A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Anyanyelv és iskola az ezredfordulón

XII. Anyanyelv-Oktatási napok - Eger, 1996. július 8-11.

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 446 oldal
Sorozatcím: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai
Kötetszám: 207
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7530-24-X
Megjegyzés: Készült 500 példányban.

Előszó

A magyartanárok és a magyar nyelvészek anyanyelv-oktatási napok néven ismertté vált konferenciájukat tizenkettedik alkalommal tartották 1996-ban, a honfoglalás millecentenáriumának és a magyar... Tovább

Tartalom

ANYANYELV ÉS ISKOLA AZ EZREDFORDULÓN
Benkő Loránd: Anyanyelvünk és a honfoglalás 7
Honti Mária: Anyanyelv és kultúra 14
Deme László: Anyanyelvi kultúránk jelene és jövője 23
Péntek János: Az oktatás hagyományai, lehetőségei és esélyei a határokon túl 31
Mészáros István: Az ezeréves iskola szerepe a magyar nyelvi művelődésben 41
Bánffy György: Az anyanyelv ápolásának megújuló gondjai 57
II. NYELVÜNK TÖRTÉNETÉRŐL ÉS A NYELVI RÉTEGEKRŐL
D. Mátai Mária: A régi és az új harca a nyelv életében 63
Nyirkok István: Rokon népeink és nyelveink eredetének útvesztőiben 67
B. Szalai Edit: Nyelvrokonságunk és nyelvrokonunk a nyelvtankönyvekben 72
Éder Zoltán: Sajnovics és Demonstratiója új megvilágításban 77
R. Molnár Emma: Pázmány Péter iránymutató nyelvhasználata 83
Kiss Jenő: A magyar nyelv változatainak kialakulása és mai állapota 88
Tolcsvai Nagy Gábor: Történeti szociolingvisztika az iskolában 93
Szűts László: A diáknyelv új fejleményei 98
Bachát László: Szaknyelvek és csoportnyelvek a századfordulón 103
Guttmann Miklós: A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás 108
Hoffmann István: Nőtörténet - nyelvtörténet - társadalomtörténet 113
B. Gergely Piroska: Névkultúra és névízlésünk 124
Bíró Ferenc: Egri szakmunkástanulók megszólításformái 133
III. NYELVÜNK RENDSZERE ÉS ÁLLOMÁNYA
Keszler Borbála: Babonák és buktatók a mondatelemzésben 143
B. Fejes Katalin: A szószerkezetbokor elemzése 143
É. Kiss Katalin: Új eredmények és módszerek a magyar nyelv leírásában 147
Tuba Márta - Uzonyi Kiss Judit: Régi-új utak a mondatelemzésben 159
Szikszainé Nagy Irma: Az ikerítés a nyelvgazdagítás folyamatában 163
T. Somogyi Magda: A toldalékok rendszere és tanítása 173
D. Berencsi Margit: Morfológia és anyanyelvoktatás 178
Bolla Kálmán: A magyar hangtan az ezredfordulón 183
V. Raisz Rózsa: Állandóság és változás szólásainkban, közmondásainkban 188
P. Csige Katalin: Személyneves szólások és közmondások a magyar nyelvben 192
IV. SZÉPIRODALMI SZÖVEGEK FELDOLGOZÁSA
I. SZÖVEGMEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK
Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János - Vass László: Mondatgrammatika, szövegnyelvészet,
szövegtan 197
Bencze Lóránt: Makay Ida „Mit jelent nekem ez a nyelv" című írásának retorikaiszöveg stilisztikai elemzése 227
Wacha Imre: A szöveg "megszólalásáról" 234
Békési Imre: Az irodalmi szöveg egész voltáról 242
2. SZÉPIRODALMI SZÖVEGEK ELEMZÉSE
Gáspári László: A szövegtelítettség mibenléte Pilinszky nyelvében „Egy arckép alá" című
versének alapján 247
Fehér Erzsébet: Hasonlat és versszerkezet a 30-as évek lilájában 250
Heitainé Nagy Erzsébet: Egy Sinka István-vers világa 257
B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás,
napszeme reggel! c. versében 260
Szikszainé Nagy Irma: Néhány érdekesség a szóképzés világából 267
Bácsi János: A szószemantika tanításának néhány lehetősége a Toldi kapcsán 277
Szikoráné Kovács Eszter: A kohói szöveg interpretációjának elméleti kérdéseiről 281
Cs. Jónás Erzsébet: Spiró György drámai stílusa 285
N. Lőrincz Julianna: Példa egy vers képi szintjeinek nyelvi szerkesztettségére 291
Nagy L János: Egyféle vagy többféle az értelmezés? 296
V. A NYELVHASZNÁLAT KÉRDÉSEI
1. A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS NYELVHASZNÁLAT
Fábián Pál: A magyar helyesírás sorsfordulói 301
Bozsik Gabriella: Szófaji határkérdések helyesírási vetülete 310
Pásztor Emil: Helyesírásunk negyedik "alapelve": az egyszerűsítés 316
Zimányi Árpád: A nyelvhelyesség tanításáról-egy felmérés tükrében 321
2. MAGATARTÁS- ÉS TUDATFORMÁLÓ ANYANYELVI NEVELÉS
Szende Aladár: Nyelvtanórák az „érzelmek iskolájában" 326
Graf Rezső: A XIX. század első fele magyarságtudatának nyelvi tükröződése 331
Eőry Vilma: A szöveg- és stílustípusok a gimnáziumi anyanyelvi órán 336
Pásztor Bertalan: A szövegtan a gyakorlatban 341
Fercsik Erzsébet: Milyen tan a névtan? - A névtan oktatásának elméleti alapjairól 345
H. Varga Gyula: A tanári beszéd kommunikációs közege 350
Molnár Ildikó: Szöveg,hangzás. látvány 360
Tatay Éva: A versszöveg elemzése és megszólaltatása 365
VI. KISISKOLÁSOK ANYANYELVI NEVELÉSE
Hangay Zoltán: A kisiskolások nyelvi nevelésének jelentősége és programja 371
Kernya Róza: Az anyanyelvi nevelés módszerei 379
Albertné Herbszt Mária: Kisiskolások kommunikációs képességének fejlesztése 385
Hernádi H. Zsuzsanna: Helyesejtésre alapozón elemző-összetevő olvasás- és írástanítás 391
Kálmánné Bors Irén: Szövegfeldolgozás - olvasóvá nevelés 397
Bocsák Istvánné: A felolvasás tanítása 403
VII. ANYANYELVOKTATÁS, NYELVMŰVELŐ MOZGALMAK
Fóris-Ferenczi Rita: A romániai oktatási reform csapdái 407
Tapodi Zsuzsa: Anyanyelvápolás Erdélyben 411
Bokor József: Gondolatok a muravidéki kétnyelvű oktatásról 416
Szende Virág: A lendvai kétnyelvű iskola példája 421
Molnár Csikós László: Vajdasági nyelvművelő mozgalmak 426
Maróti István: Az Anyanyelvápolók Szövetségének tevékenysége 429
Kerekes Barnabás: Nyelvművelő munka az ifjúság körében 434
Bencédy József: A középiskolai tanulmányi verseny dolgozatainak szövegtani jellemzői 440
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Anyanyelv és iskola az ezredfordulón Anyanyelv és iskola az ezredfordulón Anyanyelv és iskola az ezredfordulón Anyanyelv és iskola az ezredfordulón Anyanyelv és iskola az ezredfordulón

A borítón bejegyzés található, kissé kopott. Néhány oldalon aláhúzások láthatóak. A kötés megtört. Egy lap és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba