807.637

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tiszták, hősök, szentek

A magyar nemzet legszebb imái

Fülszöveg

Ha valaki meg szeretné ismerni a magyar nemzet hitét és kereszténységben gyökerező gondolkodását, nem találna megfelelőbb kalauzt eleink imádságainál. Szent Istvántól napjainkig egy évezrede száll a magyarok imája az Eg felé: dicsőítés, köszönet, hála, de legtöbbször könyörgés - könyörgés a tatárok, a törökök, majd a nyugat s később a kelet által ránk rakott láncok lehullásáért. Ez az imagyűjtemény nagyjaink szívének legbensőbb titkait tárja fel. Szent Imre ezeréves fohászát, a törökök nyilai ellen imádkozó magyar katona szavait, az ország sorsáért aggódó Bocskai István, Rákóczi Ferenc, Pázmány Péter gondolatait, vagy a trianoni döntést követően a püspöki kar könyörgését olvasva nyomon követhetjük ezeréves történelmünk minden örömét, bánatát, s az ősök szívébe pillantva, az ő szavaikat idézve ma is bizalommal fordulhatunk az Ég felé.

Tartalom

ELŐSZÓ.............................. 5
Kölcsey Ferenc: HIMNUSZ....................................7
BOLDOGASSZONY ANYÁNK
Nemzeti himnuszunk a korábbi századokban .... 10
ISTEN, HAZÁNKÉRT... (Lyra Coelestis, 1695)..........14
ŐSEINK BUZGÓSÁGA................... 15
ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM................. 17
KÖNYÖRÖGJÜNK... (16. századi archaikus ima) . . 19
APÁCÁK IMÁDKOZNAK (Czech-kódex, 1513)..... 20
KATALIN MAGÁN IMÁJA
(Gömöry-kódex, 1516) ................... 21
POGÁNY TÖRÖKÖK ELLEN
(Gömöry-kódex, 1516) ................... 22
ATYAISTENNEK HATALMA
(Gömöry-kódex, 1516).................... 23
IMÁDSÁG NYÍL ELLEN
(Peer-kódex, 16. század eleje) .............. 24
KÉRLEK TÉGED, KEGYES SZŰZ
(Pozsonyi-kódex, 1520).................... 26
REGGELI IMA (Thewrewk-kódex, 1 531))........ 28
ESTI IMA (Lobkovitz-kódex) ................. 29
BÉKESSÉGNEK SZENT FEJEDELME
(Cantus catholici, 1674) ................... 30
ISTENNEK ÁLDOTT SZENT ANYJA
(Cantus catholici, 1674) ................... 31
MEGFESZÜLT KRISZTUSHOZ FOHÁSZKODÁS
(Cantus catholici, 1674) „................... 33
KRISZTUS FELTÁMADA
(Cantionale catholicum, 1676) .............. 34
KI LAKOZOL MENNYBEN
Archaikus népi ima..............................................36
ÉN LEFEKSZEM ÉN ÁGYAMBA
Archaikus esti ima ..............................................37
A FÉNYES NAP IMMÁR LENYUGODOTT
Moldvai népi ima................................................38
NAGY MAGYAROK IMÁI ..................................39
SZENT IMRE HERCEG IMÁJA................................41
ÁRPÁDHÁZI BOLDOG ERZSÉBET IMÁJA................42
Janus Pannonius: A BÉKÉÉRT ..............................43
Tinódi Lantos Sebestyén: SIESS, KERESZTYÉN .... 44
BORNEMISZA PÉTER IMÁDSÁGA ..........................46
Bornemisza Péter:
IMÁDSÁG EVANGÉLIUM ELŐTT............................48
PETRÖCZI KATA SZIDÓNIA FOHÁSZAI ..................49
Balassi Bálint: EGY KÖNYÖRGÉS ..........................50
Karthauzi Névtelen: VERSES DICSÉRET ................51
DOBÓ ISTVÁN IMÁJA..........................................52
Telegdi Miklós: SZÜLETÉK BETLEHEMBEN..............54
Zvonarics Mihály: KÖNYÖRGÉS............................55
Pázmány Péter: REGGELI IMA..............................57
Pázmány Péter: ESTI IMA......................................58
Pázmány Péter: SZERETETÉRT ..............................59
Pázmány Péter: TE, URAM......................................61
Pázmány Péter: IMA AZ EGYHÁZÉRT ....................62
Pázmány Péter: A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT . . 63
Pázmány Péter: FOHÁSZKODÁS A HAZÁÉRT .... 64
Pázmány Péter: IMÁDSÁG A SZÜLŐKÉRT ..............65
Esterházy Pál: FELAJÁNLÓ IMA ............................67
Kopcsányi Márton:
NAGYBOLDOGASSZONY NAPJÁN........................70
Szenczi Molnár Albert: 28. ZSOLTÁR ....................71
Szenczi Molnár Albert: 123. ZSOLTÁR....................73
Bethlen Miklós: TIED A DICSŐSÉG........................74
Bethlen Miklós: ÁLDJAD LELKEM!..........................76
Kemény János:
IMA A TATÁROK FOGSÁGÁBAN ..........................77
Bethlen Katalin: ESTI FOHÁSZ ..............................82
ZRÍNYI MIKLÓS IMÁJA..........................................83
BOCSKAI ISTVÁN IMÁJA ......................................85
Kocsi Csergő Bálint: A GÁLYARABSÁGRA ÍTÉLT
PRÉDIKÁTOROK KÖNYÖRGÉSE ............................87
Landovics István: TÜZET JÖTTEM BOCSÁTANI
A FÖLDRE..........................................................89
Csete István: OLTALMAD ALÁ SIETÜNK
(Ima a Rákóczi-szabadságharc korából) ................91
Csete István: MAGYAROK KÖNYÖRGÉSE
(A nándorfehérvári hősökre emlékezve)................95
II. Rákóczi Ferenc: IMA A HAZÁÉRT ......................98
II. Rákóczi Ferenc: REGGELI IMA ..........................100
II. Rákóczi Ferenc: IMA ÉTKEZÉS ELŐTT ................102
II. Rákóczi Ferenc: IMA ÉTKEZÉS UTÁN..................103
II. Rákóczi Ferenc: TEKINTSD, URAM........................104
II. Rákóczi Ferenc: IMA BESZÉLGETÉS KÖZBEN ... 105
II. Rákóczi Ferenc: IMA TANÁCSKOZÁS ELŐTT .... 106
Ráday Pál: A SZENTLÉLEK ISTENNEK
DICSÉRETE..........................................................107
MIKES KELEMEN ELMÉLKEDÉSE............................1 09
Kelemen Didák: A VÉRREL IZZADOTT
JÉZUSHOZ..........................................................110
Dugonics András: IMÁDSÁG MAGAMÉRT..............112
Amadé László: SZŰZ MÁRIÁHOZ..........................118
Padányi Bíró Márton: KARÁCSONY ÉJJELÉN ..........121
Ányos Pál: BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ
AZ ÉDES HAZÁÉRT..............................................123
Berzsenyi Dániel: FOHÁSZKODÁS ........................124
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY IMÁJA..........................126
Szentjóbi Szabó László:
A HALDOKLÓ KERESZTYÉN..................................127
Molnár János:
ÜDVÖZLÉGY, SZENT ISTVÁN KIRÁLY ....................1 28
Verseghy Ferenc:
ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLY JOBBJÁRÓL ..............130
Széchenyi István:
HATALMAS BÍRÓJA A FÖLDNEK............................133
Széchenyi István: HALLGASD MEG IMÁMAT ..........135
Széchenyi István:
FOGLALATJA MINDEN JÓNAK..............................137
Fogarasy Mihály: MINT A KRISTÁLY ......................138
DAMJANICH JÁNOS IMÁJA KIVÉGZÉSE ELŐTT ... 1 40
Tárkányi Béla: AZ ORSZÁG JAVÁÉRT......................141
Reviczky Gyula: MIATYÁNK ..................................144
Vaszary Kolos:
MILLENNIUMI IMA MAGYARORSZÁGÉRT................146
Babits Mihály: MIATYÁNK - 1 914..........................148
MINDENKITŐL ELHAGYATVA
A magyar püspöki kar imája
a trianoni döntés után ........................................150
BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ
NAPI IMÁJA........................................................152
Juhász Gyula: IMÁDSÁG A GYÜLÖLKÖDÖKÉRT ... 1 53
MÓRA FERENC IMÁJA..........................................1 54
Ady Endre: IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN ..................1 56
SZENT SZŰZ, ISTEN ANYJA MÁRIA
A Regnum Marianum fogadalmi imája..................158
Dsida Jenő: A GYÖNGÉK IMÁJA ..........................1 59
Prohászka Ottokár: ELHAGYATOTTSÁGBAN ..........160
Prohászka Ottokár: REGGELI IMA ........................161
József Attila: CSÖNDES ESTÉLI ZSOLTÁR................1 62
Kaszap István: SZERETETTEL, SZENVEDÉSSEL ________164
Bogner Mária Margit: OLY NAGY BOLDOGSÁG . . 166
Wass Albert: ERDÉLYI HITVALLÁS ........................168
Szunyogh Xavér Ferenc: NEKED ADOM................171
Ijjas Antal: ELESETT HŐSEINKÉRT - 1956 ..............172
ÖVEGES JÓZSEF FOHÁSZA..................................175
Szent-Györgyi Albert: URAM ................................1 76
Szentgyörgyi Albert:
MENTSD MEG GYERMEKEINKET!..........................177
Pilinszky János: IMÁDSÁGÉRT ..............................178
A KÖTET SZERZŐI ...................181
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem