A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején

XIV. Anyanyelv-oktatási Napok

Tartalom

Előszó5
Az anyanyelvi nevelés feladatai a XXI. században (Plenáris előadások)
Deme László: Az anyanyelvű és az anyanyelvi nevelés (legyen) felkészítés az életre!9
Grétsy László: Nemzetösszetatónk: az anyanyelv15
Szende Aladár: Anyanyelvi nevelés, nyelvművelés és környezet22
Bencédy József: A nyelvi, nyelvhasználati változások belső hatóerőiről31
Domonkos Péter: Még egyszer az őstörténeti csodabogarakról39
D. Mátai Mária: A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban44
Pusztai Ferenc: Szótárhasználat és szótári kultúra51
Budai László: Az anyanyelv- és az idegennyelv-oktatás mint egymást erősítő nevelési tényező60
Zimányi Árpád: Az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre73
A nyelvtan és a nyelvtani elemzés az iskolában
Keszler Borbála: A nyelvtanítás és a nyelvtani elemzés új szemlélete és eredményei (Plenáris előadás)83
Lengyel Klára: Elemzési kérdések a szófajok körében102
Laczkó Krisztina: A mondattan tanítása a középiskolában111
Balogh Judit: A szóelemek tanítása a középiskolában128
A. Jászó Anna: A grammatika az Édes anyanyelvünk tankönyvekben138
Antalné Szabó Ágnes: A grammatikatanítás pedagógiája148
Raátz Judit: A szóelemektől a szavakig. Grammatikaoktatásunk a kerettanterv és az új Magyar grammatika tükrében153
Bozsik Gabriella: Grammatika a helyesírás-tanításban163
Szöveg, mentális kép, illusztráció
Petőfi S. János: a szövegek relációs és lineáris szerkezetéről (Plenáris előadás)173
Petőfi S. János: Szöveg, mentális kép, illusztráció186
B. Fejes Katalin: Kreatív gyakorlatok illusztrált szövvegekkel egy magyar-olasz összehasonlító vizsgálat alapján191
Benkes Zsuzsa: Kreatív gyakorlatok multimédiás szövegek elemzéséhez199
Szöveg- és stíluselemzések az általános és középiskolában
Tolcsvai Nagy Gábor: A szöveg értelemszerkezete és a stílusstruktúra209
Eőry Vilma: Alakzatok a stilisztikában és a szövegtanban219
Gáspári László: A komplex alakzatok. A magány alakzata229
Szikszainé Nagy Irma: Tóth Árpád Jó éjszakát! című versének multidiszciplináris elemzése235
V. Raisz Rózsa: A szerplők megjelölései a Szent Péter esernyője néhány részletében245
Heltainé Nagy Erzsébet: A ballada nyelvi-stiláris jegyei Sinka István balladái alapján253
D. Berencsi Margit: Tamási Áron: Ábel a rengetegben (A házi olvasmány nyelvi-stilisztikai feldolgozásához)273
Nagy L. János: Hangzó tartalmak felé. Líránkat tanítva279
A hangzó beszéd és az érintkezési formák kultúrája
R. Molnár Emma: A hangzó beszéd feladatköre az oktatásban289
Wacha Imre: Gondok, feladatok a beszédművelésben: a kiejtés, a beszéd és a retorika tanításában299
Domonkosi Ágnes: Megszólítási és kapcsolattartási formák a nyelvi szocializációban318
A magyar nyelvi tankönyvek és a kerettanterv
Mátyási Mária: Tantervi szabályozás és alternativitás a nyelvi-irodalmi kommunikációs kísérlet és program nézőpontjából329
Ruzsiczky Éva: Csak egy kicsit más332
Törzsök Édua: Magyar nyelv. Nyolc évfolyamos tankönyvcsalád (10-18 éveseknek). Szerzők: Jobbágyné András Katalin - Schiller Mariann - Széplaki György - Törzsök Édua336
Lerchné Egri Zsuzsa: A Mozaik Kiadó anyanyelvi tankönyvcsaládjai340
Hajas Zsuzsa: A négyosztályos középiskolák számára készült világbanki tankönyvcsalád átalakításáról351
Összefoglalás és értékelés
Szathmári István: A XIV. anyanyelv-oktatási napokról359
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem