1.028.068

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Petőfi Sándor I-IV.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin Társulat Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.347 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
Kisebb költemények 1842-1846.
A.B. emlékkönyvébe256
A bánat? egy nagy oczeán323
A bilincs364
A bokrétát, melyet nekem adtál281
A boldog pestiek125
A borhoz157
A borozó41
A csaplárné a betyárt szerette89
A csavargó134
A csárda romjai295
A dal79
A Dunán38
A faluban utczahosszat104
A férj haza jő betegen333
A halál két neme áll előttem147
A hazáról262
A hevesi rónán359
A hold az égen egy ezüst lant227
A hó, a holt föld téli szemfedője201
A hűtlen barátokhoz247
A jégeső szakad314
A jegygyűrű261
A jó aggastyán (Béranger)353
A jó öreg kocsmáros240
Akinek nincs szeretője148
A költészet fája életem150
A költő és a sorsharag66
A költő s a szőlővessző258
A külföld magyarjaihoz158
A leánykákhoz160
A letarlott, megsárgult vidékeken284
A magyar nemes253
A magyar nemzet394
Ameddig a történet csillaga307
Amióta szerelembe estem279
A nap217
A nap házasélete146
A nap házaslegény146
A naphoz144
A nap lement132
A nemes82
A négyökrös szekér252
A nép357
A régi jó Gvadányi135
A sivatag koronája299
A sorshoz215
A szerelem, a szerelem72
A szerelmes tenger340
A szeretőm nyalka gyerek245
A szökevények (Shelley)314
A téren kettős sirhalom van260
A természet vadvirága166
A tintás üveg171
A toronyban delet harangoznak207
A varróleány224
A világ az Isten kertje56
A világ és én209
A világtól elvonulva élni279
A virágnak megtiltani nem lehet73
A zsiványság vége257
Ablakodból hogyha kitekintek267
Adom tudtára mindazoknak123
Adta finnyás közönsége80
Akármikép csűrjük, csavarjuk141
Alacsony kis ház az én lakásom276
Alku256
Ambrus gazda128
Amott a távol kék ködében319
Amott fönn egy csillag ragyog188
Annyit sem ér az élet317
Anyám, anyám, oh203
Apám mestersége s az enyém181
Arany kalászszal ékes rónaság37
Arczképemmel lelkem287
Avagy én már soha meg nem nyugszom288
Az alföld129
Az álom335
Az ember ugyan hova lesz325
Az én szivem egy földalatti lak329
Az erdei lak223
Az én képzeletem nem a por magzatja368
Az én mátkám48
Az én szerelmem nem a csalogány155
Az én szívem329
Az én torkom álló malom116
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz219
Az öreg úr172
Az öreg urnak élete172
Az özvegy gyászba öltözék335
Az őrült308
Az ősz sietve jő357
Azt gondoljátok, a költés szekér136
Azt hivém, hogy csak az emberek közt289
Azt mondom, a mit mindig mondok176
Az utánzókhoz136
Az utósó alamizsna66
Az utósó ember242
Álltam sírhalma mellett194
Álmaim302
Álmaimban gyakran látogatsz meg275
Álmodom-e?100
Álmodtam szépet, gyönyörűt376
Árvalányhaj a süvegem bokrétája115
Átok és áldás339
Barangol és zúg, zúg az őszi szél382
Barátaim megölelének334
Barátaim, csak vigasztalással195
Barátaimhoz57
Barátim vagytok, azt mondjátok327
Barna lányka szép fejéről197
Barna menyecskének231
Bámulja sok oly epedőleg a holdat248
Befordúltam a konyhára72
Beszélgetnek sajkámmal100
Be szomorú az élet énnekem196
Betegségemben88
Bizony, bizony csehül vagyunk114
Boldog éjjel, együtt vagyok rózsámmal165
Boldog, kinek fejére136
Boldogtalan voltam101
Borozgatnánk apámmal94
Borús, ködös őszi idő367
Bölcsőben sír az éber csecsemő79
Bucsú a színészettől123
Bucsú 1844-től178
Bucsú Kun-Szentmiklóstól233
Búm és örömem248
Bús az ember, ha nincs kedve65
Busúlnak a virágok385
Carmen lugubre113
Csalogányok és pacsirták362
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe178
Csokonai152
Daczos leány!323
Dalaim350
Dáridó után149
Deákpályám109
De már nem tudom, mit csináljak118
Deresre húzzák a gazembert82
Derék fiúk mint hagyogatnak el247
Diligenter frequentáltam109
Dínom-dánom49
Disznótorban44
"Drága orvos úr!" szólék eszemhez269
Ebéd után95
Ebédre hítak, elfogadtam250
E gazdag úr miként336
Eger mellett84
Egész úton hazafelé93
Egressy Gáborhoz137
Egri hangok85
Egy asszonyi állathoz251
Egy bölcs hajdan szamáron útazott322
Egy estém otthon94
Egy esztendő a másik sírját ássa178
Egyet mondok, sors, kettő lesz belőle215
Egy fiatal íróhoz249
Egy gondolat bánt engemet396
Egy hajfürthöz231
Egyik kezében eke szarva357
Egy kálomista pap és Csokonai152
Egy pár rövid nap és én mennyit éltem378
Egy szép hölgy emléke218
Egy telem Debreczenben133
Ejnye, mi az isten nyila83
Elfojtott könnyek209
Elhagytam én a várost343
Elmén ezen sokat gondolkodik325
Elkárhozástól félt szegény anyám243
Elmerengek, gondolkozom gyakran350
Elmondanám: "megállj leányka!"78
Elmondom, mit eddig182
Elnémult a fergeteg süvöltő286
Első szerelmem126
Első szerepem43
Elváltam a lyánykától318
Elvándorol a madár316
Elvennélek én, csak adnának103
Emlékezet319
Engem ki nem derül61
Erdélyben382
Erdőben344
E. R. kisasszony emlékkönyvébe389
Ereszkedik le a felhő369
Esik, esik, esik166
Esős idő van, szürke a menny130
Est132
E szobában bűnhődött az 200
Etelkéhez176
Ez a világ amilyen nagy122
Ezrivel terem a fán meggy120
Ez volt aztán az éjtszaka149
Éjfél63
Éj leng alá43
Éjszakáim140
Éj van, csend és nyugalomnak éje266
Éjjel97
Éltem most egyetlen kívánság283
Élet, halál136
Élet, halál! nekem már mindegy!157
Élő halott61
Én56
Én alkotóm, mindenható vagy51
Én és a nap248
Én hozzám benézett a karácsony393
Én nem panaszlok sorsom ellen142
Én vagyok itt, emésztő gyönyöröm188
Érik a gabona70
Fa leszek, ha fának281
Falun236
Farkaskaland53
Fejemben éj van339
Fekete kenyér226
Felhős és csillag247
Felhős az ég hazámon175
Felköszöntés43
Felsülés250
Félre mostan, félre a fejemről290
Félre mostan, hagyjatok magamra266
Fényes csillag, mondd meg nekem164
Figyeljetek reám111
F. L. kisasszony emlékkönyvébe355
Fiuk, az isten áldjon meg175
Folyam, kebled hányszor repeszti meg38
Forrás és folyam260
Földét a földmives felszántja327
Földön hó, felhő az égen85
Fölhangolom olykor a lant idegeit61
Fönséges éj!331
Fövényszem... harmatcsepp338
Fresco-ritornell230
Furcsa történet41
Furgfangos borivó141
Futó folyam hullámai328
Függ már a lant megérintetlenül204
Fürdik a holdvilág az ég tengerében89
Füstbe ment terv93
Fütty80
Gazdálkodási nézeteim110
Gondűző borocska mellett41
Gyalázatos világ230
Gyere lovam164
Gyermekkori barátnémhoz254
Gyermekkori emlékek (Béranger)345
Gyertyám homályosan lobog324
Gyors a madár, gyors a szélvész212
Gyönge vagyok, lelkem, testem101
Ha145
Ha a sírban megszáradt sziveket326
Ha az isten ekkép szólna hozzám285
Ha e sötét betűk, a miket itt írok178
Ha előttem a multat kitárja122
Ha ébren meg nem látogathatsz186
Ha életében nem szerettem volna200
Ha jőne oly nagy förgeteg322
Ha kalapomnak szőre volna145
Hah, börtönöm ajtaja megnyílt219
Hajamnak egy fürtjét levágom320
Halálom147
Halálvágy52
Halhatatlan a lélek, hiszem392
Halvány katona82
Ha szavaid megfontolom372
Hatalmas orvos az idő198
Hattyudalféle114
Hazámban37
Hazugság, a mit annyiszor hallottam194
Háborúval álmodám az éjjel283
Hányadik már a pohár?98
Hány csepp van az óczeánban328
Három szív története238
Hát e falak közt hangozának360
Hát fiú, olvastam azt a verset138
Hát hogy mint vagytok otthon112
Hátrább vonul mindegyre359
Hegedűszó, furulyaszó, czimbalom49
Hegyen ülök, búsan nézek le róla259
Hej Büngözsdi Bandi, istentelen zsivány119
Hejh Debreczen119
Hejh édes szülőimék162
Hejh nekem hát vigasztalást mi sem ad?76
Hej zsiványság, derék szép zsiványság223
Hiába Pest csak Pest, tagadhatatlan!214
Hiába várlak hát ezentul?204
Hideg ellen a tél334
Hír208
Hírös város az alfődön Kecskemét116
Hm, bizony csak sok nem úgy halad173
Hogyha én majd meghalok107
Hogy játszottak? ne is kérdezzétek108
Hogy van, hogy azt a sok gazembert300
Hol jó bort érezek, betérek84
Hol vagy te, régi kedvem?193
Hol van oly nagy pusztaság, mint keblem?270
Holdvilágos éj227
Honán kül a fiú40
Honfidal77
Hortobágyi korcsmárosné angyalom46
Hová lesz a kaczaj326
Hová levél, te szebb reményeinek184
Hozzá150
Hull a levél a virágról182
Ifjúság244
Ifjú szivecskéd legelőször játsza221
Igazság! alszol? vagy meg is halál?335
Igy is jó208
Igyunk!148
Imádságom243
Irtózatók koronként álmaim302
Ismerjetek meg végre, ki vagyok246
Isméred e gyűrűt?261
Istenem, be várva várom48
Isten csodája307
Isten veled, te elpártolt barát80
István öcsémhez112
Itt ahonnan messze kell utazni240
Itt állok a rónaközepén321
Itt van a tél, a hideg él54
Ivás közben98
Jaj a hátam, jaj a hátam58
Jaj, be bús ez a harangszó185
Javulási szándék87
János gazda derék gazda167
Járjatok be minden földet394
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben46
Játszik öreg földünk199
Jertek barátim, vagy egy-két forintom110
Jókai Mórhoz293
Jó Petőfi, te sem félhetsz68
Jőj, tavasz jőj gondolám az ősszel195
Jövendölés50
Juhász legény, szegény juhász legény256
Jut még eszedbe a fiú168
Kalmár időket élünk mostanában256
Karácsonkor393
Katona barátomhoz122
Katona vagyok én163
Katonának száműzött balvégzetem38
Kedves vendégek124
Kegyelmednek már rég pihen a pennája135
Kéket mutatnak még a távol erdő199
Kél a hold, az éj lovagja147
Kellemetlen őszi reggel386
Képzelt utazás (Béranger)357
Képzetem232
Kerényi Frigyeshez105
Kereszt jutalma a fáradságoknak336
Keresztúton állok75
Két testvér180
Két vándor40
Ki a szabadba látni a tavaszt221
Kicsapott a folyó214
Ki fogja vajon megfejteni331
Kik a föld alacsony porából329
K. J. kisasszony emlékkönyvében389
Kinézek én, benéz a hold97
Kinn a kertben voltunk369
Király vagyok most minden alkonyon236
Kis furulyám szomorúfűz ága75
Kis lak áll a nagy Duna mentében47
Kis menyecske, szép kis menyecske120
Ki vagyok én? nem mondom meg70
Kivágom és keblemből szívemet338
Komor, mogorva férfiú215
Költői ábránd volt, mit eddig érzék373
Költő lenni vagy nem lenni210
Kördal65
Különben én becsüllek, oh pohár108
K. Vilmos barátomhoz38
Lant és kard175
Ládámat tolvajtól nem féltem én218
Lánggal égő teremtette71
Láttad-e angyalom a Dunát176
Láttam két hosszu nap191
Le az égről hull a csillag192
Legboldogabb percz az életünkben az257
Legyen átok a földön339
Lement a nap, de csillagok262
Levél egy színész barátomhoz168
Légy átkozott, te átkos pillanat210
Liliom Peti volt ám csak a229
L....né51
Lyánka, mikor úgy együtt sétáltunk278
Lopott ló63
Magány96
Magyarország230
Matildhoz55
Már ezt fel nem tettem rólad64
Már sokszor énekeltem330
Megénekellek137
Megfagy a szív, ha nem szeret355
Meghalt... ki? azt mit kérditek113
Megiszom én a bort, mert szeretem141
Megkopott a mentém préme208
Megköszönöm az ilyen őszt151
Megláttuk egymást és a szerelem251
Megmondtam úgy-e, térj eszedre88
Meg ne ítélj271
Megölte valaki magát215
Megpendítem hónapok multával292
Megteremtéd lelkem uj világát265
Megúnt rabság62
Megvallom, hogy én az iskolában274
Megvetésem és utálatomnak209
Megy a juhász a szamáron90
M.E. kisasszony emlékkönyvébe257
Melyik a legvígabb temető?320
Menjünk, menjünk a földbe177
Menybéli Isten, ördög és pokol351
Meredek a pinczegádor119
Merengés68
Merre oly nagy széllel Ambrus gazda?128
Messze estem oh lánykám beszédes289
Messze, messze a világ zajátul96
Messze vándoroltam205
Még úgy csak megjárja, ha az ég140
Méhek s virágok kertednek lakói256
Mért nem születtem ezer év előtt?159
Mért vagy hozzám oly idegen55
Mért vagyok én még a világon313
Mi a dicsőség?322
Mi a remény? förtelmes kéjleány295
Mi az a nap?217
Mi az fölöttem? ég, vagy sírbolt242
Mi bűvös-bájos hang?205
Midőn a földön még csak pár ember vala337
Midőn nagyon bánt a vad fájdalom201
Miért aggódol, lelkem jó anyám?226
Miért, hogy láthatatlanok333
Miért mondjam, hogy nem355
Miért szeretsz te engemet293
Miért tekintesz be a szobámba190
Mi foly ott a mezőn102
Mi haszna, hogy a csoroszlya45
Mi hát az a hír, a költőnek a híre?208
Mihelyst megláttalak, leányka278
Mihelyt megpillantottalak230
Mi kék az ég!220
Mikor a láncz lehull384
Mikor isten a férfit teremté247
Mikor térsz már eszedre te Sándor87
Mi lelt?147
Miljom átok, bort a bilikomba43
Milyen furcsa álmom volt az éjjel290
Milyen víg a világ355
Mi nagyobb a nagy Szent-Gellért-hegynél102
Minden virágnak, minden kis fűszálnak310
Mindent elkövettem63
Mindig biztattál jó apám181
Mnt a porszem szélvész63
Mint az szív az első szerelemnek titkát223
Mint felhők a nyári égen346
Mint lót-fut a boldogság után334
Mintha a nagy nehéz321
Mi szebb, mint a szép gyemeklyány320
Mit ettél föld, hogy egyre szomjazol325
Mit háborgattok?308
Mit nekem, te zordon Kárpátoknak129
Mit nem tettem volna érted184
Mit szól a bölcs?173
Mit ugattok, mit haraptok?166
Mi vagy keblem?371
Mi van innen távol?390
Mivé lesz a föld? Megfagy-e, elég-e?331
Mi volna különös azon193
Mondád anyám, hogy álmainkat50
Mondják hideg nyugalmasan244
Mondják, hogy mindenikünk bir324
Mondom, ne ingerkedjetek velem118
Mosolyogjatok rám, oh mosolyogjatok325
Most kezdem én csak még ismerni354
Most már mullassatok kedves217
Mögöttem a múlt szép kék erdősége317
Mulandóság, a királyok királya333
Mulatság közben217
Nagy-Károlyban360
Nála voltam, a kedves leánynál267
Ne haragudjatok rám160
Nehéz, nehéz a szivem366
Ne hozd, ne hozd azt a bort kis leány97
Nemcsak mi vénülünk, mi emberek327
Nem csoda, hogy ujra élek379
Nem ért engem a világ391
Nem háborítom-e nyugalmad189
Nem megyek én innen sehova74
Nem nézek én, minek néznénk az égre?104
Nem Pesten történt, nem panaszkodom316
Nem süllyed az emberiség328
Nem tesz föl a lyány magában164
Nem tudom, mi lelt ma engem147
Nem úgy van a mint volt297
Nem ver meg engem az isten105
Nincsen oly bú248
Nincs jogom, hogy féltselek leányka273
Remény295
Reszket a bokor, mert392
Rég elhuzták az esteli harangot348
Rég veri már a magyart a teremtő228
Részegség a hazáért175
Rossz verseimről218
Rövidre fogtam a kantárszárat386
Semmi vágyam, semmi kedvem258
Senki sem szól így a fellegekhez361
Sík a puszta, mint a pihenő tó301
Síkos a hó, szalad a szán74
Sírba tették első szeretőmet270
Sírom107
Sírt nekem, sirt és koporsót52
S. K. emlékkönyvébe257
Soha nem volt az szerelmes az aki280
Sok embert ismerek323
Sok van, miben büszkélkednem lehet304
Sors, nyiss nekem tért349
Sovány ősz151
Sötétzöld sátoros344
Szabadságért küzdött az ifjú364
Száll a felhő magasan367
Szállnak reményeink, e szép madarak318
Száz alakba öltözik szerelmem274
Szeget szeggel58
Szelíd a forrás, habjai s dalai260
Szemek, mindenható szemek156
Szemere Pálhoz304
Szemfájásomkor143
Szemrehányás64
Szent a költő lantja206
Szent borzalommal nyujtom im feléd150
Szent Kleofás!91
Szerelem és bor176
Szerelem, szerelem105
Szerelem- és pipadal92
Szerelemnek lobogója szivem276
Szerelemnek rózsákkal364
Szerelemvágy212
Szerelem vándorai147
Szerelmem zúgó tenger156
Szerelmes vagyok én365-366
Szerelmetes barátom, jó napot105
Szeretlek én, miként még ember356
Szeretlek én téged pipám92
Szeretnék már szeretni ujólag212
Szeretném itt hagyni a fényes világot317
Szeretője-e vajon a testnek a lélek?332
Szeretsz tehát384
Szép kedvesem332
Szép vidéknek szépséges leánya263
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe361
Színbírálat108
Színésszé lettem43
Szived bölcsőben fekvő csecsemő389
Szivem, te árva rabmadár155
Szobámban130
Szomjas ember tűnődése83
Szól a kakas innen-onnan233
Szüleimhez162
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe256
Takarékosság141
Tavasszal megy ki a szabadba355
Tán én nem tudnék írni?47
Te a tavaszt szeretted370
Te ifjúság, te forgó szél326
Téli éj215
Tél végén79
Temetésre szól az ének76
Temetőben61
Természet! még te is gúnyolódol?189
Te sem termettél ám szakácsnak230
Te szivemnek szép gyönyörűsége117
Te vagy óh szép alföld végtelen rónája295
Te vagy, te vagy barna kis lyány372
Te vagy, valóban te vagy az?254
Te voltál egyetlen virágom187
Teremtő isten, szemeimre143
Tied vagyok, tied hazám!77
Ti fekélyek a hazának testén158
Tizenkettőt ütött az óra202
Tompa Mihályhoz138
Tudom, mint boldogítod férjedet178
Ugyan még meddig zengitek362
Úgy jóllaktam, hogy még!95
Úgy sírhatnék, megbántott valami209
Üdvezellek ifjú pályatárs249
Ült a lyányka boldogan tűnődve340
Vadon téli éj305
Vadonban43
Vadonerdő a világ körültem273
Vahot Sándorhoz206
Vajda Péter halálára312
Vajon mi ér?335
Van a nagy alföldön csárda sok225
Van én nekem egy kedves czimborám180
Varróleány a szeretőm224
Vasárnap volt, nem felejtem én el 268
Vándorélet91
Vándorszínész korában Megyeri171
Változás297
Verseim150
Végszó***hoz80
Vén épület már a világ257
Véres napokról álmodom387
Vidám fiuk, kik bornál353
Vidék, hol egykor ringatott345
Világgyűlölet351
Világoskék a csillagos éjszaka388
Virágoskert a költő szíve255
Virány a mult126
Viseld egyformán jó s bal sorsodat319
Vízen100
Vizet iszom111
Volnék bár sivatag154
Volt a honvédő legénység82
Voltak barátim318
Voltak fejedelmek337
Voltak sokkal jelesebbek, mint én272
Volt egy lovag, kinek nem volt hazája238
V.S.-né emlékkönyvébe178
Zárjátok be már az koporsót185
Zöld leveles, fehér347
Zsuzsikához97
II. KÖTET
A bokor a viharhoz289
A csillagos ég122
A csonka torony70
A farkasok dala15
A felhők27
A földön is harag325
A gólya72
A gyáva faj, a törpe lelkek252
A haraghoz184
A hegyek közt287
A hold elégiája155
A honvéd336
A jó tanító202
A Kárpátoktól le az al-Dunáig294
A király esküje248
A király és a hóhér231
A királyokhoz225
A kisbéres131
A koldus sírja156
A költészet109
A kutyák dala15
A küszöbön guggol Sári néni68
A ledőlt szobor236
A magyar ifjakhoz29
A magyar nép260
A magyarok istene234
A magyar politikusokhoz177
A majtényi síkon65
A márcziusi ifjak257
Amióta én megházasodtam136
A munkácsi várban92
A nemzetgyűléshez262
A nemzethez276
A nép nevében33
A puszta, télen204
A rab153
A rab oroszlán200
A sivatag lakói133
A szabadsághoz222
A szájhősök126
A szerelem48
A szerelem országa143
A székelyek334
A székelyekhez292
A szél30
A tavaszhoz233
A tél halála215
A téli esték189
A Tisza25
A XIX. század költői16
A történeteket lapozám52
A türelemről54
A vándor legény113
A végtelen birodalom helyett200
A vén zászlótartó296
A virágok 49
A völgy s a hegy208
Adorján Boldizsárhoz192
Akaszátok föl a királyokat!311
Alig hogy kivettek a bölcsőbül238
Alig viradt, már újra alkonyúl298
Alkony88
Amott az a hegy93
Anyám tyúkja214
Arany Jánoshoz20
Arany Jánosnál159
Arany Laczinak66
Augusztus 5-én104
Ausztria243
Az árva lyány37
Az elhagyott zászló102
Az életczél boldogság192
Az ember135
Az erdélyi hadsereg330
Az erdőnek madara van85
Az éj172
Az én Pegazusom110
Az év végén320
Az időhöz84
Az itélet52
Azokon a szép kék hegyeken túl132
Az országgyűléshez212
Az utósó virágok141
Az volt a nagy, nagy munka147
Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok225
Azt hittem, hogy szemembül a sors111
Állj meg, feleségem171
Állt egy szobor magas hegy tetején236
Álmodtam a minap143
Bánk bán239
Bányában62
Beaurepaire216
Beszél a fákkal a bús őszi szél133
Béranger legújabb dala278
Bírom végre Juliskámat63
Bíró, bíróm, hivatalod167
Bizony mondom, hogy győz most a magyar325
Bordal223
Bölcselkedés és bölcsesség151
Bucsú298
Bucsú a nőtlenségtől130
Bucsú-pohár78
Czakó temetésén183
Csak egy leánynyal van kevesebb37
Csak ugy omlanak most hozzám123
Csatadal310
Csatában325
Csendes élet146
Csendes magányból159
Csendes tenger rónaságán180
Csillagnak születtél80
Csuklyában jár a barát28
De mért is gondolok rá36
Dicsérsz, kedves161
Dobzse László261
Dobzse László ő felsége261
Durva zsarnok, jégszívű tél215
E durva ágyon196
Egressy Etelke17
Egy apához169
Egy barátom az ifjúság7
Egy emlék a kórházban196
Egyik kezemben a fegyverem223
Egykor és most!141
Egy könyvárus emlékkönyvébe192
Ejh mi a kő! tyúk anyó214
Éjfél lesz12
Elég soká voltunk fajankók251
Elértem, amit ember érhet el138
El innét, el a városból158
Elpusztuló kert ott a vár alatt308
Első esküm53
Európa csendes, ujra csendes323
Ez a te lyányod, Gábor17
1848301
Ezer ölre vagyok idelenn62
Ez már aztán az élet157
Édes hazám, Magyarország312
Édes öröm ittalak már31
Élet vagy halál294
Én hittem-e egykor67
És az idő eljött253
És vége a komédiának146
F. A. emlékkönyvébe55
Falu végén kurta kocsma112
Fekete-piros dal245
Fekszem hanyatt122
Feküdjetek172
Feleségek felesége191
Feleségem és kardom233
Feleségem nevenapján179
Fenegyerek volt az a Kun László266
Félre kislelküek234
Fiam születésére318
Fiúk valék még, iskolás fiú53
Fogadjatok be, ti dicső falak332
Forradalom280
Föl!251
Föl a szent háborura338
Földre szállt a legnehezebb angyal95
Fölszedtem sátorfám81
Föltámadott a tenger224
Föl tudnám én is öltöztetni55
Fut Bécs felé Jellasics 296
Galamb van a házon233
Ha én hegy volnék208
Hadd támadjon föl még egyszer78
Ha én madár volnék27
Ha én kedvesemről gondolkodom58
Ha férfi vagy, légy férfi8
Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt245
Hallod-e szív, szívem290
Haloványul a gyáva szavamra280
Hazánk szentje, szabadság vezére231
Háború volt35
Hány hét a világ?281
Három fiú21
Három madár274
Hejh, mostan puszta ám204
Hejh, vannak ma számadások186
Hideg, hideg van ott kinn207
Hideg idő, hűs őszi éj303
Hintón és gyalog148
Híres szépség79
Hogyan vagy, kedves jó leányka108
Hogyha üres az embernek113
Hogy kitelt a francziáknál216
Hogy volna kedvem205
Hol vannak a hellének116
Homér és Oszián116
Hova lett a tarka szivárvány189
Hova szivem, lelkem258
Ide, ide fiamat kezembe318
Ijfu lánya a vén télnek233
Ilyen asszony való nékem235
Indulsz, pályavégezett év320
Ismét magyar lett a magyar264
Isten, alkotál-e145
Isten hozzád, gyönyörű hazugság145
Isten után legszebb és a legszentebb név336
Itt a gyűrű104
Itt a nyilam, mibe lőjjem?309
Itt a próba, az utósó338
Itt alszik a költő304
Itt benn vagyok a férfikor nyarában286
Itt születtem én ezen a tájon255
Itt tüzé föl piros zászlaját92
Itt vagyok, itt vagyok86
Itt van az ősz, itt van ujra307
Jőj el végre valahára289
Kiapadsz-e harag184
Kecskemét városa39
Kemény szél fúj216
Keserű élet, édes szerelem24
Kérdezed: szeretlek-e?77
Készülj, hazám!227
Két ország ölelkezése253
Két sohaj39
Kinn a ménes, kinn a pusztán185
Kis fiú halálára238
Kis Juliskám, feleségem170
Kis-Kunság258
Kit feledni vágytam50
Kívül-belül szomorú csárda9
Konduljanak meg a vészharangok276
Kont és társai312
Kopogtatnának. Kérdém.82
Koszorút kötöttem271
Könnyez a részvét183
Köröskörül sötét felhő292
Kun László krónikája266
Kutyakaparó9
Laczi te66
Lassabban haragos lelkek testvére289
Látod, látod, vagy mit látnál165
Látom kelet leggazdagabb virányit94
Lenézik a szegény költőket177
Lenkei százada271
Lennék én folyóvíz71
Levél Arany Jánoshoz105
Ma egy éve270
Magas hegy tetején régi Buda vára283
Magyar történet múzsája219
Magyar vagyok23
Ma lágyan suttogó30
Már galambom, engedj meg103
Már mi nékünk ellenségünk238
Másnak szivem mindig24
Meddig alszol még hazám?152
Meddig tart ez az őrült hangzavar126
Megbántott a rózsám121
Megesküdt a király248
Meghaltál-e?105
Megint beszélünk s csak beszélünk230
Megjött, megjött az óhajtott98
Megtépve, megcsúfolva102
Meleg dél van93
Menny és föld145
Messze, messze, messze18
Még alig volt reggel186
Mélységes völgyben192
Még kér a nép33
Még nyilnak a völgyben a kerti virágok138
Mért vagyok én a hold155
Mi a szerelem149
Mi lárma ez megént?80
Mi volt nekem a szerelem?40
Miért kisérsz247
Miért vagy oly kevély13
Miért zárjátok el az útamat265
Miként elpusztult Jeruzsálem243
Miljók nevében emelem szavam140
Mily szép a világ!67
Milyen lárma, milyen vigadalom!304
Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk330
Mindent tevél, amit szabad169
Mint elátkozott királyfi168
Mind vadállat, mely halálát sejti156
Mióta elváltam édes szeretőmtűl65
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?196
Mit daloltok még ti, jámbor költők?291
Mi nem beszél az a német244
Mondjátok: Jer Párizsba181
Mosolyogj rám!176
Múzsám és menyasszonyom82
Ne bántson az meg115
Ne feledd a tért206
Ne fogja senki könnyelműen16
Nehéz nekem már a bocskor46
Nem akarok elrohadni59
Nem angol ló az én Pegazusom110
Nem a terhes szekér84
Nem mondom én: előre székelyek334
Nem ül kevélyebben131
Nemzeti dal218
Négy ágú épület56
Négy nap dörgött az ágyu324
Nézek, nézek kifelé162
Nincs nevetségesebb az embernél135
Nyári napnak alkonyúlatánál25
O. B. kisasszonyhoz119
Oh Manuel, fölkelt im Francziaország278
Oh ne bántsd a költőt164
Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe222
Oh szent költészet109
Okatootáia174
Olaszország209
Olyan s nap88
Ott alant, alant a mélyben287
Ott álltok a teremnek küszöbén262
Ott a zerge a kősziklán133
Ősz elején129
Őszi éj165
Őszi idő a javából141
Pacsirtaszót hallok megint326
Palota és kunyhó13
Panyó Panni88
Pató Pál úr168
Pesten járt kend, bátya281
Péter bátya327
Pompás kis útazás76
Puszta föld ez, ahol most járok75
Rákóczi231
Respublica273
Respublica, szabadság gyermeke273
Rég eltemette a nyarat148
Róla és csak róla szól79
Rongyos vitézek55
Rózsabokor a domboldalon168
Rózsavölgyi halálára210
Sári néni68
Szeptember végén138
Sokat beszéltek, szépet is212
Sokféle a madár72
Sötét a bánya42
Süldő poéták, bikficzek149
Süvölt a zivatar15
Szabad a magyar nép260
Szent sír18
Szerelemnek rózsafája206
Szeretlek én, szeretlek téged198
Szeretlek, kedvesem306
Szép mulatság téged néznem119
Szép napkeletnek163
Széphalmon89
Szilveszter éje 1847-ben186
Szivem125
Szolgaságunk idejében257
Szolgáltam én Mars uramnál118
Szólt az édes apa21
Szomorú éj12
Szüleim halálára335
Szülőföldemen255
T.M. kisasszonyhoz108
Talpra magyar, hí a haza218
Tarka élet118
Te a nemzet-hálátalanság89
Te az enyim, én a tied66
Te éretted harczolék153
Tedd le bojtár a subádat41
Tenger-kéj vettem körül183
Teremtve van-e a világ152
Ti ákáczfák a kertben299
Tiszteljétek a közkatonákat!300
Tiszt vagyok, ha lát a közlegénység300
Tíz katona esett a helységre327
Tíz pár csókot egy végbül153
15-ik márczius, 1848.219
Toldi írójához elküldöm20
Tompa Mihálynál86
Tőled válok, legrégibb barátom130
Trombita harsog, dob pereg310
Tudod, midőn először ültünk293
Türelem, le a birák54
Tűz59
Ujonnan visszajött a régi baj32
Utazás az alföldön76
Uton vagyok s nem vagy velem255
Ügyefogyott király volt az239
Ül a király nagy kevélyen231
Üljetek föl képzetemnek48
Üres már a fecskefészek129
Vajda-Hunyadon332
Valahogy127
Van biz ott202
Van-e egy marok föld194
Van egy ország, úgy híják174
Van-e mostan olyan legény226
Vasuton183
Válasz kedvesem levelére98
Várom, várom lakodalmam127
Vesztett csaták, csúfos futások319
Végre megtörtént a335
Vén muzsikus, mit vétettem210
Vén torony áll a rónaság felett70
Vérmező283
Világosságot42
Zöld Marczi56
III. KÖTET
Bevezetés: III. Petőfi elbeszélő költeményei. Írta Badics Ferencz5
Elbeszélő költemények
A helység kalapácsa I-IV.27
János vitéz I- XXVII. (1844)63
Szerelem átka (1845)112
Tündérálom (1846)116
Salgó (1846)123
Szilaj Pista I-V. (1846)138
Szécsi Mária (1847)148
Bolond Istók (1847)160
Az apostol I-XX. (1848)182
IV. KÖTET
Bevezetés: IV. Petőfi prózai munkái. Írta Badics Ferencz5
Beszélyek:
A szökevények19
A nagyapa24
A fakó leány s a pej legény59
Tigris és Liéna. Történeti dráma négy felvonásban95
Utirajzok:
Uti jegyzetek181
Uti levelek Kerényi Frigyeshez210
Naplójegyzetek és hírlapi czikkek:
Lapok Petőfi Sándor naplójából263
Naplótöredékek: I. Históriai jegyzetek (1848-49) II. Erdélyi út (1849) III. Zoltán fiam életrajza (1849)282
Hírlapi czikkek (1848-49)289
Nyilt levél a Kis-Kunokhoz302
Nyilt levél a szabadszállásiakhoz307
Petőfi proclamatiója (1848)310
Levél Szathmármegye alispánjához315

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv