Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar tükör (dedikált példány)

Segédkönyv a hungarológia oktatásához (Válogatás a magyar irodalomból és a rendszerváltás korszakának publicisztikájából)/Kézirat gyanánt

Fülszöveg

E szöveggyűjtemény az átmeneti korszak (1987-1994) publicisztikájából válogatva a hungarológiával foglalkozóknak és a magyarországi közelmúlt iránt érdeklődőknek kíván segítséget nyújtani. A jobbára teljes terjedelemben közölt dokumentumok, (újságcikkek, interjúk, röplapok, tanulmányok) a magyarországi rendszerváltozás folyamatába és főbb problémaköreibe adnak betekintést.
Az irodalmi válogatás - néhány reprezentatív alkotás révén - főleg a külországi olvasó számára kíván a fentiekhez kulturális és mentalitásbeli háttérinformációkkal szolgálni.

Tartalom

Előszó (Marácz László)7
Történeti előzmények
Kiss Gy. Csaba: Magyarország 1945-199010
"Magyarország!" (Szépirodalmi szemelvények)
Kölcsey Ferenc: Himnusz24
Vörösmarty Mihály: Szózat25
Petőfi Sándor: Nemzeti dal26
Vörösmarty Mihály: Előszó27
Tompa Mihály: A gólyához28
Arany János: A walesi bárdok29
Ady Endre: A magyar jakobinus dala31
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek31
Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött (Részlet)32
József Attila: Thomas Mann üdvözlése33
József Attila: Íme, hát megleltem hazámat...34
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...35
Radnóti Miklós: 4. Razglednica36
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról37
Márai Sándor: Halotti beszéd40
Déry Tibor: Szerelem42
Füst Milán: Zokogni szeretnék50
Németh László: Emelkedő nemzet51
Albert Camus: A magyarok vére54
Tamási Áron: Gond és hitvallás55
Pilinszky János: Harmadnapon57
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet57
Örkény István: Budapest58
Petri György: Nagy Imréről59
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves60
Esterházy Péter: Egyé', apa, egyé' csak...61
Kányádi Sándor: Krónikás ének63
Utassy József: Magyarország!64
A változás tükre
A közmegegyezés hajszálerei (Tóth Gábor interjúja Pozsgay Imrével)66
Felhívás (röplap)73
Ismét becsaptak minket (röplap)74
A hatalom legjobb szándékai is erőtlenek (Szendrei Lőrinc interjúja Tamás Gáspár Miklóssal)75
Független szervezetek megemlékezései (1989. március 15-én)79
Mit vár a többpártrendszertől?82
A patthelyzet megoldása: A hatalmi központ áthelyezése (Mélykúti Attila interjúja Lengyel Lászlóval)85
Miért szakadtak meg a tárgyalások? (Javorniczky István beszélget Sólyom Lászlóval és Tölgyessy Péterrel)87
Aláírás a parlamentben91
Valahol utat vesztettünk (Bihari Mihály)98
Kikiáltották a Magyar Köztársaságot (1989. október 23. krónikája)102
Múlt és jövő (Lőcsei Gabriella interjúja Antall József miniszterelnökkel)108
Demokratikus Charta '91 (röplap)114
A szabadgondolkodás kényszere (Tőkéczki László)116
Legyen békesség köztünk mindenkor! (Az IGEN Mozgalom röplapja)118
Beszélgetés Antall József miniszterelnökkel (Bencsik András)119
Sajtószabadság és sajtóhatalom Magyarországon (Katona Tamás)132
Elhunyt Antall József137
Horn Gyula (Lengyel László)142
A meglelt történelmi alkalom (Kopátsy Sándor)150
Kudarc és esély (Schlett István)153
A "szakértői" kormány (Debreczeni József)156
Én nem tudom... (Kristóf Attila)161
A politikai hatalom két forrása (Pokol Béla)163
Az elit nem vész el, vagy mégis? (Kovács Judit beszélget Szelényi Ivánnal)166
Mi történik itt? (Tőkéczki László)172
A múlt feldolgozása
Beszéljünk Pócspetriről! (Lőcsei Gabriella beszélget Ember Judittal)178
Hová lett kétszázezer ember? (Stark Tamás)181
Történelem és igazságtétel (Komor Vilma interjúja Vásárhelyi Miklóssal)184
Emelkedett gyásszal búcsúzott az ország 1956 vértanúitól189
Gyászjelentés; Kádár János életrajza192
Urbánusok és népi(es)ek nálunk (Czigány Lóránt - Péter László)194
Nemzetiség, kisebbség, diaszpóra
Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés (Szokai Imre - Tabajdi Csaba)202
Kisebbségek vesszőfutása (Józsa György Gábor beszélget Föglein Gizellával)214
A kisebbségek fönnmaradása európai érdek (Juhász Bence interjúja Kiss Gy. Csabával)218
Hallgattassék meg az erdélyi magyarság is! (Fülöp Mihály)223
Sütő András levele Sinkovits Imréhez228
"Románia zsidóivá minősülünk..." (Tőkés László és Raj Tamás levélváltása)232
Autonómiákról, háromnyelvűségről Romániában (Bodor Pál beszélgetése Király Károllyal)235
Folytatódnak a magyarellenes vandál akciók Erdélyben239
Paskai László bíboros lelkipásztori útja Kárpátalján (Szeghalmi Elemér - Tóth Sándor)242
Miről is szólnak a benesi dekrétumok? (Vígh Károly)245
"Legyen szellemi abroncs az abroncstalanságban" (Petrőczi Éva)248
Kisebbségi tudat (Gereben Ferenc)250
Magyarország és Közép-Európa
A "vasfüggöny" vége?258
Ezer szó (Timothy Garton Ash - Kis János - Adam Michnik)259
Közvetítés Közép-Európában (Megyeri Dávid interjúja Kiss Gy. Csabával)262
Hogyan lehet a recesszióból kilábalni? (Szabó Iván pénzügyminiszter előadása)266
Magyarország és kereszténység
"Csak a hűség remélhet aratást" (Kristóf Attila interjúja Seregély István egri érsekkel)274
A keresztények részvétele a társadalmi megújulásban (A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata)277
Kereszténység az új Közép-Európában (Taxner-Tóth Ernő)282
Kereszténydemokrácia és liberalizmus (Andorka Rudolf)286
Hogyan politizálnak a keresztények? (Kunszabó Zoltán beszélgetése Tomka Miklóssal)290
A kötet szerzői és a nyilatkozó személyek293
Rövidítések jegyzéke296
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar tükör (dedikált példány) Magyar tükör (dedikált példány) Magyar tükör (dedikált példány) Magyar tükör (dedikált példány) Magyar tükör (dedikált példány)

A borító elszíneződött, a lapélek enyhén foltosak.

Az előlapon a szerkesztő, Gereben Ferenc névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
4.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba