1.034.772

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Petőfi Sándor összes költeményei 1-2.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.238 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
1842
A borozó7
Két vándor8
Mi haszna, hogy a csoroszlya9
A Dunán9
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben10
K........Vilmos barátomhoz10
Hortobágyi kocsmárosné12
Hazámban13
A bujdosó14
Furcsa történet15
Felköszöntés16
Vadonban17
Első szerepem18
Disznótorban19
1843
Pálnapkor23
Dínomdánom24
Üresen áll már a kancsó25
Farkaskaland25
Könyeim26
Halálvágy28
Az első dal29
Jövendölés30
Jön az ősz32
Kakasszóra hajnal ébred33
Lopott ló33
Emlény35
Víz és bor36
Én37
Az utósó alamizsna38
Szeget szeggel40
Barátimhoz43
Az én mátkám44
Távolból45
Ki vagyok én? nem mondom meg46
Lánggal égő teremtette47
Szemrehányás47
Érik a gabona49
Befordúltam a konyhára49
Hej nekem hát vigasztalást mi sem ad50
EL..............né50
Kördal51
Merengés52
Temetőben53
Kis furulyám szomorúfűz ága55
A szerelem, a szerelem55
Matildhoz56
Megúnt rabság57
Élő halott58
A virágnak megtiltani nem lehet59
Nem megyek én innen sehova60
Sikos a hó, szalad a szán60
Temetésre szól az ének61
1844
Honfidal65
Elmondanám55
A dal67
Fütty67
Végszó *** hoz68
A nemes69
Halvány katona70
Szomjas ember tünődése71
Ivás közben72
Boldogtalan voltam74
Nem ver engem az isten75
Hírös város az aafődön Kecskemét76
Tél végén77
De már nem tudom, mit csináljak77
Keresztúton állok78
Eger mellett78
Egri harangok79
Javulási szándék81
Gyönge vagyok82
Virít a kikerics82
Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél83
Betegségemben84
Vándorélet85
Szerelem és pipadal87
Füstbement terv87
Egy estém otthon88
Irtóztató csalódás90
Fürdik a holdvilág az ég tengerében91
A csaplárné a betyárt szerette92
Magány92
Ebéd után93
Álmodom-e?94
Zsuzsikához (Ne hozd, ne hozd)95
Gazdálkodási nézeteim95
Hattyudalféle97
Sírom98
Éjjel98
Zsuzsikához (Kicsinke szőke)99
Vizen100
A faluban utcahosszat101
Poharamhoz102
Deákpályám102
Az én torkom álló malom103
Te szivemnek szép gyönyörűsége104
Meredek a pincegádor104
Katona barátomhoz105
Árvalányhaj a süvegem bokrétája106
Mi foly ott a mezőn106
Elvennélek én, csak adnának107
Nem nézek én, minek néznék? az égre108
Mondom, ne ingerkedjetek velem108
Ez a világ amilyen nagy108
Szinbírálat109
Kerényi Frigyeshez110
István öcsémhez112
Kis menyecske, szép kis menyecske113
Hej Büngözsdi Bandi114
Bucsú a szinészettől114
A csavargó115
Pusztán születtem116
Megy a juhász a szamáron117
Vizet iszom117
Carmen lugubre119
Első szerelmem119
Ambrus gazda121
Az alföld122
Kedves vendégek124
A boldog pestiek125
Szinházban126
Szobámban127
Est129
A régi jó Gvadányi130
Az utánzókhoz131
Élet, halál132
Egy telem Debrecenben132
Hozzá133
Egressy Gáborhoz134
Ezrivel terem a fán a megy136
A helység kalapácsa137
Szülőimhez173
Tompa Mihályhoz175
Éjszakáim176
Furfangos borivó177
Takarékosság178
Pinty úrfi178
Szemfájásomkor180
Ha180
Szerelem vándorai181
Halálom182
Mi lelt?182
Igyunk!183
Dáridó után184
Verseim184
Szinészdal185
Levél egy szinész barátomhoz186
A tintásüveg189
A naphoz190
A nap házasélete191
A leánykákhoz192
Sovány ősz194
Legenda195
Védegyleti dal196
Volnék bár197
Szivem, te árva rabmadár!198
Csokonai199
Batthyányi és Károlyi grófnék200
Mért nem születtem ezer év előtt?201
Az én szerelmem202
Szemek, mindenható szemek!203
Szerelmem zúgó tenger203
Élet, halál! nekem már mindegy204
A borhoz204
A külföld magyarjaihoz205
V. Ferdinándhoz206
János vitéz207
A természet vadvirága257
Pál mester258
Esik, esik, esik260
Gyere, lovam260
A hegyoldalt venyigesor takarja261
János gazda261
Az öregúr262
Szerelem, szerelem263
Fényes csillag263
Boldog éjjel264
Szerelem és bor264
Mit szól a bölcs?265
Katona vagyok én267
Nem tesz föl a lyány magában egyebet267
Részegség a hazáért267
Lant és kard268
A királyok ellen268
Rabhazának fia269
Etelkéhez270
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe274
V. S.-né emlékkönyvébe271
Bucsú 1844-től271
1845
A magyar nemzet275
Két testvér276
Apám mestersége s az enyém278
Hull a levél a virágról278
Elmondom, mit eddig279
Mit nem tettem volna érted281
Hová levél?281
Zárjátok be már azt a koporsót282
Jaj, be bús ez a harangszó!282
Ha ébren meg nem látogatsz283
Te voltál egyetlen virágom284
Amott fönn egy csillag ragyog285
Én vagyok itt285
Nem háborítom-e nyugalmad286
Természet! még te is gúnyolódol?287
Miért tekintesz be szobámba?288
Láttam két hosszu nap288
Hol vagy, te régi kedvem?290
Le az égről hull a csillag290
Mi volna különös azon291
Ő, a kedves drága kisleány291
Álltam sírhalma mellett292
Hazugság, amit292
Barátim, csak vigasztalással293
Jőj, tavasz, jőj!293
Be szomorú az élet énnekem294
Panaszkodám hát?295
Hatalmas orvos az idő296
Játszik öreg földünk297
Kéket mutatnak még298
Ha életében298
E szobában küszködött299
A hó, a holt föld téli szemfedője299
Midőn nagyon bánt300
Tizenkettőt ütött az óra301
Anyám, anyám302
Hiába várlak hát302
Függ már a lant303
Vahot Sándorhoz303
A világ és én306
Költő lenni vagy nem lenni307
Elfojtott könnyek308
Hír309
Téli világ309
A toronyban delet harangoznak311
Igy is jó311
Gyors a madár, gyors a szélvész312
Piroslik a kecskerágó312
Kicsapott a folyó313
Pest313
Orbán314
A sorshoz315
Mulatság közben315
Rossz verseimről316
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz317
Mi kék az ég!318
Ki a szabadba!318
Magyarország319
Mi bűvösbájos hang319
Felsülés320
Az erdei lak321
Van a nagy alföldön csárda sok322
Paripámnak az ő színe fakó322
Fresco-ritornell323
Egyasszonyi állathoz323
A. B. emlékkönyvébe324
P...y Vilma kisasszonyhoz325
A varróleány326
Messze vándoroltam327
Szerelemvágy328
Egy szép hölgy emléke329
Rég veri már a magyart a teremtő330
Liliom Peti330
Holdvilágos éj331
Fekete kenyér332
Bucsú Kunszentmiklóstól333
A Honderühöz336
Képzetem337
Gyalázatos világ338
Egy hajfürthöz339
Szép vidéknek szépséges leánya340
Megteremtéd lelkem új világát342
Éj van343
Félre mostan, hagyjatok magamra343
Ablakodból hogyha344
Nála voltam344
Vasárnap volt345
Drága orvos úr346
Hol van oly nagy pusztaság347
Sírba teték347
Nő szerelmem348
Meg ne ítélj349
Voltak sokkal jelesebbek349
Vadonerdő a világ350
Nincs jogom, hogy351
Száz alakba351
Megvallom, hogy352
Álmaimban gyakran353
Szerelemnek lobogója354
Alacsony kis ház354
Mihelyest megláttalak355
Lyányka, mikor356
A világtól elvonulva356
Amióta szerelembe357
Sohasem volt az szerelmes358
A bokrétát, melyet359
Fa leszek, ha359
Őszi reggel járok360
Háborúval álmodám360
Életem most361
A letarlott362
Ha az isten362
Elnémult a fergeteg364
Arcképemmel365
Avvagy én már soha366
Azt hivém, hogy367
Messze estem367
Milyen furcsa álmam368
Félre mostan, félre a fejemről368
Oh mi szép370
Falun370
A jó öreg kocsmáros372
Imádságom373
Piroslik már a fákon a levél374
Felhő és csillag375
Császár Ferenc őnagyságához375
Az utósó ember377
Három szív története378
Ismerjetek meg!381
A hűtelen barátokhoz381
Virágoskert a költő szíve382
Ifjúság382
Búm és örömem383
Visegrád táján384
Sorshúzás előtt385
M. E. kisasszony emlékkönyvébe386
Én és a nap386
A zsiványság vége387
Egy fiatal íróhoz387
Alku388
A szeretőm nyalka gyerek389
S. K. emlékkönyvébe390
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe390
A négyökrös szekér391
Szerelem átka392
A magyar nemes396
Gyermekkori barátnémhoz397
A költő s a szőlővessző398
A csárda romjai398
Változás (Nem úgy van)401
Hegyen űlök402
Megpendítem403
Lehel (Melyik szerelmes)404
Örök ölelkezés406
Forrás és folyam407
A jegygyűrű408
Jókay Mórhoz408
Remény410
A hazáról410
A sivatag koronája412
Hogy van, hogy azt a sok gazembert414
A gyüldei ifjakhoz415
Álmos vagyok mégsem alhatom416
Álmaim417
Pusztai találkozás419
Szemere Pálhoz421
Téli éj422
1846
Isten csodája427
Az őrült428
A szökevények (Shelly)431
Távozol hát ifjúságom?433
Tündérálom434
Vajda Péter halálára441
Elvándorol a madár443
Nem sírok én443
Szeretném itthagyni443
Annyit sem ér az élet444
Mögöttem a mult444
Voltak barátim444
Szállnak reményink445
Elváltam a lyánykától445
Emlékezet446
Amott a távol kék ködében446
Viseld egyformán446
Mi szebb, mint447
Mely'k a legvígabb temető?447
Hajamnak egy fürtjét levágom447
Mintha a nagy, nehéz448
Itt állok a rónaközépen448
Oh lyány! szemed449
Ha jőne oly nagy fergeteg449
Egy bölcs hajdan449
Mi a dicsőség?450
Sok embert ismerek450
A bánat? egy nagy oceán450
Dacos leány!451
Gyertyám homályosan lobog451
Mondják, hogy mindenikünk452
Az ermber ugyan hova lesz?452
Elmém ezen sokat gondolkodik453
Mit ették, föld453
Mosolyogjatok rám453
Ha a sírban megszáradt454
Hová lesz a kacaj454
Te ifjúság454
Barátim vagytok455
Földét a földmives455
Nemcsak mi vénülünk455
Futó folyam hullámai456
Hány csepp van óceánban456
Nem sűlyed az emberiség456
Kik a föld alacsony porából457
Az én szivem457
Odanézzetek!458
Már sokszor énekeltem458
Mivé lesz a föld?459
Fönséges éj!459
Ki fogja vajon megfejteni460
Szép kedvesem460
Szeretője-e vajon460
Óh szerelem461
Miért hogy láthatatlanok461
Mulandóság461
A férj hazajő betegen462
Barátaim megölelének462
Mint lót-fut a boldogság után462
Hiden ellen a tél463
Vajon mit ér?463
Az özvegy463
Igazság! alszol?464
Az álom464
E gazdag úr465
Kereszt465
Voltak fejedelmek465
Midőn a földön466
Kivágom én466
Fövényszem.... harmatcsepp467
Fejemben éj van!467
Átok és áldás468
Mért vagyok én még a világon?468
Minden virágnak469
A szerelmes tenger470
Elhagytam én a várost474
Erdőben475
Gyermekkori emlékek (Béranger)476
Mint felhők a nyári égen477
Szilaj Pista479
Zöldleveles, fehér488
Rég elhuzták az esteli harangot489
A jó aggastyán (Béranger)490
Világgyűlölet492
Sors, nyiss nekem tért493
Dalaim494
Száműztem magamat495
Salgó496
Levél Várady Antalhoz511
Barna menyecskének514
Most kezdem én csak még ismerni515
F. L. kisasszony emlékkönyvébe515
Megfagy a szív, ha nem szeret516
Rabság516
Szeretek én516
A nép517
Képzelt utazás (Béranger)518
A hevesi rónán519
Csalogányok és pacsirták521
Nagykárolyban523
A bilincs524
Juliához524
Kinn a kertben voltunk526
Költői ábránd volt, mit eddig érzék527
Te vagy, te vagy, barna kislyány529
Szerelemnek rózsákkal530
Szerelmes vagyok én.... (Vagy tán)531
Szerelmes vagyok én....(Megmondjam-e)532
Nehéz, nehéz a szivem533
Száll a felhő533
Borús, ködös őszi idő534
Az én kézeletem nem535
Ereszkedik le a felhő535
Ha szavaid megfontolom536
Te a tavaszt szereted537
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe538
Mint megfogamszott átok539
Oda járok hova539
Mi vagy, keblem?540
Álmodtam szépet, gyönyörűt541
Egy pár rövid nap 543
Nem csoda, ha ujra élek544
Volt egy szegény fiú546
T.M. kisasszony emlékkönyvébe547
Erdélyben547
Szeretsz tehát549
Mikor a lánc lehull550
Busúlnak a virágok550
Rövidre fogtam a kantárszárat551
Kellemetlen őszi reggel552
Véres napokról álmodom553
Gróf Teleky Sándorhoz554
Világoskék a csillagos éjszaka555
Kovács Jánosné emlékkönyvébe556
E. R. kisasszony emlékkönyvébe557
K. J. kisasszony emlékkönyvébe558
Hazaértem557
Mi van innen távol558
Nem ért engem a világ559
Reszket a bokor, mert560
Halhatatlan a lélek561
Láttál-e a róna felett561
Karácsonkor562
A magyar nemzet (Járjatok be)564
Egy gondolat bánt engemet565
II. KÖTET
1847
Szabadság, szerelem!7
Egy barátom az ifjúság7
Ha férfi vagy, légy férfi8
Kutyakaparó10
Szomorú éj13
Palota és kunyhó14
A kutyák dala16
A farkasok dala16
A XIX. század költői17
Egressy Etelke19
Szent sír20
Ide, kislyány22
Arany Jánoshoz23
Három fiú24
Magyar vagyok25
Keserű élet, édes szerelem27
A Tisza28
A felhők30
Csuklyában jár a barát31
A magyar ifjakhoz32
A szél34
Édes öröm, ittalak már35
Ujonnan visszajött a régi baj36
A nép nevében37
Háború volt39
De mért is gondolok rá?40
Az árva lyány41
Két sohaj44
Mi volt nekem a szerelem?46
Tedd le, bojtár, a subádat47
Világosságot!48
Szőke asszony, szőke asszony50
Katonaélet52
A szerelem54
A virágok55
Kit feledni vágytam56
Az ítélet59
Első esküm60
A türelemről61
F. A. emlékkönyvébe62
Rongyos vitézek63
Zöld Marci64
Ha én kedvesemről gondolkodom65
Tűz66
Legszebb versem67
Erdőd, május 17. 1847.68
Hol a leány, ki lelkem röpülését68
Röpül az úti por70
Bányában71
Bírom végre Juliskámat72
A majtényi síkon73
Te az enyim, én a tied74
Arany Lacinak76
Mily szép a világ!78
Sári néni79
A csonka torony81
Lennék én folyóvíz82
A gólya83
Puszta föld ez, ahol most járok87
Utazás az alföldön87
Kérdezd: szeretlek-e?88
Bucsúpohár89
Híres szépség90
Mi lárma ez megént?91
Hozzám jössz-e?92
Fölszedtem sátorfám93
Múzsám és menyasszonyom94
Az időhöz96
Az erdőnek madara van97
Tompa Mihálynál98
Alkony100
Panyó Panni100
Széphalmon101
A munkácsi várban104
Meleg dél van105
Amott az a hegy105
Látom kelet leggazdagabb virányit106
Kard és lánc107
Válasz, kedvesem levelére111
Jó ideje lement a nap113
A betegséggel szomszéd a halál114
Az elhagyott zászló115
Már, galambom engedj meg116
Koronázás (Heine)117
Augusztus 5-dikén118
Levél Arany Jánoshoz119
T. M. kisasszonyhoz122
A költészet123
Az én Pegazusom124
Ismét könny!125
Falu végén kurta kocsma126
A vándorlegény127
Ne bántson az meg130
Homér és Oszián131
Tarka élet133
O. B. kisasszonyhoz134
Szép levél136
Megbántott a rózsám137
Jó költőnek tartanak137
A csillagos ég138
Csak úgy omlanak most hozzám140
Szívem141
A szájhősök142
Valahogy144
Ilyen óriást, mint145
Szécsi Mária146
Ősz elején159
Bucsú a nőtlenségtől160
A kisbéres162
Azokon a szép kék hegyeken túl163
A sivatag lakói164
Fölösleges aggalom165
Beszél a fákkal a bús őszi szél166
Az ember167
Amióta én megházasodtam168
Szeptember végén170
Elértem, amit ember érhet el171
Kazinczy Gáborhoz172
Az utósó virágok173
Egykor és most!174
A szerelem országa175
Menny és föld178
Csendes élet179
Az volt a nagy, nagy munka180
Hintón és gyalog181
Mi a szerelem?182
Bölcselkedés és bölcseség184
Meddig alszol még, hazám?185
Tíz pár csókot egyvégbül186
A rab187
A hold elégiája189
A koldus sírja190
A táblabíró192
Ez már aztán az élet!205
El innét, el a városból206
Arany Jánosnál207
Dícsérsz, kedves209
Nézek, nézek kifelé210
Szép napkeletnek211
Oh ne bántsd a költőt (Moore)213
Őszi éj214
Bíró, bíró, hivatalod215
Rózsabokor a domboldalon216
Pató Pál úr217
Egy apához218
Állj meg, feleségem220
Bolond Istók223
Az éj245
Okatootáia248
Mosolyogj rám!251
A magyar politikusokhoz252
Feleségem nevenapján254
Csendes tenger rónaságán256
Honvágy (Béranger)258
Czakó temetésén259
Vasuton260
A haraghoz262
Kinn a ménes, kinn a pusztán263
Még alig volt reggel265
Szilveszter éje 1847-ben265
1848
A téli esték271
Feleségek felesége274
Egy könyvárus emlékkönyvébe274
Adorján Boldizsárhoz275
Van-e egy marok föld277
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?278
Egy emlék a kórházban (Moreau)279
Szeretlek én, szeretlek téged280
Minek nevezzelek?281
Félálomban283
A rab oroszlán284
A jó tanító286
A puszta, télen288
A szerelemnek rózsafája290
Ne feledd a tért (Moore)291
Hideg, hideg van ott kinn291
A völgy s a hegy293
Olaszország294
Rózsavölgyi halálára295
Az országgyűléshez297
Anyám tyúkja299
A tél halála300
1848 (... égen...)301
Kemény szél fúj301
Beaurepaire302
Lehel vezér304
Dicsőséges nagyurak321
Nemzeti dal323
15-dik március, 1848325
A szabadsághoz327
Bordal329
Föltámadott a tenger330
A királyokhoz331
Van-e mostan olyan legény332
Készülj, hazám!333
Megint beszélünk s csak beszélünk336
A király és a hóhér337
Rákóczi338
Feleségem és kardom339
A tavaszhoz341
A magyarok istene342
A konzervatívok343
Ilyen asszony való nékem345
A ledőlt szobor345
Már minékünk ellenségünk347
Kisfiú halálára349
Bánk bán349
Mit nem beszél az a német353
Fekete-piros dal354
Miért kisérsz356
A király esküje357
A gyáva faj, a törpe lelkek362
Ausztria363
Föl!365
Két ország ölelkezése366
Uton vagyok s nem vagy velem368
Szülőföldemen369
A márciusi ifjak370
Kiskunság372
A magyar nép374
Dobzse László375
A nemzetgyűléshez377
Ismét magyar lett a magyar379
Miért zárjátok el az útamat?380
Kun László krónikája381
Ma egy éve385
Lenkei század386
Respublika391
Három madár393
A nemzethez394
Béranger legújabb dala396
Vörösmartyhoz398
Forradalom400
Hány hét a világ?401
Vérmező403
Az apostol406
Itt benn vagyok a férfikor nyarában490
Golyók sivítnak, kardok csengenek491
A hegyek közt492
A bokor a viharhoz494
Jőj el végre, valahára494
Hallod-e, szív, szívem!495
Mit daloltok még ti, jámbor költők?496
A székelyekhez497
Tudod, midőn először ültünk499
Élet vagy halál!500
A vén zászlótartó501
Bucsú (Alig viradt)503
Ti ákácfák e kertben504
Tiszteljétek a közkatonákat!506
1848 (... te csillag...)507
Hideg idő, hűs őszi éj509
Milyen lárma, milyen vígadalom!510
Itt alszik a költő (Moore)511
Hogy volna kedvem511
Szeretlek, kedvesem!512
Itt van az ősz, itt van újra514
Elpusztoló kert ott a vár alatt516
A csámpás legény516
Itt a nyilam, mibe lőjjem?517
Csatadal518
Egész világ a harcmezőn520
Akasszátok föl a királyokat521
Kont és társai522
Fiam születésére528
Vesztett csaták, csufos futások!529
Az év végén531
1849
Ujév napján, 1849535
Buda várán újra német zászló!536
Európa csendes, újra csendes538
Négy nap dörgött az ágyu539
Nyakravaló541
Burián Pál emlékkönyvébe541
Csatában541
Bizony mondom, hogy győz most a magyar542
Pacsirtaszót hallok megint543
Péter bátya544
Az erdélyi hadsereg547
Ki gondolná, ki mondaná548
Vajdahunyadon549
A székelyek551
Egy goromba tábornokhoz552
Szüleim halálára553
Jött a halál554
A huszár556
A honvéd556
Föl a szent háborúra!559
Szörnyű idő561

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi Sándor összes költeményei 1-2. Petőfi Sándor összes költeményei 1-2. Petőfi Sándor összes költeményei 1-2.
Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Petőfi Sándor összes költeményei 1-2. Petőfi Sándor összes költeményei 1-2. Petőfi Sándor összes költeményei 1-2. Petőfi Sándor összes költeményei 1-2. Petőfi Sándor összes költeményei 1-2.

A borítók és a lapélek foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba
konyv