A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tiszták, hősök, szentek

A magyar nemzet legszebb imái

Fülszöveg

Ha valaki meg szeretné ismerni a magyar nemzet hitét és kereszténységben gyökerező gondolkodását, nem találna megfelelőbb kalauzt eleink imádságainál.
Szent Istvántól napjainkig egy évezrede száll a magyarok imája az Eg felé: dicsőítés, köszönet, hála, de legtöbbször könyörgés - könyörgés a tatárok, a törökök, majd a nyugat s később a kelet által ránk rakott láncok lehullásáért.
Ez az imagyűjtemény nagyjaink szívének legbensőbb titkait tárja fel. Szent Imre ezeréves fohászát, a törökök nyilai ellen imádkozó magyar katona szavait, az ország sorsáért aggódó Bocskai István, Rákóczi Ferenc, Pázmány Péter gondolatait, vagy a trianoni döntést követően a püspöki kar könyörgését olvasva nyomon követhetjük ezeréves történelmünk minden örömét, bánatát, s az ősök szívébe pillantva, az ő szavaikat idézve ma is bizalommal fordulhatunk az Ég felé.

Tartalom

ELŐSZÓ 5
Kölcsey Ferenc: HIMNUSZ 7
BOLDOGASSZONY ANYÁNK
Nemzeti himnuszunk a korábbi századokban 10
ISTEN, HAZÁNKÉRT... (Lyra Coelestis, 1695) 14
ŐSEINK BUZGÓSÁGA. 15
ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM 17
KÖNYÖRÖGJÜNK... (16. századi archaikus ima) 19
APÁCÁK IMÁDKOZNAK (Czech-kódex, 1513 20
KATALIN MAGÁN IMÁJA
(Gömöry-kódex, 1516) 21
POGÁNY TÖRÖKÖK ELLEN
(Gömöry-kódex, 1516) 22
ATYAISTENNEK HATALMA
(Gömöry-kódex, 1516) 23
IMÁDSÁG NYÍL ELLEN
(Peer-kódex, 16. század eleje) 24
KÉRLEK TÉGED, KEGYES SZŰZ
(Pozsonyi-kódex, 1520 26
REGGELI IMA (Thewrewk-kódex, 1531) 28
ESTI IMA (Lobkovitz-kódex) 29
BÉKESSÉGNEK SZENT FEJEDELME
(Cantus catholici, 1674) 30
ISTENNEK ÁLDOTT SZENT ANYJA
(Cantus catholici, 1674) 31
MEGFESZÜLT KRISZTUSHOZ FOHÁSZKODÁS
(Cantus catholici, 1674) 33
KRISZTUS FELTÁMADA
(Cantionale catholicum, 1676) 34
KI LAKOZOL MENNYBEN
Archaikus népi ima 36
ÉN LEFEKSZEM ÉN ÁGYAMBA
Archaikus esti ima 37
A FÉNYES NAP IMMÁR LENYUGODOTT
Moldvai népi ima 38
NAGY MAGYAROK IMÁI 39
SZENT IMRE HERCEG IMÁJA 41
ÁRPÁDHÁZI BOLDOG ERZSÉBET IMÁJA 42
Janus Pannonius: A BÉKÉÉRT 43
Tinódi Lantos Sebestyén: SIESS, KERESZTYÉN 44
BORNEMISZA PÉTER IMÁDSÁGA 46
Bornemisza Péter:
IMÁDSÁG EVANGÉLIUM ELŐTT 48
PETRÖCZI KATA SZIDÓNIA FOHÁSZAI 49
Balassi Bálint: EGY KÖNYÖRGÉS 50
Karthauzi Névtelen: VERSES DICSÉRET 51
DOBÓ ISTVÁN IMÁJA 52
Telegdi Miklós: SZÜLETÉK BETLEHEMBEN 54
Zvonarics Mihály: KÖNYÖRGÉS 55
Pázmány Péter: REGGELI IMA 57
Pázmány Péter: ESTI IMA 58
Pázmány Péter: SZERETETÉRT 59
Pázmány Péter: TE, URAM 61
Pázmány Péter: IMA AZ EGYHÁZÉRT 62
Pázmány Péter: A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT 63
Pázmány Péter: FOHÁSZKODÁS A HAZÁÉRT 64
Pázmány Péter: IMÁDSÁG A SZÜLŐKÉRT 65
Esterházy Pál: FELAJÁNLÓ IMA 67
Kopcsányi Márton:
NAGYBOLDOGASSZONY NAPJÁN 70
Szenczi Molnár Albert: 28. ZSOLTÁR 71
Szenczi Molnár Albert: 123. ZSOLTÁR 73
Bethlen Miklós: TIED A DICSŐSÉG 74
Bethlen Miklós: ÁLDJAD LELKEM 76
Kemény János:
IMA A TATÁROK FOGSÁGÁBAN 77
Bethlen Katalin: ESTI FOHÁSZ 82
ZRÍNYI MIKLÓS IMÁJA 83
BOCSKAI ISTVÁN IMÁJA 85
Kocsi Csergő Bálint: A GÁLYARABSÁGRA ÍTÉLT
PRÉDIKÁTOROK KÖNYÖRGÉSE 87
Landovics István: TÜZET JÖTTEM BOCSÁTANI
A FÖLDRE 89
Csete István: OLTALMAD ALÁ SIETÜNK
(Ima a Rákóczi-szabadságharc korából) 91
Csete István: MAGYAROK KÖNYÖRGÉSE
(A nándorfehérvári hősökre emlékezve 95
II. Rákóczi Ferenc: IMA A HAZÁÉRT 98
II. Rákóczi Ferenc: REGGELI IMA 100
II. Rákóczi Ferenc: IMA ÉTKEZÉS ELŐTT 102
II. Rákóczi Ferenc: IMA ÉTKEZÉS UTÁN 103
II. Rákóczi Ferenc: TEKINTSD, URAM 104
II. Rákóczi Ferenc: IMA BESZÉLGETÉS KÖZBEN 105
II. Rákóczi Ferenc: IMA TANÁCSKOZÁS ELŐTT 106
Ráday Pál: A SZENTLÉLEK ISTENNEK
DICSÉRETE 107
MIKES KELEMEN ELMÉLKEDÉSE 109
Kelemen Didák: A VÉRREL IZZADOTT
JÉZUSHOZ 110
Dugonics András: IMÁDSÁG MAGAMÉRT 112
Amadé László: SZŰZ MÁRIÁHOZ 118
Padányi Bíró Márton: KARÁCSONY ÉJJELÉN 121
Ányos Pál: BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ
AZ ÉDES HAZÁÉRT 123
Berzsenyi Dániel: FOHÁSZKODÁS 124
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY IMÁJA 126
Szentjóbi Szabó László:
A HALDOKLÓ KERESZTYÉN 127
Molnár János:
ÜDVÖZLÉGY, SZENT ISTVÁN KIRÁLY 128
Verseghy Ferenc:
ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLY JOBBJÁRÓL 130
Széchenyi István:
HATALMAS BÍRÓJA A FÖLDNEK 133
Széchenyi István: HALLGASD MEG IMÁMAT 135
Széchenyi István:
FOGLALATJA MINDEN JÓNAK 137
Fogarasy Mihály: MINT A KRISTÁLY 138
DAMJANICH JÁNOS IMÁJA KIVÉGZÉSE ELŐTT 140
Tárkányi Béla: AZ ORSZÁG JAVÁÉRT 141
Reviczky Gyula: MIATYÁNK 144
Vaszary Kolos:
MILLENNIUMI IMA MAGYARORSZÁGÉRT 146
Babits Mihály: MIATYÁNK - 1914 148
MINDENKITŐL ELHAGYATVA
A magyar püspöki kar imája
a trianoni döntés után 150
BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ
NAPI IMÁJA 152
Juhász Gyula: IMÁDSÁG A GYÜLÖLKÖDÖKÉRT 153
MÓRA FERENC IMÁJA 154
Ady Endre: IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN 156
SZENT SZŰZ, ISTEN ANYJA MÁRIA
A Regnum Marianum fogadalmi imája 158
Dsida Jenő: A GYÖNGÉK IMÁJA 159
Prohászka Ottokár: ELHAGYATOTTSÁGBAN 160
Prohászka Ottokár: REGGELI IMA 161
József Attila: CSÖNDES ESTÉLI ZSOLTÁR 162
Kaszap István: SZERETETTEL, SZENVEDÉSSEL 164
Bogner Mária Margit: OLY NAGY BOLDOGSÁG 166
Wass Albert: ERDÉLYI HITVALLÁS 168
Szunyogh Xavér Ferenc: NEKED ADOM 171
Ijjas Antal: ELESETT HŐSEINKÉRT - 1956 172
ÖVEGES JÓZSEF FOHÁSZA 175
Szent-Györgyi Albert: URAM 176
Szentgyörgyi Albert:
MENTSD MEG GYERMEKEINKET! 177
Pilinszky János: IMÁDSÁGÉRT 178
A KÖTET SZERZŐI 181
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem