A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hatszáz magyar nemzeti dal

Szavalmányok és dalok gyüjteménye

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 687 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 15 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Ötödik, javított és bővített kiadás. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

A «Hatszáz magyar nemzeti dal» ötödik, javított s bővített kiadását teszem e könyvben a hazai közönség olvasó-asztalára. A négy első kiadás oly keresett volt, hogy aránylag példátlanul rövid idő... Tovább

Tartalom

A hazáról
Szózat (Vörösmarty)7
Hymnus (Kölcsey)9
Boldogasszony anyánk (Tárkányi)11
Honfidal (Petőfi)13
Hymnus (Vörösmarty)14
A magyarokhoz (Berzsenyi)15
Az elhagyott anya (Vörösmarty)17
A hazáról (Petőfi)20
A magyarok Istene (Petőfi)22
Rákóczy Ferencz búcsúdala23
Zrínyi dala (Kölcsey)24
Péter király gyónása (Tolnay L.)26
Szentelt hantok (Komócsy)28
Honszeretet (Vörösmarty)29
A ledőlt szobor (Petőfi)31
A magyar fohásza34
A magyar nemzet (Petőfi)34
Nemzeti dal (Petőfi)36
Könyörgés (Erdélyi)38
A nemzeti zászló39
Ébresztő (Bajza)40
Búcsú (Báró Eötvös)41
Riadó (Czuczor)43
Hazámban (Petőfi)44
István királyhoz46
Ikarus (Tompa)47
Magyar hölgy (Garay)49
Sóhajtás (Bajza)51
Apotheosis (Bajza)52
Kandalló mellett (Komócsy)55
Az élő szobor (Vörösmarty)57
Rákos nymphájához (Kölcsey)59
Márczius 15. 1848. (Petőfi)61
Hazámhoz (Szász K.)63
Isten hozzád (Bajza)65
Búcsúének (Báró Balassa B.)66
A néptörténetből (Garay)67
Intés (Erdélyi)68
A gólyához (Tompa)69
Fohász (Kunoss)71
Vándordal (Kunoss)71
A zarándok (Garay)72
A hontalan (Vörösmarty)73
Zengjen a dal75
Vágy (Ábrányi Emil)76
Legyen úgy77
A hit (Bajza)79
A történetből s az életből
A Magyarok Mózese (Garay)80
Mátyás anyja (Arany)83
Hunyady László (Petőfi)85
Zács Klára (Arany)88
Mátyás király Gömörben (Garay)91
Az örömhez (Virág)93
Mikes (Lévay)93
Kont (Garay)95
A legszebb ének (Czuczor)99
Husvét reggelén (Győry Vilmos)102
Az úri hölgyhöz (Vörösmarty)103
A bajnok nője (Bajza)106
Szilágyi Erzsébet (Tóth Kálmán)107
A walesi bárdok (Arany)110
Barcsay (Székely ballada)114
A szép Rádiné (Tolnai L.)116
Az özvegy és fiai (Tompa)117
Bor vitéz (Arany)121
A székelyek (Petőfi)123
Szép Ilonka (Vörösmarty)124
Titkos bú (Dayka)129
Bátori Boldizsár (Székely népballada)129
Levéltöredék (Tóth Kálmán)131
Családi kör (Arany)133
Az ítélet (Petőfi)137
Az a költői... (Dömötör P.)138
A magyar költő (Vörösmarty)139
Vanitatum vanitas (Kölcsey)140
Véres napokról álmodom (Petőfi)142
Tetemre hívás (Arany)143
Mohács (Kisfaludy K.)146
A vén czimbalmos (Losonczy László)149
A vén czigány (Vörösmarty)150
Sóhajtás (Ányos Pál)152
Fohászkodás (Berzsenyi)153
Szülőföldemen (Petőfi)154
Vén hegedűs (Lévay)155
Krisztus Pilátus előtt (Szász K.)157
Dalaim (Petőfi)159
Diego Leon (Kerényi Frigyes)160
Levél egy kibujdosott barátom után (Tompa)161
Rákóczi (Petri Mór)164
Katona József emlékezete (Csengeri J.)165
Erdély (Gyulai Pál)168
A téli esték (Petőfi)171
Hadnagy uram (Gyulai)174
Szültésem napján (Sárossy Gyula)175
Egyszerű kék habos ruhája (Komócsy J.)177
Carmen lugubre (Szomory Károly)179
A második asszony (Győry V.)180
Árverésen (Tompa)182
A csárda romjai (Petőfi)184
A huszár (Sárossy)187
A világ (Arany)190
Falu végén kurta kocsma (Petőfi)191
A merengőhöz (Vörösmarty)192
Mivel gyászolják meg az embert (Jakab Ödön)194
Végrendelet (Báró Eötvös J.)194
Az én osztályrészem (Berzsenyi)195
Az őrült (Petőfi)196
Ágnes asszony (Arany)199
Emlékkönyvbe (Vajda János)203
Falusi órák (Tompa)204
Kis gyermek halálára (Vörösmarty)206
A falusi kis leány Pesten (Czuczor)207
Előhang a virágregékhez (Tompa)209
Fecske a szobában (Dalmady)212
A reményhez (Csokonai)213
Simon Judit (Kiss József)215
Egy anya fájdalma (Vida József)218
A puszta télen (Petőfi)220
A falusi nótáriusból (Gróf Gvadányi József)222
Szőke Panni (Arany)224
A Tisza (Petőfi)225
A pusztai tűz (Arany)228
A bujdosó (Gyulai Pál)230
Ha férfi vagy, légy férfi (Petőfi)232
Őszkor (Szomory K.)233
Alföldi képek (Tompa)234
Hol a költő (Jakab Ödön)238
Magyar zene (Szász Károly)239
Esti csillag (Kuliffay Ede)241
Egy fiatal leánynak (Pap Endre)242
Jutok-e eszedbe (Ferenczy Teréz)243
A Dunán (Petőfi)244
A madár fiaihoz (Tompa)244
A nő teremtetése (Magyaródi)246
Corona Christi (Váradi Antal)248
A jávorfáról (Tompa)250
Be is jó (Szabó Endre)256
Ágota kisasszony (Kiss József)258
Apám emléke (Petri M.)261
Apad szívünkből (Petri Mór)263
A meszes úton (Petri Mór)263
Szerelmiek, dalok
A bakancsos akkor csinos265
A bíróval nem volt (Szentirmay Elemér)165
A boldog királyné (Dalmady Győző)266
A «Csap-utczán» végig266
A dió, mogyoró törve jó267
Adol-e rózsám, adol-e?267
A faluban utcza hosszat (Petőfi)268
A hévvizi piaczon268
A Himfy dalokból (Kisfaludy Sándor)269
Fölkeresem (Petri Mór)269
Kaczérszemek (Petri M.)270
A hodois bíró lánya271
A kinek nincs szeretője271
A kisasszony272
A kis lány még csak azt mondja273
A kis leány baja (Vörösmarty)273
A lányka gyötrelme (Bajza)274
Alig volt tizenhat éves (Berecz Károly)275
Alku (Petőfi)276
A lovag szerelme (Szemere Miklós)276
A megcsalt leány (Vörösmarty)277
A merre én járok278
A nagyvilág lánya (Tóth Kálmán)278
A nyáron, a nyáron280
A panyiti halastóba280
Aranyos pillangó az ágon281
A rózsának tövise van (Szentirmay E.)281
Arra alá Baranyában282
A szegedi bíró lánya282
A szegedi kanális283
A szem hatalma (Kisfaludy K.)283
A szerelem, a szerelem (Petőfi)284
A szép asszony messze lát285
A tavaszhoz (Kazinczy)285
A Vargáék kertje alatt286
A virágnak megtiltani nem lehet (Petőfi)287
Az adós, az adós288
Az alföldön halász legény288
Az ég alatt, a föld színén289
Az éjszaka nem aludtam egy órát290
Az én csizmám csikorgós290
Az én költészetem (Balogh Zoltán)291
Az én rózsám jaj be csinos291
Az én szemem olyan kerek291
Azért hogy egy kicsit ragyás292
Azért mert én székely vagyok293
Az ikrényi csárda ki van festve293
Azt mondják, nem adnak294
Ábránd (Vörösmarty)294
Álom, álom, édes álom295
Árad a víz elviszi a pallót296
Árok, árok296
Árokhátón három bokor297
Árvalányhaj a süvegem bokrétája (Petőfi)297
Árvalányhaj297
Ázom, ázom, azt gondolom298
Barna Jóska298
Bánatosan zeng a madár299
Bánom, hogy utánad jártam299
Bárcsak engem valaki300
Bárcsak ez az éjszaka300
Becsaliba vannak híres lányok300
Befordultam a konyhára (Petőfi)301
Befútta az utat a hó302
Be sok bort ittam az este303
Be sok falut, be sok pusztát304
Beszegődtem Tarnóczára304
Beszélek távol ország (Endrődi S.)306
Be szépen szól a klarinét306
Be szomorú ez az élet én nekem307
Betyár vagyok, Csillag Bandi307
Be van az én szűröm ujja kötve308
Békót tettem308
Bogár Imre hová olyan szaporán309
Bujdosik a kedves rózsám309
Bú kél velem (Kölcsey)310
Búra, búra, búbánatra születtem311
Búsan, búsan szól a harang312
Bús az idő312
Buza, buza (Szentirmay Elemér)313
Buza földön, dűlő úton314
Buza közé314
Buzát vittem a malomba314
Csak azért szeretem315
Csak egy szép lány van a világon (Szentirmay)315
Csak titokban akartalak316
Csárdás kis kalapot veszek316
Cserebogár, sárga cserebogár317
Csicseri borsó317
Csillag elég ragyog az égen318
Csillagos az ég318
Csingilingi318
Csipkés a szőllő levele319
Cziprus (Tompa)319
Csongorádi kis barna (Szentirmay E.)321
Deres a fű321
Dula nótája322
Egy csillagot nézek (Komócsy József)323
Egyszer esik esztendőben323
Egy szivarárus leánykához (Tóth K.)324
Ej, haj, ne szomorkodj325
Elátkozom ezt a czudar világot326
Elmennék én katonának327
Elmennék én327
Elmennék én tehozzátok328
Elmentem én a szőlőbe328
Elvennélek329
Engem hívnak Fábián Pistának329
Ennek a kis lánynak330
Enyém a dal (Nyilas Samu)330
Erdő, erdő sűrű erdő árnyában331
Erdő, erdő332
Eresz alatt fészkel a fecske332
Ereszkedik le a felhő332
Esik eső a haraszton333
Esik eső szép csendesen333
Estve jött a parancsolat334
Este későn ne járj hozzám335
Esteledik, alkonyodik335
Este van már, besötétül a puszta336
Este van már336
Esti szellő (Szentirmay E.)337
Ez a kapu tárva áll337
Ez a kazal338
Ez a kis lány azt hiszi338
Ez a kis lány338
Ez a kis lány selyemágyát339
Ez a kis lány úgy éli világát339
Ez a legény340
Ez a szemem ez az egyik340
Ez a világ a milyen nagy341
Ez a világ forog velem341
Ez az én szeretőm342
Ez az utcza végig sáros342
Ezek a virágok (Papp Kálmán)343
Ezt a kerek erdőt járom én343
Édes anyám is volt nékem344
Édes anyám meghalok345
Édes anyám lánya voltam345
Édes anyám rózsafája346
Ég a kunyhó, ropog a nád346
Égő vörös (Szentirmay Elemér)347
Éhes ez a legény347
Életedben mindig348
Én vagyok a falu rossza egyedül348
Én vagyok a kunsági fi349
Én vagyok a petri gulyás349
Fakó lovam fel van kantározva350
Falu végén van egy kis ház350
Fáj a szívem351
Fáradt vagyok (Gyulai Pál)351
Fecském, fecském, édes fecském352
Fehér galamb (Lévay)353
Fehér kis ház, kerek ablak rajta353
Fekete szem éjszakája354
Fekete városban fehér torony354
Felejteni (Lévay)354
Feleljen rá (Tóth Endre)355
Feleség, feleség356
Felszántottam356
Fölszállott a páva357
Fösvény az én uram szörnyen357
Fuj, süvölt a Mátra szele358
Furcsa egy dolog359
Fülemile dal360
Fütyül a szél360
Galambom hallja-e361
Gyászba borul az egész Balaton362
Gyászba borult (Szentirmay Elemér)362
Gyere be rózsám363
Ha bemegyek363
Ha benyúlok364
Ha én király volnék (Jakab ödön)364
Hajnalban, hajnal előtt364
Hajnalodik, harmatozik365
Ha látom a fergeteg365
Hallod-e te kis hamis366
Hallod kis lány, hallod-e366
Hallod-e te kőrösi lány366
Ha meghalok368
Ha meguntad rózsám368
Ha nagyon feszítjük (Pósa Lajos)368
Haragusznak rám a lányok369
Ha szavaid megfontolom369
Ha te elmégy, én is el370
Hármat rikkantott már370
Hármat tojt már a fürjecske370
Három bokor371
Három fehér kendőt veszek371
Három levele vagyon az epernek372
Hej de szörnyű372
Hej gazduram372
Hej gazduram adja ki a bérem373
Hej, haj! magyar ember373
Hej iharfa, juharfa374
Helyre tyu, tyu, tyu374
Hervad a rózsa375
Hét utcza van (Szentirmay Elemér)375
Híres város az Alföldön Kecskemét376
Hogyha egyszer376
Hogyha kedves (Szentirmay Elemér)377
Hogyha körül ölelem377
Hogyha titkolt (Tóth Kálmán)378
Hol jár kend itt378
Hortobágyi pusztán379
Hull a levél a virágról380
Hullámzó Balaton közepén381
Huszár vagyok, lelkem babám381
Huszonkettő383
Húzzad csak, húzzad csak383
Idához (Vörösmarty)384
Ilyen, olyan kis legényke384
Isten tudja mitől lehet385
Itthon van-e a kanász385
Jaj de búsan harangoznak385
Jaj be fényes csillag386
Jaj be magas ez a vendégfogadó387
Jaj be szennyes387
Jaj de nehéz egy vánkoson feküdni388
Jaj de szennyes388
Jár a leány (Czuczor)388
Jegenyefa tetejében389
Jer ölembe tubiczám390
Jó anyának (Vachot S.)390
Kakas a szemeten391
Kalapom szememre vágom392
Kaszás csillag jár az égen393
Káka tövén költ a rucza393
Kályha vállán a czicza394
Kárpáti emlék (Bartók Lajos)394
Kender tiló395
Kerek az én kalapom395
Kerek ez a zsemlye396
Kertem alatt a Berettyó396
Kertem alatt397
Kertemre szeliden (Kölcsey Ferencz)397
Keskeny utcza, muzsikaszó398
Kék pántlika az istrimpflim kötője399
Kék virággal virágzik a temető399
Képeddel alszom el400
Kétkerekű kordén járok400
Kétszer nyílik az akáczfa virága401
Ki bántott? (Flóra)402
Kicsiny vagyok én403
Kidült a fa mandulástól403
Kifeküdt a kis lány404
Kihasadt a hajnal404
Kikeletre virul a rózsa levele404
Kilenczet ütött az óra405
Kinyilott a napraforgó405
Diöntött a Duna vize messzire406
Kisérj ki rózsám síromig406
Kis furulyám407
Kis gyöngypatak (Czuczor)408
Kis kertembe409
Kis kertemben409
Kis Komárom, nagy Komárom410
Kis kutya, nagy kutya410
Kis pacsirta ül a hanton411
Kis szekeres, nagy szekeres411
Kiszáradt a diófa411
Ki tanyája ez a nyárfás412
Kitették a holttestet az udvarra412
Ki van a két szemem sírva412
Ki volt itt413
Kondorosi csárda mellett413
Kopogós a csizmám414
Korcsmárosné bort ide414
Korcsmárosné lánya Trézsi415
Kossuth Lajos azt izente416
Körül csillagos az ég416
Lágy a kenyér pirítani417
Látod rózsám azt a hegyet417
Leány vendége (Erdélyi)417
Leégett a csiribiri csárda418
Lekaszálták már a rétet418
Lehullott a fehér rózsa levele419
Lehullott a rezgő nyárfa420
Lemondani (Tóth K.)420
Loptam lovat, lopok is421
Lyukas az istállóm teteje421
Madár az ágon422
Magasan repül a daru422
Magasan repül a gólya423
Mariskám, Mariskám424
Marosszéki piros kláris425
Maros vize folyik csendesen425
Mars-adjusztirungban állok426
Már ezután én nem bánom426
Már én többé kocsislegény426
Már minálunk így köszönnek427
Már minálunk verbuválnak427
Megálljon kend, hó428
Megérem még azt az időt428
Megkövetem a téns nemes429
Meg ne mondja komámasszony430
Megöltek egy legényt431
Megverek valakit432
Megy a gőzös433
Megy a juhász szamáron (Petőfi)433
Megy a kocsi, megy a szekér434
Még azt mondja a retek435
Még egy «Istenáldjon»-t se mondott435
Még nem régen (Balogh Zoltán)436
Mély a Rima436
Mély a Tiszának a széle436
Mért nincs minden lánynak437
Mi a szerelem? (Torkos L.)438
Midőn utószor (Császár F.)439
Mikor én kis gyermek voltam439
Mikor én még legény voltam440
Mikor nekem muzsikálnak440
Mindenféle szeretőm volt441
Minek is van a szív, s a szívben szerelem? (Tóth K.)442
Mint egy gyermek (Vargha Gyula)443
Mi piroslik ott444
Mire ragyog a sok csillag444
Nagy az én rózsám ereje444
Nagy árnyéka van445
Nagypénteken mossa holló a fiát445
Naptól virít446
Ne az legyek446
Ne csalj meg447
Nehéz, nehéz az én szívem447
Ne húzd, ne húzd azt a vígat447
Nekem olyan asszony kell448
Nem adok én448
Nem anyától lettél449
Nem azért jöttem én ide449
Nem átkozlak, nem szokásom449
Nem engedik azt az egek450
Ne menj rózsám a tarlóra450
Nem ettem még ma egyebet451
Nem hallottam soha451
Nem igaz, hogy a lány hűtelen452
Nem loptam én életembe452
Nem megyek én kanászhoz452
Nem mind arany, nem mind ezüst453
Nem nézek én453
Nem tudom én454
Nem ültetünk több virágot454
Nem ütik a jogászt agyon455
Nem vagyok én oka semminek456
Nem vagyok én senkinek sem adósa456
Nem vagyok én szerelmes456
Nem ver meg engem az Isten456
Nem vétettem soha457
Nem volt párja a faluban458
Nézlek, nézlek458
Nézz ki rózsám ablakodból459
Nézz rózsám a szemembe459
Nincsen annyi tengercsillag460
Nincsen feleségem460
Nincsen kedvem461
Nincs édesebb a hevesi dinnyénél461
Nincs oly legény a faluban461
Nyitva van a barna kis lány kapuja462
Olyan ember Török bíró462
Önkénytelen az ember462
Őseimnek háza463
Őszszel száll a gólyamadár464
Palócz dalok (Lisznyai K.)464
Pántlikás kalapom465
Peti czigány (Harmath Lujza)465
Piros a te kendőd466
Piros kukoriczaszár466
Piros, piros467
Piros rózsa, fehér rózsa467
Pusztán születtem467
Rajtam ne csodálkozzatok (Gyulai Pál)468
Repülj fecském ablakára469
Re-rektor uram469
Részeg vagyok rózsám470
Ritka búza, ritka árpa470
Rózsabokor a domboldalon470
Rózsabokorban jöttem a világra471
Sajó kutyám471
Sápadt asszony (Tóth K.)472
Sárga csikóm, sárga lovam473
Sárga dinnye, levelestől, indástól474
Sárga rigó most hullatja a tollát475
Sárga ugorkának zöld a levele475
Sárga virág476
Sebes felhő megy476
Selymes Panna (Szentirmay Elemér)476
Sem eső nem esik477
Sikolt-rikolt477
Simonyiban van egy malom478
Sír a madár478
Sírjon ríjjon a hegedű479
Sokszor nézek fel az égre479
Söprik a pápai utczát480
Stiriában oly'k faluban480
Szabad a madárnak481
Szabad péntek, szabad szombat481
Száraz ágon bús gerlicze turbékol482
Szebb a virág482
Szegény legény vagyok én483
Szegény öreg koldus483
A szerelem átka (Vajda János)484
Szerelmes levél (Lisznyai K.)488
Szeretlek én (Jakab Ödön)489
Szeretlek én egyetlenegy virágom489
Szeretlek kedvesem (Petőfi)490
Szeretnék lenni (Carmen Sylva)491
Szeretnék szántani492
Szeretném itt hagyni493
Szeretni, szeretni493
Széles árkon494
Széna, széna, széna terem494
Szép a hajnal495
Szolgabíró, járásbíró, csendbiztos (Szirmay E.)495
Szomorú fűz ága495
Szomorú fűz hervadt lombja496
Szomorú fűz hullatja levelét497
Szőke kis lány megy a kútra497
Szőke vize a zavaros Tiszának497
Tanítsatok (Iduna)498
Tarka kendőd499
Tavasz lesz már, el fog a hó menni500
Tegnap csütörtökön este500
Tele van a rózsabokor virággal500
Temetésre501
Te vagy, te vagy barna kis lány501
Télen, nyáron (Tompa)502
Tila, tila, tila, tilalóba503
Ti nagyon tanultok (Tóth Kálmán)503
Tiszaparti kis leány504
Tisza partján van egy hajó505
Tizenhat esztendős én még nem voltam506
Tó közepén, bokor, sás506
Tripla szegfű507
Túl a Tiszán Devecserbe507
Túlsó soron van a mi házunk507
Ugyan édes komámasszony508
Ugyan rózsám508
Új korában szakadjon el509
Uram, uram bíró uram509
Utcza, czucza510
Vagy enyémmé teszlek510
Valamit sugok magának510
Van már kis szék511
Vágtat a ló, elszakadt a kantárja511
Változatok egy dalra (Dalmady Győző)512
Várok, várok, addig várok512
Végig mentem az ormódi temetőn513
Végig mentem egy embernek az udvarán513
Vékony deszka-kerítés513
Vékony héja van a piros almának514
Víg vagyok én514
Világos kék515
Virág és pillangó (Vörösmarty)515
Volnék csak kis madár (Kölcsey)516
Volnék gazdag (Hiador)517
Voltam én már deák is517
Volt nekem egy daruszőrű paripám518
Volt szeretőm, de már nincsen519
Volt szeretőm519
Vörös bársony süvegem519
Zavaros a Maros, kiáradt520
Zavaros a Tisza520
Zavaros a Tisza vize, nem tiszta521
Zeng a lant (Bajza)522
Zsidó, zsidó, Mózsi zsidó522
Zsindelyezik a kaszárnya tetejét522
Zúg a szellő523
Tréfa és való
Az obsitos (Garay János)524
Magyar nemes (Petőfi)532
Az asszonygyűlölő (Fáy)533
Jour fixe (Prém József)535
A czigányvajda elegiája (Kiss József)536
Miért mondjátok538
Ebéd után (Petőfi)539
Gábor diák (Vörösmarty)541
A költő születik (Vida József)542
Petike (Vörösmarty)543
Pató Pál úr (Petőfi)545
Állat-irodalom (Tóth Kálmán)546
Hűség (Vörösmarty)549
Kassai hajdú (Erdélyi)552
A bánkódó férj (Kisfaludy K.)554
Verseim olvasása után (Szász Béla)555
Ezrivel terem a fán a meggy (Petőfi)556
Megholt feleségem558
Utolsó üdvözlet (Prém József)559
A megcsalatott férj559
Nincsen nálunk561
A házasság561
Az én babám (Kisfaludy K.)563
Dal a falusi libáról (Szabó Endre)563
Bordalok
Fóti dal (Vörösmarty)566
Részegség a hazáért (Petőfi)571
Igyunk derűre (Kölcsey)572
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz573
Ejnye mi az istennyila (Petőfi)576
Borének (Bajza)578
Nemzeti bordal581
Igyunk, barátim581
Üresen áll már a kancsó582
Czifra beszéd, hegedűszó583
Hol az a tele kancsó bor584
Rossz bor (Vörösmarty)585
Az én torkom álló malom (Petőfi)586
De már nem tudom mit csináljak? (Petőfi)587
Az alispán kalapomhoz rózsát tett587
Hajtogassuk a kancsókat588
Kiért ürítsem e pohárt?589
Ez a pohár bujdosik589
Igyunk! Az ember egyszer él590
Jó a bor, jó a bor590
Mindennap, mindennap jó borral591
Bor, bor, bor592
Volt két karajczárom, elástam592
Haragszik a gazda593
Függelék
Indulók és idegen dalok
Rákóczi-induló594
Kossuth-induló595
Klapka induló595
Budai induló596
Komáromi induló597
Dalárok indulója598
Marseillaise599
Napoleon indulója600
A Rajna őre (Wacht am Rhein)601
Lengyel hymnus602
Jescze polska ne zginula603
Yankee doodle604
Rule Brittania (Thomson-Ábrányi)604
Szent az érzet606
Nyugszik minden csendesen606
Lützow vadászdala607
Operák és operettek
Hunyadi László. Meghalt a cselszövő609
Czilley s a Hunyadiak. Keserű pohár610
Ilka. Édes hazám612
Névtelen hősök. Ilka dala613
Nabukodonozor. A főpap imája613
Lucia. Te, ki szellem614
Ezred leánya. Szaporán, szaporán614
Ernani. Banditák dala615
Linda. Arthur dala
616
Bűvös vadász. Bordal617
Sevillai borbély. Figaro dala617
Rigoletto. Az asszony ingatag619
Faust. Helyettem kis virág620
Bolygó Hollandi. 1. Ballada a hollandiról620
2. Rokka-dal622
Mignon. 1. Mignon dala623
2. A tükördal624
Carmen. 1. Pajkos madár a szív szerelme624
2. Carmen dala625
Piccolino. Sorrentói dal626
Pál és Virginia. 1. Madárka elszáll627
2. Meala dala628
Jean de Nivelle. A mandragóra629
Titilla hadnagy. A csuklyás barát630
Orpheus. Istennők dala632
Dunanán. Gondola dal633
Szép Galathea. Mi görögök634
Pajkos diákok. Az uzsorás636
Kék szakáll. Boulotte dala637
Szép Helena. Páris dala638
Gerolsteini nagyherczegnő. A kard639
Trapezunti herczegnő. Gerle dal640
Párisi élet. Séta dal641
Angot. 1. Angot anyó642
1. Clairette dala643
Kis menyecske. A csalogány644
Kis doktor. Piccolo dala645
Koziki. 1. Namitu dala646
2. Koziki dala647
Kapitány kisasszony. Fanchette dala648
Kisasszony feleségem. 1. A rozsok között649
2. Kolduló dal650
3. Maglon651
A kornevilli harangok. 1. Henry keringője652
2. Tekints ide, tekints oda654
Kis herczeg. Apródok kara655
Boccaccio. Románcz655
Üdvöske. A pulyka-birka kettős656
A francziák Milánóban. Stella657
Atala. Saktász658
Atala659
Mira csónakdala659
Atala660
Mefistofeles. Mefisto660
Kar661
Borgia Lukréczia. Bordal663
A säckingeni trombitás. 1. Margit dalaiból665
Hiddigajgaj kandúr dalaiból665
Ifjú Werner dalaiból666
A király mondta. Flarambel és La Bluette dala666
2. Moncontour marquis dala667
3. Javotte dala668
Philomela dala669
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal Hatszáz magyar nemzeti dal

A gerinc javított, a borító sarkai enyhén sérültek. Néhány lap foltos.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba