992.808

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék)

Petőfi Sándor összes költeményei számos képpel - Petőfi Sándor költeményei I.: Barátság és szerelem I-II./Petőfi Sándor családi versei/Élete és költészete/Táj- és életképek/Petőfi Sándor vegyes költeményei I-II.: Népdalok - Bordalok/Irói képek. - Elmélkedés. - Világgyűlölet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. udv. könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 577 oldal
Sorozatcím: Magyar könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Több mű egy kötetben. Színes és fekete-fehér egész oldalas illusztrációkkal. Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A barátság, szerelem és bor a lyrikus költőknek mindig kedvelt tárgyai voltak. Ezek ép úgy lyrikus thémák, mint a természet, szabadság és halál, melyek iránt az emberi szív mindig érdeklődött és... Tovább

Előszó

A barátság, szerelem és bor a lyrikus költőknek mindig kedvelt tárgyai voltak. Ezek ép úgy lyrikus thémák, mint a természet, szabadság és halál, melyek iránt az emberi szív mindig érdeklődött és örökre érdeklődnie kell. Ezek a Petőfi lyrai költészetének is alapeszméi s ezek közt a barátság és szerelem a legkorábbiak, mely érzelmek lelkének egész idealismusát állandóan ébren tartottak. Nem csoda tehát, ha a gyermek Sándorról azt olvassuk, hogy baráti szívért esengett, hogy gyermeki szíve a testvéri szeretet érzelmeit ruházta rá 9-10 éves korában Hittig Amáliára, a sárszent-lőrinczi gyermek leányra, kit utóbb 13 év mulva gyermekkori barátnémhoz bájos költeményében énekelt meg. Vissza

Tartalom

A Petőfi Sándor költeményei I. - Barátság és szerelem tartalomjegyzéke:
Előszó 5
Bevezetés 7
A Dunán 12
K... Vilmos barátomhoz 12
Vadonban 14
Disznótorban 14
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben (Képpel a czimlap előtt) 15
Az én mátkám 15
Dinomdánom 16
L........né 17
Halálvágy 18
Pálnapkor 19
Matildhoz 19
Barátmhoz 20
Élő halott 21
Temetőben 22
Megúnt rabság 23
Szemrehányás 24
Merengés 25
Nem megyek én innen sehova! 26
Elmondanám 27
Végszó ***-hoz 27
Betegségemben 29
Szerelem- és pipadal 30
Zsuzsikához 33
Éjjel (Képpel a 32. oldalon) 33
Álmodom-e? 34
Hattyúdalféle 34
Te szivemnek szép gyönyörűsége 35
Mondom, ne ingerkedjetek velem 36
Katona barátomhoz 36
Első szerelmem 37
Szerelem vándorai 38
Volnék bár 39
Szivem, te árva rabmadár! 40
Az én szerelmem 40
Szemek, mindenható szemek 41
Szerelem zúgó tenger 41
Élet, halál! nekem már mindegy! 42
A leánykákhoz 43
Esik, esik, esik 44
Etelkéhez 45
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe 45
V. S.-né emlékkönyvébe 45
Zsuzsikához 46
Szinházban 47
Elmondom, mit eddig 48
Mit nem tettem volna érted 49
Hová levél? 50
Zárjátok be már azt a koporsót 51
Jaj, be bús ez a harangszó? 51
Ha ébren meg nem látogatsz 51
Te voltál egyetlen virágom 53
Amott fönn egy csillag ragyog 53
Én vagyok itt 53
Nem háborítom-e nyugalmad 54
Természet! még te is gúnyolódol? 55
Miért tekintesz be szobámba? 55
Láttam két hosszú nap 56
Hol vagy te, régi kedvem? 57
Le az égről hull a csillag 57
Mi volna különös azon 58
Ő, a kedves drága kis leány 58
Álltam sírhalma mellett 59
Hazugság, a mit 59
Barátim, csak vigasztaláss 59
Jőj, tavasz, jőj! 60
Be szomorú az élet én nekem 61
Panaszkodnám hát? 62
Hatalmas orvos az idő 62
Játszik öreg földünk 65
Kéket mutatnak még 64
Ha életében 64
Ha életében 64
E szobában küzködött 67
A hó, a holt föld téli szemfedője 67
Midőn nagyon bánt 68
Tizenkettőt ütött az óra 69
Hiába várlak hát 69
Függ már a lant 70
Mi bűvös-bájos hang 70
Messze vándoroltam 71
Szerelemvágy 72
A sorshoz 72
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz 73
P....... vilma kisasszonyhoz 74
A varróleány 75
Fresco-ritornell 76
Egy hajfürthöz 77
Búcsu Kun Szent-Miklóstól 77
Egy asszonyi állaathoz 81
A négy ökrös szekér 82
gyermekkori barátnémhoz 83
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe 84
M. e. kisasszony emlékkönyvébe 85
Forrás és folyam 85

A Petőfi Sándor költeményei II. - Barátság és szerelem tartalomjegyzéke:
Szép vidéknek szépséges leánya 5
Megteremtéd lelkem új világát 6
Éj van 7
Félre mostan 8
Ablakodból hogyha 8
Nála voltam 9
Vasárnap volt 9
Drága orvos úr 10
Hol van oly nagy pusztaság 11
Sírba tették 11
Nő szerelmem 12
Meg ne ítélj 12
Voltak sokkal jelesebbek 13
Vadonerdő a világ 14
Nincs jogom, hogy 14
Száz alakba 15
Megvallom, hogy 15
Álmaimban gyakran 16
Szerleemnek lobogója 19
Alacsony kis ház 19
Mihelyest megláttalak 21
Lyányka, mikor 21
A világtól elvonulva 21
A mióta szerelembe 22
Soha sem volt az szerelemes 23
A bokrétát, melyet 24
Fa leszek, ha 24
Őszi reggel járok 24
Háborúval álmodám 25
Életem most 26
A letarlott 26
Elnémult a fergeteg 27
Arczképemmel 28
Avvagy én már soha 29
Azt hivém, hogy 29
Messze estem 30
Milyen furcsa álmam 31
Félre mostan 31
Megpendítem 32
Változás 34
Elváltam a lyánykától 35
Amott a távol kék ködében 35
Mintha a nagy, nehéz 36
Oh lyány! szemed 36
Daczos leány 36
Elhagytam én a várost 37
Erdőben 38
Mint felhők a nyári égen 38
Most kezdem én csak még ismerni 39
Megfagy a szív, ha nem szeret 40
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe 40
Szerelemnek rózsákkal 41
Szerelmes vagyok én 42
Nehéz, nehéz a szivem 43
Száll a felhő 43
Borús, ködös őszi idő 44
Az én képzeletem nem 45
Kinn a kertben voltunk 45
Te a tavaszt szereted 46
Mi vagy keblem 47
Te vagy, te vagy, barna kis lyány 47
Ha szavaid megfontolom 48
Költői ábránd volt, mit eddig érzek 49
Álmodtam szépet, gyönyörűt 52
Egy pár rövid nap 54
Nem csoda, ha ujra élek 54
Volt egy szegény fiú 56
Szeretsz tehát 57
Mikor a láncz lehull 58
Busúlnak a virágok 58
Rövidre fogtam a kantárszárat 59
Kellemetlen őszi reggel 59
Világoskék a csillagos éjszaka 60
E. R. kisasszony emlékkönyvébe 61
K. J. kisasszony emlékkönyvébe 61
Mi van innen távol 62
Nem ért engem a világ 63
Reszket a bokor, mert Juliához 64
Emlékversek, T. M. kisasszonynak 65
Oda járok, hova 66
Egressy Etelke 66
Keserű élet, édes szerelem 67
De mért is gondolok rá 68
Mi volt nekem a szerelem 69
A szerelem 70
A virágok 72
Kint feledni vágytam 75
Ha én kedvesemről gondolkodom 78
Hol a leány, ki lelkem röpülését 78
Röpül az úti por 79
Bírom végre Juliskámat 80
Te az enyim, én a tied 82
Mily szép a világ 83
Lennék én folyóvíz 84
Puszta föld ez, a hol most járok 85
Kérdezd: szeretlek-e? 86
Hires szépség 89
Hozzám jösz-e? 90
Múzsám és menyasszonyom 90
Az időhöz 92
Amott az a hegy 93
Látom kelet leggazdagabb virányit 94
Válasz, kedvesem levelére 95
Jó ideje lement a nap 97
A betegséggel szomszéd a halál 98
Már, galambom, engedj meg 99
Koronázás 100
Augusztus 5-dikén 101
T. M. kisasszonyhoz 102
Ne bántson az meg 104
O. B. kisasszonyhoz 107
Szép levél 108
Megvántott a rózsám 109
Jó költőnek tartanak 110
A csillagos ég 111
Valahogy 112
Ilyen óriást, mint 113

A Petőfi Sándor családi versei tartalomjegyzéke:
Bevezetés 3
I. Szülői
Távolból 11
Jövendölés 12
Füstbe ment terv 14
Egy estém otthon 14
Vizen 15
István öcsémhez 16
Szülőimhez 17
Apám mestersége 18
Anyám, anyám 18
Fekete kenyér 19
A jó öreg kocsmáros 19
Karácsonkor 20
Fölszedtem sátorfám 22
Anyám tyúkja 23
Szülőföldemen 24
A vén zászlótartó 25
Szüleim halálára 27
II. Felesége
Bucsú-pohár 28
bucsó a nőtlenségtől 29
Azokon a szép kék hegyeken túl 31
A sivatag lakói 32
Fölösleges aggalom 33
Beszél a fákkal 34
A mióta én megházasodtam 35
September végén 37
Az utólsó virágok 37
Egykror és most 38
Csendes élet 39
Az volt a nagy munka 40
Mi a szerelem 41
Tiz pár csókot 42
Arany Jánosnál 43
Dicsérsz, kedves 45
Szép napkeletek 45
Őszi éj 46
Rózsabokora domboldalon 49
Egy apához 50
Állj meg, feleségem 52
Mosolyogj rám 53
Feleségem nevenapján 54
Csendes tenger rónaságán 55
A haraghoz 57
Még alig volt reggel 58
Szilveszter éje 1847-ben 58
Feleségek felesége 60
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott 61
Szeretlek én 62
Minek nevezzelek 65
Szerelemnek rózsafája 66
Hideg, hideg van ott kinn 67
Feleségem és kardom 69
Ilyen asszony való nékem 69
Uton vagyok 70
Ma egy éve 71
Három madár 72
Itt benn vagyok 73
A hegyek közt 74
Tudod, midőn 76
Bucsú 77
Ti ákáczfák e kertben 78
Hideg idő 79
Hogy volna kedvem 80
Szeretlek, kedvesem 81
Itt van az ősz 82
Elpusztuló kert 83
Egész világ a harczmezőn 84
Fiam születésére 87
Pacsirtaszót hallok 88

A Petőfi Sándor költeményei - Élete és költészete tartalomjegyzéke:
Előszó 5
Bevezetés 7
Első szerepem 11
Jövendölés 11
Az utolsó alamizsna 13
Keresztúton állok 15
Tél végén 16
A dal 16
Fütty 16
Eger mellett 17
Javulási szándék 17
Magány 18
Sirom 19
Deák-pályám 19
Gazdálkodási nézeteim 20
Bucsú a szinészettől 22
Szombámban 23
Egy telem Debreczenben 27
A csavargó 28
Az utazókhoz 28
Éjszakáim 29
Takarékosság 30
Szemfájásomkor 30
A naphoz 31
Ha 32
Halálom 32
Verseim 33
Hozzá 33
A természet vadvirága 34
Szinészdal 35
Két testvér 36
Elfojtott könyek 37
Költő lenni vagy nem lenni 38
Rossz verseimről 39
Gyalázatos világ 40
Képzetem 41
Imádságom 42
Ifjuság 43
Búm és örömem 44
Egy fiatal iróhoz 47
Virágos kert a költő szive 48
A. B. emlékkönyvébe 48
S. K. emlékkönyvébe 48
Téli éj 49
Sorshúzás előtt 50
A Honderühöz 51
Egy kritikushoz 53
Oh mi szép 54
Minden virágnak 54
Mögöttem a mult 55
Hajamnak egy fürtjét levágom 56
Sok embert ismerek 56
Gyermekkori emlékek 57
Sors, nyiss nekem tért 59
Távool hát ifjuságom 60
Száműztem magam 60
Dalaim 61
Egy barátom az ifjuság 62
Szomorú éj 63
A szél 63
Ujonnan visszajött 65
A türelemről 67
Tüz 68
Bányában 69
Mi lárma az megint 70
A költészet 71
Az én Pegázusom 72
Ismét köny 73
A vándorlegény 75
Tarka élet 75
Csak úgy omlakan 77
Szivem 78
Menny és föld 79
a hold elégiája 80
Erdőd, május 17. 82
Egy könyvárus emlékkönyvébe 82
Egy emlék a kórházban 85
A bokor a viharhoz 86
Hallod-e szív, szivem! 87
Itt alszik a költő 88
Az év végén 88
Nyakravaló 90
Egy goromba tábornokhoz 90

A Petőfi Sándor költeményei - Táj- és életképek tartalomjegyzéke:
Bevezetés: Petőfi táj- és életképei 7
Furcsa történet 11
Farkaskaland 12
Szeget-szeggel 13
Lopott szó 15
A nemes 17
Halvány katona 17
Fürdik a holdvilág 18
A csaplárné a betyárt szerette 18
Megy a juhász szamáron 19
Vándorélet 20
Ebéd után 21
Színbirálat 23
Hejh büngözsdi Bandi 23
Ezrivel terem a fán a meggy 24
Kedves vendégek 25
A boldog pestiek 26
Ambrus gazda 27
Az alföld 28
Az alföld 28
Est 31
Pinty úrfi 32
A nap házasélete 34
Katona vagyok én 34
János gazda 35
A tintás üveg 35
Az öreg úr 37
Pál mester 37
Igy is jó 38
Gyors a madár, gyors a szélvész 39
Kicsapott a folyó 39
Pest 39
Orbán 40
Téli világ 41
A nap 42
Egy szép hölgy emléke 43
Mi kék az ég 43
Ki a szabadba! 44
Az erdei lak 45
Holdvilágos éj 46
Liliom Peti 47
Falun 48
Én és a nap 50
A zsiványság vége 50
Örök ölelkezés 51
A csárda romjai 51
A sivatag koronája 54
Mi szebb, mint 56
Itt állok a rónaközépen 56
Fönséges éj 57
Szép kedvesem 57
A jó aggastyán 57
A hevesi rónán 59
Mint megfogazottátok 60
Kutyakaparó 61
A Tisza 64
A felhők 67
Az árva lyány 68
Két sohaj 70
Katona-élet 73
Arany Laczinak 74
Sári néni 76
A csonka torony 78
A gólya 79
Utazás az alföldön 83
Alkony 84
A munkácsi várban 84
Meleg dél van 86
Falu végén kurta kocsma 86
Ősz elején 88
A kisbéres 89
Hintón és gyalog 90
A koldus sírja 92
Ez már aztán az élet 93
El innét, el e városból 93
Nézek, nézek kifelé 95
Pató Pál ur 96
Az éj 97
Kinn a ménes, kinn a pusztán 99
A téli esték 100
A jó tanitó 103
A puszta télen 105
A tél halála 107
Kis-Kúnság 108
Milyen lárma, milyen vígadalom 113
A csámpás legény 114
A huszár 115

A Petőfi Sándor vegyes költeményei I. - Népdalok. Bordalok tartalomjegyzéke:
I. Irói képek
Kerényi Frigyeshez 5
A régi jó Gvadényi 7
Egressy Gáborhoz 8
Tompa Mihályhoz 10
Vahot Sándorhoz 12
Jókai Mórhoz 13
Szemere Pálhoz 15
Vajda Péter halálára 16
Várady Antalhoz 18
Arany Jánoshoz 21
Tompa Mihálynél 22
Széphalmon 24
Levél Arany Jánoshoz 26
Homér és Oszián 29
Kazinczy gáborhoz 31
Czakó temetésén 33
Adorján Boldizsárhoz 34
Rózsavölgyi halálára 36
II. Elmélkedés, világgyülölet
Levél egy szinész barátomhoz 38
Hír 41
A világ és én 41
Mulatság közben 42
Az utolsó ember 43
Felhő és csillag 44
Remény 45
Hogy van, hogy azt a sok gazembert 45
Álmaim 45
Álmos vagyok 47
Visegrád táján 48
Az őrült 48
Mért vagyok én még 51
Elvándorol a madár 52
Nem sírok én 52
Szeretném itt hagyni 52
Annyit sem ér az élet 53
Voltak barátim 53
Szállnak reményink 53
Emlékezet 53
Viseld egyformán 54
Ha jőne 54
Egy bölcs 54
Mi a dicsőség 54
A bánat 55
Gyertyám homályosan 55
Mondják, hogy 55
Az ember ugyan 55
Elmém ezen 56
Mit ettél, föld 56
Mosolyogjatok rám 56
Ha a sírban 57
Hová lesz 57
Te ifjúság 57
Barátim vagytok 57
Földét a földmíves 58
Nemcsak mi vénülünk 58
Futó folyam 58
Hány csepp van 59
Nem sülyed az emberiség 59
Kik a föld alacsony porából 59
Az én szívem 60
Oda nézetek 60
Már sokszor énekeltem 60
Mivé lesz a föld 61
Ki fogja vajjon 61
Szeretője-e vajjon 61
Oh szerelem 62
Miért hogy láthatatlanok 62
Mulandóság 62
A férj hazajő betegen 62
Barátim megölelének 63
Mint lót-fut 63
Hideg ellen a tél 63
Vajon mi ér 64
Az özvegy 64
Igazság! alszol 64
Az álom 64
Egy gazdag úr 65
Kereszt 65
Voltak fejedelmek 65
Midőn a földön 66
Kivágom én 66
Fövényszem 66
Fejemben éj van 67
Átok és áldás 67
Világgyülölet 68
Rabság 69
Képzelt utazás 69
Kovács Jánosné emlékkönyvébe 71
Ha férfi vagy, légy férfi 71
Édes öröm, ittalak már 72
Világosságot 73
F. A. emlékkönyvébe 76
Az ember 76
A szerelem országa 77
Bölcselkedés 80
A völgy s a hegy 81
Sirvers 82

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék) Petőfi Sándor összes költeményei II. (töredék)

A borító kissé kopottas. A gerinc javított. Belülről megerősített példány. A kötés megnyílt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
4.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba