857.808

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Petőfi Sándor költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Helikon Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Bőr
Oldalszám: 957 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 13 cm
ISBN: 963-207-508-0
Megjegyzés: Sorszámozott kiadás. 750 példányban adták ki.

Tartalom

1838-1842
(Immár kész koszorúnk..)5
A hűtlenhez6
Áldozat7
7
(Kegyetlen a végzet...)8
(Rákosnak szomorú mezején...)8
(Hasztalanúl vágyasz..)9
(Bűvölőn hangzik dalod...)9
Elválás (Itt a bucsúperc: válok...)9
Bucsú (Irígyen a sors...)10
Triolett11
Első szerelem11
Galga partihoz12
Honvágy (Borúnak éjjelén...)12
A Dráván13
Álom13
A visszatért14
Az őrágyhoz14
Boszú15
Elválás (vert az óra...)15
Kuruttyoló16
(Hogyha messze lészek...)18
(Szeretlek, mint a hold..)19
(Szende, szerény ibolyák...)19
Örök bú19
Zivatar19
Ujság20
Változás (Míg a földet gyász temette...)21
Csal21
Vendég22
Elegia22
(Ujra mosolyog a táj...)23
(Pompej magzatjait...)23
(Zápor zápor után..)23
(A szerelem jelenté...)23
Méz és csók24
(Erdő szélén...)24
(Fürge méh...)24
Lehel (Mennydörög az óriás kürt...)24
Vándordalok 1. Távoli szeretteimtől... 2. Hová, hová az égi úton....27
(Hányszor mondád...)28
Tünődés28
Hazatérés29
Pórnak esti dala30
Ifju a pataknál31
Elegia egy várrom fölött32
Ideál34
Két vándor36
Lenke sírján37
(Magas trónján a sors ül...)38
Dalforrás38
Változó ízlés39
Ideál és való40
A borozó40
Szín és való41
Lehel (A kürtkeblbe fú Lehel....)43
Tolvaj huszár45
Mi haszna, hogy a csoroszlya...46
(Jön az ősz, megy a gólya már...)46
(Kakasszóra hajnal ébred...)47
A bujdosó48
A Dunán49
Hazámban49
Furcsa történet50
Járnak-kelnek sokan zöld erdőben...51
K.... Vilmos barátomhoz52
Könnyeim53
Hortobágyi kocsmárosné...54
Felköszöntés55
Vadonban56
Első szerepem56
Disznótorban56
1843
Pálnapkor58
Dínomdánom58
Víz és bor59
Az első dal60
Jövendölés62
Halálvágy63
Farkaskaland64
Lopott ló65
Én66
Szeget szeggel67
Barátaimhoz69
Távolból70
Ki vagyok én? nem mondom meg...71
Lánggal égő teremtette...71
Az én mátkám72
Az utósó alamizsna72
Szemrehányás75
Érik a gabona...75
Befordúltam a konyhára...76
Kördal76
Hej, nekem hát vigasztalás mi sem ad...77
L.....né78
Merengés78
Temetőben80
Kis furulyám szomorúfűz ága...81
A szerelem, a szerelem....81
Élő halott82
Temetésre szól az ének...82
Matildhoz83
A virágnak megtiltani nem lehet...83
Nem megyek én innen sehova...84
Síkos a hó, szalad a szán...84
Megúnt rabság85
1844
Honfidal87
Elmondanám...88
A dal88
Fütty88
Végszó***89
A nemes90
Halvány katona91
Szomjas ember tünődése91
Ivás közben92
Boldogtalan voltam...94
Nem ver meg engem az isten...94
Hírös város az Alfődön Kecskemét...95
Tél végén96
De már nem tudom, mit csináljak...96
Keresztúton állok...97
Eger mellett97
Egri hangok98
(Virít a kikirics..)99
Gyönge vagyok...100
Fürdik a holdvilág az ég tengerében...100
Vándorélet101
Szerelem- és pipadal102
Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél...103
Kis menyecske, szép kis menyecske...103
Füstbe ment terv104
Egy estém otthon104
Mi folyik ott a mezőn...106
Mondom, ne ingerkedjetek velem...107
Irtóztató csalódás107
Magány108
Ebéd után109
Álomodom-e?110
Zsuzsikához (Ne hozd, ne hozd azt a bort...)110
Zsuzsikához (Kicsinke szőke kisleányka!...)110
Éjjel111
Vizen112
A faluban utcahosszat...112
Sírom113
Poharamhoz113
Deákpályám114
Gazdálkodási nézeteim114
Hattyudalféle115
Az én torkom álló malom...116
Te szivemnek szép gyönyörűsége...117
Meredek a pincegádor...117
Katona barátomhoz118
Megy a juhász szamáron...118
Pusztán születtem...119
Árvalányhaj a süvegem bokrétája119
Kerényi Frigyeshez120
Bucsú a szinészettől121
Elvennélek én, csak adnának...122
Kedves vendégek123
A boldog pestiek124
A csaplárné a betyárt szerette...125
Nem nézek és, minek néznék? az égre....125
Hej, Büngözsdi Bandi...126
Ezrivel terem a fán a meggy....126
Ez a világ milyen nagy..127
Vizet iszom127
Carmen lugubre128
Első szerelem129
Ambrus gazda130
Az alföld131
István öcsémhez132
Javulási szándék133
Betegségemben134
Színbirálat135
Szinházban136
Egressy Gáborhoz136
Szobámban138
Est139
Egy telem Debrecenben140
A csavargó141
A régi jó Gvadányi142
Az utánzókhoz143
Élet, halál143
A helység kalapácsa144
Hozzá174
Szülőimhez174
Tompa Mihályhoz176
Éjszakáim177
Furfangos borivó178
Takarékosság178
Pinty úrfi179
Szemfájásomkor180
Ha180
Szerelem vándorai181
Halálom181
Mi lelt?182
Igyunk!183
Dáridó után184
Verseim184
Színészdal185
Levél egy szinész barátomhoz187
A tintásüveg188
A naphoz189
A nap házasélete190
A leánykához191
Sovány ősz192
Legenda193
Védegyleti dal194
Volnék bár....195
Szivem, te árva rabmadár!196
Csokonai196
Battyhányi és Károlyi grófnék197
Mért nem születem ezer év előtt?198
Az én szerelmem...198
Szemek, mindeható szemek199
Szerelem, zúgó tenger...199
Élet, halál! nekem már mindegy!200
A borhoz201
A külföld magyarjaihoz201
V. Ferdinándhoz203
János vitéz203
A természet vadvirága245
Pál mester245
Esik, esik, esik...246
Gyere, lovam...247
A hegyoldalt venyigesor takarja...247
János gazda248
Az öregúr249
Szerelem, szerelem...249
Fényes csillag...250
Boldog éjjel...250
Szerelem és bor251
Mit szól a bölcs?252
Katona vagyok én...252
Nem tesz föl a lyány magában egyebet..252
Részegség a hazáért253
Lant és kard253
A királyok ellen254
Rabhazának fia255
Etelkéhez255
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe255
V. S.-né emlékkönyvébe255
Bucsú 1844-től255
1845
A magyar nemzet (Oh ne mondjátok nekem...)257
Két testvér258
Apám mestersége s az enyém259
Hull a levél a virágról...260
Elmondom, mit eddig...260
Mit nem tettem volna érted...261
Hová levél?....262
Zárjátok be már azt a koporsót263
Jaj, de bús ez a harangszó!263
Ha ébren meg nem látogatsz...263
Te voltál egyetlen virágom...264
Amott fönn egy csillag ragyog...265
Én vagyok itt...265
Nem háborítom-e nyugalmad...266
Természet! még te is gúnyolódol?266
Miért tekintsz be szobámba?267
Láttam két hosszu nap...268
Hol vagy te, régi kedvem?269
Le az égről hull a csillag269
Mi volna különös azon...269
Ó, a kedves drága kisleány...270
Álltam sírhalma mellett...270
Hazugság, amit..271
Barátim, csak vigasztalással....271
Jőj, tavasz, jőj...271
Be szomorú az élet énnekem...272
Panaszkodám hát?...273
Hatalmas orvos az idő...273
Játszik öreg földünk...274
Kéket mutatnak még...275
Ha életében...275
E szobában küszködött...276
A hó, a holt föld téli szemfedője276
Midőn nagyon bánt...277
Tizenkettőt ütött az óra...277
Anyám, anyám...278
Hiába várlak hát...279
Függ már a lant...279
Vahot Sándorhoz280
A világ és én281
Költő lenni vagy nem lenni282
Elfojott könnyek284
Hír284
Téli világ284
A toronyban delet harangoznak...286
Így is jó286
Gyors a madár, gyors a szélvész...286
Piroslik a kecskerágó...287
Kicsapott a folyó...287
Pest288
Orbán288
A sorshoz289
A nap289
Mulatság közben289
Rossz verseimről290
Azokhoz az én jó pesti pajtásimhoz290
Mi kék az ég!291
Ki a szabadba!292
Magyarország292
Mi bűvösbájos hang...293
Felsülés293
Az erdei lak294
Van a nagy alföldön csárda sok...295
Paripámnak az ő színe fakó...295
Fresco-ritornell296
Egy asszonyi állathoz296
A. B. emlékkönyvébe297
P....y Vilma kisasszonyhoz297
A varróleány298
Messze vándoroltam...299
Szerelemvágy300
Egy szép hölgy emléke300
Rég veri már a magyart a teremtő...301
Líliom Peti302
Holdvilágos éj302
Fekete kenyér304
Búcsu Kunszentmiklóstól304
A Honderühöz306
Képzetem307
Gyalázatos világ308
Egy hajtfürthöz309
Szép vidéknek szépséges leánya...310
Megteremtéd lelkem új világát...311
Éj van....312
Félre mostan.. (Félre mostan, hagyjatok magamra...)312
Ablakomból hogyha...313
Nála voltam...313
Vasárnap volt...314
Drága orvos úr...314
Hol van olyan nagy pusztaság....315
Sírba tették...316
Nő szerelmem...316
Meg ne ítélj...317
Voltak sokkal jelesebbek...317
Vadonerdő a világ...318
Nincs jogom, hogy...318
Száz alakba...319
Megvallom, hogy ....319
Álmaimban gyakran...320
Szerelemnek lobogója..321
Alacsony kis ház...321
Mihelyst megláttalak...322
Lyányka, mikor...322
A világtól elvonulva...323
Amióta szerelembe...323
Sohasem volt az szerelmes...324
A bokréta, melyet...325
Fa leszek, ha ...325
Őszi reggel járok...326
Háborúval álmodám...326
Életem most...327
A letarlott...328
Ha az isten...328
Elnémult a fergeteg...329
Arcképemmel...330
Avvagy én már soha...331
Azt hivém, hogy....331
Messze estem...332
Milyen furcsa álmam...333
Félre mostan.. (Félre mostan, félre a fejemről...)333
Oh mi szép...334
Falun335
A jó öreg kocsmáros336
Imádságom337
Piroslik már a fákon a levél...338
Felhő és csillag340
Császár Ferenc őnagyságához341
Az utósó ember343
Három szív története343
Ismerjetek meg!344
A hűtelen barátokhoz344
Virágoskert a költő szíve...345
Ifjuság346
Búm és örömem346
Visegrád táján346
Sorshuhás előtt346
M. E. kisasszony emlékkönyvébe347
Én és a nap347
A zsiványság vége348
Egy fiatal íróhoz348
Alku348
A szeretőm nyalka gyerek...349
S. K.emlékkönyvébe350
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe351
A négyökrös szekér351
Szerelem átka351
A magyar nemes352
Gyermekkori barátnémhoz356
A költő s a szőlővessző357
A csárda romjai357
Változás (Nem úgy van, amint vol...)358
Hegyen űlök...360
Megperdítem...361
Lehel (Melyik szerelmes...)362
Örök ölelkezés363
Forrás és folyam364
A jegygyűrű365
Jókay Mórhoz365
Remény366
A hazáról367
A sivatag koronája368
Hogy van, hogy azt a sok gazembert...369
A gyüledi ifjakhoz371
Álmos vagyok és mégsem alhatom...371
Álmaim372
Pusztai találkozás373
Szemere Pálhoz374
Téli éj377
1846
Isten csodája379
Az őrült380
A szökevények382
Távozol hát ifjuságom?384
Tündérálom385
Vajda Péter halálára391
Elvándorol a madár...392
Nem sírok én...392
Szeretném itt hagyni..393
Annyit sem ér az élet...393
Mögöttem a múlt...393
Voltak barátim...394
Szállnak reményink...394
Elváltam a lyánykától...394
Emlékezet...395
Amott a távol kék ködében..395
Viseld egyformán...395
Mi szebb, mint...395
Mely'k a legvígabb temető?396
Hajamnak egy fürtjét levágom....396
Mintha a nagy, nehéz...396
Itt állok a rónaközépen...397
Oh lyány! szemed...397
Ha jőne oly nagy fergeteg...397
Egy bölcs hajdan...397
Mi a dicsőség?...398
Sok embert ismerek...398
A bánat? egy nagy oceán398
Dacos leány!398
Gyertyám homályosan lobog...399
Mondják, hogy mindenikünk...399
Az ember ugyan hova lesz?...400
Elmém ezen sokat gondolkozik...400
Mit ettél, föld...400
Mosolyogjatok rám...400
Ha a sírban megszáradt...401
Hová lesz a kacaj...401
Te ifjúság...401
Barátim vagytok...402
Földét a földmíves...402
Nemcsak mi vénülünk..402
Futó folyam hullámai...403
Hány csepp van az óceánban...403
Nem sűlyed az emberiség...403
Kik a föld alacsony porából...403
Az én szívem....404
Odanézzetek!404
Már sokszor énekeltem...405
Mivé lesz a föld?...405
Fönséges éj!405
Ki fogja vajon megfejteni...406
Szép kedvesem...406
Szeretője-e vajon...406
Oh szerelem...406
Miért hogy láthatatlanok...406
Mulandóság...406
A férj hazajő betegen...407
Barátim megölelének...407
Mint lót fut a boldogság után...407
Hideg ellen a tél...408
Vajon mi ér?408
Az özvegy...408
Igazság! alszol?409
Az álom...409
E gazdag úr409
Kereszt410
Voltak fejedelmek...410
Mindőn a földön...410
Kivágom én...411
Fövényszem.. harmatcsepp...411
Fejemben éj van...412
Átok és áldás412
Mért vagyok én még a világon...413
Minden virágnak ...414
A szerelmes tenger417
Elhagytam én a várost...417
Erdőben418
Gyermekkori emlékek420
Mint felhők a nyári égen...421
Szilaj Pista430
Zöld leveles, fehér...430
Rég elhuzták az esteli harangot...430
A jó aggastyán431
Világgyűlölet432
Sors, nyiss nekem tért...433
Dalaim434
Száműztem magamat...435
Salgó437
Levél Várady Antalhoz450
Barna menyecskének...452
Most kezdem én csak még ismerni...452
F. L. kisasszony emlékkönyvébe453
Megfagy a szív, ha nem szeret....453
Rabság453
Szeretek én...454
A nép454
Képzelt utazás455
A hevesi rónán456
Csalogányok és pacsírták457
Nagykárolyban459
A bilincs459
Júliához460
Kinn a kertben voltunk...461
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...462
Te vagy, te vagy, barna kislyány...464
Szerelmes rózsákkal...465
Szerelmes vagyok én.. (szerelmes vagyok én, Vagy tán tűzbe estem?...)465
Szerelmes vagyok én...(szerelmes vagyok én, Megmondjam-e kibe?....)466
Nehéz, nehéz a szivem...467
Száll a felhő...467
Borús, ködös őszi idő...468
Az én képzeletem nem...469
Ereszkedik le a felhő...469
Ha szavaid megfontolom...470
Te a tavaszt szereted...470
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe471
Mint megfogamszott átok....472
Odajárok, hova... 472
Mi vagy, keblem?...473
Álmodtam szépet, gyönyörűt...475
Egypár rövid nap...475
Nem csoda, ha ujra élek...477
Volt egy szegény fiú...478
T. M. kisasszony emlékkönyvébe478
Erdélyben480
Szeretsz tehát...480
Mikor a lánc lehull...481
Busúlnak a virágok...482
Rövidre fogtam a kantárszárat...483
Kellemetlen őszi reggel...483
Véres napokról álmodom...484
Gróf Teleky Sándorhoz485
Világoskék a csillagos éjszaka485
Kovács Jánosné emlékkönyvébe486
E. R. kisasszony emlékkönyvébe486
K. J. kisasszony emlékkönyvébe486
Hazaértem....486
Mi van innen távol...487
Nem ért engem a világ...488
Reszket a bokor, mert...489
Halhatlan a lélek...489
Láttál- e róna felett...490
Karácsonkor490
A magyar nemzet (Járjatok be minden földet...)491
Egy gondolat bánt engemet....493
1847
(Szabadság, szerelem!...)494
Egy barátom az ifjúság...494
Ha férfi vagy, légy férfi...495
Kutyakaparó496
Szomorú éj498
Palota és kunyhó499
A kutyák dala500
A farkasok dala501
A XIX. század költői502
Egressy Etelke503
Szent sír504
Ide kislyány...505
Arany Jánoshoz506
Három fiú507
Magyar vagyok508
Keserű élet, édes szerelem509
A Tisza510
A felhők512
Csuklyában jár a barát...513
A magyar ifjakhoz514
A szél515
Édes öröm, ittalak már...516
Ujjonan visszajött a régi baj...517
A nép nevében518
Háború volt...519
De miért is gondolok rá?...520
Az árva lyány520
Két sohaj523
Mi volt nekem a szerelem?525
Tedd le, bojtár, a subádat...526
Világosságot!528
Szőke asszony, szőke asszony...530
Katonaélet531
A szerelem532
A virágok533
Kit feledni vágytam...533
Az ítélet536
Első esküm537
A türelemről538
F. A. emlékkönyvébe538
Rongyos vitézek539
Zöld Marci541
Ha én kedvesemről gondolkodom...541
Tűz542
Legszebb versem543
Erdőd, május 17.543
Hol a leány, ki lelkem röpülését....544
Röpül az úti por...545
Bányában546
Bírom végre Juliskámat...547
A majtényi síkon548
Te az enyim, én a tied...549
Arany Lacinak551
Mily szép a viág!552
Sári néni552
A csonka torony553
Lennék én folyóvíz...554
A gólya555
Puszta föld ez, ahol most járok....558
Utazás az alföldön558
Kérdezd: szeretlek-e?559
Bucsúpohár560
Híres szépség561
Mi lárma ez megént?562
Hozzám jössz-e?562
Fölszedtem sátorfám...563
Múzsám és menyasszonyom564
Az időhöz566
Az erdőnek madara van...567
Tompa Mihálynál568
Alkony569
Panyó Panni570
Széphalom572
A munkácsi várban573
Meleg dél van...573
Amott az a hegy...575
Látom kelet leggazdagabb virányit...575
Kard és lánc578
Válasz, kedvesem levelére580
Jó ideje lement a nap...581
A betegséggel szomszéd a halál...581
Az elhagyott zászló582
Már, galambom, engedj meg....583
Koronázás584
Augusztus 5-dikén585
Levél Arany Jánoshoz587
T. M. kisasszonyhoz588
A költészet589
Az én Pegazusom590
Ismét könny!590
Falu végén kurta kocsma...591
A vándorlegény593
Ne bántson az meg...594
Homér és Oszián596
Tarka élet597
O. B. kisasszonyhoz598
Szép levél...599
Megbántott a rózsám...599
Jó költőnek tartanak...600
A csillagos ég601
Csak ugy omlanak most hozzám....602
Szivem602
A szájhősök603
Valahogy604
Ilyen óriást, mint...605
Szécsi Mária607
Ősz elején617
Búcsú a nőtelenségtől617
A kisbéres619
Azokon a szép kék hegyeken túl..620
A sivatag lakói620
Fölösleges aggodalom621
Beszél a fákkal a bús őszi szél...622
Az ember623
Amióta én megházasodtam...624
Szeptember végén625
Elértem, amit ember érhet el...626
Kazinczy Gáborhoz627
Az utósó virágok628
Egykor és most629
A szerelem országa630
Menny és föld632
Csendes élet633
Az volt a nagy, nagy munka...633
Hintón és gyalog635
Mi a szerelem?635
Bölcselkedés és bölcsesség637
Meddig alszol még, hazám?638
Tíz pár csókot egyvégbül...639
A rab640
A hold elégiája641
A koldús sírja642
A táblabíró644
Ez már aztán az élet!655
El innét, el e városból...656
Arany Jánosnál657
Dicsérsz, kedves...658
Nézek, nézek kifelé...659
Szép napkeletnek...660
Oh ne bántsd a költőt661
Őszi éj662
Bíró, bíró, hívatalod...663
Rózsabokor a domboldalon...664
Pató Pál úr665
Egy apához667
Állj meg, feleségem...669
Bolond Istók669
Az éj689
Oktaootáia691
Mosolyogj rám!693
A magyar politikusokhoz694
Feleségem neve napján696
Csendes tenger rónaságán697
Honvágy (Modtátok: "Jer Párizsba...")699
Czakó temetésén700
Vasúton701
A haraghoz702
Kinn a ménes, kinn a pusztán...703
Még alig volt reggel...704
Szilveszter éje 1847-ben704
1848
A téli esték707
Feleségek felesége.709
Egy könyvárus emlékkönyvébe709
Adorján Boldizsárhoz710
Van-e egy marok föld...712
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?713
Egy emlék a kórházban713
Szeretlek én, szeretlek téged714
Minek nevezzelek?715
Félálomban716
A rab oroszlán718
A jó tanító719
A puszta, télen721
Szerelemnek rózsafája722
Ne feledd a tért...723
Hideg, hideg van ott kinn...724
A völgy s a hegy725
Olaszország726
Rózsavölgyi halálára727
Az országgyűléshez728
Anyám tyúkja730
A tél halála730
1848 (ezernyolcszánnegyvennyolc! az égen...)731
Kemény szél fúj...732
Beurapaire733
Lehel vezér735
(Dicsőséges nagyurak...)748
Nemzeti dal750
15-dik március, 1848751
A szabadsághoz753
Bordal754
Föltámadott a tenger....755
A királyokhoz756
Van-e mostan olyan legény....757
Készülj, hazám!758
Megint beszélünk s csak beszélünk...760
A király és a hóhér761
Rákóczi762
Feleségem és kardom763
A tavaszhoz764
A magyarok istene765
A konzervatívok766
Ilyen asszony való nékem...767
A ledőlt szobor767
Már minékünk ellenségünk...769
Kisfiú halálára770
Bánk bán771
Mit nem beszél az a német...774
Fekete-piros dal775
Miért kísérsz...776
A király esküje777
A gyáva faj, a törpe lelkek...781
Ausztria782
Föl!783
Két ország ölelkezése784
Uton vagyok, s nem vagy velem...785
Szülőföldem786
A márciusi ifjak787
Kiskunság788
A magyar nép791
Dobzse László791
A nemzetgyűléshez793
Ismét magyar lett a magyar794
Miért zárjátok el az útamat?795
Kun László krónikája796
Ma egy éve...800
Lenkei százada800
Respublika804
Három madár805
A nemzethez807
Béranger legújabb dala808
Vörösmartyhoz810
Forradalom811
Hány hét a világ?812
Vérmező814
Az apostol817
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...885
Golyók sivítanak, kardok csengenek...886
A hegyek közt887
A bokor a viharhoz888
Jőj el végre, valahára...888
Hallod-e, szív, szívem!889
Mit daloltok még ti, jámbor költők?890
A székelyekhez891
Tudod, midőn először ültünk...892
Élet vagy halál?893
A vén zászlótartó894
Bucsú (Alig virradt...)895
Ti ákácfák a kertben...896
Tiszteljétek a közkatonákat!898
1848 (ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag...)898
Hideg idő, hűs őszi éj...900
Milyen lárma, milyen vígadalom!901
Itt alszik a költő...902
Hogy volna kedvem...902
Szeretlek, kedvesem!903
Itt van az ősz, itt van ujra...905
Elpusztuló kert ott a vár alatt...906
A csámpás legény906
Itt a nyilam! mibe lőjjem?907
Csatadal908
Egész világ a harcmezőn....909
Akasszátok föl a királyokat909
Kont és társai911
Fiam születése916
Vesztett csaták, csufos futások!917
Az én végén917
1849
Új esztendő napján920
Buda várán ujra német zászló!921
Európa csendes, ujra csendes....922
Négy nap dörgött az ágyu...923
Nyakravaló924
(Burián Pál emlékkönyvébe)925
Csatában925
Bizony mondom, hogy győ most a magyar....926
Pacsírtaszót hallok megint...926
Péter bátya927
Az erdélyi hadsereg930
Ki gondolná, ki mondaná...931
Vajdahunyadon932
A székelyek933
Egy goromba tábornokhoz934
Szüleim halálára934
Jött a halál936
A huszár937
A honvéd937
Föl a szent háborúra!939
Szörnyű idő...941
Betűrendes versmutató943

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi Sándor költeményei

Ez a 3 számú példány.

Állapot:
6.980 Ft
3.490 ,-Ft 50
28 pont kapható
Kosárba