A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Petőfi Sándor munkái II.

Kisebb költemények 2.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 347 oldal
Sorozatcím: Magyar remekirók
Kötetszám: 34
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferencz. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

Részlet:

Egy barátom az ifjuság,
Maholnap már ez is itt hágy,
S másra, tudom, helyébe nem
Akadok,
Jaj Istenem, be magamra
Maradok.

Attól tartok, hogy ezután
Nem szeret már engem leány,... Tovább

Tartalom

A bokor a viharhoz289
A csillagos ég122
A csonka torony70
A farkasok dala15
A felhők27
A földön is harag325
A gólya72
A gyáva faj, a törpe lelkek252
A haraghoz184
A hegyek közt287
A hold elegiája155
A honvéd336
A jó tanító202
A Kárpátoktól le az al-Dunáig294
A király esküje248
A király és a hóhér231
A királyokhoz225
A kisbéres131
A koldus sírja156
A költészet109
A kutyák dala15
A küszöbön guggol Sári néni68
A ledőlt szobor236
A magyar ifjakhoz29
A magyar nép260
A magyarok istene234
A magyar politikusokhoz177
A majtényi síkon65
A márcziusi ifjak257
A mióta én megházasodtam136
A munkácsi várban92
A nemzetgyűléshez262
A nemzethez276
A nép nevében33
A puszta, télen204
A rab153
A rab oroszlán200
A sivatag lakói133
A szabadsághoz222
A szájhősök126
A szerelem48
A szerelem országa143
A székelyek334
A székelyekhez292
A szél30
A tavaszhoz233
A tél halála215
A téli esték189
A Tisza25
A XIX. század költői16
A történeteket lapozám52
A türelemről54
A vándor legény113
A végtelen birodalom helyett200
A vén zászlótartó296
A virágok49
A völgy s a hegy208
Adorján Boldizsárhoz192
Akaszátok föl a királyokat!311
Alig hogy kivettek a bölcsőbűl238
Alig viradt, már újra alkonyúl298
Alkony88
Amott az a hegy93
Anyám tyúkja214
Arany Jánoshoz20
Arany Jánosnál159
Arany Laczinak66
Augusztus 5-én104
Ausztria243
Az árva lyány37
Az elhagyott zászló102
Az életczél boldogság192
Az ember135
Az erdélyi hadsereg330
Az erdőnek madara van85
Az éj178
Az én Pegazusom110
Az év végén320
Az időhöz84
Az itélet52
Azokon a szép kék hegyeken túl132
Az országgyűléshez212
Az utósó virágok141
Az volt a nagy, nagy munka147
Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok225
Azt hittem, hogy szemembül a sors111
Állj meg, feleségem171
Állt egy szobor magas hegy tetején236
Álmodtam a minap143
Bánk bán239
Bányában62
Beaurepaire216
Beszél a fákkal a bús őszi szél133
Béranger legújabb dala278
Bírom végre Juliskámat63
Bíró, bíró, hivatalod167
Bizony mondom, hogy győz most a magyar325
Bordal223
Bölcselkedés és bölcsesség151
Bucsú298
Bucsú a nőtlenségtől130
Bucsú-pohár78
Czakó temetésén183
Csak egy leánynyal van kevesebb37
Csak ugy omlanak most hozzám123
Csatadal310
Csatában325
Csendes élet146
Csendes magányból159
Csendes tenger rónaságán180
Csillagnak születtél80
Csuklyában jár a barát28
De mért is gondolok rá36
Dicsérsz, kedves161
Dobzse László261
Dobzse László ő felsége261
Durva zsarnok, jégszívű tél215
E durva ágyon196
Egressy Etelke17
Egy apához169
Egy barátom az ifjúság7
Egy emlék a kórházban196
Egyik kezemben a fegyverem223
Egykor és most!141
Egy könyvárus emlékkönyvébe192
Ejh mi a kő! tyúk anyó214
Éjfél lesz12
Elég soká voltunk fajankók251
Elértem, a mit ember érhet el138
El innét, el e városból158
Elpusztuló ket ott a vár alatt308
Első esküm53
Európa csendes, ujra csendes323
Ez a te lyányod, Gábor17
1848301
Ezer ölre vagyok idelenn62
Ez már aztán az élet157
Édes hazám, Magyarország312
Édes öröm ittalak már31
Élet vagy halál294
Én hittem-e egykor67
És az idő eljött253
És vége a komédiának146
F. A. emlékkönyvébe55
Falu végén kurta kocsma112
Fekete-piros dal245
Fekszem hanyatt122
Feküdjetek172
Feleségek felesége191
Feleségem és kardom233
Feleségem nevenapján179
Fenegyerek volt az a Kun László266
Félre kislelkűek234
Fiam születésére318
Fiú valék még, iskolás fiú...53
Fogadjatok be, ti dicső falak382
Forradalom280
Föl!251
Föl a szent háborura338
Földre száll a legszebb angyal95
Fölszedtem sátorfám81
Föltámadott a tenger224
Föl tudnám én is öltöztetni55
Fut Bécs felé Jellasics296
Galamb van a házon233
Ha én hegy volnék208
Hadd támadjon föl még egyszer...78
Ha én madár volnék...27
Ha én kedvesemről gondoskodom58
Ha férfi vagy, légy férfi8
Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt245
Hallod-e szív, szívem290
Haloványul a gyáva szavamra280
Hazánk szentje, szabadság vezére231
Háború volt35
Hány hét a világ?281
Három fiú21
Három madár274
Hejh, mostan puszta ám...204
Hejh, vannak ma számadások186
Hideg, hideg van ott kinn207
Hideg idő, hűs őszi éj303
Hintón és gyalog148
Híres szépség79
Hogyan vagy, kedves jó leányka108
Hogyha üres az embernek113
Hogy kitelt a francziáknál216
Hogy volna kedvem305
Hol vannak a hellének116
Homér és Oszián116
Hova lett a tarka szivárvány189
Hova szívem, lelkem258
Ide, ide fiamat kezembe318
Ifju lánya a vén télnek233
Ilyen asszony való nékem235
Indulsz, pályavégezett év320
Ismét magyar lett a magyar264
Isten, alkotál-e145
Isten hozzád, gyönyörű hazugság145
Isten után legszebb és a legszentebb név336
Itt a gyűrű104
Itt a nyilam, mibe lőjjem?309
Itt a próba, az utolsó338
Itt alszik a költő304
Itt benn vagyok a férfikor nyarában286
Itt születtem én ezen a tájon255
Itt tüzé föl piros zászlaját92
Itt vagyok, itt vagyok86
Itt van az ősz, itt van ujra307
Jőj el végre valahára289
Kiapadsz-e, harag184
Kecskemét városa...39
Kemény szél fúj216
Keserű élet, édes szerelem24
Kérdezd: szeretlek-e?77
Készülj, hazám!227
Két ország ölelkezése253
Két sohaj39
Ki a mezőre ballagok...49
Ki gondolná, ki mondaná331
Kinn a ménes, kinn a pusztán185
Kis fiú halálára238
Kis Juliskám, feleségem170
Kis-Kunság258
Kit feledni vágytam50
Kívül-belül szomorú csárda...9
Konduljanak meg a vészharangok276
Kont és társai312
Kopogtatának. Kérdém.82
Koszorút kötöttem271
Könnyez a részvét183
Köröskörül sötét felhő292
Kun László krónikája266
Kutyakaparó9
Laczi te...66
Lassabban, haragos lelkek testvére289
Látod, látod, vagy hiszen mit látnál165
Látom kelet leggazdagabb virányit94
Lenézik a szegény költőket177
Lenkei százada271
Lennék én folyóvíz71
Levél Arany Jánoshoz105
Ma egy éve270
Magas hegy tetején régi Buda vára283
Magyar történet múzsája219
Magyar vagyok23
Ma lágyan suttogó...30
Már galambom, engedj meg103
Már mi nékünk ellenségünk238
Másnak szívem mindig24
Meddig alszol még hazám?152
Meddig tart ez őrült hangzavar126
Megbántott a rózsám121
Megesküdt a kriály248
Meghaltál-e?105
Megint beszélünk s csak beszélünk230
Megjött, megjött az óhajtott98
Megtépve, megcsúfolva102
Meleg dél van93
Menny és föld145
Messze, messze, messze...18
Még alig volt reggel186
Mélységes völgyben192
Még kér a nép...33
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok138
Mért vagyok én a hold155
Mi a szerelem149
Mi lárma ez megént?80
Mi volt nekem a szerelem?40
Miét kisérsz247
Miért vagy oly kevély...13
Miért zárjátok el az útamat265
Miként elpusztult Jeruzsálem243
Miljók nevében emelem szavam140
Mily szép a világ!67
Milyen lárma, milyen vigadalom!304
Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk330
Mindent tevél, a mit szabad169
Minek nevezzelek?199
Mint elátkozott királyfi168
Mint vadállat, mely halálát sejti156
Mióta elváltam édes szeretőmtűl65
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?196
Mit daloltok még ti, jámbor költők?291
Mit nem beszél az a német244
Mondjátok: Jer Párizsba181
Mosolyogj rám!176
Múzsám és menyasszonyom82
Ne bántson az meg115
Ne feledd a tért206
Ne fogja senki könnyelműen16
Nehéz nekem már a bocskor...46
Nem akarok elrohadni59
Nem angol ló az én Pegazusom110
Nem a terhes szekér84
Nem mondom én: előre székelyek334
Nem ül kevélyebben131
Nemzeti dal218
Négy ágú épület...56
Négy nap dörgött az ágyu324
Nézek, nézek kifelé162
Nincs nevetségesebb az embernél135
Nyári napnak alkonyúlatánál25
O. B. kisasszonyhoz119
Oh Manuel, fölkelt im Francziaország278
Oh ne bántsd a költőt164
Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe222
Oh szent költészet109
Okatootáia174
Olaszország209
Olyan s nap88
Ott alant, alant a mélyben287
Ott álltok a teremnek küszöbén262
Ott a zerge a kősziklán133
Ősz elején129
Őszi éj165
Őszi idő a javából141
Pacsirtaszót hallok megint326
Palota és kunyhó13
Panyó Panni88
Pató Pál úr168
Pesten járt kend, bátya281
Péter bátya327
Pompás kis útazás...76
Puszta föld ez, a hol most járok75
Rákóczi231
Respublica273
Respublica, szabadság gyermeke273
Rég eltemette a nyarat148
Róla és csak róla szól79
Rongyos vitézek55
Rózsabokor a domboldalon168
Rózsavölgyi halálára210
Röpül az úti por16
Sári néni68
Szeptember végén138
Sokat beszéltek, szépet is212
Sokféle a madár...72
Sötét a bánya...42
Süldő poéták, bikficzek149
Süvölt a zivatar...15
Szabad a magyar nép260
Szent sír18
Szerelemnek rózsafája206
Szeretlek én, szeretlek téged198
Szeretlek, kedvesem306
Szép mulatság téged néznem119
Szép napkeletnek163
Széphalmon89
Szilveszter éje 1847-ben186
Szivem125
Szolgaságunk idejében257
Szolgáltam én Mars uramnál118
Szólt az édes apa21
Szomorú éj12
Szörnyű idő341
Szüleim halálára335
Szülőföldemen255
T. M. kisasszonyhoz108
Talpra magyar, hí a haza218
Tarka élet118
Te a nemzet-hálátlanság89
Te az enyim, én a tied66
Te éretted harczolék153
Tedd le bojtár a subádat41
Tenger-kéj vettem körül183
Teremtve van-e a világ152
Ti ákáczfák e kertben299
Tiszteljétek a közkatonákat!300
Tiszt vagyok, ha lát a közlegénység300
Tíz katona esett a helységre327
Tíz pár csókot egy végbül153
15-ik márczius, 1848219
Toldi írójához elküldöm...20
Tompa Mihálynál86
Tőled válok, legrégibb barátom130
Trombita harsog, dob pereg310
Tudod, midőn először ültünk293
Türelem, le a birkák...54
Tűz59
Ujonnan visszajött a régi baj32
Utazás az alföldön76
Uton vagyok s nem vagy velem255
Ügyefogyott király volt az239
Ül a király nagy kevélyen231
Üljetek fföl képzetemnek48
Üres már a fecskefészek129
Vajda-Hunyadon332
Valahogy127
Van biz ott...202
Van-e egy marok föld194
Van egy ország, úgy híják174
Van-e mostan olyan legény226
Vasuton183
Válasz kedvesem levelére98
Várom, várom lakodalmam127
Vesztett csaták, csúfos futások319
Végre megtörtént a 335
Vén muzsikus, mit vétettem210
Vén torony áll a rónaság felett70
Vérmező283
Világosságot42
Zöld Marczi56

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi Sándor munkái II. Petőfi Sándor munkái II. Petőfi Sándor munkái II. Petőfi Sándor munkái II. Petőfi Sándor munkái II. Petőfi Sándor munkái II. Petőfi Sándor munkái II.

A gerinc enyhén kopottas.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba