766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nagy háború írásban és képben I-VII.

Északon és Délen I-IV./A nyugati harctér I-II./Az olasz háború

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 2.512 oldal
Sorozatcím: A nagy háború írásban és képben
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyveket fekete-fehér és színes reprodukciók, fotók illusztrálják, részletesen a tartalomjegyzékben olvasható. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. nyomása, Budapest.

Előszó

Részlet a könyvből:
Németország háborús készenléte
Treilschke Henrik, a németeknek híres történettudósa írja egyik 1870 elején kiadott munkájában: "A hosszú béke idejében minden nép könnyen, a... Tovább

Tartalom

I. kötet - Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 1 nagyalakú színes térképmelléklettel, 314 szövegkképpel és 44 térképvázlattal
báró Hazai Samu: Bevezetés1
olysói Gabányi János: A háború küszöbén1
olysói Gabányi János: Mozgósítás11
Ellenségeink hadereje19
olysói Gabányi János: Az orosz hadsereg
Dr. piskárkosi Szilágyi Lajos: A szerb hadsereg - A montenegrói hadsereg
Dr. Cholnoky Jenő - olysói Gabányi János: Az északi hadszíntér23
Oroszország szervezete
Oroszország közlekedése
Vasutak
Ország- és egyéb kocsiutak
Folyók és mocsarak
Oroszország erődítései
Galícia és a Kárpátok
A Mazuri-tavak
Dr. Cholnoky Jenő - Dr. piskárkosi Szilágyi Lajos: A déli hadszíntér38
A Duna és a száva Szerbia előtt
A Drina völgye
Valjevó környéke
A Kolubara völgye
Belgrád
A Morava völgye
Montenegró karsztvidéke
Veltzé Lajos: Legfőbb hadvezetőségünk45
Dr. piskárkosi Szilágyi Lajos: Határvédelem53
Az első csatározások délen
A haderők felvonulása
Az offenzíva terve
Átkelés a Száván
Sabác bevétele
A szerbek ellentámadása Sabácnál
Átkelés a Drinán
A lesnica-lozsnicai csata
Általános előnyomulás
Összeütközés a szerb főerőkkel
A szerb offenzíva kudarca
A visegrádi győzelem
Offenzívánk megszakítása
Montenegró beavatkozása
Előnyomulás a szandzsákban
Az északi háború megindulása 93
Lándor Rivadar: Az európai hadihelyzet
olysói Gabányi János: Határharcok északon
olysói Gabányi János: Felvonulás, haderőink csoportosítása103
olysói Gabányi János: Az első benyomulás Orosz-Lengyelországba107
olysói Gabányi János: Előnyomulásunk Lublin felé113
Offenzívánk a Visztula és a Vjeprz közén
Az első kraszniki csata
A második kraszniki csata
A niedrzvica-dusai csata
olysói Gabányi János: Előnyomulásunk a Vjeprz és a Bug között123
A zamosc-komarovi csata
A hadihelyzet
báró Ardenne Armand: Német-orosz határharcok. Az oroszok veresége a Mazuri-tavaknál132
Dr. Gáspár Artur: Az oroszok támadó hadjárata149
Artur min. o. tanácsos a hadseregfőparancsnokságnál
Az első lembergi csata
Az első visszavonulás
Lemberg feladása
Dankl és Auffenberg helyzete
A második lembergi csata
Dr. Gáspár Artur: Visszavonulás a San mögé168
A San hídfőinek védelme
A sieniavai csata
A Dunajec-vonal jelentősége
Az oroszok Közép-Galíciában
Dr. Gáspár Artur: Az első kárpáti betörés177
A betörés útvonalai
Az uzsoki betörés
A máramarosi betörés
Dr. piskárkosi Szilágyi Lajos: A szerb betörések197
A Timok-hadosztály betörése
A második szerb betörés
Összefoglalás
Dr. Gáspár Artur: Przemysl első ostroma209
A körülzárás
Az általános roham
Roda-Roda: Hetvenkétórás roham
Lándor Tivadar: A nemzetközi és hadihelyzet Európában a lembergi csata után219
Dr. Gáspár Artur: Októberi támadó hadjáratunk227
Seregeink elhelyezkedése
A bevezető harcok
Sikerünk a Visztula-vonalon
Przemysl felmentése
Harc a San-vonalért
Oldaltámadás a Kárpátok felől
Harcok a San- és a Dnyeszter-folyók között
Harc a Magieráért
További sikeres harcok
Az orosz túlerő megőrlése
Orosz ellentámadás Galíciában
Massow Vilmos: A németek októberi hadműveletei241
Az orosz offenzíva terve
Váratlan támadás Varsó ellen
A német támadás meszakítása
Orosz ellentámadás Varsónál
A szövetségesek visszavonulása
Harcok a szélső szárnyakon251
Massow Vilmos: A kelet-porosz határon
Lándor Tivadar: Bukovina elözönlése és felszabadítása
Dr. Gáspár Artur: Haderőnk új csoportosítása október végén257
Massow Vilmos: Az oroszok általános támadása, ellentámadásaink262
A vloclaveki és kutnói csata
A lodz-lovicsi csata
Egy körülzárt német hadtest keresztültörése
Hogy történt a keresztültörés
Orosz ellentámadás
A lipno-locki csata
Új támadás Kelet-Poroszország ellen
Orosz kudarc Dél-Lengyelországban
Lodz elfoglalása
Az oroszok hátraszorítása a Bzura mögé
Az állóharcok kezdete északon
Seeliger Emil: Orosz támadás Krakó ellen. A Lapanov-limanovai csata279
Ellentámadásunk Krakótól északra
A nyugatgalíciai orosz támadás
Ellentmondásunk
A lapanov-limanovai csata
A limanovai huszárok
Az oroszok visszavonulása a Dunajec mögé
Dr. Gáspár Artur - Lándor Tivadar: A második kárpáti betörés289
A Boroevics-hadsereg harcai
Riadalom a felvidéken
Az oroszok Sárosmegyében
Az oroszok Zemplénmegyében
A Boroevics-sereg támadása
Harcok Lupkovtól Uzsokig
A Keleti-Kárpátok védelme
II. kötet- Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 442 szövegképpel és 43 térképvázlattal
piskárkosi Dr. Szilágyi Lajos: Második támadó hadjáratunk Szerbiában1
Támadásunk a Drina felől
Szerb-montenegrói előnyomulás Szarajevó ellen
Újabb betörés a Szerémségbe
Támadások Cattaro ellen
Lándor Tivadar: Macsó elfoglalása22
Átkelés a Száván
Harc a parasnicáért
A mitrovicai előretörés
A ravnjei áttörés
Sabác második elfoglalása
Lándor tivadar: Általános támadásunk Szerbiában35
A Lesnica-Lozsnicai vonal
Harcok a Gucsevó-hegységben
A Krupanj-valjevói csata
Belgrád elfoglalása
Lándor Tivadar: Arangyelovác-gornimilanováci ütközet51
Átkelés a Kolubarán
A döntő ütközet
Lándor Tivadar: Általános visszavonulás szerbiából57
A visszavonulás hatása
A visszavonulás okai
Második balkáni hadjáratunk hatása
Kún Vilmos: Törökország belépése a háborúba65
A Dardanellák története
Kún Vilmos: A török hadszínterek70
A Dardanellák
A Szuezi-csatorna
A Kaukázus
Perzsia szerepe
Mezopotámia és a Perzsa-öböl
Kún Vilmos: A török hadsereg és a flotta85
A haderő újjászervezése
A haderő szervezete
Kún Vilmos: A törökországi események a világháború kitörésétől a török hadüzenetig94
Fegyveres semlegesség
Orosz-angol sértések törökország ellen
A kapitulációk eltörlése
A Dardanellák elzárása
Összeütközés a Fekete-teneren
Szakítás az ántánttal
Kún Vilmos: A szent háború103
Kún Vilmos: Haditervek, hadműveleti célok109
Kún Vilmos: A Fekete-tengeri események 1915 február végéig117
Török támadás orosz kikötők ellen
Törökország fölénye a Fekete-tengeren
Kún Vilmos: Az első kaukázusi hadjárat123
Az első orosz offenzíva
A török ellentámadás sikere
A törökök további előnyomulása
Az első kaukázusi hadjárat mérlege
Észak-Perzsia felszabadítása
Kún Vilmos: A Perzsa-öbölben lefolyt harcok 1915 februárig131
Kún Vilmos: A Szuezi-csatorna elleni első hadműveletek135
Kún Vilmos: A dardanellák elleni első hadműveletek144
Kún Vilmos: Dardanellák: előkészületek a szárazföldi hadműveletekre155
Kún Vilmos: A dardanellák elleni szárazföldi harcok. Partraszállás és első megrohanás161
Partraszállás Kum-Kalehnál
Partraszállások a Gallipoli-félszigeten
További harcok a Gallipoli-félszigeten
Lándor Tivadar: Hadihelyzetünk az északi harctéren 1914-1915 fordulóján185
Pap-Szabó Károly: Az oroszok általános visszavonulása 1914 végén189
Az oroszok üldözése
Pap-Szabó Károly: Állóharcok az orosz harctéren198
A Dunajec és a Nida mentén
Harcok a Pilica-Bavka-Bzura-Szucha-szakaszon az átkelésért
Massow Vilmos: A mazuri téli csata205
A keletporószországi helyzet 1915 elején
A nagy csata
Az oroszok üldözése Szuvalki tartomány belsejéig
Orosz ellentámadások
A támadások visszaverése
A memeli betörés
olysói Gabányi János: Téli hadjárat a Kárpátokban219
A kárpáti küzdelmek színtere
Helyzetünk a kárpáti téli hadjárat kezdetén
olysói Gabányi János: Események a Kárpátokban Przemysl elestéig (1915 január második feléből március 22-ig)225
olysói Gabányi János: Przemysi, második ostroma és eleste (1914 november 12-től 1915 március 22-ig)237
A második körülzárás
A védősereg kirohanásai
A vár állapota a második ostrom alatt
Az utolsó kirohanás
A vár szétrombolása
Przemysl feladása
Przemysl elestének hatása és jelentősége
olysói Gabányi János: Bukovina visszafoglalása 1915 január közepétől április elejéig247
olysói Gabányi János: Tavaszi küzdelmek a Kárpátokban 1915 március 20-tól261
A husvéti csata
Az oroszok támadó erejének megtöréáse
Pap-Szabó Károly: A lengyelországi és a keletporoszországi harcok a kárpáti téli csata idejében276
Harcok Nyugat-Galíciában és Lengyelországban 1915 január közepétől május végéig
Az északlengyelországi és keletporoszországi harcok
Német előretörés Litvániába és Kurlandba
Hueber Viktor: Az osztrák-magyar és német offenzíva Oroszország ellen285
Az offenzíva első időszaka
A Szan- és a Dnyeszter-vonal áttörése
Przemysl visszafoglalása
Hueber Viktor: Offenzívánk folytatása Kelet felé. Bevonulásunk Lembergbe329
Újabb áttörés
Lemberg visszafoglalása
Hueber Viktor: Támadásunk a nagy orosz erődítési terület ellen Ivangorodig és Varsóig339
Az orosz visszavonulás útjai
Az oroszok nagy erődvonala
Az orosz fővezér bukása
További általános előnyomulásunk
Az orosz Visztula- és Bug-seregek szétszakítása
Az új kraszniki csata
"Stratégiai nyugvópont"
Előnyomulásunk a Narev- és a Nyemen-vonalon
Az orosz seregek összeszorítása
Előnyomulásunk Varsó és Ivangorod felé
A Narev-vonal áttörése
Lublin elfoglalása
Ivangorod és Varsó elfoglalása
Hueber Viktor: Offenzívánk a Középső-bug ellen. Breszt-Litovszk eleste és az orosz front kettészakítása367
Kovno és Novo-Georgievszk várának elfoglalása
Breszt-Litovszk elfoglalása
Összefoglalás
III. kötet- Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 377 szövegképpel és 37 térképvázlattal
Hueber Viktor: Seregeink benyomulása Oroszország belsejébe1
Hadi helyzetünk a benyomulás kezdetén
Támadásunk Kelet-Galíciában
Luck elfoglalása
Az orosz harctér többi szakaszán
Előnyomulásunk sikeres folytatása az egész orosz harcvonalon
Hueber Viktor: Fordulat az orosz hadvezetésben s annak hatása12
Hueber Viktor: Hadműveleteink folytatása szeptember 15 után egészen 1915-iki őszi offenzívánk végéig25
Vilna elfoglalása
Az oroszok további visszavonulása a hadszíntér északi részén
Orosz ellentámadás az orosz hadszíntér déli szakaszán
Hueber Viktor: Hadihelyzetünk 1915 őszén, nagy nyári offenzívánk mérlege35
Kún Vilmos: állóharcok a Gallipoli-félszigeten (1915 május-július havában)43
Kún Vilmos: Az anafortai partraszállás52
doberdói Breit József: Harmadik balkáni hadjáratunk65
Lándor tivadar: Szerbia és Montenegró magatartása harmadik balkáni hadjáratunk kezdetén81
A tehetetlen Montenegró
Szerbia tétlensége
A duzzogó Szerbia
Szerb és montenegrói hódítás Albániában
Olaszország tiltakozása
Szerbia "készülődése"
Lándor Tivadar: A nemzetközi és a hadihelyzet Európában harmadik balkáni hadjáratunk előtt99
Lándor Tivadar: Bulgária beavatkozása. A bolgár hadsereg108
Lándor Tivadar: Az offenzíva terve és előkészítése113
Lándor Tivadar: Felvonulásunk. A hadjárat megkezdése123
Lándor Tivadar: A szalonikii expedíció129
Lándor Tivadar: Benyomulásunk Szerbiába. A folyamhatárok áttörése133
Belgrád elfoglalása
Átkelés a Száván és a Drinán
Átkelés az Aldunán
Összegezés
Lándor Tivadar: Hadseregeink egyesülése szerb földön147
A belgrádi dombvidék elfoglalása
A Kövess- és Gallwitz-hadsereg egyesülése
Benyomulásunk a Morava-völgybe
Benyomulásunk a Kolubara-völgybe
A visegrádi csoport fellépése
Lándor Tivadar: Bulgária beavatkozása157
A szerb kihívás
A bolgár haderő felvonulása és feladatai
Küzdelem a Timok-völgyért
Benyomulás a Nisava-völgybe
Benyomulás a Déli Morava völgyébe
Benyomulás a Timok-Duna-szögletbe
Lándor Tivadar: Az orsovai átkelés. Első találkozás a bolgárokkal175
Lándor Tivadar: Kragujevác elfoglalása184
Lándor Tivadar: Egyesülés a bolgár hadsereggel195
Nagy szerb ellentámadás a Moravától keletre
A szerb ellenállás megtörése
Előretörés Paracsinig
A bolgárok közeledése
Az egyesülés
A szerbek visszavonulási harcai a Morava és Timok közén
Összefoglalás
Lándor Tivadar: A Nyugati és Déli Morava-völgy elfoglalása207
A Nyugati Morava-völgy elzárása
Kraljevó eleste
Krusevác elfoglalása
Nis bolgár kézen
Döntő harcok a Déli Morava-völgyért
Lándor Tivadar: A bolgárok támadó hadjárata Macedóniában222
Előnyomuláés Kumanovóig
Üszküb elfoglalása
Előnyomulás a Bregalnica-völgybe
Velez elfoglalása
Benyomulás Dél-Macedóniába
Monasztir elfoglalása
A szalonikii expedíciós sereg veresége
Lándor Tivadar: A szerb hadsereg üldözése. A rigómezei csata233
Novibazár elfoglalása
A rigómezei ütközet
Szerbia vége
Kún Vilmos: A Dardanella-akció megszakítása243
Az ántánt-csapatok helyzete a Gallipoli-félszigeten
Az utolsó harcok
Az ántánt-csapatok távozása
Összefoglalás
Lándor Tivadar: Montenegró meghódítása253
Támadó műveletek Montenegró nyugati határán
Harcok az északi határon
Benyomulás a szandzsákba
Támadásunk kelet felől
A Lovcsen-hegy elfoglalása
Cetinje megszállása
Montenegró meghódolása
Nikita király szökése
Lándor Tivadar: Hadjáratunk Albániában270
Észak-Albánia és Szkutari elfoglalása
Durazzó elfoglalása
Kún Vilmos: A törökök elleni második hadjárat. A harcok átterelődése Ázsiába276
Események a Kaukázusban az 1915. év folyamán
Erzerum elfoglalása
Az oroszok további előnyomulása
Trapezunt elfoglalása
Az oroszok előnyomulása Perzsián át
A török ellenoffenzíva a Kaukázusban
IV. kötet - Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 287 szövegképpel és 80 térképvázlattal
Hueber Viktor: Az oroszok 1916. évi nyári támadó hadjárata1
Az ántánt előkészületei az 1916. évi általános offenzívára
Stratégiai célok
A központi hatalmak 1916. évi tavaszi offenzíváinak hatása
Az orosz offenzíva közvetlen előzményei
Hueber Viktor: Brusszilov áttörő támadása9
Az orosz offenzíva megindulása és az események jún. 14-ig
Események június 15-17-ig
Események június 18-tól június 28-ig
Események június 29-től július 10-ig
Harcok Baranovicsért
Események július 11-től július 20-ig
Hueber Viktor: Brusszilov újabb támadása Lemberg és Kovel irányában26
Harcok Baranovicsi körül július 25-29-ig
Orosz frontunk átszervezése
Lándor Tivadar: Harcok Hindenburg arcvonalán33
Összefoglalás
Hueber Viktor - Lándor Tivadar: Harcaink augusztus havában38
Brusszilov offenzívájának mérlege
Kún Vilmos: Románia beavatkozása46
A román árulás politikai előzményei
Kún Vilmos: Románia földrajzi és katonai helzete62
A román hadsereg
Kún Vilmos: A román hadüzenet76
Kún Vilmos: Haditervek, felvonulás82
Kún Vilmos: Erdély megrohanása92
Kún Vilmos: Mackensen első támadása Dobrudzsában105
Kún Vilmos: Erdély felszabadítása123
Kún Vilmos: Tüntető hadműveletek a magyar-román határon142
Kún Vilmos: A rahovoi román átkelés145
Kún Vilmos: A második dobrudzsai hadjárat153
Kún Vilmos: Betörés a román mélyföldre166
A Targu Jiu melletti csata és előzményei
Előnyomulás az Olt-folyóig
Kún Vilmos: A harmadik dobrudzsai hadjárat185
Kún Vilmos: Mackensen hadműveletei193
Mackensen átkelése a Dunán, további haditervek
Mackensen offenzívája az Argesul-vonalig
Kún Vilmos: A bukaresti csata és üldözés a Szeret-vonalig204
A Rimnik-Szalat melletti csata
Üldözés a Szeretig
Harcok a Szeret-vonalon
A román hadjárat befejezése
Befejezés
Kún Vilmos: Az orosz front eseményeinek rövid összefoglalása a román háború kitörésétől kezdve224
Orosz offenzíva a románok erdélyi betörésének elősegítésére
Románia tehermentesítésére irányuló hadműveletek
További harcok az orosz fronton Bukarest elestéig
Harcok az orosz fronton a forradalom kitöréséig
Kún Vilmos: Események a török harctéren 1916. év végéig246
Kún Vilmos: Az angol támadó hadjárat 1917 első felében254
A Bagdad elleni hadjárat
A palesztinai hadjárat
Egyéb események 1917 közepéig
Kún Vilmos - Lándor Tivadar: A szaloniki-expedíció harcai273
A bolgárok előretörése
Görögország újabb sanyargatása
Görög hadtest Németországban
Venizelosz forradalma
Görögország guzsbakötése
A macedóniai harctér eseményei
Monasztír feladása
Görögország szembeszáll az ántánttal
Az athéni csata
Az athéni csata következményei
Lándor Tivadar: A nemzetközi és a hadi-helyzet 1916 végén301
Az önálló Lengyelország kikiáltása
Lándor Tivadar: A központi hatalmak békeajánlata313
A békeajánlat
A békeajánlat hatása
Wilson békefelhívása
Az ántánt válasza
Válaszunk az ántántnak
A háború folytatása
Lándor Tivadar: Forradalom Oroszországban324
A forradalom kitörése
A cár lemondása
Kún Vilmos: Kerenszki támadó hadjárata335
A Kerenszki-féle offenzíva előkészítése
Haditervek
Harcok a Narajovka és a Sztripa közt
A Sztaniszlau melletti csata
A központi hatalmak ellenoffenzívája
Galícia és Bukovina felszabadítása
Orosz tehermentesítő offenzíva a Duna-fronton
Orosz-román tehermentesítő offenzíva
Mackensen ellentámadása Romániában
Kún Vilmos: Német offenzíva az északi orosz szárny ellen379
A rigai hadjárat
Az öseli hadjárat
Pilch Jenő: Az orosz háború befejezése398
Pilch Jenő: Az összeomlás a Balkán-félszigeten401
Pilch Jenő: A török haderők összeomlása Ázsiában403
Dr. Pécsi Albert: A békekötések405
Magyarország
Ausztria
Németország
Bulgária
Törökország
Befejezés
báró Szurmay Sándor: Zárószó414
V. kötet - Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 319 szövegképpel és 38 térképvázlattal
Németorszság háborús készenléte1
Mozgósítás Németországban
Németorszság ellenségeinek haderői13
Franciaország
Belgium
Angolország
A harctér21
Belgium
A párisi medence
A németek offenzívája Belgium ellen27
Luxemburg megszállása
Lüttlich megrohanása és bevétele
A németek bevonulása Brüsszelbe
Namur bevétele
Német katonai uralom Belgium területén
A franciák támadó hadjáratának összeomlása51
Franciaország határai és erősségei
A mühlhauseni csata
Harcok Lotharingiában
A metzi csata
Csatározások a Vogézeken
A német trónörökös győzelmei
Montmédy behódolása
Előnyomulás Maubeuge felé
Manonviller francia erősség bevétele
A második mühlhauseni csata
A franciák kivonulása Elszászból
A németek támadó hadjárata Páris felé93
Az általános helyzet augusztus 26-án
A st. quentini csata
Reims elfoglalása
A württembergi herceg előnyomulása
A franciák második támadó hadjárata, milliók csatája131
Az ellenfelek általános helyzete
Csata a Marne mentén
Csata az Aisne mentén
A német trónörökös hadseregének támadása
A Maas-menti erődvonal áttörése
A Camp des Romains ostroma
Harcok Arras körül
Lille elfoglalása
Belgium bukása170
Az általános helyzet augusztus végén
A lőweni vérfürdő
Antwerpen ostroma és bevétele
A belga tengerpart elfoglalása
Küzdelmek Flandria birtokáért192
Flandria földrajza
Bevezető harcok
Harcok Nieuport birtokáért
Dixmuiden megrohanása
Az yperni első csata
Az állóharcok kezdete209
Az ellenfelek helyzete
A megerődített állások
Hadiesemények 1915 január hó közepéig220
További küzdelmek Flandria birtokáért
Harcok a szárazföldön
Csaták Lille és Arras között225
Küzdelmek Lille körül
Harcok La Bassée körül
Csaták Arras birtokáért
A franciák harmadik támadó hadjárata232
Bevezetés
A champagnei első téli csata
Harcok az Argonneok mélyén
A franciák támadása a Maas és Mosel mentén
Hegyi háború a Vogézekben
A sennheim-thanni harcok
Az oberburnbaupti ütközet
A svájci határ közelében
Összegezés
A világhelyzet 1915 január hó végén265
VI. kötet- Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 320 szövegképpel és 50 térképvázlattal
Pilch Jenő: Előkészítő harcok az újabb champagne-i csatához1
Hurtebise-major elfoglalása
A németek támadása Massiges körül
Pilch Jenő: A champagne-i második téli csata6
Pilch Jenő: Harcok Lille és Arras között11
Pilch Jenő: A franciák áttörési kísérlete a Maas és a Mosel között19
Az Argonne-okban
Harcok Badonviller körül
Pilch Jenő: Küzdelmek elszász visszahódításáért27
Harc a Hartmannsweilerkopfon
A Reichackerkopf ostroma
Pilch Jenő: Bódító- és fojtógázok alkalmazása34
Pilch Jenő: Az yperni második csata40
A csatatér közepén
Pilch Jenő: A lőszerhiány49
Pilch Jenő: Dünkirchen bombázása58
Pilch Jenő: A lorettói csata61
A csata első napja
Az angolok támadása La Bassée környékén
A csata második napja
A csata harmadik napja
Utóharcok
Az angolok további harcai
Pilch Jenő: Harc a levegőben77
A szabad és kötött léggömbök, valamint a kormányozható léghajók
A légi háború eseményei
Pilch Jenő: Harc mindhalálig!94
A lorettói csata folytatása
Kisebb harcok Ypern körül
A halál erdeje
Harcok Les Eparges körül
Rajtaütés Ban De Saptnál
További küzdelmek Elzász visszahódításáért
Pilch Jenő: A német trónörökös győzelme az Argonne-okban106
A servoni állások elfoglalása
A főállások megrohanása
A La Fille Morte megrohanása
Pilch Jenő: London bombázása115
Pilch Jenő: Az angolok és franciák nagy támadása 1915 őszén120
A nagy támadás terve és előkészítése
Az angolok támadása
A champegne-i nagy csata
Pilch Jenő: Az angol-francia támadások kudarcának hatása138
Pilch Jenő: Állóharcok 1915-16 telén145
Pilch Jenő: Az angol védkötelezettség törvénybeiktatása149
Pilch Jenő: A levegő ura158
A diadalmas Zeppelinek
Anglia rémei
Pilch Jenő: Verdun ostroma175
A vár szerepe 1914/15-ben
Az ostrom első időszaka
Pilch Jenő: Az ostrom második időszaka191
Események április második felében
Harcok a Maastól keletre
A franciák támadásai a Maas mindkét partján
A németek előhaladása május havában
Vaux, Thiaumont és Fleury eleste
Összegezés
Pilch Jenő: Megtévesztő hadműveletek202
Pilch Jenő: Csata a Somme-melléken206
A júliusi harcok
A fromelles-i kudarc
Események augusztus havában
Az elsőrendű nagy csaták kezdete
Pilch Jenő: A Somme-menti csata vége225
A tankok
Verdun ostromának harmadik időszaka
Összegezés
Pilch Jenő: A németek visszavonulása a Scarpe és Aisne közén236
Földerítő harcok
A visszavonulás
Összefoglalás
Pilch Jenő: A Siegfried-állás ostroma241
Előzmények
Az ellenfelek helyzete
Haditervek
Arras előtti küzdelmek
Események április 6-13-ig
Elsőrendű nagy csaták Április 23-tól 28-ig
A csata vége
Pilch Jenő: A Chemin des Dames ostroma254
Bevezetés
Az áprilisi harcok
Küzdelem a Chemin des Dames birtokért
Összefoglalás
A wytschaetei csata
Pilch Jenő: A flandriai csaták257
Bevezetés
Az első csata
A második csata
A harmadik csata
A negyedik csata
Pilch Jenő: A Cambrai-i csata259
Bevezetés
A csata első időszaka
A csata második időászaka
A gépek csatája
Pilch Jenő: Az 1918. évi utolsó nagy csaták264
Bevezetés
A németek támadása
Az ántánt ellentámadása
A hadműveletek befejezése és a fegyverszünet
Kún Vilmos: Harcok a német gyarmatokért276
Bevezetés
Hadiesemények
Udvary Jenő: Amerika részvétele a világháborúban281
Udvary Jenő: A háború a levegőben285
Dr. Bertalan István: A gazdasági háború292
Udvary Jenő: A mérgezett betűk és a guruló aranyak háborúja296
Pilch Jenő: A világháború rövid összefoglalása300
Bevezetés
A szárazföldi hadműveletek
A tengeri és folyami háború
Békekísérletek a háború folyamán
Az olasz háború
VII. kötet - Színnyomatú, mélynyomású és egyszínű műmellékletekkel, 396 szövegképpel, és 65 térképvázlattal
Dittrich Ede: Olaszország árulása1
Történeti előzmények
A hármasszövetség megkötése
Az olasz irredenta
A szövetség megújulása
Olaszország kétlelkűsége
Bosznia és Hercegovina annektálása
Csínyek a hármasszövetség ellen
Az olasz szövetség értéke
Dittrich Ede: Olaszország magatartása a világháború kitörésétől a hadüzenetig17
Dittrich Ede: Az olasz hadszíntér25
Az olasz-osztrák határvidék
A hadszíntér tagozódása
Erődítések
A hadszíntér forgalmi eszközei
Az Adria partvidéke
Dittrich Ede: Az olasz haderő36
Hadszervezet a háború kitörése idején
Az olasz hajóhad
Dittrich Ede: A mozgósítás és a felvonulás42
Az olasz felvonulás
A monarchia védelmi rendszabályai
Kún Vilmos: Az ellenségeskedés kitörése53
Az olasz hadüzenet
A hadüzenet hatása
Kún Vilmos: Rajtaütés az olasz partokon57
Kún Vilmos: Határ- és bevezetőharcok62
Kún Vilmos: Első győzelmünk a levegőben71
Kún Vilmos: Olasz felvonulás az Isonzo-vonal ellen75
A bevezető harcok
Első harcok az isonzói átkelőhelyekért
Kún Vilmos: További harcok a tiroli és karintiai fronton 1915 június hó végéig83
Kún Vilmos: Az isonzói első csata (1915 június 30-tól július 6-ig)91
Kún Vilmos: Az első isonzói csata mérlege97
Kún Vilmos: A második isonzói csata102
Harc kilenc napon át
A második isonzói csata mérlege
Előkészítő harcok
Kún Vilmos: A harmadik isonzói csata és előzményei117
Előkészítő harcok, események a tengeren és a levegőben
Részharcok Tolmein és Lavarone körül
Joffre tábornok az olasz fronton
Az ántánt és Olaszország
A harmadik isonzói csata
A negyedik isonzói vagy "parlamenti" csata137
A "parlamenti csata" hatása
Események 1915-1916 telén. Előkészületek a tavaszi hadjáratra 148
Kún Vilmos: Olaszország és a balkán157
Kún Vilmos: A tavaszi offenzivák előkészítő harcai167
Kún Vilmos: Az ötödik isonzói csata177
Kún Vilmos: A harcok átterelődése a tiroli arcvonalra185
Kún Vilmos: A tengeri és légi események az ötödik isonzói csatától az osztrák-magyar offenzíva megindulásáig193
Kún Vilmos: A déltiroli offenzíva előkészítése199
Tirol stratégiai fontossága
A két hadviselő állam erődítési rendszere a tiroli határ mentén
Kölcsönös helyzet az osztrák-magyar offenzíva megindulásakor
Felvonulás, haditervek
Kún Vilmos: A Déltirolból induló offenzíva lefolyása218
A trónörökös hadseregének első támadása
A gráci hadtest első támadása
A többi csoport első támadásai
Az első hadműveletek összefoglalása
A főerők támadása Arsiero-Asiago ellen
A gráci hadtest előnyomulása a Brenta-völgy felé
Összefoglalás
Kún Vilmos: Az osztrák-magyar offenzíva elhárítására tett olasz intézkedések250
Események az Isonzó-fronton
Események a levegőben és a tengeren
Kún Vilmos: A hatás Olaszsországban258
Kún Vilmos: Események a tiroli osztrák-magyar offenzíva után268
Az olasz ellenoffenzíva Déltirol ellen
Bevezető harcok az Isonzo-fronton
A hatodik isonzói csata
Görz elestéig
A csata folytatása Görz elfoglalása után
Kún Vilmos: A hetedik isonzói csata295
Kún Vilmos: A nyolcadik isonzói csata301
Kún Vilmos: A kilencedik isonzói csata305
Események a többi harcvonalon
Események az 1916. év végén
Kún Vilmos: A tizedik isonzói csata321
Előzetes események
Előkészületek, felvonulás, haditervek
A tüzérségi előkészítés
Harcok az Isonzo-könyökért
Harci szünet, előkészítés a főtámadásra
Az offenzíva kifejlődése, küzdelem a Karszt-fennsíkért
Záróharcok
Az osztrák-magyar ellentámadás
Harcok a tiroli arcvonalon
Események a tengeren
A hatás Olaszországban
Kún Vilmos: A tizenegyedik isonzói csata361
Kölcsönös helyzet
Haditervek
Küzdelem Tolmeintól a tengerik
Harcok a Bainasizza-Heiligengeist-fennsíkért
Küzdelem a Bainsizza-fennsík déli szakaszáért
Küzdelem a Monte San Gabriele birtokáért
Az olasz támadó csaták összefoglalása
A tizenkettedik isonzói csata bevezető harcai
Kún Vilmos: A tizenkettedik isonzói csata387
Az offenzíva előtörténete
Haditervek
Felvonulás, kölcsönös helyzet
Az áttörés cividale felé
Üldözés a Tagliamento-folyóig
Üldözés a Livenza-folyóig
Üldözés a Piave-vonalig
Az új elhelyezkedés az Asiago-Plave-vonalon
Befejező harcok az új vonalon
A politikai hatás
Olasz mentőkísérletek a tizenkettedik isonzói csata után
Légi harcok
A Pasubio-hegytömb elfoglalása
Pilch Jenő: A piavei csatas449
Pilch Jenő: Az osztrák-magyar hadsereg összeomlása453
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem