797.498

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Miatyánk és kincsei

Fülszöveg

Könyvünk elvezet a legismertebb imádság bibliai gyökereihez, amikor a Miatyánk egyes kéréseihez több más bibliai szakaszt társít. Isten igéje megszólít minket a hétköznapi élet eseménydús vagy unalmasan szürke, netán fájdalmasan felkorbácsoló sűrűjében. Megszólít, kiszólít, választ vár. Egyházunk nagyjai - szentek, tanítók, lelki írók - e könyv lapjain is felelnek. Tanulságos a tőlük származó szemelvények alapján velük együtt átelmélkedni, eddig nem ismert szemszögből látni az Úr imáját.
Jó szívvel ajánljuk Olvasóinknak e kitekintést, mely hasonlatos a biblia családapa kínálatához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.

Tartalom

Elöljáróban 5

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY
Jahve felneveli gyermek népét (Oz 11,1-9) 9
Nem elég a múltra hivatkozni (Jn 8,31-47) 11
Rabszolgaságból a fiúvá fogadásig (Gal 4,1-7 és Jn 3,16) 13
Atyánk vonásait örököltük (Mt 5,43-48) 15
Hazavár az atyai ház (Jn 14,1-7) 16
Bibliai összefoglalás 17
Milyen magatartást tanulhatnak a szülők Isten atyaságából? [19]
A mennyei Atyának egyformán gyermeke a felnőtt és a kisgyerek? [19]
Milyen káros következményekkel jár az atyáskodás, illetve anyáskodás? [20] Olyan kényszerűen vagyunk gyermekei a mennyei Atyának, mint ahogy egy családba is beleszületünk? [21] Hol van a menny? [21]
Szent Atanáz [22], Szergij Bulgakov [22], Dienes Valéria [23], Sarkadi Nagy Pál [23], Barbara Ward-René Dubos [24] Luis Evely [24], Avilai Szent Teréz [25], Lisieux-i Szent Teréz [25]

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED
Izrael Istene mindenekfelett való (135. zsoltár) 29
Isten jelenlétének fényességében (Mk 9,2-9) 30
Isten szentségének vaksi védelmezői (Jn 10,22-38) 32
Életünkkel mondott dicséret (Jn 15,1-8) 34
Ellenállhatatlan név (Mk 9,33-41 és Fil 2,5-11) 35
Bibliai összefoglalás 37
Mi a különbség a hízelgés és dicsőítés között? [39] Lehet-e az Atyát teremtményeiben tisztelni? [40] Ki dicsőítheti jobban Istent: a művelt vagy a tanulatlan, a hatalmas vagy az egyszerű? [40]
Órigenész [41], Othmar Keel [42], Ernesto Cardenal [43], Karl Rahner [44], Pilinszky János [44], Ismeretlen [45], Michel Quoist [45]

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
Izrael királya (89. zsoltár) 49
Isten országa nem ismer határokat (Jn 4,7-24) 51
Az Emberfia életet ad (Mk 2,1-12) 53
Újjá kell születnünk (1Kor 6,9-11) 55
Isteni környezet (Kol 1,13-20 és 1Kor 15,25-28) 57
Bibliai összefoglalás 58
Nem a vló élettől menekül, aki Isten országát keresi? [61] A templomépítés nem visszahajlás egy túlhaladott felfogáshoz? [61] Isten országa mennyiben vetélytársa a földi társadalomnak? [62] Közösséget vállalhatunk-e a kívülállókkal? [63]
Kallistos Ware [63], John Main [64], Karl Rahner [66], Stephan Andres [66], Ernesto Cardenal [66], Karácsony Sándor [67]

LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS
Jahve közli népével az akaratát (Zsoltár 119, 137-144 "S") 71
A mester és a gazda megfellebbezhetetlen (Jer 18,1-10 és Mt 20,1-15) 72
A beteljesedés kezdete (Lk 1,26-28) 74
Képtelenségnek tűnő akarat (Lk 22,39-45) 76
Ne nézzünk se jobbra, se balra (Jn 21,18-22) 79
Egyéni meggyőződésre hivatkozva járhat-e valaki külön utakon? [81] Hogyan fogadjuk és teljesítsük Isten akaratát? [81] Miben áll az ember benső szabadsága? [83] Hogyan segíthetjük elő, hogy a másik emberben Isten akarata érvényesüljön? [84] Isten akarata általánosságban szól hozzánk, vagy meghatározott tetteket ír elő? [84] Isten akaratából van fájdalom és szenvedés a világon? [85] Mi tetszik Istennek: ha lázadunk vagy tűrünk? [87]
Szent Ágoston [89], Kardos Klára (Sántha Máté) [89], John Henry Newman [90], Szalézi Ferenc [91], Weissmahr Béla [91], Romano Guardini [92], Thomas Merton [92], Francois Varillon [93], Carlo Carretto [94], Michel Quoist [95]

MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA
Bizonytalan vándorúton (Kiv 16,1-4. 13-20. és MTörv 8,1-6) 99
Kezünkben van a másik kenyere (2Kor 8,1-15 és 9,6-15) 102
A többit is megkapjuk hozzá (Mk 6,34-42) 106
Életünk kenyere: Jézus Krisztus (Jn 6,35-42) 106
Az Úr vacsorája (Mt 26,26-29) 108
Bibliai összefoglalás 110
Mi a különbség böjt és fogyókúra között? [111] Jóllakhatunk-e, miközben mások éheznek? [112] Mit fal fel a harmadik évezredbe lépett ember? [112]
Heinrich Pestalozzi [113], Avilai Teréz [114], Leonardo Boff [114], Őrsy László [114], Alexander von Schönburg [115], Nemeshegyi Péter [116], Aranyszájú Szent János ]116], Pilinszky János [117]

BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK
Kijózanító fordulat (Szám 21,4-9 és Jn 3,14-15) 121
Az az egy is fontos (Lk 15,1-7) 123
Kihez hasonlítjuk magunkat? (Lk 18,9-14) 124
Életet adó bocsánat (Lk 22,54-62 és Jn 21,15-17) 126
Igazság és szeretet elválaszthatatlan (Lk 17,3-4 és 1Kor 6,1-8) 128
Bibliai összefoglalás 130
Haragudhatunk-e arra, aki nem vétett ellenünk? [132] Jó dolog a lelkiismeret-furdalás? [133] A megbocsátás szellemében mindent le kell nyelni? [134]
Paul Turnier [134], Max Scheler [135], Balássy László [135], Leonardo Boff [136], Egy zsidó imája [136], Manasz Buthelezi [137], Hans Urs von Balthasar [137], Dietrich Bonhoeffer [138]

NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL
Iránytévesztés az indulásnál (Ter 3,1-19 és Jk 1,13-18) 143
Az embersors kísértéssel jár (Mt 4,1-11) 146
Krisztus utat nyitott az ördögi körből (Kol 2,6-15) 148
Az eltitkolt bűn is mételyez (ApCsel 5,1-11 és 1Kor 10,12-13) 150
Reményteljes küzdelem (Ef 6,10-17 és Róm 8,35-39) 152
Bibliai összefoglalás 154
Lehet-e, kell-e elkerülni a kísértést? [155] Hogyan óvjuk meg egymást a gonosztól? [156] Melyik a legvégzetesebb kísértés? [157]
Tertullianus [158], Karl Rahner [158], Josef Stangl [158], Jakob Kremer [159], Pázmány Péter [160], Corona Bamberg [160], Luther Márton [161], Boros László [162], Joseph Ratzinger [162]

Összefoglalás 165
Szent Ciprián [167], Jozef Suenens [168], Romano Guardini [169], Pierre Emmanel [170], André Louf [170], Sarkadi Nagy Pál [171], Prohászka Ottokár [172]

Idézett szentírási szakaszok 173
Idézett szerzők 174
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem