A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Studia Nova 1994/2

Új tanulmányok/A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának tudományos közleményei/I. évf. 2. szám

Tartalom

SZILÁGYI Ferenc: Nagyjaink szellemében................ 9
Teológia, filozófia és pszichológia
HEGEDŰS Lóránt: Jézus és Einstein.......................................... 13
KAR ASSZON István: Ezsaiás személye és műve...................... 35
Történelem, régészet, földrajz és néprajz
ERDÉLYI István: Gondolatok a magyar őstörténetről................ 65
DARKÓ Jenő: A magyar-bizánci államhatár kialakulásának
(1004) kérdéséhez ................................................................... 73
KELEMENNÉ FARKAS Márta: A református iskola................ 85
Nyelvészet
CZEGLÉDI Katalin: Birtokos jelölés a Volga vidéki földrajzi neveken ................ 111
HUSZÁR Ágnes: Kroetz drámai nyelve és a magyar fordítás problémái ................ 129
KÁBÁN Annamária: A mint kötőszó és határozószó az erdélyi régiségben................ 141
MAGAY Tamás: EURALEX '94.............................................. 149
Irodalom
SZILAGYI Ferenc: Egy nevezetes Voltaire-költemény ismeretlen fordítása a 18. századból ............................................. 155
BIERNACZKY Szilárd: Pavese mítosza................................... 175
BEKE Albert: Gyulai Pál eszményítés elmélete................ 187
BERTHA Zoltán: Sors és kín metafizikája Tamási Áron első jelentős novellájában ................ 227
SZÍJ Rezső: A modern művészet haláltánca.............................. 245
MÓZES Huba - VARGHA Jenő: A hatvanas-hetvenes évek magyar prózaíróinak személyiségképéhez............................ 265
Bírálatok
Hegedűs Lóránt: Isten és ember titka (BERTHA Zoltán) ......... 269
J. J. Kuzmina: Otkuda prisli indoarii? (Honnan jöttek az indoárják?) (ERDÉLYI István)............................................. 277
E. S. Kotljar: Eposz narodov Afriki juzsnee Szahari
(BIERNACZKY Szilárd)...................................................... 279
Thomas A. Hale: Seribe, Griot, and Novelist, Narrative InterpretersoftheSonghay Empire (BIERNACZKY Szilárd) .... 281
Lőrincze Lajos: Megnől az ember szíve (HUSZÁR Ágnes) ..... 285
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V-VI. kötet (SZABÓ T. Ádám)................ 287
Petőfi S. János: A humán kommunikáció szemiotikai elmélete
felé (KÁBÁN Annamária) .................................................... 291
Hévízi könyvtár (BEKE Albert) ................................................ 293
Magyar Múzeum m. évfolyam, 1-4. füzet (HUSZÁR Ágnes) ..... 297
Erdélyi sorozatok - Erdélyi Kiskönyvtár, Szemle Füzetek, Az Erdélyi Szépmíves Céh Füzetei, Erdélyi műemlékek (SZILÁGYI Ferenc).............................................................. 299
Könyvjelző
Gergye László: Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka (Sz.F.)... 307
Sinka István: Ajánlások (Sz.F.) ................ 308
Pethő Németh Erika - G. Sin Erzsébet: írók, költők Szentendrén (Sz.F.) ................ 309
Laczkó András: Múzsák a Kapós partján (Sz.F.) ...................... 309
Kováts Dániel: Móricz Zsigmond és Sárospatak (Sz.F.)........... 310
Bihari József (szerk.): A lélek nem aludt ki (Sz.F.)................... 311
Endrődi népélet a századfordulón (Sz.F.).................................. 312
Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig (Sz.F.) ................ 313
Pásztor Pál: Veresegyház és Szada Pest megyei falvak története (E.I.) ................ 314
Hírek a Bölcsészettudományi Kar életéből
Az események rövid ismertetése................................................ 317
A KGRE Idegennyelvi Lektorátusa........................................... 324
A Történeti Intézet publikációs terveiből .................................. 325
Afrikai Kutatási Program a Károli Gáspár Református
Egyetemen............................................................................. 329
Felhívás...................................................................................... 332
Hibaigazítás ............................................................................... 333
Szerzői tájékoztató..................................................................... 335
Hátsó borítón: Gyulai Pál - Balló Ede festménye (a Nemzeti Galéria raktárában)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Studia Nova 1994/2
Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Studia Nova 1994/2 Studia Nova 1994/2

A gerinc enyhén elszíneződött, foltos.

Állapot:
1.640 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba