1.034.668

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vers és próza

Időrendi válogatás a teljes életműből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 638 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1840-1843
Az őrágyhoz7
Nagy Imréhez, Pozsonyba-Levél7
Járnak-kelnek sokan zöld erdőben8
Hazámban (Kezdő strófák)9
Szeberényi Lajoshoz II. - Levél10
Farkaskaland11
Szeberényi Lajoshoz III. - Levél12
Én13
Ki vagyok én? nem mondom meg (Részlet)14
L............né 14
Bajza Józsefhez V. - Levél15
Élő halott16
1844
A nemes21
Ivás közben21
Tárkányi Bélához I. - Levél24
Egri hangok (Részlet)24
Vándorélet25
Egy estém otthon27
Pákh Alberthez - Levél30
Ebéd után31
Vizen32
Deákpályám33
Kerényi Frigyeshez34
Kis menyecske, szép kis menyecske36
Az alföld37
Kedves vendégek39
A boldog pestiek40
Est41
A régi jó Gvadányi43
Az utánzókhoz44
Egy telem Debrecenben45
Egressy Gáborhoz (részlet)46
A helység kalapácsa
Második ének (A szemérmetes Erzsók kocsmája)47
Samarjay Károlyhoz - levél59
Éjszakáim61
Levél egy szinész barátomhoz62
Legenda65
Volnék bár66
Élet, halál! nekem már mindegy!67
János vitéz
Jancsi búcsúja Iluskától68
Pusztai vihar71
Grifmadáron73
Iluska sírjánál77
Az óperenciás tengernél79
Katona vagyok én81
1845
Cipruslombok Etelke sírjáról
Te voltál egyetlen virágom85
Játszi öreg földünk85
Ha életében86
A világ és én86
Téli világ88
Degré Alajoshoz - levél89
Gyors a madár, gyors a szélvész90
Pest90
Mi kék az ég!91
Magyarország92
Egy szó Tarczy Lajos úrhoz - Közlemény92
Fresco-ritornell93
Úti jegyzetek (részletek)93
Egy szép hölgy emléke107
Szerelem gyöngyei
Szerelemnek lobogója108
Elnémult a fergeteg108
Falun109
A jó öreg kocsmáros111
Piroslik már a fákon a levél112
Az utósó ember113
A szeretőm nyalka gyerek115
A négyökrös szekér116
A csárda romjai117
Álmos vagyok, és mégsem alhatom120
Téli éj122
Tigris és hiéna
I. felv. VIII-X. jel. (Terem)123
IV. felv. V-IX. jel. (Börtön)127
1846
Az őrült137
A hóhér kötele
XIII. fejezet (Hiripi, a súgó)140
Tündérálom
Kezdő strófák145
Befejező strófák146
Felhők (4-65. pontig)
Annyit sem ér az élet148
Mögöttem a múlt148
Emlékezet!148
Viseld egyformán148
Itt állok a rónaközépen149
Oh lyány! szemed149
Ha jőne olly nagy fergeteg150
Egy bölcs hajdan150
Mi a dicsőség?150
Dacos leány!151
Az ember ugyan hova lesz?151
Elmém ezen sokat gondolkodik152
Mit ettél, föld152
Nem sűlyed az emberiség152
Fönséges éj!152
Szép kedvesem153
Mulandóság153
Barátaim megölelének154
Mint lót-fut a boldogság után154
Vajon mi ér?154
Igazság! alszol?155
Az álom155
Kereszt156
Voltak fejedelmek156
Midőn a földön156
Fejemben éj van157
Mért vagyok én még a világon157
Legyen az ember drámaíró - Közlemény158
Szilaj Pista (részlet)159
Zöld leveles, fehér161
Világgyűlölet162
Száműztem magamat163
Salgó (részlet)164
Levél Várady Antalhoz165
Szeretek én168
A nép169
A királyok ellen170
Csalogányok és pacsirták171
Nagykárolyban173
Az én képzeletem174
Mint megfogamszott átok175
Erdélyben176
Véres napokról álmodom178
Gróf Teleky Sándorhoz179
Hazaértem180
Reszket a bokor, mert182
Halhatatlan a lélek183
Láttál-e a róna felett183
A magyar nemzet184
Karácsonkor186
Orlay Petrich Somához II. - Levél187
Egy gondolat bánt engemet188
Gróf Teleky Sándorhoz - levél189
1847
Szabadság, szerelem!193
Előszó az Összes Költeményekhez193
Ha férfi vagy, légy férfi196
Kutyakaparó198
Szomorú éj201
Palota és kunyhó203
A kutyák dala204
A farkasok dala205
A XIX. század költői206
A nagyapa (részlet)3
Katonafogástól az obsitig208
Arany Jánoshoz (Kezdő strófa)218
Arany Jánoshoz I. - Levél218
Magyar vagyok219
A Tisza221
Nemzeti Színház (Shakespeare, III. Richard, Egressy Gábor)223
A magyar ifjakhoz (részlet)227
A szél228
Arany Jánoshoz II. - Levél229
Ujonnan visszajött a régi baj232
A nép nevében233
Háború volt235
De mért is gondolok rá?236
Mi volt nekem a szerelem?237
Világosságot!238
Szőke asszony, szőke asszony241
Katonaélet243
Arany Jánoshoz III. - Levél245
Az ítélet248
Kubinyi Rudolfhoz I. - Levél249
Rongyos vitézek250
Orlay Petrich Somához III. - Levél251
Zöld Marci252
A fakó leány s a pej legény (részletek)
Csigolya Marci, a pej legény254
A szép Julcsa258
I. úti levél (Pest)265
II. úti levél (Füzes-Abony)266
III. úti levél (Debrecen)268
Röpül az úti por271
V. úti levél (Nagy-Bánya)272
Bányában276
VI. úti levél (Erdőd)277
Kazinczy Gáborhoz - Levél279
Arany Lacinak279
Sári néni282
VII. úti levél (Szalonta)283
Puszta föld ez, ahol most járok285
Útazás az alföldön285
Arany Jánoshoz IV. - levél286
Mi lárma ez megént?287
VIII. úti levél (Pest)288
Fölszedtem a sátorfám292
Arany Jánoshoz V. - Levél293
IX. úti levél (Beje)294
Alkony299
Panyó Panni299
XI. útil levél (Sáros-Patak)301
Széphalmon302
XII. úti levél (Ungvár)305
A munkácsi várban307
XIII. úti levél (Beregszász)309
XIV. úti levél (Szatmár)310
Az elhagyott zászó313
Pap Zsigmondhoz - Levél314
A költészet318
Falu végén kurta kocsma (részlet)318
Kovács Pálhoz VII. - Levél319
A vándorlegény320
Ne bántson az meg322
Homér Oszián324
Tarka élet326
A szájhősök327
Arany Jánoshoz VIII. - levél328
Ősz elején330
A kisbéres (részlet)331
Beszél a fákkal bús őszi szél332
XVII. úti levél (Koltó)334
Arany Jánoshoz IX. - levél335
Az ember336
Szeptember végén337
Bernát Gáspárhoz - Levél338
Elértem, amit ember érhet el339
Kazinczy Gáborhoz340
Kovács Pálhoz VIII- Levél342
A szerelem országa343
Mi a szerelem?346
Meddig alszol még, hazám?347
A hold elégiája349
A koldús sírja350
XVIII. úti levél (Koltó)352
A táblabíró (részletek)
Előljáróbeszéd354
2-dik §356
3-dik §359
XIX. úti levél (Kolosvár)362
Arany Jánosnál363
Nézek, nézek kifelé366
XX. úti levél (Pest)367
Őszi éj368
Bíró, bíró, hívatalod369
Pató Pál úr370
Bolond Istók (részletek)
Egy komor tanyán372
Se országom, se hazám377
Epilógus378
Arany Jánoshoz X. - Levél379
Okatootáia380
Jókai Mórhoz - Levél383
Mosolyogj rám!384
A magyar politikusokhoz385
Vasúton387
A haraghoz389
Kinn a ménes, kinn a pusztán391
Még alig volt reggel392
1848
Arany Jánoshoz XI. - Levél397
A téli esték399
Van-e egy marok föld402
Minek nevezzelek?403
A puszta, télen405
Hideg, hideg van ott kinn407
Lehel vezér (részlet)
Nem írástudóknak, nem az úri rendnek409
Olaszország411
Arany Jánoshoz XII. - Levél412
Coriolanus
A IV. felv. V. jel.-ből414
Arany Jánoshoz XIII. - levél417
Az országgyüléshez418
Anyám tyúkja420
Dicsőséges nagyurak421
Nemzeti dal424
A magyar szabadság születése - A Naplóból426
Március 15-e - A Naplóból427
A német polgárok és a zsidók - A Naplóból433
Arany Jánoshoz XIV. - Levél434
Az országgyülés és az úrbér - A Naplóból435
Föltámadott a tenger436
A királyokhoz437
Királyi leirat a minisztériumról - A Naplóból438
Készülj, hazám!439
Monarchia és respublika - A Naplóból442
Arany Jánoshoz XV. - Levél444
Nagypéntek napja - A Naplóból446
A tavaszhoz448
Kliegl, Szécsenyi, hivatal, rágalmak- A Naplóból449
Arany Jánoshoz XVI. Levél451
Fekete-piros dal453
Pest, Május 27., 1848. - Cikk455
Ausztria458
Két ország ölelkezése460
A kiskunokhoz - Röplap462
Szülőföldemen465
Kis-Kunság467
Nyilatkozat a szabadszállási választás ügyében - Cikk470
Arany Jánoshoz XVIII. levél478
A nemzetgyüléshez480
Bankos Károlyhoz II. levél482
Arany Jánoshoz XIX. levél484
Miért zárjátok el az útamat?485
Az apostol (részletek)
Padlásszobában487
Talált csecsemő490
A szőlőszem498
"Ez hát a nép!"499
Halott gyermek502
Börtönben506
Szabadulás512
Haljon a király!515
Epilógus517
Pest, Augusztus 10., 1848. - Cikk518
Respublika522
Arany Jánoshoz XX. levél523
Bankos Károlyhoz III. levél525
Forradalom526
Vörösmartyhoz527
A Vörösmartyhoz írott vers alá - Közlemény529
Özv. Jókainéhoz - Levél530
Válasz Vörösmartynak - Közlemény531
Itt benn vagyok a férfikor nyarában533
Pest, Szeptember 17., 1848 - Cikk535
Az Egyenlőségi Társulat proklamációja - Közlemény537
Itt van az ősz, itt van ujra541
Tudod, midőn először ültünk542
Élet vagy halál! (részletek)543
A vén zászlótartó544
Bucsú546
Ti ákácfák e kertben547
Tiszteljétek a közkatonákat!549
Arany Jánoshoz XXII. levél551
1848.552
Hideg idő, hűs őszi éj553
Milyen lárma, milyen vígadalom554
Hogy volna kedvem555
Arany Jánoshoz XXIII. levél557
Arany Jánoshoz XXIV. levél557
Arany Jánoshoz XXV. levél558
Akasszátok föl a királyokat!559
Orlay Petrich Somához VIII. levél560
Vesztett csaták, csufos futások!561
Kossuth Lajoshoz I. levél563
Az év végén564
1849
Arany Jánoshoz XXVII. levél569
Európa csendes, ujra csendes570
Debrecen, Január 9., 1849. - Cikk572
Buda várán ujra német zászló!574
Kossuth Lajoshoz II. levél575
Históriai jegyzetek - Feljegyzés577
Arany Jánoshoz XXVIII. levél578
Négy nap dörgött az ágyu579
Levél a Közlöny Szerkesztőjéhez II. - Cikk581
Mészáros Lázárhoz - levél583
Nyakravaló584
Pacsirtaszót hallok megint584
Az erdélyi hadsereg585
Ki gondolná, ki mondaná587
Levél a Közlöny Szerkesztőjéhez III. - Cikk588
Egy goromba tábornokhoz589
Klapka György tábornokhoz II. levél591
Arany Jánoshoz XXXII. levél593
Jött a halál593
Arany Jánoshoz, Debrecenbe XXXIII. levél595
Szemere Bertalanhoz - Fogalmazvány596
Nyilatkozat - Közlemény597
Színműtöredék (részlet)
A komédiás jelenése597
Arany Jánoshoz XXXIV. levél599
Zoltán fiam életrajza hét hónapos koráig - Feljegyzés600
Szörnyű idő603
Petőfi Sándornéhoz II. levél604
Utószó (Csanádi Imre)607

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Petőfi Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vers és próza Vers és próza

A védőborító kissé szakadt, elszíneződött.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vers és próza Vers és próza

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv