859.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Petőfi Sándor művei I-II.

Petőfi Sándor összes versei/Petőfi Sándor prózai művei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 2.299 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN: 963-15-0700-9

Tartalom

I. kötet
1838-1842
(Immár kész koszorúnk...)5
A hűtlenhez6
Áldozat8
8
(Kegyetlen a végzet..)9
(Rákosnak szomorú mezején...)9
(Hasztalanúl vágyasz...)10
(Bűvölőn hangzik dalod...)10
Elválás (Itt a bucsúperc: válok...)11
Bucsú11
Triolett12
Első szerelem13
Galga partihoz14
Honvágy14
A Dráván15
Álom16
A visszatért17
Az őrágyhoz17
Bosszú18
Elválás (Vert az óra..)18
Kuruttyoló19
(Hogyha messze lészek...)22
(Szeretlek, mint a hold..)22
(Szende szerény ibolyák...)23
Örök bú23
Zivatar23
Ujság25
Változás (Míg a földet gyász temette...)25
Csal26
Vendég27
Elegia27
(Ujra mosolyg a táj...)28
(Pompej magzatjait...)28
(Zápor zápor után...)28
(A szerelem jelené...)29
Méz és csók29
(Erdő szélén...)29
(Fürge méh...)30
Lehel (Mennydörög az óriás kürt...)30
Vándordalok 1. Távol szeretteimtől... 2. Hová, hová az égi úton33
(Hányszor mondád...)34
Tünődés34
Hazatérés36
Pórnak esti dala36
Ifju a pataknál38
Elegia egy várrom fölött39
Ideál42
Két vándor44
Lenke sírján45
(Magas trónján a sors ül...)46
Dalforrás46
Változó ízlés48
Ideál és való49
A borozó50
Szín és való50
Lehel (A kürtkebelbe fú Lehel..)53
Tolvaj huszár56
Mi haszna, hogy a csoroszlya...57
(Jön az ősz, megy a gólya már...)57
(Kakasszóra hajnal ébred...)58
A bujdosó59
A Dunán60
Hazámban60
Furcsa történet62
Járnak-kelnek sokan zöld erdőben....63
K... Vilmos barátomhoz64
Könyeim65
Hortobágyi kocsmárosné....67
Felköszöntés68
Vadonban69
Első szerepem69
Disznótorban70
1843
Pálnapkor71
Dínomdánom72
Víz és bor73
Az első dal74
Jövendölés76
Halálvágy77
Farkaskaland78
Lopott ló79
Én81
Szeget szeggel82
Barátimhoz84
Távolból?86
Ki vagyok én? nem mondom meg...87
Lánggal égő teremtette...88
Az én mátkám88
Az utósó alamizsna89
Szemrehányás92
Érik a gabona...93
Befordúltam a konyhára...93
Kördal94
Hej, nekem hát vigasztalást mi sem ad...95
L... né95
Merengés96
Temetőben98
Kis furulyám szomorúfűz ága...99
A szerelem, a szerelem...100
Élő halott100
Temetésre szól az ének...101
Matildhoz102
A virágnak megtiltani nem lehet...102
Nem megyek én innen sehova...103
Síkos a hó, szalad a szán...104
Megúnt rabság104
1844
Honfidal107
Elmondanám...108
A dal108
Fütty109
Végszó ***hoz109
A nemes111
Halvány katona112
Szomjas ember tünődése112
Ivás közben114
Boldogtalan voltam...116
Nem ver meg engem az isten...116
Hírös város az aafődön Kecskemét117
Tél végén118
Nem már nem tudom, mit csináljak....119
Keresztúton állok...119
Eger mellett120
Egri hangok120
Javulási szándék122
Gyönge vagyok...123
Virít a kikirics...124
Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél...125
Betegségemben125
Vándorélet126
Szerelem- és pipadal128
Füstbe ment terv129
Egy estém otthon130
Irtóztató csalódás132
Fürdik a holdvilág az ég tengerében...133
A csaplárné a betyárt szerette...133
Magány134
Ebéd után135
Álmodom-e?136
Zsuzsikához (Ne hozd, ne hozd a bort..)136
Gazdálkodási nézeteim137
Hattyudalféle138
Sírom139
Éjjel140
Zsuzsikához (Kicsinke szőke kisleányka...)140
Vízen142
A faluban utcahosszat...142
Poharamhoz143
Deákpályám143
Az én torkom álló malom...144
Te szivednek szép gyönyörűsége145
Meredek a pincegádor...145
Katona barátomhoz...146
Árvalányhaj a süvegem bokrétája...147
Mi foly ott a mezőn...147
Elvennélek én, csak adnának148
Nem nézek én,minek néznék? az égre...149
Mondom, ne ingerkedjetek velem...149
Ez a világ amilyen nagy...150
Színbírálat150
Kerényi Frigyeshez151
István öcsémhez153
Kis menyecske, szép kis menyecske...154
Haj, Büngözsdi Bandi...155
Búcsú a színészettől155
A csavargó157
Pusztán születtem...157
Megy a juhász szamáron...158
Vizet iszom159
Carmen lugubre160
Első szerelmem161
Ambrus gazda162
Az alföld163
Kedves vendégek165
A boldog pestiek166
Színházban167
Szobámban168
Est170
A régijó Gvadányi171
Az utánzókhoz173
Élet, halál173
Egy telem Debrecenben173
Hozzá174
Egressy Gáborhoz175
Ezrivel terem a fán a meggy...177
A helység kalapácsa179
Szülőimhez218
Tompa Mihályhoz219
Éjszakáim221
Furfangos borivó222
Takarékosság222
Pinty úrfi223
Szemfájásomkor225
Ha225
Szerelem vándorai226
Halálom226
Mi lelt?227
Igyunk!228
Dáridó után228
Verseim229
Színészdal231
Levél egy színész barátomhoz234
A tintásüveg235
A naphoz236
A nap házasélete237
A leánykához239
Sovány ősz240
Legenda241
Védegyleti dal242
Volnék bár...243
Szivem, te árva rab madár!244
Csokonai245
Batthyányi és Károlyi grófnék246
Miért nem születtem ezer év előtt?247
Az én szerelmem...248
Szemek, mindenható szemek!248
Szerelmem zúgó tenger...249
Élet, halál! nekem már mindegy!249
A borhoz250
A külföld magyarjaihoz252
V. Ferdinándhoz253
János vitéz306
A természet vadvirága307
Pál mester308
Esik, esik, esik...308
Gyere, lovam...309
A hegyoldalt venyigesor takarja....309
János gazda310
Az öregúr311
Szerelem, szerelem...312
Fényes csillag...313
Boldog éjjel...313
Szerelem és bor315
Mit szól a bölcs?315
Katona vagyok én...315
Nem tesz föl a lyány magában egyebet...316
Részegség a hazáért316
Lant és kard317
A királyok ellen318
Rab hazának fia319
Etelékhez319
Cs. E.kisasszony emlékkönyvébe319
V. S.-né emlékkönyvébe319
Bucsú 1844-től319
1845
A magyar nemzet (Oh ne mondjátok nekem...)321
Két testvér322
Apám mestersége s az enyém324
Hull a levél a virágról...324
Elmondom, mit eddig...325
Mit nem tettem volna érted...327
Hová lettél?327
Zárjátok be már az a koporsót328
Jaj, de bús ez a harangszó!328
Ha ébren meg nem látogatsz...329
Te voltál egyetlen virágom...330
Amott fönn egy csillag ragyog...331
Én vagyok itt...331
Nem háborítom-e nyugalmad...332
Természet! meg te is gúnyolódol?333
Mért tekintesz be szobábam?334
Láttam két hosszu nap...334
Hol vagy te, régi kedvem?336
Le az égről hull a csillag...336
Mi volna különös azon...337
Ő, a kedves drága kisleány...337
Álltam sírhalma mellett...338
Hazugság, amit...338
Barátim, csak vigasztalással...339
Jőj, tavasz, jőj!339
Be szomorú az élet énnekem...340
Panaszkodám hát?...341
Hatalmas orvos az idő....342
Játszik öreg földünk...343
Kéket mutatnak még344
Ha életében...344
E szobában küszködött...345
A hó, a holt föld téli szemfedője346
Midőn nagyon bánt...347
Tizenkettőt ütött az óra...348
Anyám, anyám...348
Hiába várlak hát...349
Függ már a lant...349
Vahot Sándorhoz352
A világ és én353
Költő lenni vagy nem lenni354
Elfojott könnyek355
Hír355
Téli világ357
A toronyban delet harangoznak...357
Így is jó358
Gyors a madár, gyors a szélvész...358
Piroslik a kecskerágó...359
Kicsapott a folyó...359
Pest360
Orbán361
A sorshoz361
A nap361
Mulatság közben362
Rossz verseimről363
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz364
Mi kék az ég!364
Ki a szabadba!365
Magyarország365
Mi bűvösbájos hang...366
Felsülés367
Az erdei lak368
Van a nagy alföldön csárda sok...368
Paripámnak az ő színe fakó...369
Fresco-ritornell369
Egy asszonyi állathoz370
A. B. emkékkönyvébe371
P... y Vilma kisasszonyhoz372
A varróleány373
Messze vándoroltam....374
Szerelemvágy374
Egy szép hölgy emléke375
Rég veri már a magyart a teremtő...376
Líliom Peti376
Holdvilágos éj377
Fekete kenyér379
Búcsu Kunszentmiklóstól379
A Honderühöz382
Képzetem383
Gyalázatos világ384
Egy hajfürthöz386
Szép vidéknek szépséges leánya...387
Megteremtéd lelkem új világát...388
Éj van...389
Félre mostan.. (Félre mostan, hagyjatok magamra...)389
Ablakomból hogyha...390
Nála voltam...390
Vasárnap volt...391
Drága orvos úr...392
Hol van oly nagy pusztaság...393
Sírba tették...394
Nő szerelmem...394
Meg ne ítélj...395
Voltak sokkal jelesebbek...396
Vadonerdő a világ...396
Nincs jogom, hogy...397
Száz ablakba...397
Megvallom, hogy...398
Álmaimban gyakran...399
Szerelemnek lobogója...400
Alacsony kis ház...400
Mihelyst megláttalak...401
Lyányka, mikor...402
A világtól elvonulva...402
Amióta szerelembe...403
Sohasem volt az szerelmes...404
A bokréta,melyet...405
Fa leszek, ha...405
Őszi reggel járok....406
Háborúval álmodám...406
Életem most...407
A letarlott..408
Ha az Isten...409
Elnémult a fergeteg...410
Arcképemmel...411
Avvagy én már soha...412
Azt hivém, hogy...413
Messze estem...413
Milyen furcsa álmam...414
Félre mostan... (Félre mostan, félre a fejemről...)414
Oh mi szép...416
Falun416
A jó öreg kocsmáros418
Imádságom419
Piroslik már a fákon a levél...420
Felhő és csillag421
Császár Ferenc őnagyságához421
Az utósó ember423
Három szív történte424
Ismerjetek meg!427
A hűtelen barátokhoz428
Virágoskert a költő szíve...428
Ifjuság429
Búm és örömem430
Visegrád táján430
Sorshuzás előtt431
M. E. kisasszony emlékkönyvébe432
Én és a nap432
A zsiványság vége433
Egy fiatal íróhoz433
Alku435
A szeretőm nyalka gyerek...435
S. K. emlékkönyvébe436
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe437
A négyökrös szekér437
Szerelem átka438
A magyar nemes442
Gyermekkori barátnémhoz444
A költő s a szőlővessző445
A csárda romjai445
Változás (Nem úgy van, amint volt..)448
Hegyen űlök...449
Megpendítem...450
Lehel (Melyik szerelmes...)451
Örök ölelkezés453
Forrás és folyam454
A jegygyűrű454
Jókay Mórhoz455
Remény457
A hazáról457
A sivatag koronája459
Hogy van, hogy azt a sok gazembert...461
A gyüledi ifjakhoz462
Álmos vagyok és mégsem alhatom...463
Álmaim464
Pusztai találkozás466
Szemere Pálhoz467
Téli éj469
1846
Isten csodája471
Az őrült472
A szökevények475
Távozol hát ifjúságom?477
Tündérálom478
Vajda Péter halálára486
Elvándorol a madár...487
Nem sírok én..488
Szeretném itt hagyni...488
Annyit sem ér az élet...489
Mögöttem a múlt...489
Voltak barátim...490
Szállnak a reményink...490
Elváltam a lyánykától...490
Emlékezet...491
Amott a távol kék ködében...491
Viseld egyformán...491
Mi szebb, mint...492
Mely'k a legvígabb temető?492
Hajamnak egy fürtjét levágom...492
Mintha a nagy,nehéz...492
Itt állok a rónaközépen...493
Oh lyány! szemed...493
Ha jőne oly nagy fergeteg...493
Egy bölcs hajdan...494
Mi a dicsőség?..494
Sok embert ismerek...494
A bánat? egy nagy óceán...495
Dacos leány!495
Gyertyám homályosan lobog....495
Mondják, hogy mindenikünk...496
Az ember ugyan hova lesz?...496
Elmém ezen sokat gondolkodik...497
Mit ettél, föld....497
Mosolyogjatok rám....497
Ha a sírban megszáradt...498
Hová lesz a kacaj...498
Te ifjúság...499
Barátim vagytok...499
Földét a földmives...499
Nemcsak mi vénülünk...500
Futó folyam hullámai...500
Hány csep van az óceánban...500
Nem sűlyed az emberiség...501
Kik a föld alacsony porából...501
Az én szivem...501
Odanézzetek!501
Már sokszor énekeltem...502
Mivé lesz a föld?...502
Fönséges éj!503
Ki fogja vajon megfejteni...503
Szép kedvesem503
Szeretője-e vajon...504
Oh szerelem...504
Miért hogy láthatatlanok...504
Mulandóság...504
A férj hazajó betegen...505
Barátim megölének...505
Mint lót-fut a boldogság után...506
Hideg ellen a tél...506
Vajon mi ér?506
Az özvegy...507
Igazság! Alszol?507
Az álom...507
E gazdag úr..508
Kereszt508
Voltak fejedelmek...508
Midőn a földön...509
Kivágom én...509
Fövényszem.. harmatcsepp...510
Fejemben éj van..510
Átok és áldás511
Mért vagyok én még a világon...511
Minden virágnak...512
A szerelmes tenger513
Elhagytam én a várost...517
Erdőben517
Gyermekkori emlékek519
Mint felhők a nyári égen...521
Szilaj Pista522
Zöld leveles, fehér...533
Rég elhúzták az esteli harangot...533
A jó aggastyán535
Világgyűlölet536
Sors, nyiss nekem tért...538
Dalaim538
Száműzetem magamat...540
Salgó541
Levél Várady Antalhoz541
Barna menyecskének...558
Most kezdem én csak még ismerni...561
F. L. kisasszony emlékkönyvébe561
Megfagy a szív, ha nem szeret...562
Rabság562
Szeretek én....562
A nép563
Képzelt utazás564
A hevesi rónán564
Csalogányok és pacsírták566
Nagykárolyban567
A bilincs569
Júliához570
Kinn a kertben voltunk...571
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...572
Te vagy, te vagy, barna kislyány..573
Szerelemnek rózsákkal...576
Szerelmes vagyok én ... (Szerelmes vagyok én, Vagy tán tűzbe estem?...)576
Szerelmes vagyok én.... (Szerelmes vagyok én, Megmondjam-e kibe?....)577
Nehéz, nehéz a szívem...579
Száll a felhő...579
Borús, ködös őszi idő...580
Az én képzeletem nem...581
Ereszkedik le a felhő...581
Ha szavaid megfontolom...582
Te a tavaszt szereted...583
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe584
Mint megfogamszott átok...585
Odajárok, hova...585
Mi vagy, keblem?..586
Álmodtam szépet, gyönyörűt...587
Egypár rövid nap...589
Nem csoda, ha ujra élek...590
Volt egy szegény fiú...592
T. M. kisasszony emlékkönyvébe593
Erdélyben593
Szeretsz tehát..595
Mikor a lánc lehull...596
Busúlnak a virágok....596
Rövidre fogtam a kantárszárat...597
Kellemetlen őszi reggel...598
Véres napokról álmodom...599
Gróf Teleky Sándorhoz600
Világoskék a csillagos éjszaka...601
Kovács Jánosné emlékkönyvébe602
E. R. kisasszony emlékkönyvébe602
K. J. kisasszony emlékkönyvébe603
Hazaértem603
Mi van innen távol...604
Nem ért engem a világ...605
Reszket a bokor, mert...606
Halhatlan a lélek....607
Láttál-e a róna felett...607
Karácsonkor608
A magyar nemzet (Járjatok be minden földet...)610
Egy gondolat bánt engemet...611
1847
(Szabadság, szerelem!...)613
Egy barátom az ifjúság...613
Ha férfi vagy, légy férfi..614
Kutyakaparó615
Szomorú éj618
Palota és kunyhó620
A kutyák dala621
A farkasok dala622
A XIX. század költői623
Egressy Etelke625
Szent sír626
Ide, kislyány...628
Arany Jánoshoz628
Három fiú630
Magyar vagyok631
Keserű élet, édes szerelem632
A Tisza634
A felhők636
Csuklyában jár a barát..637
A magyar ifjakhoz638
A szél639
Édes öröm, ittalak már...641
Ujonnan visszajött a régi baj...642
A nép nevében643
Háború volt...645
De miért is gondolok rá?...646
Az árva lyány647
Két sohaj650
Mi volt nekem a szerelem?652
Tedd le, bojtár, a subádat...653
Világosságot!654
Szőke asszony, szőke asszony...656
Katonaélet659
A szerelem659
A virágok660
Kit feledni vágytam...662
Az ítélet663
Első esküm666
A türelemről667
F. A. emlékkönyvébe668
Rongyos vitézek669
Zöld Marci670
Ha én kedvesemről gondolkodom...671
Tűz672
Legszebb versem674
Erdőd, május 17, 1847674
Hol a leány, ki lelkem röpülését...675
Röpül az úti por...676
Bányában677
Bírom végre Juliskámat...679
A majtényi síkon..680
Te az enyim, én a tied...681
Arany Lacinak682
Mily szép a világ!685
Sári néni686
A csonka torony687
Lennék én folyóvíz...689
A gólya690
Puszta föld ez, ahol most járok...694
Utazás az alföldön694
Kérded: szeretlek-e?695
Bucsúpohár696
Híres szépség697
Mi lárma ez megént?699
Hozzám jössz-e?699
Fölszedtem sátorfán...700
Múzsám és menyasszonyom702
Az időhöz703
Az erdőnek madara van705
Tompa Mihálynál705
Alkony707
Panyó Panni707
Széphalmon709
A munkácsi várban711
Meleg dél van...712
Amott az a hegy...713
Látom kelet leggazdagabb virányit...714
Kard és lánc715
Válasz, kedvesem levelére718
Jó ideje lement a nap....721
A betegséggel szomszéd a halál...722
Az elhagyott zászló723
Már, galambom, engedj meg...724
Koronázás725
Augusztus 5-dikén726
Levél Arany Jánoshoz727
T. M. kisasszonyhoz730
A költészet731
Az én Pegazusom732
Ismét könny!733
Falu végén kurta kocsma....734
A vándorlegén735
Ne bántson az meg...738
Homér és Oszián739
Tarka élet742
O. B. kisasszonyhoz742
Szép levél744
Megbántott a rózsám...745
Jó költőnek tartanak...745
A csillagos ég746
Csak úgy omlanak most hozzám...748
Szivem749
A szájhősök750
Valahogy752
Ilyen óriást, mint...753
Szécsi Mária755
Ősz elején768
Búcsú a nőtlenségtől769
A kisbéres770
Azokon a szép kék hegyeken túl...771
A sivatag lakói772
Fölösleges aggodalom773
Beszél a fákkal a bús őszi szél...774
Az ember776
Amióta én megházasodtam...777
Szeptember végén779
Elértem, amit ember érhet el...779
Kazinczy Gáborhoz781
Az utósó virágok782
Egykor és most!783
A szerelem országa784
Menny és föld787
Csendes élet788
Az volt a nagy, nagy munka...789
Hintón és gyalog790
Mi a szerelem?791
Bölcselkedés és bölcsesség793
Meddig alszol még, hazám?794
Tíz pár csók egyvégbül...795
A rab797
A hold elégiája798
A koldús sírja799
A táblabíró802
Ez már aztán az élet!816
El innét, el a városból...817
Arany Jánosnál818
Dicsérsz, kedves...820
Nézek, nézek kifelé...821
Szép napkeletnek...822
Oh ne bántsd a költőt...824
Őszi éj825
Bíró, bíró, hívatalod...826
Rózsabokor a domboldalon...827
Pató Pál úr828
Egy apához829
Állj meg, feleségem...831
Bolond Istók834
Az éj859
Okatootáia862
Mosolyogj rám!864
A magyar politikusokhoz866
Feleségem neve napján868
Csendes tenger rónaságán871
Honvágy873
Czakó temetésén874
Vasúton875
A haraghoz877
Kinn a ménes, kinn a pusztán...879
Még alig volt reggel...879
Szilveszter éje 1847-ben879
1848
A téli esték882
Feleségek felesége...884
Egy könyvárus emlékkönyvébe885
Adorján Boldizsárhoz886
Van-e egy marok föld...888
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?889
Egy emlék a kórházban890
Szeretlek én, szeretlek téged891
Minek nevezzelek?892
Félálomban...894
A rab oroszlán896
A jó tanító897
A puszta, télen900
Szerelemnek rózsafája...902
Ne feledd a tért...902
Hideg, hideg van ott kinn...903
A völgy s a hegy905
Olaszország906
Rózsavölgyi halálára907
Az országgyüléshez909
Anyám tyúkja911
A tél halála912
1848 (ezernyolcszáznegyvenyolc! az égen...)913
Kemény szél fúj...914
Beaurepaire915
Lehel vezér917
(Dicsőséges nagyurak...)937
Nemzeti dal939
15-dik március, 1848941
A szabadsághoz944
Bordal945
Föltámadott a tenger...946
A királyokhoz947
Van-e mostan olyan legény...948
Készülj hazám!950
Megint beszélünk s csak beszélünk...952
A király és a hóhér953
Rákóczi955
Feleségem és kardom956
A tavaszhoz957
A magyarok istene959
A konzervatívok960
Ilyen asszony való nékem...961
A ledőlt szobor962
Már minékünk ellenségünk...964
Kisfiú halálára965
Bánk bán966
Mit nem beszél ez a német...970
Fekete-piros dal971
Miért kisérsz...973
A király esküje974
A gyávaj faj, a törpe lelkek...979
Ausztria980
Föl!982
Két ország ölelkezése983
Uton vagyok, s nem vagy velem...985
Szülőföldemen985
A márciusi ifjak987
Kiskunság988
A magyar nép991
Dobzse László992
A nemzetgyüléshez994
Ismét magyar lett a magyar...996
Miért zárjátok el az útamat?997
Kun László krónikája998
Ma egy éve...1001
Lenkei százada1003
Respublika1008
Három madár1010
A nemzethez1011
Béranger legújabb dala1014
Vörösmatyhoz1016
Forradalom1018
Hány hét a világ?1019
Vérmező1021
Az apostol1024
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...1112
Golyók sivítanak, kardok csengenek...1114
A hegyek közt1114
A bokor a viharhoz1116
Jőj el végre, valahára...1116
Hallod-e, szív, szívem!1118
Mit daloltok még ti,jámbor költők?1119
A székelyekhez1120
Tudod, midőn először ültünk...1121
Élet vagy halál!1122
A vén zászlótartó1124
Bucsú1125
Ti ákácfák e kertben...1127
Tiszteljétek a közkatonákat!1129
1848 (ezernyolcszáznegyvenyolc, te csillag!)1130
Hideg idő, hűs őszi éj...1132
Milyen lárma, milyen vígadalom!1132
Itt alszik a költő...1133
Hogy volna kedvem...1134
Szeretlek, kedvesem!1135
Itt van az ősz, itt van ujra...1137
Elpusztuló kert ott a vár alatt...1138
A csámpás legény1139
Itt a nyilam! mibe lőjjem?1140
Csatadal1141
Egész világ a harcmezőn1142
Akasszátok föl a királyokat!1143
Kont és társai1145
Fiam születésére1151
Vesztett csaták, csufos futások!1152
Az év végén1153
1849
Új esztendő napján1156
Buda várán ujra német zászló!1157
Európa csendes, ujra csendes...1159
Négy nap dörgött az ágyu...1160
Nyakravaló1161
(Buribán Pál emlékkönyvébe)1162
Csatában1162
Bizony mondom, hogy győz most a magyar...1163
Pacsírtaszót hallok megint...1164
Péter bátya1165
Az erdélyi hadsereg1168
Ki gondolná, ki mondaná...1169
Vajdahunyadon1171
A székelyek1173
Egy goromba tábornokhoz1173
Szüleim halálára1174
Jött a halál1176
A huszár1177
A honvéd1178
Föl a szent háborúra!1180
Szörnyű idő...1183
Függelék
Kisebb töredékek
(S boldog uton...)1187
(Mint fű éles...)1187
(Eszmélet nélkül...)1188
(Így ni...)1188
(Hadd maradjak...)1189
Az emberiség sorsa1189
Tündérkaland1190
Murány omladékai1190
Megjött az idő...1191
Toborzó1191
Téged keresnek szemeim...1191
A nagyszombati csata1192
Kétes hitelűek
Ida1194
Bucsuszó1199
(Üresen áll már a kancsó...)1200
Euláliához1200
(Sírvers)1201
Jegyzetek1203
Mutatók
Utószó1271
Betűrendes versmutató1281
Tartalom1307
II. kötet
Drámai művek
Tigris és hiéna7
(Drámatöredék)79
Coriolanus99
Romeó és Júlia (fordítástöredék)269
Szépprózai művek
A szökevények279
A hóhér kötele283
A nagyapa387
A fakó leány és a pej legény415
Naplók, útirajzok, életrajzi írások
Úti jegyzetek447
(Német nyelvű önéletrajzi vázlat)470
Úti levelek Kerényi Frigyeshez471
Lapok Petőfi Sándor naplójából512
Históriai jegyzetek528
(Útijegyzet-töredék)530
(Megjegyzés német nyelvű személyleírásához)531
Zoltán fiam életrajza héthónapos koráig533
Publicisztika
Nyílt levelek
Egy szó Tarczy Lajos úrhoz539
Nyílt levél Vahot Imréhez540
(Levél a Pesti Hírlap szerkesztőségének)541
(Levél a Közlöny szerkesztőségének) Vizaknak, feburár 3. 1849.542
(Levél a Közlöny szerkesztőségének) Debrecen, feburár 3. 1849.543
(Levél a Közlöny szerkesztőségének) Szászebes, április 15. 1849.546
(Levél a Közlöny szerkesztőségének) Karánsebes, április 17. 1849.547
Hírlapi cikkek, színbírálatok, röpiratok
Garay garabonciáskodása549
(Színbírálat) Nyárhó 9.550
(Színbírálatok) Nyárhó 16-20.550
Cáfolat551
Kérelem Benőfy urhoz552
Köszönet a pápai képző-társulathoz - (Megjegyzés) 1845. feburár 2.552
(Színbírálat) Télutó 1.553
(Szerkesztői jegyzetek) 1845. februás 13, 16.554
(Szerkesztői megjegyzés) 1845. február 20.555
Adatok "a kritika titkai"-hoz - (Szerkesztői megjegyzések) 1845. március 9, 20.555
Legyen az ember drámairó!556
Előszó (az Összes költemények-hez)557
III. Richárd király560
(Hírlapi cikk) Pest, május 27. 1848.565
A kiskunokhoz569
(Kérvényfogalmazvány Kunszentmiklós és Kiskunlacháza választópolgárai nevében)573
(Nyilatkozat a szabadszállási választásról)574
(Hírlapi cikk) Pest, június 27. 1848.584
A szabadszállási néphez584
A nemzetgyülési követekhez586
(Hírlapi cikk) Pest, augusztus 10. 1848.587
Válasz Vörösmartynak591
Első és utósó fölszólalásom egy igen piszkos dologban593
(Hírlapi cikk) Pest, szeptember 17. 1848.595
(Az Egyenlőségi Társulat kiáltványa)597
(Hírlapi cikk) Debrecen, januárius 9. 1849.599
(Párbeszéd Bemmel)603
(Nyilatkozat) Pest, június 11. 1849.605
Figyelmeztetés607
Egyéb prózai írások
Várromok611
Székfoglaló beszéd (birálói fellépéskor)615
(Bejegyzés Kiskéri Mihály emlékkönyvébe)617
A francia forradalom (1-2)617
A Népbarát programja621
(Jegyzetek a Wesselényi-összeesküvésről)622
(Hitelesítő sorok Bem kéziratán)622
Levelek
Sárkány Jánosnak 1. Aszód (1836.) jan. 23.625
Sárkány Jánosnak 2. (Aszód) 1837. jan 13.626
Sárkány Sámuelnek (Aszód) 1837. jan. (18?)627
Csörföly Lajosnak, Selmec, 1838. nov. 1.627
Nagy Imrének, Graz, 1840. ápr. 30.639
Bajza Józsefnek 1. Pápa, 1842. máj. 5.631
Bajza Józsefnek 2. Kecskemét, 1843. márc. 14.631
Bajza Józsefnek 3. Pozsony, 1843. jún. 1.632
Bajza Józsefnek 4. Pozsony, 1843. jún. 3.634
Bajza Józsefnek 5. Debrecen, 1843. nov. 28635
Szeberényi Lajosnak 1. Pápa, 1842. júl. 7.637
Szeberényi Lajosnak 2. Pápa, 1842. nov. 2.639
Szeberényi Lajosnak 3. Kecskemét, 1843. márc. 5.640
Szeberényi Lajosnak 4. Pest, 1843. júl. 21.642
Petőfi és Jókai Mór - Frankenburg Adolfnak, Pest, 1843. ápr. 10.644
Orlay Petrics Somának 1. (Debrecen, 1843. okt. elején)645
Orlay Petrics Somának 2. Pest. 1846. dec. 26.645
Orlay Petrics Somának 3. Pest, 1847. ápr. 24.646
Orlay Petrics Somának 4. Pest, 1847. nov. 17.648
Orlay Petrics Somának 5. Erdőd, 1848. okt. 18.648
Orlay Petrics Somának 6. Debrecen, 1848. nov. 3.650
Orlay Petrics Somának 7. Erdőd, 1848. nov. 22.651
Orlay Petrics Somának 8. Debrecen, 1848. dec. 12.651
Nagy Ignácnak, Debrecen. 1843. nov. 28.652
Tárkányi Bélának 1. (Eger, 1844. ferb.)653
Tárkányi Bélának 2. Dunavecse, 1844. ápr. 28.654
Pákh Albertnek. Pest, 1844. ápr. 15.656
Samarjay Károlynak, Pest, 1844. aug. 10.657
Dömök Eleknek, Pest (1844. okt 20. körül)659
Bacsó Jánosnak 1. Pest (1845.) febr. 13.660
Bacsó Jánosnak 2. Pest, 1848. jún. 30.661
Bacsó Jánosnak 3. Pest, 1848. júl. 16.662
Bacsó Jánosnak 4. Pest, 1848. júl. 16.663
Novelly Józsefnek 1. (Eperjes, 1845. ápr.)666
Novelly Józsefnek 2. (Eperjes, 1845. ápr)666
A Pákh-nővéreknek és Topscher Amáliának, Pest, 1845. jún. 24.666
Kunszentmiklósi barátainak, Szalkszentmárton, 1845. júl. 24.667
Kecskeméthy Aurélnak, Pest, 1846. jan. (14?)668
Várady Antalnak 1. Koltó, 1846. okt.28.669
Várady Antalnak 2. Szatmár, 1847. aug. 26.670
Várady Antalnak 3. (Pest, 1848?)670
Urházy Györgynek (Szatmár, 1846. nov. 6. vagy 7.)671
Kovács Pálnak 1. (Pest, 1846. nov. 20-25.)672
Kovács Pálnak 2. Pest, 1847, febr. 18.673
Kovács Pálnak 3. Pest, 1847. febr. (20.)674
Kovács Pálnak 4. Pest, 1847. ápr. 1.675
Kovács Pálnak 5. Pest. 1847. jún. 19.676
Kovács Pálnak 6. Szatmár, 1847. júl. 22.676
Kovács Pálnak 7. Szatmár, 1847. aug. 10.676
Kovács Pálnak 8. Koltó, 1847. okt. 11.677
Teleki Sándornak 1. Pest, 1846. dec. 29.678
Teleki Sándornak 2. Pest, 1847. febr. 5.679
Degré Alajosnak (Pest, 1847. jan. 9 - febr. 10. között)680
Arany Jánosnak 1. Pest, 1847. febr. 4.681
Arany Jánosnak 2. Pest, 1847. febr. 23.681
Arany Jánosnak 3. Pest, 1847. márc. 31.682
Arany Jánosnak 4. Pest, 1847. jún. 18.685
Arany Jánosnak 5. Beje, 1847. júl. 5.688
Arany Jánosnak 6. Szatmár, 1847. aug. 6.690
Arany Jánosnak 7. Szatmár, 1847. (aug. 17.)691
Arany Jánosnak 8. Szatmár, 1847. (aug 29.)692
Arany Jánosnak 9. Koltó, 1847. szept. 17.694
Arany Jánosnak 10. Pest, 1847. dec. 3.696
Arany Jánosnak 11. Pest, 1848. jan. 2.697
Arany Jánosnak 12. Pest, 1848. jan. 29.698
Arany Jánosnak 13. Pest, 1848. febr. 10.701
Arany Jánosnak 14. Pest, 1848. márc. 21.703
Arany Jánosnak 15. Pest, 1848. ápr. 18.705
Arany Jánosnak 16. Pest, 1848. máj. 5.706
Arany Jánosnak 17. (Pest, 1848. jún. 21.)708
Arany Jánosnak 18. Pest, 1848. júl. 1.710
Arany Jánosnak 19. Pest, 1848. júl. 14.711
Arany Jánosnak 20. Pest, 1848. aug. 16.713
Arany Jánosnak 21. Erdőd, 1848. okt. 18.715
Arany Jánosnak 22. Debrecen, 1848.okt. 31.716
Arany Jánosnak 23. Debrecen, 1848 nov.15.717
Arany Jánosnak 24. Erdőd, 1848. nov. 22.718
Arany Jánosnak 25. Debrecen, 1848. dec. 1.719
Arany Jánosnak 26. Debrecen, 1848. dec. 15.720
Arany Jánosnak 27. Debrecen, 1849. jan. 7.721
Arany Jánosnak 28. Debrecen, 1849. febr. 14.724
Arany Jánosnak 29. Debrecen, 1849. febr. 22.725
Arany Jánosnak 30. Lugos,1849. árp. 21.726
Arany Jánosnak 31. Debrecen, 1849.máj. 6.727
Arany Jánosnak 32. Pest, 1849. máj. 17.728
Arany Jánosnak 33. Szalonta, 1849. máj. 27.729
Arany Jánosnak 34. Mezőberény, 1849. júl.11.730
Sass Károlynak 1. Pest, 1847. márc. 12.731
Sass Károlynak 2. Pest, 1847. ápr. 16-20 között732
Sass Károlynak 3. Szalonta, 1847. jún. 8.733
Térey Marinak. Pest. 1847. ápr. 6.734
Kubínyi Rudolfnak 1. Pest, 1847. ápr.10.735
Kubínyi Rudolfnak 2. Pest, 1847. máj. 4.735
Kubínyi Rudolfnak 3. Koltó, 1847. szept. 17.736
Kazinczy Gábornak, Szatmár, 1847. máj. 28.737
Pap Zsigmondnak 1. Szatmár, 1847. máj. 28737
Pap Zsigmondnak 2. Szatmár, 1847. júl. 21.738
Győry Dánielnek, (Rimaszombat, 1847. júl. 2?)738
Lisznyai Kálmánnak (Szatmár) 1847. júl. 17.739
Luby Zsigmondnak 1. Szatmár, 1847. júl 31.739
Luby Zsigmondnak 2. Szatmár, 1847. aug. 7.740
Emődy Dánielnek, Koltó, 1847. szept. 17.741
Bernát Gáspárnak 1. Koltó, 1847. szept. 30.742
Bernát Gáspárnak 2. (Pest, 1848. márc. 3.?)743
Tyroler Józsefnek, Pest, 1847. nov. 24.743
Adorján Boldizsárnak, Pest, 1848. jan. 6.744
Bankós Károlynak 1. Pest, 1848. máj. 25.744
Bankós Károlynak 2. Pest, 1848. júl. 9.747
Bankós Károlynak 3. Pest, 1848. aug. 18.749
Bankós Károlynak 4. (1845?)749
Heckenast Gusztávnak, Pest, 1848, júl. 3.750
Vas Gerebennek (Pest, 1848. aug. 6.)750
Özv. Jókay Józsefnének, Pest. 1848. szept. 6.752
Eötvös Mihálynak (Szinfalu, 1848. szept. 30.)753
Csengery Antalnak (Debrecen, 1848. nov. 13?)754
A Honvédelmi Bizottmánynak, Erdőd, 1848. nov. 24.755
A képviselőháznak, Debrecen, 1848, dec. 8.756
Kossuth Lajosnak 1. Debrecen. 1848. dec. 24.757
Kossuth Lajosnak 2. Debrecen, 1849. jan. 13.758
Mészáros Lázárnak, Debrecen, 1849. febr. 17.760
Berde Mózesnek, Szalonta, 1849. márc. 24.761
Klapka Györgynek 1. Debrecen, 1849. máj. 6.761
Klapka Györgynek 2. Szolnok, 1849. máj. 8.764
Bem Józsefnek 1. Pest, 1849. máj. 17.766
Bem Józsefnek 2. (Szalonta, 1849. máj. végén)767
Bem Józsefnek 3. Pest, 1849. jún. 20.769
A hadügyminisztériumnak , Szalonta, 1849. máj. 28.769
Szemere Bertalannak, (Pest, 1849. jún. első fele)770
Telegdi Lajosnak, Pest, 1849. jún. 18.771
Petőfi Sándornénak 1. Marosvásárhely, 1849. júl. 22. 772
Petőfi Sándornénak 2. Marosvásárhely. 1849. júl. 29.773
Ismeretlennek (Pest, 184?)774
Ismeretlennek (1849?)774
Függelék
Okmányok Petőfi fogalmazásában
Kötelezvény777
(Petőfi és Emich könyvkiadó szerződése, 1846.)777
(Petőfi és Emich könyvkiadó szerződése, 1847.)779
Dedikációk781
Kétes hitelű prózai művek
(Részlet egy színbírálatból)786
Szerkesztői értesítés az írókhoz786
(Levél Jókai Mórnak)798
Jegyzetek801
Név- és címmagyarázatok (mindkét kötethez)929
Utószó947
Életrajzi adatok953

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi Sándor művei I-II. Petőfi Sándor művei I-II. Petőfi Sándor művei I-II. Petőfi Sándor művei I-II.

A kötetek lapélei enyhén foltosak.

Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba