvi tükröződése 331
Eőry Vilma: A szöveg- és stílustípusok a gimnáziumi anyanyelvi órán 336
Pásztor Bertalan: A szövegtan a gyakorlatban 341
Fercsik Erzsébet: Milyen tan a névtan? - A névtan oktatásának elméleti alapjairól 345
H. Varga Gyula: A tanári beszéd kommunikációs közege 350
Molnár Ildikó: Szöveg,hangzás. látvány 360
Tatay Éva: A versszöveg elemzése és megszólaltatása 365
VI. KISISKOLÁSOK ANYANYELVI NEVELÉSE
Hangay Zoltán: A kisiskolások nyelvi nevelésének jelentősége és programja 371
Kernya Róza: Az anyanyelvi nevelés módszerei 379
Albertné Herbszt Mária: Kisiskolások kommunikációs képességének fejlesztése 385
Hernádi H. Zsuzsanna: Helyesejtésre alapozón elemző-összetevő olvasás- és írástanítás 391
Kálmánné Bors Irén: Szövegfeldolgozás - olvasóvá nevelés 397
Bocsák Istvánné: A felolvasás tanítása 403
VII. ANYANYELVOKTATÁS, NYELVMŰVELŐ MOZGALMAK
Fóris-Ferenczi Rita: A romániai oktatási reform csapdái 407
Tapodi Zsuzsa: Anyanyelvápolás Erdélyben 411
Bokor József: Gondolatok a muravidéki kétnyelvű oktatásról 416
Szende Virág: A lendvai kétnyelvű iskola példája 421
Molnár Csikós László: Vajdasági nyelvművelő mozgalmak 426
Maróti István: Az Anyanyelvápolók Szövetségének tevékenysége 429
Kerekes Barnabás: Nyelvművelő munka az ifjúság körében 434
Bencédy József: A középiskolai tanulmányi verseny dolgozatainak szövegtani jellemzői 440
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem