Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Petőfi Sándor összes költeményei

Szerző
Szerkesztő
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlaphiány miatt a könyvészeti adatok nem beazonosíthatók.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

PETŐFI SÁNDOR
Petőfi Sándorral valami új kezdődött. Az ő költészete nem a nemesi lelkiismeretfurdalás költészete többé, hanem egy öntudatra ébredő népnek a hangja. Más szóval: Petőfi Sándor... Tovább

Előszó

PETŐFI SÁNDOR
Petőfi Sándorral valami új kezdődött. Az ő költészete nem a nemesi lelkiismeretfurdalás költészete többé, hanem egy öntudatra ébredő népnek a hangja. Más szóval: Petőfi Sándor népiességében a felülről jövő nemesi reformnak a gondolata helyett az alulról jövő népi felszabadulásnak a gondolata szólal meg. Nem a nép „felemelése", nem az „érdekegyesítés" itt a probléma többé, hanem a nép felszabadítása. Csak össze kell vetni azt, amit Vörösmarty éposza, a „Zalán futása kifejez, Petőfi Sándor első népi époszával, a „János Vitéz"-zel. A magyar irodalomtörténet a János Vitéz-t naiv népi époszként könyveli el. Ez igaz is, de azt hiszem, nem felesleges figyelmeztetni arra, hogy ezzel az úgynevezett naivitással csínyján kell bánni. Ez a „naivitás" az öntudatra ébredő népi tömegek felszabadulásának természetessége.
Petőfi költészetében - most nem is politikai verseiről beszélek, hanem népdalairól, helyzetdalairól, leíró költeményeiről - az fejeződik ki, - persze bizonyos leegyszerűsítéssel mondom ezt, - hogy a nép szétnéz saját országában. Tájleíró verseiben a nép fia szól saját földjéről. „A Tisza", „A puszta télen", „Az Alföld", „A falu végén kurta kocsma", „A kutyakaparó", mindez nem más, mint a föld birtokbavétele az ország népe által. De a Tiszát vagy az Alföldet Petőfi nem egyszerűen úgy ábrázolja, mint egy közönséges tájat, hanem úgy, mint az országnak, a magyar nép országának, a hazának darabját. A táj szeretete, a magyar föld birtokbavétele kibővül az ország szeretetévé, a haza birtokbavételévé. A nép Petőfi költészetében úgy beszél a magyar földről, mint a sajátjáról, de ez a nép önönmagát egyben nemzetnek érzi.
Petőfi lírai közvetlensége népi közvetlenség, de nem paraszti közvetlenség. Úgy, ahogyan Petőfi beszél a tájról, Magyarországról, az Alföldről, a Tiszáról mint magyar folyóról, a paraszt, sohasem tudna beszélni. A paraszt számára a természet, amelyben benne él és amellyel dolgozik nap mint nap, nem jelent szépséget.
Petőfi elszakadt a földtől, de összeforrt a hazával. Elszakadt a rendiségtől, azoktól az emberi és társadalmi viszonylatoktól, amelyekben a földhöz való viszony játssza a főszerepet, de nem szakadt el a föld népétől. A népet képviselő, a néppel egybeforrott nemzeti költőnek szemével nézi a természetet, a magyar tájat, az országot... Vissza

Tartalom

Révai József: Petőfi Sándor3
Haza és szabadság13
Szerelem100
Az ország és a nép184
A világ és én224
Nagyobb elbeszélő költemények303
Függelék400
Jegyzetek419
Verscímek betűsoros jegyzéke426
A. B. emlékkönyvébe252
A bánat? Egy nagy óceán267
A bilincs (kép)160
A bokor a viharhoz30
A bokrétát, melyet298
A borhoz129
A borozó196
A bujdosó107
A csaplárné a betyárt szerette224
A csárda romjai (kép)100
A csavargó64
A csámpás legény223
A csárda romjai298
A csillagos ég163
A csonka torony42
A dal231
A Dráván404
A Dunán400
A faluban utcahosszat193
A farkasok dala36
A felhők276
A férj haza jő betegen269
A gólya215
A gyáva faj, a törpe lelkek71
A gyüldei ifjakhoz33
A haraghoz49
A hazáról23
A hegyek közt179
A hegyoldalt venyigesor takarja201
A helység kalapácsa303
A hevesi rónán274
A hó, a holt föld téli szemfedője115
A hold elégiája290
A Honderühöz252
A honvéd97
A hűtelen barátokhoz257
A hűtelenhez401
A jegygyűrű133
A jó aggastyán26
A jó öreg kocsmáros254
A jó tanító295
A király esküje70
A király és a hóhér62
A királyok ellen83
A királyokhoz69
A kisbéres248
A koldus sírja48
A költészet285
A költő és a szőlővessző259
A kutyák dala36
A külföld magyrjaihoz17
A leánykákhoz245
A ledőlt szobor64
A letarlott130
A magyar ifjakhoz38
A magyar nemzet19
A magyar nemzet33
A magyar nép72
A magyar polititkusokhoz51
A magyarok istene63
A majtényi síkon41
A mágnásokhoz57
A márciusi ifjak72
A munkácsi várban43
A nagyszombati csata (Töredék)91
A nap251
A nap házasélete199
A naphoz244
A nemes14
A nemzetgyűléshez73
A nemzethez77
A négy ökrös szekér121
A nép28
A nép nevében38
A puszta, télen221
A rab47
A rab-oroszlán53
A régi jó Gvadányi16
A sivatag koronája261
A sivatag lakói165
A sorshoz118
A szabadsághoz59
A szájhősök45
A szerelem151
A szerelem, a szerelem188
A szerelem országa168
A szerelmes tenger135
A szeretőm nyalka gyerek207
A székelyek97
A szél277
A szökevények184
A tavaszhoz63
A táblabíró (Töredék)351
A természet vadvirága248
A tél halála54
A téli esték220
A tintás-üveg199
A Tisza211
A XIX. század költői36
A toronyban delet harangoznak117
A türelemről49
A varróleány119
A vándor legény217
A vén zászlótartó85
A világ és én250
A világtól elvonulva128
A virágnak megtiltani nem lehet189
A virágok280
A völgy s a hegy296
A zsiványság vége208
Ablakodból hogyha123
Adorján Boldizsárhoz294
Akasszátok föl a királyokat!88
Alacsony kis ház127
Alkony283
Alku207
Ambrus gazda197
Amióta én megházasodtam166
Amióta szerelembe128
Amott a távol kék ködében134
Amott az a ahegy159
Amott fönn egy csillag ragyog110
Annyit sem ér az élet265
Anyám, anyám116
Anyám tyúkja297
Apám mestersége s az enyém249
Arany Jánoshoz275
Arany Jánosnál291
Arany Lacinak281
Arcképemmel139
Augusztus 5-dikén161
Ausztria67
Avvagy én már soha131
Az alföld197
Az apostol370
Az álom24
Az árva lyány278
Az elhagyott zászló45
Az első dal225
Az ember289
Az ember ugyan hova lesz?267
Az erdei lak205
Az erdélyi hadsereg95
Az erdőnek madara van158
Az éj292
Az én képzeletem nem141
Az én mátkám101
Az én Pegazusom285
Az én szerelmem106
Az én szívem268
Az én torkom álló malom192
Az év végén300
Az időhöz158
Az itélet39
Az országgyűléshez55
Az őrágyhoz406
Az öreg úr201
Az őrült264
Az özvegy270
Az utánzókhoz242
Az utolsó alamizsna230
Az utolsó ember255
Az utósó virágok167
Az volt a nagy, nagy munka169
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz254
Azokon a szép hegyeken túl165
Azt hivém, hogy131
Állj meg feleségem172
Áltam sírhalma mellett112
Álmaim262
Álmaimban gyakran126
Álmodom-e?103
Álmodtam szépet, gyönyörűt143
Álmodva176
Álmos vagyok és még sem alhatom262
Álom404
Árvalyányhaj a süvegem bokrétája193
Átok és áldás271
Barátaim megölelének270
Barátim csak vigasztalással113
Barátim vagytok268
Barátimhoz228
Barna menyecskének210
Batthyányí és Károlyi grófnék17
Bánk bán66
Bányában41
Be szomorú az élet én nekem113
Beaurepaire56
Befordultam a konyhára188
Beszél a fákkal a bús őszi szél45
Betegségemben102
Béranger legújabb dala76
Bírom végre Juliskámat154
Bíró, bíró, hivatalod49
Bizony mondom, hogy győz most a magyar94
Boldog éjjel202
Boldogtalan voltam232
Bolond Istók355
Bordal59
Borús, ködös, őszi idő141
Bosszú403
Bölcselkedés és bölcsesség290
Bucsú181
Bucsu403
Bucsú a nőtlenségtől165
Bucsú a színészettől239
Búcsú 1844-től19
Búcsu Kun-Szentmiklóstól206
Búcsúbeszéd400
Bucsú-pohár156
Bucsuzás 1838-ik évben. 1. Búcsúbeszéd. Buda várán újra német zászló!93
Búm és örömem257
Burian Pál emlékkönyvébe93
Busulnak a virágok146
Carmen lugubre196
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe108
Csak úgy omlanak most hozzám288
Csal408
Csalogányok és pcsirták29
Csatadal87
Csatában94
Csendes élet169
Csendes tenger rónaságán173
Csokonai199
Csuklyában jár a barát212
Czakó temetésén293
Dacos leány?135
Dalaim26
Dalforrás416
Dáridó után241
De már nem tudom, mit csináljak191
De mért is gondolok rá149
Deákpályám236
Dicsérsz, kedves170
Dínomdánom225
Disznótorban185
Dobzse László73
Drága orvos úr124
E gazdag úr270
E. R. kisasszony emlékkönyvébe275
E szobában küzködött115
Ebéd után235
Eger mellett191
Egész világ a harcmezőn299
Egressy Etelke149
Egressy Gáborhoz242
Egri hangok15
Egy apához171
Egy asszonyi állathoz118
Egy barátom az ifjúság34
Egy bölcs hajdan266
Egy emlék a kórházban295
Egy estém otthon234
Egy fiatal íróhoz258
Egy gondolat bánt engemet34
Egy goromba tábornokhoz301
Egy hajfürthöz121
Egy könyvárus emlékkönyvébe294
Egy kritikushoz253
Egy ár rövid nap144
Egy szép hölgy emléke120
Egy telem Debrecenben241
Egykor és most!167
El innét, el e városból219
Elegia408
Elegia egy várrom fölött411
Elértem, amit ember érhet el46
Elfojtott könnyek250
Elhagytam én a várost272
Elmém ezen sokat gondolkodik267
Elmondanám103
Elmondom, mit eddig108
Elnémult a fergeteg130
Elpusztuló kert ott a vár alatt183
Első esküm39
Első szerelem403
Első szerelmem105
Első szerepem225
Elválás402
Elválás404
Elváltam a lyánykától134
Elvándorol a madár265
Elvennélek én, csak adnának194
Emlékezet266
Emlékversek, T. M. kisasszonynak146
Emlény228
Epigrammok401
Epigrammok409
Erdélyben30
Erdőd, május 17. 1847.153
Ereszkedik le a felhő141
Esik, esik, esik201
Est105
Etelkéhez108
Európa csendes, ujra csendes92
Ez a világ amilyen nagy194
Ez már aztán az élet219
184855
184886
Ezrivel terem a fán a meggy197
Édes öröm, ittalak már277
Éj van123
Éjjel103
Éjszakáim106
Élet, halál16
Élet, halál! Nekem már mindegy!107
Élet vagy halál!84
Életem most129
Élő halott231
Én13
Én és a nap257
Én vagyok itt110
Érik a gabona188
F. A. emlékkönyvébe281
F. L. kisasszony emlékkönyvébe 137
Fa leszek, ha129
Falun254
Falu végén kurta kocsma217
Farkaskaland185
Fejemben éj van271
Fekete kenyér252
Fekete-piros dal68
Feleségek felesége175
Feleségem és kardom177
Feleségem neve napján173
Felhő és csillag 132
Felköszöntés225
Felsülés117
Félre mostan123
Fényes csillag292
Fiam születésére90
Forradalom80
Forrás és folyam260
Föl!69
Föl a szent háborúra98
Földet a földmíves268
Fölösleges aggalom166
Fölszedtem sátorfám282
Föltámadott a tenger60
Fönséges éj!269
Fövényszem... harmatcsepp270
Fresco-ritornell118
Furcsa történet184
Furfangos borivó198
Futó folyam hullámai268
Függ már a lant116
Fürdik a holdvilág az ég tengerében192
Fürge méh234
Füstbe ment terv234
Fütty232
Galgapartihoz403
Gazdálkodási nézeteim236
Golyók sivítanak, kardok csengenek298
Gróf Teleki Sándorhoz30
Gyalázatos világ!253
Gyere, lovam201
Gyermekkori barátnémhoz122
Gyermekkori emlékek272
Gyertyám homályosan lobog267
Gyors a madár, gyors a szélvész204
Gyönge vagyok193
Ha244
Ha a sírban megszáradt267
Ha az isten20
Ha ébren meg nem látogatsz109
Ha életében115
Ha én kedvesemről gondolkodom153
Ha férfi vagy, légy férfi35
Ha jöne oly nagy fergeteg266
Ha szavaid megfontolom141
Hadd maradjak (Töredék)143
Hajamnak egy fürtjét levágom266
Halálom241
Halálvágy226
Halhatlan lélek33
Hallod-e szív, szívem!298
Halvány katona15
Hatalmas orvos az idő114
Hattyudal-féle237
Haza tértem32
Hazatérés410
Hazámban13
Hazugság, amit112
Háború volt39
Háborúval álmodtam21
Hány csepp van az óceánban268
Hány hét a világ?81
Három fiú276
Három madár178
Három szív története21
Hegyen ülök259
Hejh Büngözsdi Bandi195
Hejh nekem hát vigasztalást mi sem ad229
Hiába várlak hát116
Hideg ellen a tél270
Hideg, hideg van ott kinn177
Hideg idő, hűs őszi éj182
Hintón és gyalog218
Hír249
Híres szépség157
Hírös város az afődön Kecskemét190
Hogy van, hogy azt a sok gazembert262
Hogy volna kedvem182
Hol a leány, ki lelkem repülését153
Hol vagy te, régi kedvem?112
Hol van oly nagy pusztaság124
Holdvilágos éj119
Homér és Oszián286
Honfidal14
Honvágy293
Honvágy404
Hortobágyi kocsmárosné184
Hová lesz a kacaj267
Hova levél?109
Hozzá246
Hozzám jössz-e?157
Hull a levél a virágról203
Ide, kis lyány211
Ideál413
Ideál és való417
Ifju a pataknál410
Ifjúság256
Igazság! Alszol?270
Így is jó203
Így ni, látod (Töredék)190
Igyunk!241
Ilyen asszony való nékem178
Ilyen óriást, mint164
Imádságom255
Irtóztató csalódás234
Ismerjelek meg!256
Ismét könny!286
Ismét magyar lett a magyar74
Isten csodája23
István öcsémhez239
Itt a nyilam, mibe lőjjem?87
Itt alszik a költő299
Itt állok a róna közepén266
Itt benn vagyok a férfikor nyarában179
Itt van az ősz, itt van újra183
Ivás közben232
Jaj, be bús ez a harangszó!109
Javulási szándék234
János gazda201
János vitéz315
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben100
Játszik öreg földünk114
Jó ideje lement a nap160
Jó költőnek tartanak163
Jókay Mórhoz260
Jőj el végre, valahára83
Jőj, tavasz, jőj!113
Jön az ősz186
Jött a halál97
Jövendölés227
Júliához137
K. J. kisasszony emlékkönyvébe147
K... Vilmos barátomhoz224
Kakasszóra hajnal ébred186
Karácsonkor148
Kard és lánc43
Katona barátomhoz237
Katona-élet213
Katona vagyok én202
Kazinczy Gáborhoz46
Kedves vendégek196
Kellemetlen őszi reggel147
Kemény szél fúj56
Kereszt24
Keresztúton állok233
Kerényi Frigyeshez238
Keserű élet, édes szerelem149
Kéket mutatnak még114
Képzelt utazás28
Képzetem253
Kérdezd: szeretlek-e?156
Készülj, hazám!61
Két ország ölelkezése71
Két sóhaj212
Két testvér249
Két vándor13
Ki a szabadba?252
Ki fogja vajon megfejteni269
Ki gondolná, ki mondaná96
Ki vagyok én? nem mondom meg187
Kicsapott a folyó204
Kik a föld alacsony porából268
Kinn a kertben voltunk138
Kinn a ménes, kinn a pusztán220
Kis fiú halálára66
Kis furulyám szomorúfűz ága188
Kis-Kunság222
Kis menyecske, szép kis menyecske195
Kit feledni vágfytam152
Kivágom én24
Kolmár József emlékkönyvébe413
Kont és társai88
Koronázás32
Kovács Jánosné emlékkönyvébe32
Költő lenni vagy nem lenni250
Költői ábránd volt mit eddig érzék138
Könnyeim226
Kördal188
Kun László krónikája75
Kuruttyó405
Kutyakaparó210
Lant és kard18
Lánggal égő teremtette187
Látom kelet leggazdagabb virányit159
Láttam két hosszú nap111
Láttál-e róna felett271
Le az égről hull a csillag112
Legenda16
Legszebb versem85
Lehel22
Lehel414
Lehel415
Lehel vezér (Töredék)364
Lenke sírján410
Lenkei százada78
Lennék én folyóvíz155
Levél Arany Jánoshoz283
Levél egy színész barátomhoz246
Liliom Peti203
L...-né101
Lopott ló186
Lyányka, mikor128
M. E. kisasszony emlékkönyvébe132
Ma egy éve178
Magány235
Magyar vagyok37
Magyarország20
Matildhoz102
Már, galambom, engedj meg161
Már mi nékünk ellenségünk65
Már sokszor énekeltem269
Meddig alszol még, hazám?47
Meg ne ítélj125
Megbántott a rózsám163
Megfagy a szív, ha nem szeret137
Megint beszélünk s csak beszélünk62
Megjött az idő (Töredék)69
Megpendítem133
Megteremtéd lelkem új világát122
Megúnt rabság102
Megvallom, hogy126
Megy a juhász szamáron195
Meleg dél van217
Melyik a legvígabb temető?266
Menny és föld289
Meredek a pincegádor193
Merengés101
Messze estem131
Messze vándoroltam120
Még alig volt reggel174
Mért nem születtem ezer év előtt?18
Mért vagyok én még a világon271
Mi a dicsőség...?267
Mi a szerelem?169
Mi bűvösbájos hang117
Mi foly ott a mezőn?193
Mi haszna, hogy a csoroszlya184
Mi kék az ég!252
Mi lárma ez megént?282
Mi lelt?241
Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél?194
Mi szebb, mint134
Mi vagy keblem?149
Mi van innen távol147
Mi volna különös azon112
Mi volt nekem a szerelem?150
Midőn a földön270
Midőn nagyon bánt116
Miért, hogy láthatatlanok269
Miért kísérsz297
Miért tekintesz be szobámba?111
Miért zárjátok el az útamat?74
Mihelyest megláttalak127
Mikor a lánc lehull146
Mily szép a világ!155
Milyen furcsa álmam131
Milyen lárma, milyen vígadalom!223
Minden virágnak133
Minek nevezzelek176
Mint felhők a nyári égen273
Mint lót-fut a boldogság után270
Mint megfogamszott átok142
Mintha a nagy, nehéz134
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott52
Mit daloltok még ti, jámbor költők?299
Mit ettél, föld267
Mit nem beszél az a német 68
Mit nem tettem volna érted108
Mit szól a bölcs248
Mivé lesz a föld?269
Mondják, hogy mindenikünk267
Mondom, ne ingerkedjetek velem238
Mosolyogj rám!172
Most kezdem én csak még ismerni274
Mögöttem a múlt265
Mulandóság269
Mulatság közben251
Múzsám és menyasszonyom157
Nagy-Károlyban30
Nála voltam123
Ne bántson az meg162
Ne feledd a tért53
Nehéz, nehéz a szívem140
Nem csak mi vénülünk268
Nem csoda, ha újra élek145
Nem ért engem a világ32
Nem háborítom-e nyugalmad110
Nem megyek én innen sehova189
Nem nézek én, minek néznék? az égre194
Nem sírok én265
Nem sülyed az emberiség268
Nem tesz föl a lyány magában egyebet202
Nem ver meg engem az isten189
Nemzeti dal57
Neumann Károly emlékkönyvébe407
Négy nap dörgött az ágyú93
Nézek, nézek kifelé291
Nincs jogom, hogy126
Nő szerelmem125
Nyakravaló300
O. B. kisasszonyhoz287
Oda járok, hova143
Oda nézzetek!269
Oh lyány! szemed135
Oh mi szép132
Oh ne bántsd a költőt48
Oh szerelem135
Okatotáia50
Olaszország53
Orbán205
Ő, a kedves drága kis leány112
Örök bú407
Örök ölelkezés121
Ősz elején289
Őszi éj292
Őszi reggel járok129
V. Ferdinándhoz18
P....y Vilma kisasszonyhoz118
Pacsirtaszót hallok megint300
Palota és kunyhó35
Panaszkodám hát?113
Panyó Panni216
Paripámnak az ő színe fakó206
Pató Pál úr49
Pál mester200
Pálnapkor185
Pest205
Petrics Somához402
Péter bátya94
Pinty úrfi198
Piroslik a kecskerágó204
Piroslik már a fákon a levél207
Poharamhoz192
Pórnak esti dala411
Puszta föld ez, ahol most járok156
Pusztai találkozás209
Pusztán születtem195
Rabhazának fia19
Rabság (Töredék)28
Rákóczi63
Remény261
Respublica77
Reszket a bokor, mert148
Rég elhúzták az esteli harangot137
Rég veri már a magyart a teremtő20
Részegség a hazáért18
Rongyos vitézek40
Rossz verseimről251
Róza402
Rózsabokor a domboldalon171
Rózsavölgyi halálára54
Repül az úti por154
Rövidre fogtam a kantárszárat146
S. K. emlékkönyvébe259
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe258
Salgó341
Sári néni214
Síkos a hó, szalad a szán189
Sírba tették124
Sírom236
Sírvers298
Soha sem volt az szerelmes128
Sok embert ismerek267
Sors, nyiss nekem tért25
Sorshúzás előtt258
Sovány ősz247
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe142
Szabadság, szerelem!34
Száll a felhő140
Szállnak reményeink266
Száműztem magamat274
Száz ablakba125
Szeberényi Lajos emlékkönyvébe401
Szeget szeggel186
Szemek, mindenható szemek107
Szemere Pálhoz263
Szemfájásomkor243
Szent sír37
Szeptember végén167
Szerelem átka333
Szerelem és bor202
Szerelem és pipadal104
Szerelem, szerelem108
Szerelem vándorai106
Szerelemnek lobogója127
Szerelemnek rózsafája177
Szerelemnek rózsákkal139
Szerelemvágy120
Szerelmem zúgó tenger107
Szerelmes vagyok én139
Szerelmes vagyok én140
Szeretek én28
Szeretlek én, szeretlek téged175
Szeretlek, kedvesem!182
Szeretném itt hagyni265
Szeretője-e vajon269
Szeretsz tehát146
Szécsi Mária346
Szép kedvesem135
Szép levél163
Szép napkeletnek170
Szép vidéknek szépséges leánya122
Széphalmon42
Szilaj Pista337
Szilveszter éje 1847-ben174
Szín és való414
Színbírálat105
Színészdal146
Színházban104
Szívem288
Szívem, te árva rabmadár!106
Szobámban240
Szomjas ember tűnődése190
Szomorú éj275
Szörnyű idő99
Szőke asszony, szőke asszony150
Szüleim halálára301
Szülőföldemen297
Szülőimhez245
T. M. kisasszony emlékkönyvébe. Emlékversek T. M. kisasszonynak
T. M. kisasszonyhoz162
Takarékosság244
Tarka élet287
Távolból229
Távozol hát, ifjúságom?265
Te a tavaszt szereted142
Te az enyim, én a tied155
Te ifjúság268
Te szívemnek szép gyönyörűsége103
Te vagy, te vagy barna kis lyány140
Te voltál egyetlen virágom110
Tedd le bojtár, a subádat213
Temetésre szól az ének231
Temetőben231
Természet! még te is gúnyolódol?111
Téged keresnek szemeim (Töredék)180
Tél végén233
Téli éj263
Téli világ203
Ti ákácfák e kertben181
Tiszteljétek a közkatonákat86
Tíz pár csókot egy végbül170
Tizenkettőt ütött az óra115
15-ik március, 184858
Toborzó (Töredék)70
Tolvaj huszár412
Tompa Mihályhoz243
Tompa Mihálynál282
Töredékek402
Török Gyula emlékkönyvébe406
Triolett405
Tudod, midőn először ültünk180
Tündérálom335
Tündérkaland (Töredék. Nem hiteles)200
Tűnődés409
Tűz280
Újév napján, 184992
Újonnan visszajött a régi baj277
Újság407
Utazás az alföldön216
Úton vagyok s nem vagy velem178
Üresen áll191
V. S.-né emlékkönyvébe248
Vadonban100
Vadonerdő a világ125
Vahot Sándorhoz116
Vajda-Hunyadon96
Vajda Péter halálára25
Vajon mi ér?270
Valahogy164
Van a nagy alföldön csárda sok206
Van-e egy marok föld52
Van-e mostan olyan legény60
Vasárnap volt124
Vas-uton51
Válasz kedvesem levelére159
Változás259
Változás408
Változó izlés416
Vándordalok405
Vándorélet191
Várady Antalhoz27
Vedd fontolóra (Töredék. Nem hiteles)85
Vendég408
Verseim245
Vesztett csaták, csúfos futások91
Védegyleti dal17
Végső ***-hoz232
Véres napokról álmodom31
Vérmező81
Világgyűlölet273
Világoskék a csillagos éjszaka147
Világosságot!257
Virágos kert a költő szíve257
Virít a kikirics194
Visegrád táján23
Viseld egyformán266
Víz és bor228
Vizen236
Vizet iszom249
Volnék bár106
Volt egy szegény fiú145
Voltak barátim266
Voltak fejedelmek24
Voltak sokkal jelesebbek126
Vörösmartyhoz79
Zárjátok be már azt a koporsót109
Zivatar407
Zöld leveles, fejér210
Zöld Marci214
Zsuzsikához103
Zsuzsikához104

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem